Theologie & Religiewetenschappen

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Hoe verhouden religie, conflict en vrede zich tot elkaar? Wat staat er op het spel bij de 'musealisering' van religie? Welke rol speelt religie bij seksualiteit en welzijn?

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaMA
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60824
numerus fixusnee
honoursnee

In veel nationale en internationale sociaalmaatschappelijke thema's is religie een belangrijke factor. Soms is dit duidelijk, zoals bij religieuze radicalisering, soms is het minder duidelijk welke invloed religie heeft op maatschappelijke thema's, zoals bij seksuele gezondheid of klimaatverandering. Daarom zijn experts nodig in een wereld waarin religie onlosmakelijk deel uitmaakt van het dagelijks leven.

Wij trainen deze experts in onze mastertracks op het gebied van religie in een breed aanbod aan onderwerpen, van erfgoed tot vredesopbouw, van gezondheid en welzijn tot politiek.

Ga jij de uitdaging aan?

Waarom aan de RUG?

 • Internationaal unieke programma's
 • Persoonlijke aandacht van docenten
 • Onderwijs en onderzoek zijn nauw met elkaar verbonden
 • Gedoceerd door toonaangevende deskundigen met een uitmuntende internationale reputatie
 • International classroom met docenten en studenten uit binnen- en buitenland
 • Je kunt je eigen onderzoeksinteressen volgen
 • Expertise op het gebied van diverse religies aan openbare universiteit

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

tracks

track Werk en Zingeving

Hoe draagt werk bij aan welzijn? Hoe zorg je er voor dat je medewerkers gemotiveerd blijven en breng je werkgeluk in de werkdruk? Wat kan zingeving bijdragen aan organisatiestructuren?

Werk is een belangrijke bron voor zingeving. Structurele aandacht hiervoor binnen organisaties, bevordert het welzijn van medewerkers en helpt organisaties te reflecteren op hun maatschappelijke impact.In de track Werk en Zingeving van de master Theologie en Religiewetenschappen leer je kritisch reflecteren op wat werk betekent voor identiteitsvorming, hoe mensen werk samen vorm geven, en hoe werk bijdraagt aan de samenleving. Je onderzoekt welke rol leiderschap hierin speelt op zowel organisatie- en teamniveau als persoonlijk leiderschap, en hoe je ervoor kunt zorgen dat iedereen zich thuis voelt in je team en organisatie. Dit draagt duurzaam bij aan een gezonde en veerkrachtige organisatie. Binnen organisaties geef je vorm aan aandacht voor zingeving.De opleiding biedt een unieke combinatie van godsdienstpsychologie, organisatiepsychologie, bedrijfskunde, filosofie en sociologie en is bijzonder geschikt voor HR-professionals of studenten die zich willen specialiseren op het gebied van zingeving, HR en arbeids- en organisatiepsychologie.Het is mogelijk om deze track in deeltijd te volgen. Neem hiervoor contact op met de studieadviseur.

track Geestelijke Verzorging

Hoe ervaren mensen zin in hun leven en hoe geven zij betekenis aan ingrijpende gebeurtenissen? Iedereen wordt voor keuzes gesteld op het terrein van gezondheid en ziekte, leven en dood.

Als student Geestelijke Verzorging leer je mensen bij te staan in crisissituaties door ze te begeleiden op het gebied van zingeving en spiritualiteit. Je gaat je verdiepen in geestelijke en spirituele zorg in de hedendaagse samenleving en in het functioneren van een geestelijk verzorger in de eerste lijn of binnen een instelling. Met deze bagage kun je met kennis en creativiteit inspelen op de huidige zin- en levensvragen.Met de levensbeschouwelijke leerlijn ontwikkel je je eigen levensbeschouwelijke identiteit en leer je deze te verwoorden. De master is beroepsgericht en heeft een open, kritische en wetenschappelijke benadering van het werkveld van de geestelijke verzorging. De opleiding is geaccrediteerd door de SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijke Verzorging).De Groningse opleiding is niet gebonden aan één specifieke religie of levensbeschouwing. Als je wilt gaan werken met een ambtelijke binding aan een levensbeschouwelijk genootschap, heb je aanvullende scholing nodig.

track Religion, Conflict and Globalization

Hoe verhouden religie, conflict en vrede zich tot elkaar? Hoe worden debatten over migratie en gender geframed door religieuze en seculiere perspectieven?

Het is duidelijk dat in de moderne wereld religie een grote rol speelt in veel conflicten die op meerdere niveaus en locaties plaatsvinden. Maar religie is ook een van de belangrijkste manieren waarop mensen over de hele wereld met elkaar in contact komen. Ondanks deze sociale en politieke betekenis hebben NGO's, regeringen en journalisten op basis van simplistische en achterhaalde aannames vaak een verkeerd begrip van de rol van religie en de betekenis die het voor verschillende volkeren heeft. Dit kan bijdragen aan meningsverschillen, spanningen en misverstanden, met mogelijk ernstige gevolgen.De Mastertrack Religion, Conflict and Globalization richt zich op de centrale plaats van religie binnen de dynamiek van een geglobaliseerde wereld, en hoe deze zich verhoudt tot de conflicten waardoor moderne samenlevingen gevormd worden. De cursus is interdisciplinair, uitgebreid en breed, met politieke, sociale, psychologische, culturele en juridische dimensies.

track Religion and Pluralism, Ancient & Modern

Wat waren de grenzen van tolerantie en acceptatie? Welke rollen speelden in- en uitsluiting in de antieke wereld? Hoe werden noties van zelf en de ander gevormd, wat waren hun wederzijdse invloeden?

De mastertrack Religion and Pluralism, Ancient and Modern bestudeert het bestaan en het naast elkaar bestaan van het jodendom, christendom en de islam. Het onderzoekt de impact van religieuze diversiteit op sociale identiteitsvorming in de Grieks-Romeinse en late antieke periode tot de opkomst van de islam. Het analyseert de rol van tolerantie en acceptatie, van afwijzing en uitsluiting in hun onderlinge relaties gedurende de laatste twee millennia.In de studie ga je je richten op historische en filologische analyse van de tekstuele bronnen over contacten tussen deze religieuze tradities. Dat ga je doen vanuit verschillende invalshoeken en met verschillende methoden: archeologie, codicologie, paleografie, epigrafie, tekstanalyse en interpretatie.Deze MA-track is uniek vanwege zowel de interdisciplinaire studie van oude joodse, christelijke en islamitische tradities in één track, als de mogelijkheid om te combineren met een moderne specialisatie. Je zult uit de eerste hand mensen uit de oudheid ontmoeten en weten hoe ze worstelden met religieuze diversiteit, en de gevarieerde religieuze wortels van de moderne wereld in beeld brengen.

track Heritage and Religion

Hoe en waarom maken we creatief gebruik van het verleden om nieuwe identiteiten te vormen in het heden? Wat staat er op het spel bij de 'musealisering' van religie?

Heritage and Religion is een unieke interdisciplinaire mastertrack op het snijvlak van religie, identiteit, politiek, materiële cultuur en erfgoedstudies.In de komende jaren zal 30-80% van de religieuze gebouwen in Nederland zijn oorspronkelijke functie verliezen. Nationale en Europese overheden besteden miljoenen euro’s aan de ontwikkeling van bestemmingsplannen voor vrijkomende religieuze gebouwen. Toerisme en bedevaarten naar religieuze objecten, plekken en festivals zijn booming, en dat werpt vragen op rond duurzaamheid en impact. Tegelijkertijd is erfgoed een belangrijk onderwerp geworden in het huidige culturele debat. Grootschalige migratie en secularisatie veranderen de religieuze identiteiten van gemeenschappen en hoe zij hun verleden zien.Het behoud van bedreigd materieel en immaterieel erfgoed bij oorlog, verdrijving, volksverhuizingen en klimaatverandering vergt veel. Hoe bewaar je de balans tussen de zorg voor erfgoed en de beschikbare lokale middelen? Deze track daagt je uit tot analyseren en het laten horen van je eigen stem in deze debatten.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet70% zelfstudie
20% theorie
10% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, onderzoek, werkcollege, hoorcollege, groepsdiscussie, individuele opdracht, zelfstudie, seminar
doelstelling
Onze tracks studeer je in voltijd. Daarnaast hebben we voor Geestelijke Verzorging en Werk en Zingeving een deeltijdprogrammering. Wil je een van de andere tracks in deeltijd volgen, neem dan contact op met de studieadviseur.
studielast
1 ECTS staat voor 28 uur. Een jaar bedraagt 60 ECTS aan studiepunten. Je hebt gemiddeld 6 contacturen per week, de rest is zelfstudie.
studeren in het buitenland
Wij hebben diverse uitwisselingscontracten met universiteiten binnen en buiten Europa, zodat studenten een deel van hun programma aan een buitenlandse universiteit kunnen volgen. Een andere optie is een stage of een deel van het onderzoekswerk in het buitenland doen. Voor een overzicht van onze uitwisselingspartners, zie https://www.rug.nl/ggw/education/exchange-programme/partner-universities
Voor de Nederlandse masteropleidingen Geestelijke Verzorging en Werk en Zingeving is studeren in het buitenland niet voorzien.

studiebegeleiding
Als masterstudent wordt een grote mate van zelfstandigheid van je verwacht. Indien nodig kun je gebruikmaken van verschillende vormen van studiebegeleiding en studieondersteuning. Zo kun je een beroep doen op een mentor of op de studieadviseur. Tijdens het schrijven van je scriptie krijg je persoonlijke begeleiding van een van de docenten.
Studenten die hun bacheloropleiding aan een andere faculteit of universiteit hebben gevolgd en de internationale studenten krijgen direct na binnenkomst een mentor toegewezen die hen wegwijs kan maken in de faculteit. Bij de studieadviseur kun je terecht als je twijfelt over je eigen kunnen of als je om wat voor reden dan ook studievertraging dreigt op te lopen of hebt opgelopen. Tijdens het schrijven van je scriptie word je intensief begeleid. Zo volg je binnen je masterprogramma een scriptieseminar, waarin alle aandacht uitgaat naar de vraag hoe je het schrijven van een masterscriptie moet aanpakken en waar de voortgang van het proces zoveel mogelijk wordt bewaakt. Daarnaast krijg je structurele begeleiding van de docent die inhoudelijk deskundig is op het terrein van je scriptie.

exchange programs
 • Aarhus Universitet (Denemarken) Erasmus Uitwisselingsprogramma - Denemarken
  Uitwisselingsverband
 • Universität Bremen (Duitsland) Erasmus Uitwisselingsprogramma - Duitsland
  Uitwisselingsverband
 • Ruhr Universität Bremen (Duitsland) Erasmus Uitwisselingsprogramma - Duitsland
  Uitwisselingsverband
 • Universität Erfurt (Duitsland) Erasmus Uitwisselingsprogramma - Duitsland
  Uitwisselingsverband
 • Philipps-Universität Marburg (Duitsland) Erasmus Uitwisselingsprogramma - Duitsland
  Uitwisselingsverband
 • Universität Münster (Duitsland) Erasmus Uitwisselingsprogramma - Duitsland
  Uitwisselingsverband
 • University of Oslo (Noorwegen) Erasmus Uitwisselingsprogramma - Noorwegen
  Uitwisselingsverband
 • Göttingen (Duitsland) Erasmus Uitwisselingsverband - Duitsland
  Uitwisselingsverband
 • ITU - Istanbul (Turkije) Erasmus Uitwisselingsverband - Turkije
  Uitwisselingsverband
 • Princeton Theological Seminary PhD Uitwisselingsprogramma - USA
  Uitwisselingsverband PhD

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
wettelijk tarief : € 2314 (€1157 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 13600
niet-EU/EER studenten : € 16000

1 september 2024

aanmelding deadline : 1 mei 2024
collegegeld nog niet bekend

Nederlandse studenten sturen na aanmelding in studielink de gevraagde documentatie per mail naar onderwijs.ggw@rug.nl.

Nederlandse studenten met een buitenlands bachelordiploma, sturen hun documentatie na aanmelding in Studielink in via het Online Application System (OAS).
toelatingseisen

vooropleiding
WO-bachelor Theologie, Religiewetenschappen, Letteren, Wijsbegeerte, Politicologie of Sociale Wetenschappen geeft toegang tot dit masterprogramma. Afhankelijk van de gevolgde opleiding en vakken wordt een leeslijst verstrekt ter bestudering. Deze kennis wordt voorondersteld bij de vakken. Andere bacheloropleidingen geven toegang via een premasterprogramma.

Voor Geestelijke Verzorging geldt een premasterprogramma van 30 of 60 ECTS, afhankelijk van je vooropleiding.

cijferlijst
Een overzicht van de vakken uit de gevolgde Bacheloropleiding met een toelichting op deze vakken.

taaltoets
Een (Engelse) taaltoets is alleen van belang indien je geen VWO-diploma hebt. Als minimumeisen gelden TOEFL 90 internet of IELTS: 6.5 (6.0 op elk onderdeel).

studie kosten
bron: Rijksuniversiteit Groningen
bedrag kostenpost
€ 12000levensonderhoudper jaar
€ 740studiematerialenper jaar
€ 400visa/permitper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

De stad

studievereniging

Gerardus van der Leeuw
Gerardus van der Leeuw is de faculteitsgemeenschap van de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Het doel van Gerardus van der Leeuw is tweeledig; enerzijds biedt zij verbreding op de studies Theologie en Religiewetenschap, anderzijds faciliteert zij ontspannende activiteiten voor haar studenten. Activiteiten die Gerardus van der Leeuw zoal organiseert zijn borrels, lezingen en reizen.

aan het woord: studenten en docenten

Thomas Ansell - UK
Verfijnd academisch onderzoek onderwezen op een boeiende en aantrekkelijke manier

Ik studeerde theologie aan de Universiteit van Durham in het VK en na twee jaar in de media-industrie in Londen te hebben gewerkt, besloot ik dat ik meer wilde weten over het samenspel van religie, moderniteit en theorieën over conflicten. Dit bracht me ertoe om hier aan de Rijksuniversiteit Groningen Religion, Conflict and Globalization te studeren.

...
Religie is een zeer vloeiend concept, dat zich bijna altijd aanpast aan de omgeving waarin het zich bevindt. Als je wereld beter wilt begrijpen, is het enorm belangrijk meer te leren over de rol van religie binnen diverse moderne samenlevingen en in relatie tot theorieën over conflict, intersectionaliteit, cultuur en vredestichting. De opleiding is veelzijdig gebruikt invalshoeken uit de sociale wetenschappen, religiewetenschappen en politieke theorie (en nog veel, veel meer!). De docenten hebben ongelooflijk hard gewerkt om ervoor te zorgen dat alle literatuur voor de lessen relevant, interessant en passend zijn voor het onderwerp. Het belangrijkste is dat academische theorieën worden toegepast op casestudy's uit de praktijk en veel van de docenten zijn vooraanstaande experts in het toepassen van theorie in de praktijk. De faculteit Theologie en Religiewetenschappen aan de RUG heeft een briljante manier van lesgeven, waar onafhankelijke studie wordt aangemoedigd, maar waar tegelijkertijd deskundig advies en ondersteuning slechts een korte e-mail, koffie of chat verwijderd is!De opleiding heeft een breed scala aan onderwerpen; Ik koos voor religie, conflict en vredesopbouw en heb echt genoten van de mix van onderwerpen. Ik heb ook wat colleges gevolgd die meer gericht waren op migratie en gender en ik kan stellen dat alle specialisaties even interessant en goed onderwezen worden.Als woon- en studieplek is Groningen ongeëvenaard. Het is er levendig, iedereen is erg vriendelijk en er is van alles te zien en te doen. Bijna elk weekend is er een festival of een door de universiteit geleid evenement en ik hoop mijn tijd in Groningen verder te verlengen dan mijn 1-jarige programma. Ik kan mijn master niet sterk genoeg aanbevelen aan iemand die een meer verfijnd begrip wil krijgen van onze sterk onderling verbonden wereld, zijn mening over religie in het publieke domein wil ontwikkelen en het leven aan een gerenommeerde universiteit in een prachtige stad wil ervaren.


lees verder ...
Carolien van Krimpen - NL
Sterke combinatie van theoretische kennis én praktijkgerichte elementen

Nadat ik een stage had afgerond bij het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, wist ik het zeker: ik wilde de master Religion and Cultural Heritage volgen. Wat deze opleiding karakteriseert, is een sterke combinatie van theoretische kennis én praktijkgerichte elementen. Zo bezochten we bijvoorbeeld het Catharijne Convent in Utrecht tijdens een excursie. Maar ook conferenties, waarbij we de mogelijkheid kregen ons academische netwerk uit te breiden.

...
Dit vond ik erg waardevol voor mijn eigen loopbaanperspectief.Voor mijn masterscriptie heb ik onderzoek gedaan naar het tentoonstellen van menselijke resten. Welke regels en wetten zijn daar aan verbonden? Hoe is dat opgenomen in het beleid van musea? Ik deed een vergelijkende studie tussen het beleid in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Wat ik opvallend vond, was dat de Nederlandse wetgeving vrij los omgaat met dergelijke projecten. De Britse regelgeving is veel strakker en uitgebreider, wanneer het organisch materiaal betreft. Mijn conclusie is een aanbeveling, die voornamelijk betrekking heeft op hoe we in Nederland kunnen leren van het Britse beleid omtrent deze kwestie. Mijn begeleiders waren erg enthousiast! Op dit moment zijn we gezamenlijk aan het kijken naar hoe we mijn scriptie onder de aandacht kunnen brengen bij relevante beleidsmedewerkers.Tot slot draagt de faculteit voor mij ook bij aan de studeerervaring als geheel. Omdat het een relatief kleine faculteit is, is er meer ruimte voor intensieve begeleiding. Daarnaast zijn zowel docenten als studenten erg toegewijd aan de vakken en de opleiding in het algemeen!


lees verder ...
Arturo Diaz Guttierez Barriga - Mexico
Interessant om te onderzoeken hoe religie betrokken is bij identiteitsvorming

Ik heb om twee redenen gekozen voor dit programma: het historische en sociale perspectief dat het programma biedt (waar andere universiteiten een meer theologisch perspectief bieden), en de mogelijkheid om de drie monotheïstische religies te bestuderen (waar andere universiteiten focussen op christendom en islam). Daarnaast geniet ik van de vakken waarbij we de teksten moeten bestuderen.

Mijn masterscriptie gaat over de splitsing tussen de Joden en Samaritanen. Beide religieuze gemeenschappen delen verscheidene geloven, teksten, gebruiken, herkomst, en toch zijn ze niet hetzelfde...
Voor mijn stage ga ik werken bij een historisch onderzoeksinstituut dat zich richt op het ontwerp van musea en tentoonstellingen. Op dit moment zijn ze bezig met een tentoonstelling bij het Joods Museum in Groningen waar ik zal helpen met onderzoek. Het zal een vergelijkende studie zijn van verscheidene Joodse musea die gevestigd zijn in synagoges en hoe het religieuze aspect van het gebouw de culturele activiteiten zou kunnen beïnvloeden.Mijn bachelor in geschiedenis heb ik afgerond aan de Universidad Autonoma Metropolitana in Mexico stad. Naast de culturele schok en de duidelijke verschillen in het weer, is leven in Groningen een geweldige ervaring. De internationale omgeving in zo’n kleine stad en het bruisende studentenleven maken studeren in Groningen een fantastische ervaring.Nadat ik mijn diploma gehaald heb, zou ik graag onderzoek doen en onderwijs geven aan een universiteit. Het veld van religiewetenschappen in Mexico is verre van ontwikkeld en dit wil ik helpen veranderen. Bovendien, als een voormalig medewerker aan een onderzoeks- en documentatiecentrum van de Joodse gemeenschap, die ook culturele evenementen organiseert, wil ik graag meewerken aan het creëren van vakken en activiteiten voor de promotie van een interreligieuze samenleving.


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/23 RUG
Theologie & Religiewetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
2/23 RUG
Heritage and Religion
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/23 RUG
Werk en Zingeving
€ 303 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/23 RUG
Religion, Conflict and Globalization
€ 303 gemiddelde kamerhuur
18 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/23 RUG
DDM Religion and Pluralism
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/23 RUG
Religion and Pluralism, Ancient & Modern
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/23 RUG
Geestelijke verzorging
€ 303 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
54% vrouw
? uur contacttijd/week
85% Nederlandstalig
15% Engelstalig
8/23 Universiteit Leiden
Religious Studies
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/23 Radboud Universiteit
Islam, Politiek en Samenleving
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/23 Radboud Universiteit
Religie en beleid
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/23 Radboud Universiteit
Religiestudies
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/23 Radboud Universiteit
Religiewetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/23 Radboud Universiteit
Geestelijke verzorging
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/23 Radboud Universiteit
Theology
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
15/23 Amsterdam UVA
Islam in the Modern World
€ 424 gemiddelde kamerhuur
7 eerstejaars
28% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
16/23 Amsterdam UVA
Religious Diversity in Europe
€ 424 gemiddelde kamerhuur
7 eerstejaars
28% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
17/23 Amsterdam UVA
Western Esotericism
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
18/23 Tilburg University
Christianity and Society
€ 253 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
19/23 Amsterdam VU
Exploring a Discipline
€ 424 gemiddelde kamerhuur
18 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
20/23 Amsterdam VU
Peace, Trauma and Religion
€ 424 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
21/23 Amsterdam VU
Spiritual Care
€ 424 gemiddelde kamerhuur
33 eerstejaars
60% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
22/23 Amsterdam VU
Theology & Religious Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
23/23 Amsterdam VU
Interreligious Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na het behalen van een master Theologie en Religiewetenschappen kun je terecht in advies- en beleidsfuncties. Afgestudeerden werken daarnaast bij de media en in de journalistiek. Het is ook mogelijk het onderwijs in te gaan of verder te gaan met onderzoek aan een universiteit. Als geestelijk verzorger kun je aan het werk in zorginstellingen.

Bekijk onze alumnipagina om te zien waar onze alumni zijn terecht gekomen.aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UULeraar VHO godsdienst/levensbeschouwing full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing part-time educationalgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Contact

ambassadors

Our master's student ambassadors are happy to tell you more about the programme.

Kees van den Ende MA

studieadviseur

Drs. Thea de Boer

Studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite