Religion and Pluralism, Ancient & Modern

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Wat waren de grenzen van tolerantie en acceptatie? Welke rollen speelden in- en uitsluiting in de antieke wereld? Hoe werden noties van zelf en de ander gevormd, wat waren hun wederzijdse invloeden?

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaMA
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60824
numerus fixusnee
honoursnee

De mastertrack Religion and Pluralism, Ancient and Modern bestudeert het bestaan en het naast elkaar bestaan van het jodendom, christendom en de islam. Het onderzoekt de impact van religieuze diversiteit op sociale identiteitsvorming in de Grieks-Romeinse en late antieke periode tot de opkomst van de islam. Het analyseert de rol van tolerantie en acceptatie, van afwijzing en uitsluiting in hun onderlinge relaties gedurende de laatste twee millennia.

In de studie ga je je richten op historische en filologische analyse van de tekstuele bronnen over contacten tussen deze religieuze tradities. Dat ga je doen vanuit verschillende invalshoeken en met verschillende methoden: archeologie, codicologie, paleografie, epigrafie, tekstanalyse en interpretatie.

Deze MA-track is uniek vanwege zowel de interdisciplinaire studie van oude joodse, christelijke en islamitische tradities in één track, als de mogelijkheid om te combineren met een moderne specialisatie. Je zult uit de eerste hand mensen uit de oudheid ontmoeten en weten hoe ze worstelden met religieuze diversiteit, en de gevarieerde religieuze wortels van de moderne wereld in beeld brengen.

Waarom aan de RUG?

  • Geïntegreerde benadering van religieus pluralisme, politiek en hun vele snijvlakken wereldwijd.
  • Focus op de historische context van moderne samenlevingen.
  • Onderwezen door internationaal vooraanstaande experts in het vakgebied.
  • Mogelijkheid om je eigen onderzoeksinteressen te volgen.
  • Expertise in diverse religies, onderwezen aan een niet-confessionele universiteit.
  • Onderdeel van het Double Degree Programma Religion and Pluralism van de RUG met de Universiteit van Córdoba.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
Je kunt deze track ook volgen binnen het tweejarige Research Masterprogramma van Theologie en Religiewetenschappen. Zie: https://www.rug.nl/masters/theology-religious-studies-research/
Deze track is ook onderdeel van het Double Degree Master Programma Religion and Pluralism van de RUG met de Universiteit van Córdoba. Zie: https://www.rug.nl/ggw/education/exchange-programme/partner-universities

Het programma bestaat uit een hoofdmodule over 'The Construction of Religious Identities in Europe: Religious Diversity in the Greco-Roman World '(10 ECTS), Onderzoeksmethoden (5 ECTS), 3 keuzevakken (elk 5 ECTS), een scriptie (20 ECTS) en een stage (10 ECTS).
Als je de track in deeltijd wil volgen, neem dan contact op met de studieadviseur.
periode
1234
Basisvak: The Construction of Religious Identities in Europe: Religious Diversity in the Greco-Roman World
10 EC
Texts of Terror keuzevak
5 EC
Basisvak: New Historical Methods for the Study of Christian Pluralism
5 EC
Interreligious Debates and Otherness in Iberian Societies keuzevak
5 EC
Reception and Re-Use of Authoritative Texts keuzevak
5 EC
Afstudeerscriptie + scriptie seminar afstuderen
20 EC
Stage stage
10 EC

tracks

track Double Degree Programme Religion and Pluralism

Als je religieuze diversiteit vanaf de oudheid tot nu wilt bestuderen, kun je overwegen om ons Double Degree Programma Religion and Pluralism met de Universiteit van Córdoba te volgen.

Het omvat twee programma's: Religion and Pluralism, Ancient and Modern (RUG) en Religious Pluralism: Jews, Greeks, and Arabs from the Post-Classical Era to the Early Modern Period (Universiteit van Córdoba, Spanje).
De duur van het totale programma is 18 maanden met een omvang van 90 ECTS.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet70% zelfstudie
20% theorie
10% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsdiscussie, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksvoorstel, seminar, stage, werkcollege, zelfstudie
studielast
1 ECTS staat voor 28 uur. Een jaar bedraagt 60 ECTS aan studiepunten. Je hebt gemiddeld 6 contacturen per week, de rest is zelfstudie.
studeren in het buitenland
Wij hebben diverse uitwisselingscontracten met universiteiten binnen en buiten Europa, zodat studenten een deel van hun programma aan een buitenlandse universiteit kunnen volgen. Een andere optie is een stage of een deel van het onderzoekswerk in het buitenland doen. Voor een overzicht van onze uitwisselingspartners, zie https://www.rug.nl/ggw/education/exchange-programme/partner-universities
studiebegeleiding
Van Masterstudenten wordt een grote mate van onafhankelijkheid verwacht. Je kunt, indien nodig, gebruik maken van diverse vormen van studiesupervisie en -ondersteuning. Zo kun je contact opnemen met een mentor of met je studieadviseur. Tijdens het schrijven van je scriptie krijg je persoonlijke supervisie van een van de docenten.
Studenten die hun Bachelor aan een andere faculteit of universiteit hebben gedaan evenals internationale studenten krijgen direct een mentor toegewezen om je wegwijs te maken op de faculteit. Je kunt ook naar de studieadviseur gaan als je je zorgen maakt of je het wel redt of als je om wat voor reden studievertraging dreigt op te lopen. Tijdens het schrijven van je scriptie krijg je intensieve begeleiding. Het Masterprogramma omvat een scriptieseminar, waarin je leert hoe je een scriptie moet schrijven en waarbij de voortgang van het proces nauwlettend wordt gevolgd. Je krijgt ook structurele supervisie van de docent die specialist is in het vakgebied van je scriptie.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
wettelijk tarief : € 2314 (€1157 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 13600
niet-EU/EER studenten : € 16000

1 september 2024

aanmelding deadline : 1 mei 2024
collegegeld nog niet bekend

Studenten met een Nederlands bachelor diploma sturen na aanmelding in Studielink alle benodigde documentatie naar onderwijs.ggw@rug.nl.

Nederlandse studenten met een buitenlands bachelordiploma, sturen hun documentatie na aanmelding in Studielink in via het Online Application System (OAS).
toelatingseisen

vooropleiding
Bachelor Theologie, Religiewetenschappen, Letteren, Wijsbegeerte of Sociale Wetenschappen (bv. Antropologie, Psychologie, Sociologie). Afhankelijk van de gevolgde opleiding en vakken wordt een leeslijst verstrekt ter bestudering. De concepten en theoretische discussies in deze literatuur worden als kennis voorondersteld bij de vakken. Studenten met andere Bacheloropleidingen kunnen toegang krijgen via een premasterprogramma.

cijferlijst
Een overzicht van de vakken uit de gevolgde Bacheloropleiding met een toelichting op deze vakken.

taaltoets
Studenten zonder Nederlands VWO diploma, uitgezonderd Engelse native speakers, moeten via een taaltoets bewijzen dat zij de Engelse taal voldoende machtig zijn. Minimale eisen: TOEFL 90 internet of IELTS: 6.5 (minimaal 6.0 op elk onderdeel).

studie kosten
bron: Rijksuniversiteit Groningen
bedrag kostenpost
€ 12000levensonderhoudper jaar
€ 740studiematerialenper jaar
€ 400visa/permitper jaar
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

De stad

studievereniging

Gerardus van der Leeuw
Gerardus van der Leeuw is de faculteitsgemeenschap van de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Het doel van Gerardus van der Leeuw is tweeledig; enerzijds biedt zij verbreding op de studies Theologie en Religiewetenschap, anderzijds faciliteert zij ontspannende activiteiten voor haar studenten. Activiteiten die Gerardus van der Leeuw zoal organiseert zijn borrels, lezingen en reizen.

aan het woord: studenten en docenten

Arturo Diaz Guttierez Barriga - Mexico
Interessant om te onderzoeken hoe religie betrokken is bij identiteitsvorming

Ik heb om twee redenen gekozen voor dit programma: het historische en sociale perspectief dat het programma biedt (waar andere universiteiten een meer theologisch perspectief bieden), en de mogelijkheid om de drie monotheïstische religies te bestuderen (waar andere universiteiten focussen op christendom en islam). Daarnaast geniet ik van de vakken waarbij we de teksten moeten bestuderen.

Mijn masterscriptie gaat over de splitsing tussen de Joden en Samaritanen. Beide religieuze gemeenschappen delen verscheidene geloven, teksten, gebruiken, herkomst, en toch zijn ze niet hetzelfde...
Voor mijn stage ga ik werken bij een historisch onderzoeksinstituut dat zich richt op het ontwerp van musea en tentoonstellingen. Op dit moment zijn ze bezig met een tentoonstelling bij het Joods Museum in Groningen waar ik zal helpen met onderzoek. Het zal een vergelijkende studie zijn van verscheidene Joodse musea die gevestigd zijn in synagoges en hoe het religieuze aspect van het gebouw de culturele activiteiten zou kunnen beïnvloeden.Mijn bachelor in geschiedenis heb ik afgerond aan de Universidad Autonoma Metropolitana in Mexico stad. Naast de culturele schok en de duidelijke verschillen in het weer, is leven in Groningen een geweldige ervaring. De internationale omgeving in zo’n kleine stad en het bruisende studentenleven maken studeren in Groningen een fantastische ervaring.Nadat ik mijn diploma gehaald heb, zou ik graag onderzoek doen en onderwijs geven aan een universiteit. Het veld van religiewetenschappen in Mexico is verre van ontwikkeld en dit wil ik helpen veranderen. Bovendien, als een voormalig medewerker aan een onderzoeks- en documentatiecentrum van de Joodse gemeenschap, die ook culturele evenementen organiseert, wil ik graag meewerken aan het creëren van vakken en activiteiten voor de promotie van een interreligieuze samenleving.


lees verder ...
Sara Vaz Velho de Noronha Penaguião - Portugal
Ik wilde de sociale aspecten van religie bestuderenn

Tijdens mijn studie Antropologie aan de universiteit van Lissabon (ISCSP) was ik al met het begrip pluralisme in aanraking gekomen. Ik wist al dat ik de sociale aspecten van religie wilde bestuderen. Ik zocht een Mastertraject waarin pluralisme historisch wordt onderzocht en gekoppeld aan hedendaagse kwesties. Daarom heb ik voor de Modern variant van deze masteropleiding gekozen.

Ik heb in het bijzonder genoten van de combinatie van historische en hedendaagse debatten...
Mijn scriptieonderzoek gaat over jonge vrouwen bij het Groningen Feminist Network. De academische onderzoeksvaardigheden die ik bij de RUG aangereikt heb gekregen komen daarbij goed van pas. Tijdens de opleiding wordt gekeken naar zowel gender als seksualiteit, twee onderwerpen die aansluiten bij de hedendaagse debatten en bij mijn scriptie. De kleine klassen en de kwaliteit van de docenten hebben ook op een hele positieve manier aan mijn ervaring bijgedragen. Hiervoor was ik nog nooit in Groningen geweest, maar ik was blij verrast door de jonge geest van de stad. Het heeft de perfecte combinatie van een kleine stad waar alles lopend of fietsend bereikbaar is en tegelijkertijd is er van alles te ontdekken en te beleven. Mijn ervaringen hier zijn extreem positief; academisch ben ik uitgedaagd en ik leerde mensen kennen van over de hele wereld. In de toekomst hoop ik in het onderwijs te werken, en daar bereid de masteropleiding me goed op voor.


lees verder ...
Addy van der Woerd - NL
Uniek perspectief op historisch-politieke kwesties en sociale ongelijkheid

Ik koos voor het Masterprogramma van Religion and Pluralism, Ancient and Modern omdat ik het als een logisch vervolg zag van mijn Bachelorprogramma Theologie aan deze faculteit, en van Filosofie van een specifieke discipline (Theologie) aan de Filosofiefaculteit. Ik was vooral blij met de deels historische en deels filosofische benadering van wezenlijke concepten zoals 'religie'.Elk vak heeft een specifieke focus (historisch, conceptueel, thematisch) en zeker de helft van je cijfer wordt gebaseerd op een afsluitende paper...
Ik heb erg genoten van het schrijven van essays over allerlei verschillende onderwerpen. Het is heel goed voor het ontwikkelen van je organisatievaardigheden en discipline. Als je weet dat plannen niet je sterkste punt is, aarzel dan niet om dat gewoon te zeggen. Een beetje hulp van anderen is superhandig!Ik vind het fascinerend om meerdere benaderingen en vakgebieden te combineren in mijn Masterscriptie. Daarom combineerde ik de vroege islam met mijn interesse in filosofie en hermeneutiek en eindigde ik met de negentiende-eeuwse Arabische geleerde Al-Kindi. Hij introduceerde aristotelische concepten in de islamitische ideologie.Het Masterprogramma helpt je een kritische houding en analytische vaardigheden te ontwikkelen. Dit geeft je een uniek perspectief als het gaat om historisch-politieke kwesties en sociale ongelijkheid. Als ik dit kan combineren met mijn stageplek (een televisiebedrijf) vind ik hopelijk snel een baan waarin ik documentaires kan maken. Maar ik heb ook ambities in de politiek, journalistiek en het onderwijs.


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/23 RUG
Religion and Pluralism, Ancient & Modern
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
2/23 RUG
Religion, Conflict and Globalization
€ 303 gemiddelde kamerhuur
18 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/23 RUG
Heritage and Religion
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/23 RUG
Werk en Zingeving
€ 303 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/23 RUG
Theologie & Religiewetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/23 RUG
DDM Religion and Pluralism
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/23 RUG
Geestelijke verzorging
€ 303 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
54% vrouw
? uur contacttijd/week
85% Nederlandstalig
15% Engelstalig
8/23 Universiteit Leiden
Religious Studies
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/23 Radboud Universiteit
Geestelijke verzorging
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/23 Radboud Universiteit
Religiewetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/23 Radboud Universiteit
Religiestudies
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/23 Radboud Universiteit
Religie en beleid
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/23 Radboud Universiteit
Theology
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
14/23 Radboud Universiteit
Islam, Politiek en Samenleving
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/23 Amsterdam UVA
Religious Diversity in Europe
€ 424 gemiddelde kamerhuur
7 eerstejaars
28% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
16/23 Amsterdam UVA
Islam in the Modern World
€ 424 gemiddelde kamerhuur
7 eerstejaars
28% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
17/23 Amsterdam UVA
Western Esotericism
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
18/23 Tilburg University
Christianity and Society
€ 253 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
19/23 Amsterdam VU
Peace, Trauma and Religion
€ 424 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
20/23 Amsterdam VU
Exploring a Discipline
€ 424 gemiddelde kamerhuur
18 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
21/23 Amsterdam VU
Interreligious Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
22/23 Amsterdam VU
Spiritual Care
€ 424 gemiddelde kamerhuur
33 eerstejaars
60% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
23/23 Amsterdam VU
Theology & Religious Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Als je als docent Godsdienst & Levenbeschouwing met een eerstegraads lesbevoegdheid wil gaan werken, kun je na je afstuderen doorstromen naar de postmaster Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs (LVHO) van de RUG. Om direct toegelaten te kunnen worden, heb je naast je master ook een bacheloropleiding in Theologie of Religiewetenschappen nodig.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als afgestudeerde kun je aan de slag in advies- en beleidsfuncties met betrekking tot interreligieuze vraagstukken en de multiculturele samenleving. Je kunt voor culturele organisaties en bedrijven in de publieke sector werken. Daarnaast kun je in de media gaan werken. Of als docent op het gebied van religie of filosofie. Als je een academische carrière wilt, kun je deze track ook volgen als specialisatie binnen het Research Masterprogramma.

Kijk voor voorbeelden waar onze masteralumni terecht zijn gekomen op ons alumni-overzicht.aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UULeraar VHO godsdienst/levensbeschouwing full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing part-time educationalgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

advies & beleid

Je kunt goed gefundeerd advies geven rond interreligieuze kwesties en de multiculturele samenleving. Je kunt deze expertise gebruiken in adviesfuncties voor culturele organisaties, in bedrijven of in de publieke sector. Je kennis maakt je geschikt voor beleidsfuncties op dit vakgebied

media & journalistiek
onderwijs
bron: StudieData

Contact

ambassadors

Our Student Ambassadors are happy to tell you more about the MA programme

Kees van den Ende MA

Study Adviser

Drs. Thea de Boer

Study Adviser

E: t.m.l.de.boer@rug.nl
T: 363 5581
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite