Religion and Pluralism, Ancient & Modern

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Hoe zagen de Romeinen religieuze en politieke verschillen? Hoe gebruikten oude joodse, christelijke en islamitische autoriteiten gezaghebbende teksten? Wat is het potentieel van pluralisme in modern monotheïsme en secularisme?

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaMA
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60824
numerus fixusnee
honoursheeft honours track

Het spanningsveld tussen groepssolidariteit en vruchtbare relaties met ‘anderen’ is zo oud als de menselijke geschiedenis zelf. In Europa heeft dit voortdurend gespeeld in de relaties tussen de monotheïstische religies: jodendom, christendom en islam. Ook vandaag de dag, met de massa-immigratie vanuit moslimregio’s, blijven kwesties rond politieke identiteit en verbondenheid verweven met religieuze verwantschap. Dit eenjarige programma focust op relaties tussen joden, christenen en moslims in de oude wereld en hoe deze relaties onze moderne samenleving hebben gevormd. We verkennen concepten als religieus pluralisme, politiek en vooral ook hun vele snijvlakken wereldwijd.

Waarom aan de RUG?

  • Geïntegreerde benadering van religieus pluralisme, politiek en hun vele snijvlakken wereldwijd.
  • Focus op de historische context van moderne samenlevingen.
  • Onderwezen door internationaal vooraanstaande experts in het vakgebied.
  • Mogelijkheid om je eigen onderzoeksinteressen te volgen.
  • Expertise in diverse religies, onderwezen aan een niet-confessionele universiteit.
  • Beste MA-programma in Theologie en Religiewetenschappen van Nederland.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwJe kunt deze track ook volgen binnen het tweejarige Research Masterprogramma van Theologie en Religiewetenschappen. Zie: https://www.rug.nl/masters/theology-religious-studies-research/
Het programma bestaat uit een hoofdmodule over 'Jews, Christians, and Others: Pluralism and Politics in the Greco-Roman World '(10 ECTS), Onderzoeksmethoden (5 ECTS), 3 keuzevakken (elk 5 ECTS), een scriptie (20 ECTS) en een stage (10 ECTS).
periode
1234
Jews, Christians and Others: Pluralism and Politics in the Greco-Roman World
10 EC
Texts of Terror
5 EC
Convivencia and Religious Disputes
5 EC
Historical Methods in Early Christianity
5 EC
Reception and Re-Use of Authoritative Texts
5 EC
Afstudeerscriptie + scriptie seminar afstuderen
20 EC
Stage stage
10 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet70% zelfstudie
20% theorie
10% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsdiscussie, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksvoorstel, seminar, stage, werkcollege, zelfstudie
studeren in het buitenland
Wij hebben diverse uitwisselingscontracten met universiteiten binnen en buiten Europa, zodat studenten een deel van hun programma aan een buitenlandse universiteit kunnen volgen. Een andere optie is een stage of een deel van het onderzoekswerk in het buitenland doen. Voor een overzicht van onze uitwisselingspartners, zie www.rug.nl/ggw/education/exchange-programme/partner-universities
studiebegeleiding
Van Masterstudenten wordt een grote mate van onafhankelijkheid verwacht. Je kunt, indien nodig, gebruik maken van diverse vormen van studiesupervisie en -ondersteuning. Zo kun je contact opnemen met een mentor of met je studieadviseur. Tijdens het schrijven van je scriptie krijg je persoonlijke supervisie van een van de docenten.
Studenten die hun Bachelor aan een andere faculteit of universiteit hebben gedaan evenals internationale studenten krijgen direct een mentor toegewezen om je wegwijs te maken op de faculteit. Je kunt ook naar de studieadviseur gaan als je je zorgen maakt of je het wel redt of als je om wat voor reden studievertraging dreigt op te lopen. Tijdens het schrijven van je scriptie krijg je intensieve begeleiding. Het Masterprogramma omvat een scriptieseminar, waarin je leert hoe je een scriptie moet schrijven en waarbij de voortgang van het proces nauwlettend wordt gevolgd. Je krijgt ook structurele supervisie van de docent die specialist is in het vakgebied van je scriptie.

honours-/excellence program Master's Honours Programme

The Master's Honours Programme was developed especially for students who want to get more from their studies. The programme of 15 ECTS is followed in addition to your regular Master's programme.

It is a one-year interdisciplinary programme that is designed to introduce students to various aspects of leadership.The theme of leadership is explored from various angles in the Masterclasses. Leadership skills are the focus in the Leadership Labs and Workshops. The Master's Honours Programme concludes with a Master Work – a project of your choosing that you design and implement.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 juni 2020
wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 juni 2021
collegegeld nog niet bekend

Studenten met een Nederlands bachelor diploma sturen na aanmelding in Studielink alle benodigde documentatie naar onderwijs.ggw@rug.nl.

Nederlandse studenten met een buitenlands bachelordiploma, sturen hun documentatie na aanmelding in Studielink in via het Online Application System (OAS).
toelatingseisen

cijferlijst
Een overzicht van behaalde resultaten in de gevolgde Bacheloropleiding met een toelichting op de gevolgde vakken.

taaltoets
Studenten zonder Nederlands VWO diploma, uitgezonderd Engelse native speakers, moeten via een taaltoets bewijzen dat zij de Engelse taal voldoende machtig zijn. Minimale eisen: TOEFL 580 paper/237 computer/92 internet of IELTS: 6.5 (minimaal 6.0 op elk onderdeel).

vooropleiding
Bachelor Theologie, Religiewetenschappen, Letteren, Wijsbegeerte of Sociale Wetenschappen (bv. Antropologie, Psychologie, Sociologie). Afhankelijk van de gevolgde opleiding en vakken wordt een leeslijst verstrekt ter bestudering. De concepten en theoretische discussies in deze literatuur worden als kennis voorondersteld bij de vakken. Studenten met andere Bacheloropleidingen kunnen toegang krijgen via een schakelprogramma.

resumee

motivatiebrief
Een begeleidende brief aan de toelatingscommissie met toelichting van je interesse voor dit programma, alsmede je motivatie en verwachtingen (max 1 A4) met bijgevoegd een voorbeeld van een academisch paper, bij voorkeur je Bachelor- (of Master-) scriptie.

studie kosten
bron: Rijksuniversiteit Groningen
bedrag kostenpost
€ 12000levensonderhoudper jaar
€ 740studiematerialenper jaar
€ 400visa/permitper jaar
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

51 studenten volgen deze opleiding
71% daarvan is vrouw
4 eerstejaars gestart in 2017
75% daarvan is vrouw
29331 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Gerardus van der Leeuw
Gerardus van der Leeuw is de faculteitsgemeenschap van de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen.
De gemeenschap bestaat sinds april 2003 en is vernoemd naar de gelijknamige Groningse theoloog. We doen ons best zoveel mogelijk enthousiasme en betrokkenheid uit te stralen en over te brengen op de studenten. Dit doen we door zelf ontspannende activiteiten te organiseren, maar ook door verdiepende en verbredende lezingen te verzorgen.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Arturo Diaz Guttierez Barriga - Mexico
Interessant om te onderzoeken hoe religie betrokken is bij identiteitsvorming

Ik heb om twee redenen gekozen voor dit programma: het historische en sociale perspectief dat het programma biedt (waar andere universiteiten een meer theologisch perspectief bieden), en de mogelijkheid om de drie monotheïstische religies te bestuderen (waar andere universiteiten focussen op christendom en islam). Daarnaast geniet ik van de vakken waarbij we de teksten moeten bestuderen.

Mijn masterscriptie gaat over de splitsing tussen de Joden en Samaritanen. Beide religieuze gemeenschappen delen verscheidene geloven, teksten, gebruiken, herkomst, en toch zijn ze niet hetzelfde...
Voor mijn stage ga ik werken bij een historisch onderzoeksinstituut dat zich richt op het ontwerp van musea en tentoonstellingen. Op dit moment zijn ze bezig met een tentoonstelling bij het Joods Museum in Groningen waar ik zal helpen met onderzoek. Het zal een vergelijkende studie zijn van verscheidene Joodse musea die gevestigd zijn in synagoges en hoe het religieuze aspect van het gebouw de culturele activiteiten zou kunnen beïnvloeden.Mijn bachelor in geschiedenis heb ik afgerond aan de Universidad Autonoma Metropolitana in Mexico stad. Naast de culturele schok en de duidelijke verschillen in het weer, is leven in Groningen een geweldige ervaring. De internationale omgeving in zo’n kleine stad en het bruisende studentenleven maken studeren in Groningen een fantastische ervaring.Nadat ik mijn diploma gehaald heb, zou ik graag onderzoek doen en onderwijs geven aan een universiteit. Het veld van religiewetenschappen in Mexico is verre van ontwikkeld en dit wil ik helpen veranderen. Bovendien, als een voormalig medewerker aan een onderzoeks- en documentatiecentrum van de Joodse gemeenschap, die ook culturele evenementen organiseert, wil ik graag meewerken aan het creëren van vakken en activiteiten voor de promotie van een interreligieuze samenleving.


lees verder ...
Sara Vaz Velho de Noronha Penaguião - Portugal
Ik wilde de sociale aspecten van religie bestuderenn

Tijdens mijn studie Antropologie aan de universiteit van Lissabon (ISCSP) was ik al met het begrip pluralisme in aanraking gekomen. Ik wist al dat ik de sociale aspecten van religie wilde bestuderen. Ik zocht een Mastertraject waarin pluralisme historisch wordt onderzocht en gekoppeld aan hedendaagse kwesties. Daarom heb ik voor de Modern variant van deze masteropleiding gekozen.

Ik heb in het bijzonder genoten van de combinatie van historische en hedendaagse debatten...
Mijn scriptieonderzoek gaat over jonge vrouwen bij het Groningen Feminist Network. De academische onderzoeksvaardigheden die ik bij de RUG aangereikt heb gekregen komen daarbij goed van pas. Tijdens de opleiding wordt gekeken naar zowel gender als seksualiteit, twee onderwerpen die aansluiten bij de hedendaagse debatten en bij mijn scriptie. De kleine klassen en de kwaliteit van de docenten hebben ook op een hele positieve manier aan mijn ervaring bijgedragen. Hiervoor was ik nog nooit in Groningen geweest, maar ik was blij verrast door de jonge geest van de stad. Het heeft de perfecte combinatie van een kleine stad waar alles lopend of fietsend bereikbaar is en tegelijkertijd is er van alles te ontdekken en te beleven. Mijn ervaringen hier zijn extreem positief; academisch ben ik uitgedaagd en ik leerde mensen kennen van over de hele wereld. In de toekomst hoop ik in het onderwijs te werken, en daar bereid de masteropleiding me goed op voor.


lees verder ...
Addy van der Woerd - NL
Uniek perspectief op historisch-politieke kwesties en sociale ongelijkheid

Ik koos voor het Masterprogramma van Religion and Pluralism, Ancient and Modern omdat ik het als een logisch vervolg zag van mijn Bachelorprogramma Theologie aan deze faculteit, en van Filosofie van een specifieke discipline (Theologie) aan de Filosofiefaculteit. Ik was vooral blij met de deels historische en deels filosofische benadering van wezenlijke concepten zoals 'religie'.Elk vak heeft een specifieke focus (historisch, conceptueel, thematisch) en zeker de helft van je cijfer wordt gebaseerd op een afsluitende paper...
Ik heb erg genoten van het schrijven van essays over allerlei verschillende onderwerpen. Het is heel goed voor het ontwikkelen van je organisatievaardigheden en discipline. Als je weet dat plannen niet je sterkste punt is, aarzel dan niet om dat gewoon te zeggen. Een beetje hulp van anderen is superhandig!Ik vind het fascinerend om meerdere benaderingen en vakgebieden te combineren in mijn Masterscriptie. Daarom combineerde ik de vroege islam met mijn interesse in filosofie en hermeneutiek en eindigde ik met de negentiende-eeuwse Arabische geleerde Al-Kindi. Hij introduceerde aristotelische concepten in de islamitische ideologie.Het Masterprogramma helpt je een kritische houding en analytische vaardigheden te ontwikkelen. Dit geeft je een uniek perspectief als het gaat om historisch-politieke kwesties en sociale ongelijkheid. Als ik dit kan combineren met mijn stageplek (een televisiebedrijf) vind ik hopelijk snel een baan waarin ik documentaires kan maken. Maar ik heb ook ambities in de politiek, journalistiek en het onderwijs.


lees verder ...
Prof. Steve Mason
De mogelijkheden van tolerantie verkennen

Religieus pluralisme is nooit een actueler thema geweest dan nu. Religieuze interacties, vooral die tussen christenen, joden en moslims, hebben een centrale plaats ingenomen in westerse samenlevingen...
Een belangrijke dimensie is de bestudering van het oude sociaal-politieke discours en van de tolerantie (of niet) van joden en christenen in de Grieks-Romeinse wereld.Ik ben historicus op het gebied van het oostelijke Middellandse Zeegebied onder Hellenistisch en Romeins bewind. Mijn laatste boeken gaan over interetnisch conflict (2016) en de categorieën van het sociaal-politieke discours of het in kaart brengen van oude volkeren (2017).Ik geef het hoofdvak Joden, Christenen en Anderen: Pluralisme en Politiek in de Grieks-Romeinse Wereld. Dit is een diepgaande verkenning van oude sociaal-politieke categorieën (bv. ethnos, voorouderlijke tradities, wetten en gebruiken, polis, offercultussen, filosofische scholen en belangengroepen), waarbij we de (on)mogelijkheden onderzoeken van tolerantie, bescherming, angst voor anderen, het uitzetten van buitenlanders en de aantrekkingskracht van het andere. In de cursus worden binnen dit kader Joods-Judese minderheden en christelijke groepen belicht. Je krijgt de mogelijkheid op een weloverwogen manier te reflecteren op gemeenschapsstandpunten over anderen, vanuit allerlei verschillende gezichtspunten. Omdat de oude wereld zo vreemd maar tegelijk zo belangrijk is voor onze tradities, biedt zij een ideale achtergrond voor de verkenning van de mogelijkheden van het menselijk bestaan. Studenten die dit programma afronden, hebben een solide fundament in het religieuze pluralisme van de oudheid, dat ze als basis en referentie kunnen gebruiken voor het adresseren van aanverwante moderne fenomenen.Centraal staan vragen als: Wat waren de grenzen die de Hellenistische koninkrijken en het Romeinse Rijk aan diversiteit stelden? Wat dreef mensen tot de rigoureuze migratie en volksverhuizingen in het oude Middellandse Zeegebied? In hoeverre was er, in normale tijden, sprake van interactie tussen culturen (bv. in de handel en bij culturele evenementen)? Wat gebeurde er praktisch in tijden van crisis? Wie had de leiding? Wat was de relatie tussen de politieke-retorische en de geleefde werkelijkheid als het gaat om minderheidsgemeenschappen?


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/22 RUG
Religion and Pluralism, Ancient & Modern
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
2/22 RUG
Theologie & Religiewetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/22 RUG
Religion and Cultural Heritage
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/22 RUG
Religion, Health and Wellbeing
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
100% Engelstalig
5/22 RUG
Religion, Conflict and Globalization
€ 303 gemiddelde kamerhuur
18 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/22 RUG
Geestelijke verzorging
€ 303 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
54% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
7/22 Universiteit Leiden
Religious Studies
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/22 Radboud Universiteit
Religiestudies
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/22 Radboud Universiteit
Theology
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/22 Radboud Universiteit
Geestelijke verzorging
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/22 Radboud Universiteit
Religiewetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/22 Radboud Universiteit
Islamstudies
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/22 Radboud Universiteit
Religie en beleid
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/22 Amsterdam UVA
Religious Diversity in Europe
€ 424 gemiddelde kamerhuur
7 eerstejaars
28% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
15/22 Amsterdam UVA
Islam in the Modern World
€ 424 gemiddelde kamerhuur
7 eerstejaars
28% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
16/22 Amsterdam UVA
Western Esotericism
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
17/22 Tilburg University
Christianity and Society (Master Theologie & Religiewetenschappen)
€ 253 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
18/22 Amsterdam VU
Exploring a Discipline
€ 424 gemiddelde kamerhuur
18 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
19/22 Amsterdam VU
Media
€ 424 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
20/22 Amsterdam VU
Peace, Trauma and Religion
€ 424 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
21/22 Amsterdam VU
Spiritual Care
€ 424 gemiddelde kamerhuur
33 eerstejaars
60% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
22/22 Amsterdam VU
Building Interreligious Relations
€ 424 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.0
inhoud4.13.9
docenten4.34.1
studiefaciliteiten4.13.8
studielast3.63.5
studiebegeleiding3.93.7
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Religion and Pluralism, Ancient & Modern aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 28 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Als je als docent Godsdienst & Levenbeschouwing met een eerstegraads lesbevoegdheid wil gaan werken, kun je na je afstuderen doorstromen naar de postmaster Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs (LVHO) van de RUG. Om direct toegelaten te kunnen worden, heb je naast je master ook een bacheloropleiding in Theologie of Religiewetenschappen nodig.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als afgestudeerde kun je aan de slag in advies- en beleidsfuncties met betrekking tot interreligieuze vraagstukken en de multiculturele samenleving. Je kunt voor culturele organisaties en bedrijven in de publieke sector werken. Daarnaast kun je in de media gaan werken. Of als docent op het gebied van religie of filosofie. Als je een academische carrière wilt, kun je deze track ook volgen als specialisatie binnen het Research Masterprogramma.

Kijk voor voorbeelden waar onze masteralumni terecht zijn gekomen op ons alumni-overzicht.aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UULeraar VHO godsdienst/levensbeschouwing full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Godsdienst en levensbeschouwing part-time educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing part-time educationalgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

advies & beleid

Je kunt goed gefundeerd advies geven rond interreligieuze kwesties en de multiculturele samenleving. Je kunt deze expertise gebruiken in adviesfuncties voor culturele organisaties, in bedrijven of in de publieke sector. Je kennis maakt je geschikt voor beleidsfuncties op dit vakgebied

media & journalistiek
onderwijs
bron: StudieData

Contact

Kees van den Ende MA

Study Adviser

Student Ambassadeurs

Our master's student ambassadors are happy to tell you more about the programme

Drs. Thea de Boer

Study Adviser

E: t.m.l.de.boer@rug.nl
T: 363 5581
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite