Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/sites/web/studieadresnl/subsites/studieadres.nl/code/studieadres/19.3/traits/trait_studieadres.php on line 934

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/sites/web/studieadresnl/subsites/studieadres.nl/code/studieadres/19.3/traits/trait_studieadres.php on line 934

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/sites/web/studieadresnl/subsites/studieadres.nl/code/studieadres/19.3/traits/trait_studieadres.php on line 934

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/sites/web/studieadresnl/subsites/studieadres.nl/code/studieadres/19.3/traits/trait_studieadres.php on line 934

Deprecated: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /data/sites/web/studieadresnl/subsites/studieadres.nl/code/studieadres/19.3/traits/trait_studieadres.php on line 515

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /data/sites/web/studieadresnl/subsites/studieadres.nl/code/studieadres/19.3/template.inc on line 499
voltijd master Staats- en bestuursrecht - Rijksuniversiteit Groningen te

Staats- en bestuursrecht

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Ben jij gefascineerd door de juridische uitdagingen waar de samenleving voor staat en wil je hier graag over meedenken? Dan is de Master Staats- en Bestuursrecht wat voor jou.

locatie, Groningen
diplomaLLM
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66451
numerus fixusnee
honoursnee

De master biedt verdiepend inzicht in de wijze waarop het openbaar bestuur omgaat met belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Overheid en samenleving zoeken voortdurend naar oplossingen voor actuele dilemma’s, op de meest uiteenlopende beleidsterreinen.

Kunnen lokale overheden de beloften van de wetgever bij vergaande decentralisaties bijvoorbeeld wel waarmaken? Welke prestaties kan de centrale overheid eigenlijk vragen van decentrale overheden? Hoe ver gaan de bevoegdheden van de overheid voor het oplossen van crisissituaties? Wat zijn de rechten van burgers en bedrijven wanneer zij zich keren tegen voor hen nadelige overheidsbesluiten? In deze master reflecteer je op dit soort vragen, vooral aan de hand van verschillende materiële rechtsgebieden (zie ook het vakkenaanbod, onder ‘programma’).

Binnen de master kun je zelf accenten leggen. Zo zijn er acht optioneel-verplichte vakken waarvan je er drie kiest. Op dit manier leg je zelf je accent, bijvoorbeeld op politiek en bestuur, sociaal bestuursrecht of andere thema’s. Daarnaast bieden de scriptie, het seminaar en het Recht in de Praktijk-onderdeel uiteraard veel keuzeruimte.

Waarom aan de RUG?

De masterspecialisatie Staats- en bestuursrecht in Groningen wordt geïnspireerd door het binnen de vakgroep verrichte bestuurskundige en juridisch-empirische onderzoek. Hiermee wordt voor een groot deel de verbinding tussen theorie en praktijk gelegd.
Veel betrokken docenten vervullen een (prominente) functie in de praktijk. Docenten oefenen onder andere (neven)functies uit bij ministeries, in de advocatuur, bij de rechterlijke macht en bij verschillende adviesorganen. In de collegestof komen frequent actuele casuïstiek en praktijkvoorbeelden aan bod. Zowel de hoor- als werkcolleges zijn relatief kleinschalig en er is veel ruimte voor contact tussen studenten en docenten. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van vernieuwende en interactieve onderwijsvormen.

Tot slot biedt deze juridische masteropleiding als enige in Nederland het vak Koninkrijksrecht aan, dat verdiepend inzicht biedt in de relatie tussen het Europese en de niet-Europese delen van het Koninkrijk.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
De Master Staats- en Bestuursrecht is een éénjarige master en is een van de zes specialisaties binnen de geaccrediteerde master Nederlands recht. Naast een aantal verplichte vakken kun je zelf, door middel van een keuzevak, een accent leggen.
periode
1234
Learning Communities keuzevak
Parlementaire Gesch. en Politiek Staatsr keuzevak
6 EC
Seminaar Nederlands Recht
6 EC
Omgevingsrecht keuzevak
6 EC
Recht Decentrale Overheden
6 EC
Masterscriptie afstuderen
12 EC
Recht in Praktijk
Overheid en Privaatrecht
6 EC
Sociale Zekerheidsrecht keuzevak
6 EC
Publiekrecht en duurzaamheid keuzevak
6 EC
Staats- en Bestuursrecht: Rechtsvergelijking keuzevak
6 EC
Koninkrijksrecht keuzevak
6 EC
Staats- en Bestuursr. in Eur. Perspect.
6 EC
Toezicht en Rechtshandhaving keuzevak
6 EC
Vreemdelingenrecht keuzevak
6 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, hoorcollege, zelfstudie, seminar, werkcollege
onderwijsvormen
In de Master Staats- en bestuursrecht is (zeer) veel ruimte voor contact tussen studenten en docenten. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van vernieuwende en interactieve onderwijsvormen, waardoor hoorcolleges meestal geen 'klassieke hoorcolleges' zijn. Bij verschillende vakken is veel ruimte voor vragen, discussie en laagdrempelig contact tussen studenten en docenten. Bij voorkeur treden de docenten met de studenten in gesprek en wordt de discussie tussen studenten onderling gestimuleerd. (Ond
studiebegeleiding
Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je natuurlijk ook een afspraak maken met één van onze studieadviseurs. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.
studielast
In de master wordt van studenten verwacht dat zij in staat zijn kritisch te reflecteren op staats- en bestuursrechtelijke vraagstukken. Van studenten wordt zowel een actieve houding tijdens voorgeschreven hoorcolleges en werkcolleges als een grote mate van zelfstudie verlangd.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2024

aanmelding deadline : 1 september 2024
wettelijk tarief : € 2530 (€1265 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 19900

De stad

studievereniging

Dorknoper
J.B.S.V. Dorknoper is de studievereniging voor de afstudeerrichting juridische bestuurskunde en de masters recht & bestuur en staats- & bestuursrecht van de faculteit rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Bij de vereniging worden tal van activiteiten, uiteenlopend van studiegerelateerde evenementen, zoals congressen, lezingen, excursies, tot de typische gezelligheidsactiviteiten georganiseerd. Naast het organiseren van deze studiegerelateerde activiteiten, verzamelt J.B.S.V. Dorknoper ook verschillende vacatures voor haar leden zodat studenten tijdens hun studie praktijkervaring op kunnen doen of na hun studie kunnen beginnen aan hun carrière. Dit met als doel om studenten bij zowel de staats- en bestuursrechtelijke als bij de bestuurskundige praktijk te brengen.

aan het woord: studenten en docenten

Carola Meinders
afgestudeerd in 2010 werkzaam als Jurist bij Waterschap Noorderzijlvest
Alumnus Carola Bootsman-Meinders: Middenin het spanningsveld tussen overheid, burger en bedrijfsleven

Waarom Staats- en bestuursrecht? Omdat ik het spanningsveld tussen de verschillende belangen van de overheid, de burger en het bedrijfsleven boeiend vond en nog steeds vind.Na mijn studie heb ik een halfjaar stage gelopen bij een gemeente om het juridische vak in de praktijk te kunnen ervaren. Een aanrader! Daarna ben ik een klein jaar als jurist werkzaam geweest op de afdeling milieuvergunningen bij de provincie Drenthe.In mijn huidige functie gebruik ik nog steeds de vaardigheden en informatie die ik tijdens mijn opleiding heb opgedaan...
Door de opleiding kan ik vrij snel de hoofd- en bijzaak van elkaar scheiden.
Het staats- en bestuursrecht is een zeer divers vakgebied.De overheid is veelal bezig met grote en interessante projecten, die vaak ruimtelijk ingrijpend zijn en invloed hebben op de directe leefomgeving van mensen. Als jurist zit je daar midden in. Het is een uitdaging om dan de belangen van alle betrokken partijen(overheid,burger,bedrijfsleven) zo goed mogelijk met elkaar te verenigen.


lees verder ...
Lester von Meijenfeldt
bij Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving
Alumnus Lester von Meijenfeldt: Werk dat relevant is voor je cliënt én voor de samenleving

Ik heb destijds gekozen voor de specialisatie staats- en bestuursrecht, omdat ik word getrokken door het publieke belang en de relatie tussen overheid en burger. Welke bescherming moet de overheid zijn burgers bieden? En op welke wijze heeft de burger invloed op de wijze waarop wij onze samenleving inrichten?Direct na mijn afstuderen kon ik een traineeship volgen aan de Academie voor Wetgeving en Overheidsjuristen in Den Haag.Nog elke dag pas ik toe wat ik tijdens de opleiding heb geleerd...
Elk vraagstuk raakt niet alleen het belang van de individuele burger en de overheid, maar ook het belang van de rest van de samenleving.Ik raad de specialisatie aan wanneer je affiniteit hebt met de publieke zaak, bezig wilt zijn met maatschappelijke problemen en het leuk vindt om werkzaam te zijn in een politiek-bestuurlijke context. Als je het van belang vindt om werk te doen dat relevant is voor meer dan alleen je cliënt, maar ook voor de samenleving.


lees verder ...
Nils Nijdam
werkzaam als senior beldeidsadviseur bij gemeente Den Haag
Alumnus Nils Nijdam:Ik werk dicht tegen het politiek bestuur van de stad aan

Na m'n studie wilde ik graag in de publieke sector aan de slag, dus ik solliciteerde bij de gemeente Den Haag. Ik ben daar in 2008 begonnen als senior beleidsadviseur. Hierin vervulde ik geen juridische functie. De vaardigheden vanuit mijn opleiding komen echter elke dag van pas. Daarbij moet je denken aan het analytisch kunnen denken en het snel kunnen verwerken van grote hoeveelheden informatie. Ook werk ik dicht tegen het politiek bestuur van onze stad aan. Het is dus handig om te weten hoe dat werkt...
Een overdracht van taken op het gebied van de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet naar gemeenten toe. Een voor gemeenten bijzonder grote operatie die vanuit onder andere staatsrechtelijk en bestuurskundig oogpunt erg interessant is.
Als je belangstelling hebt voor wat er in de wereld om je heen gebeurt, wilt weten hoe dat is geregeld én ook nog politieke belangstelling hebt, kies dan voor de specialisatie Staats- en bestuursrecht. Bijkomend voordeel is dat het een kleinere richting is binnen de master Nederlands Recht. Je krijgt goed kleinschalig onderwijs van bijzonder gedreven docenten.
Ik heb er zelf voor gekozen om naast deze specialisatie ook nog de master Juridische Bestuurskunde te doen. Deze combinatie is mij uitstekend bevallen.
Nils Nijdam,Senior beleidsadviseur bij de gemeente Den Haag, Dienst Sociale Zaken & Werkgelegenheidsprojecten


lees verder ...
Stijn Visch
Alumnus Stijn Visch: “Het maatschappelijke effect van de studie Staats- en Bestuursrecht is voor mij het meest interessant”

Aan de opleiding Rechtsgeleerdheid ben ik niet begonnen met het idee dat ik een paar jaar later advocaat zou zijn. Mijn interesse lag destijds, en ligt nog steeds, op maatschappelijk gebied en bovendien vond ik het interessant om dingen uit te zoeken en daarover te schrijven.Tijdens mijn bachelor kwam ik steeds meer in aanraking met de advocatuur, onder meer door mijn bestuursjaar bij de JFV, de Juridische Faculteitsvereniging...
In de praktijk heb ik veel aan mijn studie, ook al gaat het studeren onverminderd door wanneer je kiest voor een advocatuurlijke loopbaan. De beroepsopleiding voorziet in een major Bestuursrecht, waarbij de eerder opgedane kennis goed van pas komt en steeds weer blijft verbeteren. De Advocatenwet en de regelgeving die daarop is gebaseerd schrijven bovendien voor dat een advocaat zijn kennis en kunde altijd moet blijven bijhouden, waardoor je eigenlijk nooit bent uitgeleerd.Het maatschappelijke effect van de studie Staats- en Bestuursrecht is voor mij het meest interessant, waarbij het mes in de praktijk bij AKD aan twee kanten snijdt. Enerzijds verlangt de overheid expertise van haar advocaat om bepaald beleid tot stand te brengen of te verdedigen. Anderzijds verdedigt een advocaat de belangen van bedrijven tegen bepaald overheidsingrijpen. Door in een praktijk te werken waarbij je beide soorten partijen in verschillende kwesties kan bijstaan, ben je steeds vanuit een andere invalshoek met je vakgebied bezig.


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/19 RUG
Staats- en bestuursrecht
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/19 RUG
Ondernemingsrecht
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/19 RUG
Arbeidsrecht
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/19 RUG
Privaatrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/19 RUG
Strafrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/19 Radboud Universiteit
Recht & Economie (dubbele master)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/19 Radboud Universiteit
Financieel recht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
8/19 Radboud Universiteit
Strafrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
9/19 Radboud Universiteit
Recht & Management (dubbele master)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/19 Radboud Universiteit
Burgerlijk recht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
11/19 Radboud Universiteit
Nederlands Recht
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/19 Radboud Universiteit
Staats- en Bestuursrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
13/19 Radboud Universiteit
Ondernemingsrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
14/19 Radboud Universiteit
Publiekrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
15/19 Maastricht University
Nederlands Recht
€ 308 gemiddelde kamerhuur
71 eerstejaars
67% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
16/19 UU
Privaatrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
17/19 UU
Strafrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
18/19 UU
Intellectueel eigendomsrecht, innovatie en technologie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
19/19 UU
Staats- en bestuursrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Deze specialisatie geeft toegang tot de togaberoepen in de rechterlijke macht en advocatuur, maar je kunt ook aan de slag bij overheidsorganisaties, adviesorganen, het bedrijfsleven, de politiek, de journalistiek of de wetenschap.

Potentiële werkgevers zijn dan ook de rijksoverheid, provincies en gemeenten, waterschappen, zelfstandige bestuursorganen, de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Oók bij bedrijven of maatschappelijke instellingen op terreinen van zorg, onderwijs, cultuur e.d. is plaats voor staats- en bestuursrecht juristen.

De meeste advocatenkantoren hebben daarnaast speciale bestuursrecht secties, bijvoorbeeld op het terrein van het milieurecht en het ruimtelijk ordeningsrecht, het vreemdelingenrecht en het socialezekerheidsrecht. Verder hebben alle arrondissementsrechtbanken speciale bestuursrechtafdelingen en de daar actieve bestuursrechters worden ondersteund door in het bestuursrecht gespecialiseerde gerechtssecretarissen.Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De Master Staats- en bestuursrecht is ongekend relevant. De samenleving, en in het verlengde daarvan de wetgever, het bestuur en de (bestuurs)rechter, zien zich momenteel voor buitengewone uitdagingen gesteld. De arbeidsmarkt voor afgestudeerde staats- en bestuursrecht juristen is erg gunstig.

Potentiële beroepen

advocaat
beleidsmedewerker
gerechtssecretaris
journalist/verslaggever
onderzoeker
overheidsjurist
politicus
rechter
wetgevingsjurist
bron: StudieData

Contact

Studieadviseurs Rechtsgeleerdheid

Studieadviseurs

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.