Taalwetenschappen

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Deze master richt zich op het taalvermogen van de mens. Je bestudeert taalverwerving, taalstructuur en kenmerken, meertaligheid, of taalstoornissen.

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaMA
typeregulier, 60 EC
start1 september
taaldeels Engels
deels Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60815
numerus fixusnee
honoursheeft honours track

De master Taalwetenschappen duurt één jaar. Je kiest een van de volgende tracks:

- Neurolinguïstiek
- Applied Linguistics - TEFL
- Vertalen in Europa
- Theoretical and Empirical Linguistics - specialisatie: The Human Language System
- Theoretical and Empirical Linguistics - specialisatie: Language Development and Variation
- Multilingualism

Binnen de Neurolinguïstiek besteed je aandacht aan de relatie tussen taal en hersenen. Je bestudeert vooral taalstoornissen zoals dyslexie en stoornissen op het gebied van taalontwikkeling. Bij Applied Linguistics - TEFL (Engelstalig) houd je je bezig met taalverwerving. Je richt je onder andere op de theorieën over het aanleren van een tweede taal en de didactische toepassingen hiervan. Deze mastertrack wordt in het Engels gegeven. Bij Vertalen in Europa (Nederlandstalig) leer je strategieën toe te passen waarmee je veelvoorkomende vertaalproblemen in zakelijke teksten op creatieve wijze kunt aanpakken. Theoretical and Empirical Linguistics (Engelstalig) richt zich onder andere op de manier waarop taal is geconstrueerd en welke aspecten aan taal kunnen worden onderscheiden en bestudeerd. Je kunt hiervoor iedere Europese taal bestuderen waarin je een bachelordiploma hebt behaald. Deze studie is ook bedoeld voor mensen die (algemene) Taalwetenschap hebben gestudeerd. Bij Multilingualism (Engelstalig) bestudeer je de meertaligheid en de uitdagingen die dit met zich meebrengt voor het individu, organisaties en de maatschappij.

Zie voor meer informatie over de tracks de aparte programmabeschrijvingen.

Waarom aan de RUG?

De eenjarige masteropleiding Taalwetenschappen kent vijf interessante tracks:

  • Neurolinguïstiek
  • Applied Linguistics - TEFL
  • Theoretical and Empirical Linguistics
  • Multilingualism
  • Vertalen in Europa

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

tracks

track Neurolinguïstiek

In deze mastertrack onderzoek je waarom mensen dyslectisch zijn en wat voor effect hersenbeschadigingen kunnen hebben op taal. Vanuit de taalkunde en neuropsychologie bestudeer je taalstoornissen.

De eenjarige MA-track Neurolinguïstiek houdt zich bezig met vragen over taalstoornissen: Hoe komt het dat normaal ontwikkelende kinderen taal schijnbaar moeiteloos leren, terwijl dit niet geldt voor kinderen met gehoorafwijkingen of het syndroom van Down? Waarom hebben sommige kinderen grote moeite met leren lezen en hoe ontstaat afasie?In semester 1 worden drie onderzoekscolleges aangeboden: Afasiologie, Taalontwikkelingsstoornissen en Dyslexie. In semester 2 loop je stage. Als je een therapiebevoegdheid wilt behalen en je hebt tijdens je BA Taalwetenschap het logopedietraject gevolgd, wordt deze stage verzorgd door de opleiding Logopedie van de Hanze.Mocht je geen Logopedie hebben gevolgd maar wel je therapiebevoegdheid willen halen, is het mogelijk het logopedietraject in het geheel tijdens de MA te volgen. Dit traject duurt dan 2,5 jaar. Voor meer info kun je contact opnemen met de studieadviseur.

Als je al een therapiebevoegdheid hebt, of je wilt geen therapiebevoegdheid halen, kun je voor een onderzoeksgerichte stage kiezen i.p.v. een klinische stage.

Je sluit je opleiding af met een scriptie. Na afronding van je studie ontvang je het diploma Master of Arts in Taalwetenschappen.

track Applied Linguistics (TEFL)Can you learn a second language the same way you learned your mother tongue? How does our brain cope with two or more languages? What is the best way to test the language proficiency level of students? How can computers and online technology help to learn a language? And how do we find out whether a given teaching pedagogy is effective? Find out in this master's track.This one-year master's track focuses on research into foreign language learning and teaching. You will study the process of learning and the use of second languages. The track allows you to focus your research on your language of choice, for instance, English as a second or foreign language but also Dutch as a second language, French, German, Swedish, Chinese, or any other language. With increasing cross-cultural communication and mobility, the skills and knowledge you will acquire in this programme are highly valued in the areas of language teaching and testing, educational publishing, language policy making, and of course linguistic research.You will approach second language acquisition from many different angles, including (cognitive) psychology, social interaction, and language teaching. You will not only be introduced to the field of linguistics, language acquisition, and language teaching and assessment theory but also the neighboring field of social and cognitive psychology and neuroscience. As such, our MA program is a truly multidisciplinary master’s track.The master's track focuses especially on dynamic aspects of language development, which explains how the process of second language development is affected by the changing interaction of a wide range of factors. You will learn about the social, psychological, and cultural processes that interact in using a language or that may cause the use of a second language to grow or decline. You will explore theoretical developments and didactic applications of recent research, and learn about computer-assisted language learning. Although this is not a teacher training programme, there is ample opportunity to discuss issues related to teaching and in some cases, it is possible to do a language teaching internship in an academic setting.While the first semester consists of a fixed set of courses, the second semester allows you to focus on your own interests within the field of Applied Linguistics. You will write a Master’s thesis on a topic of choice and you will take another course and/or do an internship (e.g. a research internship, or an internship in language teaching in an academic setting, educational publishing, or language testing, to give some examples). It is possible to switch to the Research Master programme ‘Language and Cognition' after this programme.Read more about the Department of Applied Linguistics.

track European LinguisticsTHE PROGRAMME HAS THE FOLLOWING SPECIALIZATIONS: The Human Language System (THLS) and Language Development and Variation (LDV).

Theoretical and Empirical Linguistics is a one-year Master's track of the MA Linguistics which is based on the strengths of the Groningen Linguistics sections (English, German, French, Italian, Russian, Spanish, Swedish).
It gives students a broad and attractive, but coherent and cohesive, range of options, oriented along the following approaches:* Empirical investigation of the structure of the European languages, with focus on synchronic and diachronic variation* Theoretical study of syntax, semantics, morphology, and phonology/phonetics* Use of a variety of data (native speaker intuitions, corpus data, language acquisition data) and methodsThe track focuses on language with all its complexities. The main focus is how to make sense of complex data in order to be able to study the structure, variation, change, and development of language, so as to obtain a better understanding of the human language faculty.
It covers the principal subfields of linguistic study (sound, structure, meaning), and offers plenty of opportunity for students to focus on a particular language or language family (working with specialists in different modern European languages) or to pursue their interests in general linguistics.

track MultilingualismThis comes with challenges and possibilities, for individuals, societies, and organisations. Do you want to take the lead in dealing with these challenges and possibilities? Then this is the MA programme for you!This Multilingualism Master’s track trains you to become a diversity manager specialised in linguistic and cultural diversity. You will develop expertise on bilingualism and multilingualism from a variety of angles: sociolinguistic, educational, cognitive, cultural, historical, management and policy. You will learn how to do your own linguistic research, but also how to manage linguistic diversity in various settings, such as the workfloor, in education, and on regional, national and transnational levels. You will deal with day-to-day issues such as helping companies overcome (intercultural) communication problems, design effective language policies or give schools advice on how best to teach pupils with diverse language backgrounds.Upon finishing the Multilingualism Master’s track, students will receive a MA degree in Linguistics.

Onderwijs

taal van onderwijs50% en
50% nl
onderwijsopzet40% zelfstudie
40% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, onderzoek, hoorcollege, werkgroep, individuele opdracht, integratie module
studiebegeleiding
Elke masteropleiding heeft een studieadviseur waar je terecht kunt als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Bij complexere zaken, bijvoorbeeld studievertraging, functiebeperking of langdurig ziek zijn, kun je terecht bij een studentendecaan.
Ook worden er cursussen aangeboden die je kunnen helpen om beter te kunnen studeren zoals studiestress en faalangsttrainingen, effectief studeren, presenteren of academische schrijfvaardigheid. Deze kun je volgen bij de afdeling Studieondersteuning van het Studenten Service Centrum (SSC). Met deze faciliteiten zorgen we er samen met jou voor dat je je gehele studie met veel plezier en goede resultaten kunt volbrengen.

honours-/excellence program Master Honours College

Het master Honours programma is speciaal ontwikkeld voor studenten die meer uit hun studietijd willen halen.

Het is een extra programma van 15 ECTS dat je naast je reguliere masteropleiding volgt. Het eenjarige programma heeft een interdisciplinair karakter, waarin je kennis gaat maken met diverse aspecten van leiderschap.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2023

aanmelding deadline : 15 augustus 2023
collegegeld nog niet bekend

toelatingseisen

taaltoets
Voor de masteropleidingen Neurolinguïstiek en Vertalen in Europa, geldt de volgende Engelse taaleis:
Een VWO-diploma of een certificaat VWO Engels (cijfer 6 of hoger), minimum TOEFL eis iBT 90 (met een minimum van 21 voor schrijfvaardigheid), of IELTS 6.5 (met een minimum van 6 voor alle onderdelen). Cambridge C1 Advanced of C2 Proficiency met een minimale score van 180. Als je een VWO diploma hebt, hoef je geen taaltoets te overleggen.

Let op!: Vertalen in Europa heeft ook als eis dat Nederlands de moedertaal moet zijn van de studenten.

Voor de masteropleidingen Applied Linguistics - TEFL, Multilingualism en Theoretical and Empirical Linguistics geldt de volgende Engelse taaleis:
Een VWO-diploma of een certificaat VWO Engels (cijfer 6 of hoger), minimum TOEFL eis iBT 100 (met een minimum van 25 voor schrijfvaardigheid), of IELTS 7 (met een minimum van 6.5 voor alle onderdelen). Cambridge C1 Advanced of C2 Proficiency met een minimale score van 185. Als je een VWO diploma hebt, hoef je geen taaltoets te overleggen.

vooropleiding
Specifieke informatie over de toelatingseisen voor de master track Applied Linguistics -TEFL, kun je hier vinden: https://www.rug.nl/masters/applied-linguistics/#!requirements

Specifieke informatie over de toelatingseisen voor de master track Multilingualism, kun je hier vinden: https://www.rug.nl/masters/multilingualism/#!requirements

Specifieke informatie over de toelatingseisen voor de master track Neurolinguïstiek, kun je hier vinden: https://www.rug.nl/masters/neurolinguistics/#!requirements

Specifieke informatie over de toelatingseisen voor de master track Theoretical and Empirical Linguistics, kun je hier vinden: https://www.rug.nl/masters/theoretical-and-empirical-linguistics/#!requirements

Specifieke informatie over de toelatingseisen voor de master track Vertalen in Europa, kun je hier vinden: https://www.rug.nl/masters/vertalen-in-europa/#!requirements

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

91 studenten volgen deze opleiding
86% daarvan is vrouw
14 eerstejaars gestart in 2017
71% daarvan is vrouw
29331 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Tw!st
TW!ST is de studievereniging voor de studenten Taalwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen. Door het organiseren van zowel studiegerelateerde als niet-studiegerelateerde activiteiten wil TW!ST haar studenten op een andere manier verenigen dan alleen in een studiegerelateerde omgeving. Studiegerelateerde activiteiten zijn onder andere bedrijfsbezoeken, symposia en andere lezingen. Niet-studiegerelateerde activiteiten zijn activiteiten zoals socials, een jaarlijks gala en caféquizzen.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Als stagiaire Klinische Linguïstiek kon ik zelf taaltesten afnemen en uitwerken

Elke dag gebruiken we taal; als instrument in conversaties, in relaties, voor de uitdrukking van gevoelens enzovoort. Elke situatie en leefwereld wordt dus gevormd door dit complexe werktuig. Maar taal is niet alleen instrument. Het is ook een logisch systeem dat diep in ons brein verweven is. Plotselinge gebeurtenissen zoals een beroerte kunnen dat hele systeem ontregelen en in de war maken. Ik zie het als een uitdaging om de achterliggende stoornis hierin te vinden.In het tweede semester van de mastertrack Neurolinguïstiek heb ik stage gelopen bij Revalidatie Friesland...
Door deze stage heb ik veel geleerd. Niet alleen op het gebied van de Klinische Linguïstiek, maar ook over het contact met patiënten en het werken in een team met verschillende disciplines, zoals fysiotherapeuten of ergotherapeuten.Door mijn stage bij Revalidatie Friesland realiseerde ik me dat ik meer ervaring op wilde doen met patiënten met een taalstoornis. Na mijn afstuderen ben ik daarom in Wenen gestart met het Bachelor programma Logopedie. Daarvoor lijkt het mij belangrijk om te beleven hoe hard patiënten met een taalgebrek moeten werken om samen met hun therapeuten hun doel te bereiken. Deze combinatie van een wetenschappelijk achtergrond en ervaring uit de praktijk lijkt mij een goede basis om als onderzoeker aan het werk te gaan.


lees verder ...
Anna Pochinok
In the future I would like to work in the field of TEFL materials development

I had had more than six years experience in the department of TEFL (Teaching English as a Foreign Language) before I decided to further advance in my professional career. To do so, I wanted to acquire a more in-depth understanding of how languages are learned and which neuroscientific components and teaching methods are involved in the efficient and sustainable acquisition of a second language.

The degree of Applied Linguistics contains a lot of research and skills to be obtained...
I particularly enjoyed the modules concerning Statistics, Language Development, and Teaching Methodology. The advanced level of teaching in combination with being on the forefront of research in this field also results in great employment chances when entering the labour market.
With Groningen being a very international city, I made friends from all over the world, which was an incredibly enriching and inherently positive experience.
The good facilities at the university are another positive component whilst I also liked the applied teaching methods
and the supportive staff and academic surroundings. I aspire to continue working in the field of TEFL material development.
My time in Groningen has immensely contributed to obtaining the skill-set required for this work.


lees verder ...
Sophie Gruhn
In the future I would like to develop language tests and educational material for multilingual children

Multilingualism is a very recent development in our society and it is no longer exceptional to speak several languages. We need to make adaptations in the field of language policy and education, we need to better protect language minorities, and we need new research about language change and variation. These are just a few examples of the fields you can specialize in during this Master's track.I chose to do a Master’s track abroad because I wanted to seize the opportunity get to know another language and culture, as well as to improve my English...
This course unit is a bit different in that every week we have an excursion and some practical work to do. For example, we conducted a survey at the NHL in Leeuwarden and asked students about their attitudes towards Frisian, and another time we analysed the distribution of different languages in a street in Leeuwarden.One of the best things about the programme is that you can combine your thesis with a placement, which gives you the chance to make an initial connection with the companies you would like to work with after your studies.


lees verder ...
Line Atsma
werkzaam als Logopedist bij Revalidatie Friesland
Logopedist bij Revalidatie Friesland

Als logopedist werk ik bij Revalidatie Friesland en ik heb hier ook een oproepcontract als neurolinguïst. Als taalkundige denk ik mee over de inrichting van behandelingen en verzorg ik voor- en nametingen. Daarnaast werk ik bij de opleiding logopedie aan de Hanzehogeschool. Daar geef ik lessen die te maken hebben met neurologie en begeleid ik stages en scripties.Ik ben enorm geboeid door afasiologie en koos daarom binnen de master voor deze track. Veel uit deze specialisatie komt in mijn huidige functie goed van pas...
Tijdens de master leer je dergelijke taalstoornissen te detecteren en analyseren. Ik leerde hierdoor dat elke patiënt en elk functioneren anders is. Een patiënt kan bijvoorbeeld een stoornis hebben op het gebied van taalbegrip of -productie. Daarbij kunnen bijvoorbeeld vorming en interpretatie van klanken, woorden of zinnen aangedaan zijn. Dankzij de stage tijdens mijn master deed ik niet alleen wetenschappelijke kennis, maar ook relevante praktijkervaring op.

Mijn missie is het blijven opkomen voor patiënten met afasie. Enerzijds door ze te helpen in praktijk. Anderzijds door het belang van wetenschappelijk onderzoek naar afasie uit te dragen. Het helpen van de patiënt en zijn omgeving, het coachen van logopedisten en het begeleiden van studenten is boeiend en inspirerend!


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/29 RUG
Taalwetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
14 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
2/29 RUG
Applied Linguistics - TEFL
€ 303 gemiddelde kamerhuur
14 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/29 RUG
Multilingualism
gemiddelde kamerhuur
14 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/29 RUG
Theoretical and Empirical Linguistics
€ 303 gemiddelde kamerhuur
14 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/29 RUG
Vertalen in Europa
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/29 RUG
Neurolinguïstiek
€ 303 gemiddelde kamerhuur
14 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/29 Universiteit Leiden
Modern Languages
€ 350 gemiddelde kamerhuur
60 eerstejaars
70% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/29 Universiteit Leiden
Linguistics
€ 350 gemiddelde kamerhuur
110 eerstejaars
74% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/29 Universiteit Leiden
Translation
€ 350 gemiddelde kamerhuur
13 eerstejaars
69% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/29 Universiteit Leiden
German Language and Linguistics
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
11/29 Universiteit Leiden
Italian Language and Linguistics
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
12/29 Universiteit Leiden
Linguistics (specialisation)
€ 350 gemiddelde kamerhuur
123 eerstejaars
73% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
13/29 Universiteit Leiden
Chinese Language and Linguistics
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
14/29 Universiteit Leiden
French Language and Linguistics
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
15/29 Universiteit Leiden
English Language and Linguistics
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
16/29 Radboud Universiteit
Taalwetenschappen/Linguistics
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
17/29 Radboud Universiteit
Taal- en Spraakpathologie
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e
€ 315 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
18/29 Radboud Universiteit
Language Variation and Multilingualism
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
19/29 Radboud Universiteit
Docent en Expert
€ 315 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
20/29 UU
Meertaligheid en taalverwerving
€ 336 gemiddelde kamerhuur
21 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
21/29 UU
Interculturele communicatie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
52 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
22/29 Amsterdam UVA
Language and Society
€ 424 gemiddelde kamerhuur
16 eerstejaars
43% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
23/29 Amsterdam UVA
General Linguistics
€ 424 gemiddelde kamerhuur
16 eerstejaars
43% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
24/29 Amsterdam UVA
Language and Education
€ 424 gemiddelde kamerhuur
16 eerstejaars
43% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
25/29 Amsterdam UVA
Vertalen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
16 eerstejaars
43% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
26/29 Amsterdam VU
Taalwetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
27/29 Amsterdam VU
Language Consultancy and Linguistic Documentation
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
28/29 Amsterdam VU
Tekst Mining
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
29/29 Amsterdam VU
Toegepaste Taalwetenschap
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.13.8
inhoud3.93.7
docenten4.13.9
studiefaciliteiten4.03.7
studielast3.83.4
studiebegeleiding3.73.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Taalwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 40 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Veel afgestudeerde taalwetenschappers komen terecht bij revalidatiecentra of in de onderwijsbegeleiding. Je kunt ook aan de slag bij de overheid, bij adviesbureaus, of uitgeverijen. Daarnaast is het mogelijk verder te gaan met onderzoek bij een onderzoeksinstituut of universiteit.

Met een aanvullend diploma Logopedie kun je na afronding van de mastertrack Neurolinguïstiek aan het werk als klinisch linguïst/logopedist.


aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Duits educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Engels educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Frans educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Nederlands educational+ aanv. eisen
UULeraar VHO Nederlands full-time,part-time educational+ aanv. eisen
UULeraar VHO Spaans full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Engels educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Frans educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Nederlands educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

hoogleraar taal- en letterkunde
literatuuronderzoeker
tolk gebarentaal
universitair (hoofd)docent taal- en letterkunde
wetenschappelijk onderzoeker taal- en letterkunde
bron: UWV

Contact

Ask Your Question Here

please fill in this contact form, we will answer you as soon as possible.

Sjors van Ooij

Study advisor Applied Linguistics

Hieke Hoekstra

Study Advisor Multilingualism

Admission Office (Contact form)
T: +31-(0)50 363 8976
W: Admission Office (Contact form)
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite