Werk en Zingeving

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Hoe draagt werk bij aan welzijn? Hoe zorg je er voor dat je medewerkers gemotiveerd blijven en breng je werkgeluk in de werkdruk? Wat kan zingeving bijdragen aan organisatiestructuren?

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaMA
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60824
numerus fixusnee
honoursnee

Werk is een belangrijke bron voor zingeving. Structurele aandacht hiervoor binnen organisaties, bevordert het welzijn van medewerkers en helpt organisaties te reflecteren op hun maatschappelijke impact.

In de track Werk en Zingeving van de master Theologie en Religiewetenschappen leer je kritisch reflecteren op wat werk betekent voor identiteitsvorming, hoe mensen werk samen vorm geven, en hoe werk bijdraagt aan de samenleving. Je onderzoekt welke rol leiderschap hierin speelt op zowel organisatie- en teamniveau als persoonlijk leiderschap, en hoe je ervoor kunt zorgen dat iedereen zich thuis voelt in je team en organisatie. Dit draagt duurzaam bij aan een gezonde en veerkrachtige organisatie. Binnen organisaties geef je vorm aan aandacht voor zingeving.

De opleiding biedt een unieke combinatie van godsdienstpsychologie, organisatiepsychologie, bedrijfskunde, filosofie en sociologie en is bijzonder geschikt voor HR-professionals of studenten die zich willen specialiseren op het gebied van zingeving, HR en arbeids- en organisatiepsychologie.

Het is mogelijk om deze track in deeltijd te volgen. Neem hiervoor contact op met de studieadviseur.

Waarom aan de RUG?

  • Enige masteropleiding op het gebied van werk en zingeving in Nederland;
  • Unieke combinatie van klinische, empirische, conceptuele, bedrijfskundige en historische benadering;
  • Verbinding onderzoek en theorie aan actuele ontwikkelingen in het veld;
  • Gegeven door internationaal erkende experts;
  • Aan een niet-confessionele universiteit, dus niet gebonden aan een specifieke religie of levensbeschouwing.


Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwHet is mogelijk om de opleiding in deeltijd te volgen. Neem hiervoor contact op met de studieadviseur.
Het betreft een voltijd opleiding van een jaar. Neem voor deeltijdopties contact op met de studieadviseur. Alle colleges worden gegeven in het eerste semester, op de dinsdagen. In het tweede semester loop je stage (10 ECTS) en schrijf je je scriptie (20 ECTS).
periode
1234
Perspectieven op werk
5 EC
Zingeving: een eigen perspectief
5 EC
Zinnig in gesprek
5 EC
Onderzoeksmethoden
5 EC
Werkgeluk en leiderschap
5 EC
Zingeving en organisatiecultuur
5 EC
Masterthesis en Form Scriptorium afstuderen
20 EC
Stage Master Werk en Zingeving stage
10 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet70% zelfstudie
20% theorie
10% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsdiscussie, classroom teaching, literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, thesis, werkgroep, zelfstudie
doelstelling
Het is mogelijk om deze track in deeltijd te volgen. Neem hiervoor contact op met de studieadviseur.
studiebegeleiding
Als masterstudent wordt een grote mate van zelfstandigheid van je verwacht. Indien nodig kun je gebruikmaken van verschillende vormen van studiebegeleiding en studieondersteuning. Zo kun je een beroep doen op de studieadviseur. Tijdens het schrijven van je scriptie krijg je persoonlijke begeleiding van een van de docenten.

Bij de studieadviseur kun je terecht als je twijfelt over je eigen kunnen of als je om wat voor reden dan ook studievertraging dreigt op te lopen of hebt opgelopen. Tijdens
studielast
1 ECTS staat voor 28 uur. Een jaar bedraagt 60 ECTS aan studiepunten. Je hebt gemiddeld 6 contacturen per week, de rest is zelfstudie.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
wettelijk tarief : € 2314 (€1157 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 13600

1 september 2024

aanmelding deadline : 1 mei 2024
collegegeld nog niet bekend

toelatingseisen

vooropleiding
WO Bacheloropleiding in Religiewetenschappen, Theologie, Letteren/Geesteswetenschappen, Gedrag- en Maatschappijwetenschappen (zoals (organisatie)psychologie, sociologie etc.), Filosofie, Bedrijfskunde. Studenten met een andere vooropleiding, moeten eerst een premasterprogramma volgen.

cijferlijst
Een overzicht van de vakken van je bacheloropleiding met een toelichting.

inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

De stad

studievereniging

Gerardus van der Leeuw
Gerardus van der Leeuw is de faculteitsgemeenschap van de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Het doel van Gerardus van der Leeuw is tweeledig; enerzijds biedt zij verbreding op de studies Theologie en Religiewetenschap, anderzijds faciliteert zij ontspannende activiteiten voor haar studenten. Activiteiten die Gerardus van der Leeuw zoal organiseert zijn borrels, lezingen en reizen.

aan het woord: studenten en docenten

Judith Deliën
Veel herkenning vanuit de praktijk

Begin 2021 heb ik me georiënteerd op vier universiteiten. Ik heb heel bewust gekozen voor Groningen omdat het accent hier op de praktijk ligt. Na de premaster Geestelijke Verzorging, ben ik dit studiejaar aan de master Werk en Zingeving begonnen. Ik opereer nu eenmaal het liefst binnen het bedrijfsleven.

Als 51-jarige heb ik al een lange carrière achter de rug, binnen mijn studie Werk en Zingeving is er dan ook veel herkenning vanuit de praktijk, maar ik leer ook veel nieuwe zaken. Met name op het gebied van filosofie en ethiek. Deze vakken zijn echt een verrijking voor mij...
Precies wat ik nodig heb om een betere strategisch sparringpartner te worden, hetgeen mijn leerdoel is.Mijn grootste uitdaging is de wetenschappelijke benadering. Ik ervaar inmiddels de schoonheid van twijfel, maar moest mezelf echt aanleren minder stellig te zijn. Zowel in woord als in schrift. De absolute waarheid bestaat nauwelijks: zaken van meerdere kanten bekijken en in het juiste perspectief plaatsen, maak ik me steeds beter eigen. In hoeverre ik de wetenschappelijke benadering in de vingers heb, zal binnenkort blijken als ik mijn masterscriptie ga schrijven over de rol van zingeving bij het behoud van talentvolle medewerkers. Bij een accountants en adviseurs bureau mag ik zowel stage lopen als mijn casestudy voor mijn thesis uitvoeren. Tot nu toe ben ik voor alle vakken in één keer geslaagd, ik ben dan ook supertrots als ik mijn mastertitel komende zomer in de wacht weet te slepen. Daarna pak ik mijn ondernemerschap weer actief op en wel als adviseur en begeleider Verlies, Werk en Zingeving.


lees verder ...
Heidi Jansen
afgestudeerd in 2016 werkzaam als Loopbaanadviseur
Prangende vragen t.a.v. de toekomst van werk

In 2016 studeerde ik in de master Geestelijke Verzorging af op het onderwerp 'werk en zingeving'. In het dagelijks leven ben ik loopbaanadviseur. Wat ik leerde tijdens de studie kan ik volop inzetten in de gesprekken die ik voer met mensen met een loopbaanvraag.

Rond het thema werk spelen vaak zingevingsvragen, bijvoorbeeld bij omgaan met (baanverlies), het hervinden van de zin in werk na een ingrijpende levensgebeurtenis of door grote veranderingen in het werk...
Werk kan een plek zijn waar we gezien en gewaardeerd worden, waar we deel zijn van een gemeenschap. Werk geeft structuur aan ons leven en werk geeft bestaanszekerheid. Welzijn in werk kan echter onder druk komen te staan door snelle technologische veranderingen en grote prestatiedruk. We zijn in steeds grotere mate persoonlijk verantwoordelijk geworden voor onze employability en moeten zelfsturend zijn. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor ons welzijn op het werk? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat werk een plek is waar iedereen zich thuis voelt? Welke stappen kunnen organisaties zetten om betekenisvol te zijn en te blijven? Hoe gaan we om met ethische vragen rond bepaalde technologische ontwikkelingen? Allemaal vragen die te maken hebben met zingeving.Mijn grote interesse in de onderwerp ‘mens en werk’ en ‘mens en zingeving’ zorgde ervoor dat ik in 2019 aan deze faculteit met een promotieonderzoek naar ‘werk en zingeving’ ben gestart. In dit onderzoek richt ik mij op wat zingevend werk is, hoe arbeidsomstandigheden en -ontwikkelingen het welzijn van medewerkers beïnvloeden (denk aan automatisering, flexibilisering, individualisering en globalisering) en op waar we antwoorden kunnen vinden op de meest prangende vragen t.a.v. de toekomst van werk. Ik hoop een bijdrage te gaan leveren aan een zinvolle arbeidsmarkt. Ik zal de komende jaren nauw betrokken zijn bij de master werk en zingeving.


lees verder ...
Dr. Jelle Wiering
Het leuke van zingeving is dat de gesprekken erover meteen ergens over gaan

Ik ben cultureel antropoloog en hou mij nu vooral bezig met onderzoek op het gebied van werk en zingeving. Veel gangbare theorieën over werk en zingeving komen uit de psychologie of de organisatiepsychologie. Ik wil daar andere perspectieven aan toevoegen, zoals die uit de genderstudies, of de sociologie en geschiedenis. Dat klinkt misschien heel academisch, maar het wordt steeds praktischer. In de vakken die ik geef zullen we bijvoorbeeld ook werken met organisatieadviezen.

Het leuke van zingeving is dat de gesprekken erover meteen ergens over gaan...
Op deze manier leer ik zelf ook veel van de deelnemers.Ik geef onder meer het vak Werkgeluk en Leiderschap. In Nederland staan we onvoldoende stil bij het feit dat werkgeluk in feite een enorm privilege is. Kijk je met een breder perspectief en lees je een artikel over hoe sekswerkers in China de dag door moeten komen, dan begrijp je dat meteen. De kern van wat we gaan doen in dit vak, is kijken naar de theorieën over leiderschap die er nu zijn, bijvoorbeeld over jobcrafting, en die kritisch tegen het licht houden. Welke aannames spelen een rol en wat gebeurt er als je vanuit een andere invalshoek kijkt? Het gaat erom eyeopeners te krijgen en zo vanuit nieuwe frisse invalshoeken te leren kijken.


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/23 RUG
Werk en Zingeving
€ 303 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/23 RUG
Heritage and Religion
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/23 RUG
Theologie & Religiewetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/23 RUG
Religion, Conflict and Globalization
€ 303 gemiddelde kamerhuur
18 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/23 RUG
DDM Religion and Pluralism
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/23 RUG
Religion and Pluralism, Ancient & Modern
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/23 RUG
Geestelijke verzorging
€ 303 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
54% vrouw
? uur contacttijd/week
85% Nederlandstalig
15% Engelstalig
8/23 Universiteit Leiden
Religious Studies
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/23 Radboud Universiteit
Islam, Politiek en Samenleving
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/23 Radboud Universiteit
Religie en beleid
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/23 Radboud Universiteit
Religiestudies
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/23 Radboud Universiteit
Religiewetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/23 Radboud Universiteit
Geestelijke verzorging
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/23 Radboud Universiteit
Theology
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
15/23 Amsterdam UVA
Islam in the Modern World
€ 424 gemiddelde kamerhuur
7 eerstejaars
28% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
16/23 Amsterdam UVA
Religious Diversity in Europe
€ 424 gemiddelde kamerhuur
7 eerstejaars
28% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
17/23 Amsterdam UVA
Western Esotericism
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
18/23 Tilburg University
Christianity and Society
€ 253 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
19/23 Amsterdam VU
Exploring a Discipline
€ 424 gemiddelde kamerhuur
18 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
20/23 Amsterdam VU
Peace, Trauma and Religion
€ 424 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
21/23 Amsterdam VU
Spiritual Care
€ 424 gemiddelde kamerhuur
33 eerstejaars
60% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
22/23 Amsterdam VU
Theology & Religious Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
23/23 Amsterdam VU
Interreligious Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Aandacht voor zingeving in organisaties past in een beweging op de arbeidsmarkt waarin welzijn van werknemers en de betekenis van werk meer aandacht krijgt. Organisaties worden in toenemende mate bevraagd op hun betekenis voor de samenleving (purpose) en (jonge) werknemers geven aan werk te zoeken waarmee zij van betekenis zijn.

Afgestudeerden van deze master kunnen een bijdrage leveren aan vragen op strategisch, operationeel en individueel niveau in organisaties en in organisaties die zich (beleidsmatig) richten op arbeidsmarktproblematiek.

Voor studenten met werkervaring biedt deze master verbreding en verdieping aan het eigen vakgebied (denk aan leidinggevenden, bedrijfsartsen, arbo-artsen, arbeidsdeskundigen loopbaan- en re-integratieprofessionals, (interne) coaches, beleidsadviseurs.

Werk en zingeving is een nieuw vakgebied en kent nog geen officiële functiebenaming.

Mogelijk toekomstige functiebenamingen zijn: zingevingsdeskundige, zin & zorg professional, professional werk & welzijn, Purpose & Engagement Officer, Human Interest Officer.aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UULeraar VHO godsdienst/levensbeschouwing full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing part-time educationalgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bedrijfspastor
beleidsmedewerker arbeidsmarkt
docent, bijvoorbeeld bij human resource management of business studies
onderzoeker arbeidsmarkt
projectleider arbeidsmarktvraagstukken
staffunctionaris ethiek en morele vraagstukken
bron: StudieData

Contact

ambassadeur

Wil je praten met een student over deze opleiding? Neem dan contact met ons op!

Drs. Thea de Boer

Study Advisor

E: t.m.l.de.boer@rug.nl
T: 363 5581
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite