Religion, Health and Wellbeing

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Welke rol speelt religie en spiritualiteit in onze beleving van gezondheid en welzijn? Welk effect heeft de huidige biomedische focus van de gezondheidszorg op ons?

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaMA
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Engels
voornamelijk Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60824
numerus fixusnee
honoursheeft honours track

Deze interdisciplinaire opleiding onderzoekt wat het betekent om ziek danwel gezond te zijn in pluralistische, geïndividualiseerde en technologische samenlevingen vanuit psychologische, culturele, ethische en politieke perspectieven. Niet alleen beïnvloedt religieuze, culturele, politieke, fysieke en technologische diversiteit hoe wij herstellen van een ziekte of hoe wij gezond blijven. Deze uitgangspunten beïnvloeden ook wat wij denken wat 'gezondheid' überhaupt inhoudt.

Deze track in de master Theologie en Religiewetenschappen heeft twee specialisaties: 'Geestelijke Verzorging' en 'Ethiek en Diversiteit'.

› In de specialisatie Geestelijke Verzorging ontwikkel je academische onderzoeks- en praktijkvaardigheden gericht op de psychologische, ethische en spirituele dimensies van gezondheid en welzijn. De specialisatie leidt op tot geregistreerd Geestelijk Verzorger en wordt grotendeels in het Nederlands aangeboden. Deze specialisatie kan ook in deeltijd gevolgd worden.

› In de specialisatie Ethiek en Diversiteit leer je de antropologische, sociologische en ethische dimensies van gezondheid en welzijn te onderzoeken. Deze specialisatie wordt in het Engels aangeboden.

Waarom aan de RUG?

 • unieke combinatie van klinische, empirische, conceptuele en historische benadering
 • de specialisatie in Geestelijke Verzorging is geaccrediteerd door het SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijke Verzorging)
 • we verbinden onderzoek en theorie aan actuele ontwikkelingen in het veld
 • gegeven door internationaal erkende experts aan een niet-confessionele universiteit.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwVoor de vakomschrijvingen van de specialisatie in Ethics and Diversity, zie: https://www.rug.nl/ocasys/rug/vak/showpos?opleiding=6266.
Voor de vakomschrijvingen van de specialisatie in Geestelijke Verzorging, zie: https://www.rug.nl/ocasys/rug/vak/showpos?opleiding=243
De Mastertrack Religion, Health and Wellbeing bestaat uit:
 • Perspectives on Religion, Health and Wellbeing (5 ECTS)
 • Ethics in Care (5 ECTS)
 • Conducting Research on Religion, Health and Wellbeing (5 ECTS)
 • Twee of drie andere vakken, afhankelijk van je specialisatie (15 ECTS)
 • Stage en Scriptie.

De drie overkoepelende vakken zijn in het Engels. Bij het vak over onderzoeksmethodologie zijn de werkcolleges voor studenten in de specialisatie Geestelijke Verzorging in het Nederlands.
periode
1234
Hoofdvak: Perspectives on Religion, Health and Wellbeing
5 EC
Hoofdvak: Ethics in Health Care
5 EC
Keuzevak GV: Geestelijke Verzorging keuzevak
5 EC
Keuzevak ED: Religion, Gender, and Sexuality keuzevak
5 EC
Hoofdvak: Conducting research on religion, health and wellbeing
5 EC
Keuzevak GV en ED: Psychopathologie en Religie keuzevak
5 EC
Keuzevak ED: Healing, Illness, and Possession keuzevak
5 EC
Keuzevak ED: Ethics and Medical Humanities keuzevak
5 EC
Stage Geestelijke Verzorging stage
15 EC
Stage Ethics and Diversity stage
10 EC
Afstudeerscriptie + Thesis seminar afstuderen
20 EC

specialisaties

specialisatie Ethics and Diversity

Wat is gezondheid? Wat is welzijn? Deze ogenschijnlijk eenvoudige vragen worden in Europa vaak vanuit een biomedisch kader beantwoord.

Hoe mensen welzijn ervaren wordt echter mede bepaald door hun belevingswereld en hun religieuze en culturele achtergrond. In deze specialisatie ontdek je hoe diverse contexten beïnvloeden wat mensen gezond of ongezond vinden.

Als student Ethics and Diversity verdiep je in ethische vragen over het levenseinde en over de dominante biomedische benadering in de zorg. Wat verstaan mensen onder goede zorg? En voor wie is die zorg 'goed'? Je leert kritische vragen te stellen over welzijn en zorg in de diverse wereld van nu.
Je krijgt les in religie en seksueel welzijn, ethiek en levenseinde, genezing en ziekte in diverse contexten en psychopathologie.

Naast de verplichte vakken van de track, volg je drie aanvullende vakken:

 • Religion, Gender, and Sexuality;
 • The End of Life: Bioethics and beyond;
 • Healing, Possession and Illness, of Psychopathologie en Religie.

specialisatie Geestelijke Verzorging

Hoe ervaren mensen zin in hun leven en hoe geven zij betekenis aan ingrijpende gebeurtenissen? Iedereen wordt voor keuzes gesteld op het terrein van gezondheid en ziekte, leven en dood.

Als student Geestelijke Verzorging leer je mensen bij te staan in crisissituaties door ze te begeleiden op het gebied van zingeving en spiritualiteit. Je krijgt les in godsdienstpsychologie, psychopathologie, ethiek en filosofie. Je gaat je verdiepen in geestelijke en spirituele zorg in de hedendaagse samenleving en in het functioneren van een geestelijk verzorger in de eerste lijn of binnen een instelling. Als je geen theologische of religiewetenschappelijke vooropleiding hebt, volg je eerst een schakelprogramma.

Naast de verplichte vakken van de track, volg je de vakken Geestelijke Verzorging, en Psychopathologie en Religie en doe je een uitgebreide stage.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
80% nl
onderwijsopzet70% zelfstudie
20% theorie
10% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsdiscussie, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksvoorstel, seminar, stage, werkcollege, zelfstudie
studiebegeleiding
Als masterstudent wordt een grote mate van zelfstandigheid van je verwacht. Indien nodig kun je gebruikmaken van verschillende vormen van studiebegeleiding en studieondersteuning. Zo kun je een beroep doen op de studieadviseur. Tijdens het schrijven van je scriptie krijg je persoonlijke begeleiding van een van de docenten.
Bij de studieadviseur kun je terecht als je twijfelt over je eigen kunnen of als je om wat voor reden dan ook studievertraging dreigt op te lopen of hebt opgelopen. Tijdens het schrijven van je scriptie word je intensief begeleid. Zo volg je binnen je masterprogramma een scriptieseminar, waarin alle aandacht uitgaat naar de vraag hoe je het schrijven van een masterscriptie moet aanpakken en waar de voortgang van het proces zoveel mogelijk wordt bewaakt. Daarnaast krijg je structurele begeleiding van de docent die inhoudelijk deskundig is op het terrein van je scriptie.

studeren in het buitenland
De master heeft verscheidene uitwisselingscontracten met andere universiteiten binnen en buiten Europa afgesloten om een deel van de studie aan deze universiteiten te volgen. Ook is het mogelijk een stage of afstudeeronderzoek in het buitenland te doen. Voor onze uitwisselingspartners, zie: https://www.rug.nl/ggw/education/prosstud/exchangeprogrammes/partneruniversities
honours-/excellence program Master's Honours Programme

The Master's Honours Programme was developed especially for students who want to get more from their studies. The programme of 15 ECTS is followed in addition to your regular Master's programme.

It is a one-year interdisciplinary programme that is designed to introduce students to various aspects of leadership.The theme of leadership is explored from various angles in the Masterclasses. Leadership skills are the focus in the Leadership Labs and Workshops. The Master's Honours Programme concludes with a Master Work – a project of your choosing that you design and implement.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 juni 2020
wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 juni 2021
collegegeld nog niet bekend

Studenten met een Nederlands Bachelordiploma sturen na aanmelding in studielink hun documentatie naar onderwijs.ggw@rug.nl, ook als er sprake is van een drempelloze toelating.

Nederlandse studenten met een buitenlands bachelordiploma, sturen hun documentatie na aanmelding in Studielink in via het Online Application System (OAS).

De specialistie Geestelijke Verzorging heeft een speciale toelatingsprocedure. Zo geldt er een verplichte premaster, ook als je al een Bachelordiploma in Theologie of Religiewetenschappen hebt.

toelatingseisen

cijferlijst
Een overzicht van behaalde resultaten in de gevolgde bacheloropleiding met een toelichting op de gevolgde vakken.

taaltoets

vooropleiding
Specialisatie Ethics and Diversity: Bachelordiploma in Theologie, Religiewetenschappen, Letteren, Filosofie of Sociale Wetenschappen (zoals antropologie, psychologie, sociologie). Afhankelijk van je vooropleiding, krijg je ter voorbereiding een leeslijst aangereikt. Bij aanvang van de studie gaan we er van uit dat je op de hoogte bent van de concepten en theoretische discussies die in deze literatuur is beschreven. Studenten met een andere vooropleiding moeten een premasterprogramma volgen.

Specialisatie Geestelijke Verzorging: Bachelor Theologie of Religiewetenschappen (WO) met premaster van specifiek voorbereidende vakken (30 ECTS). Andere afgeronde HBO- of WO-opleiding (bachelor of master) met premaster van maximaal 60 ECTS, bestaande uit algemeen voorbereidende vakken en specifiek voorbereidende vakken.

resumee

motivatiebrief
In je motivatiebrief schrijf je voor welke specialisatie je je wilt aanmelden: Geestelijke Verzorging of Ethics and Diversity. In deze brief schrijf je waarom je je wilt aanmelden voor deze opleiding (1 pagina).
Bij de specialisatie Geestelijke Verzorging reflecteer je in je motivatiebrief op de diverse leerlijnen binnen het portfolio van de premaster.
Voor de specialisatie in Ethics and Diversity stuur je ook een voorbeeld van een door jou geschreven academisch paper mee (bij voorkeur je bachelor-scriptie).

toelatingsgesprek
Voor de specialisatie Geestelijke Verzorging geldt een intakegesprek. Het intakegesprek is bedoeld om wederzijdse verwachtingen te bespreken.
Om toegelaten te worden tot de stage in de specialisatie Geestelijke Verzorging dien je voorafgaand aan de toelating tot de master een assessmentprocedure te doorlopen.

studie kosten
bron: Rijksuniversiteit Groningen
bedrag kostenpost
€ 12000levensonderhoudper jaar
€ 740studiematerialenper jaar
€ 400visa/permitper jaar
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

51 studenten volgen deze opleiding
71% daarvan is vrouw
4 eerstejaars gestart in 2017
75% daarvan is vrouw
29331 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Gerardus van der Leeuw
Gerardus van der Leeuw is de faculteitsgemeenschap van de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen.
De gemeenschap bestaat sinds april 2003 en is vernoemd naar de gelijknamige Groningse theoloog. We doen ons best zoveel mogelijk enthousiasme en betrokkenheid uit te stralen en over te brengen op de studenten. Dit doen we door zelf ontspannende activiteiten te organiseren, maar ook door verdiepende en verbredende lezingen te verzorgen.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Thijs Hoogeveen
afgestudeerd in 2014 werkzaam als Geestelijk Verzorger bij UMCG
De wederkerigheid maakt het werk inspirerend

De keuze voor de studie geestelijke verzorging in Groningen is voor mij, maar ik denk ook voor veel andere studenten, niet zomaar een keuze, maar het gevolg van de persoonlijke ontwikkelingen en gebeurtenissen in het leven tot nu toe...
Het leuke van de master vind ik dat het academisch niveau van de vakken, zoals psychopathologie & religie, samengaat met een inhoudelijke gerichtheid op de praktijk. Je wordt uitgedaagd om te reflecteren op de theorie en op hoe je daar zelf in staat als toekomstig geestelijk verzorger. De omgang met het drukke programma, de combinatie van vakken volgen en stage lopen, zorgt ook voor een ander leerproces: hoe ga je om met stress en hoe (her)vind je zelf ruimte en inspiratie om het werk als geestelijk verzorger te kunnen uitvoeren?Inmiddels ben ik werkzaam als geestelijk verzorger in het UMCG, waar ik ook stage heb gelopen. Het werken in het ziekenhuis spreekt me erg aan. Enerzijds vanwege de dynamische organisatie waarin je samenwerkt met andere zorgverleners, anderzijds vanwege de begeleiding van mensen op een precair moment in hun leven. Het ziek zijn en opgenomen zijn is vaak heel ingrijpend. Het is een moment waarop levensvragen kunnen spelen en waar geestelijke verzorging op zijn plaats kan zijn. In alle drukte van het ziekenhuis biedt de geestelijke verzorging een 'plek' waarin aandacht is voor wat het ziek zijn met iemand doet, maar ook voor waar iemands kracht en inspiratie ligt. Dit kunnen, naar mijn idee, 'heilzame' gesprekken zijn, die je ook als geestelijk verzorger weer kunnen 'voeden'. Hierin zit dus een wederkerigheid, die het werk ook voor mij inspirerend maakt.


lees verder ...
Sjoukje Eringa
werkzaam als Geestelijk Verzorger bij Den Hoven
Vakken geven goede handvatten in de praktijk

Ik wilde geestelijk verzorger worden vanwege de aandacht voor zingeving en levensvragen, geloof en spiritualiteit, maar voelde me niet verbonden met een specifieke religie of levensbeschouwing. Dat ik in Groningen opgeleid kon worden tot ongebonden geestelijk verzorger was voor mij dan ook ideaal. Er was een open sfeer waarin docenten en studenten elkaar stimuleerden en kritisch bevroegen.Gemoedelijkheid, interesse, betrokkenheid en oog voor de context, zonder dat er concessies werden gedaan aan het academische niveau, dat sprak me enorm aan...
Ik merk nu dat de aangedragen theorieën, in vakken als Psychopathologie en religie en Ethiek van de zorg, zowel goede handvatten geven in de dagelijkse praktijk, als verhelderend werken bij reflectie op die praktijk.Mijn werk als geestelijk verzorger in verpleeghuizen vind ik fantastisch, echt! De ouderenzorg trok me vanwege de bijzondere manier van communiceren met de bewoners. Er wordt steeds een beroep gedaan op mijn creativiteit: Hoe kan ik deze bewoner bereiken, wat bedoelt ze met haar op het eerste gezicht onsamenhangende uitspraken, hoe kan ik aansluiting vinden bij haar belevingswereld? Mijn werkzaamheden hier zijn zeer divers. Natuurlijk voer ik gesprekken, zowel in groepsverband als individueel. Daarnaast doe ik stervensbegeleiding en leid ik huiskamervieringen en herdenkingsbijeenkomsten. Ook participeer ik in verschillende netwerken (zoals het Alzheimer Café en het Palliatief Netwerk) en onderhoud ik contacten met geestelijk verzorgers en predikanten uit de buurt.Ik heb ondertussen zoveel ervaring opgedaan, dat ik de afgelopen jaren ook weer op de faculteit te vinden was. Niet als student, maar als docent. Ik gaf het vak Gesprekstechnieken en Groepsdynamica en ik begeleidde stages van studenten Geestelijke Verzorging.


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/22 RUG
Religion, Health and Wellbeing
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
100% Engelstalig
2/22 RUG
Geestelijke verzorging
€ 303 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
54% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
3/22 RUG
Religion, Conflict and Globalization
€ 303 gemiddelde kamerhuur
18 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/22 RUG
Theologie & Religiewetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/22 RUG
Religion and Pluralism, Ancient & Modern
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/22 RUG
Religion and Cultural Heritage
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/22 Universiteit Leiden
Religious Studies
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/22 Radboud Universiteit
Theology
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/22 Radboud Universiteit
Islamstudies
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/22 Radboud Universiteit
Religiewetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/22 Radboud Universiteit
Religiestudies
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/22 Radboud Universiteit
Religie en beleid
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/22 Radboud Universiteit
Geestelijke verzorging
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/22 Amsterdam UVA
Religious Diversity in Europe
€ 424 gemiddelde kamerhuur
7 eerstejaars
28% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
15/22 Amsterdam UVA
Islam in the Modern World
€ 424 gemiddelde kamerhuur
7 eerstejaars
28% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
16/22 Amsterdam UVA
Western Esotericism
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
17/22 Tilburg University
Christianity and Society (Master Theologie & Religiewetenschappen)
€ 253 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
18/22 Amsterdam VU
Building Interreligious Relations
€ 424 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
19/22 Amsterdam VU
Spiritual Care
€ 424 gemiddelde kamerhuur
33 eerstejaars
60% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
20/22 Amsterdam VU
Exploring a Discipline
€ 424 gemiddelde kamerhuur
18 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
21/22 Amsterdam VU
Peace, Trauma and Religion
€ 424 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
22/22 Amsterdam VU
Media
€ 424 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.0
inhoud4.13.9
docenten4.34.1
studiefaciliteiten4.13.8
studielast3.63.5
studiebegeleiding3.93.7
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Religion, Health and Wellbeing aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 28 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Als je eerstegraads docent Godsdienst en Levensbeschouwing wilt worden, kun je aansluitend de postmaster Leraar Voortgezet Hoger Onderwijs (LVHO) volgen.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met dit masterdiploma kun je aan het werk in zorginstellingen zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, bijvoorbeeld als Geestelijk Verzorger als je de specialisatie Geestelijke Verzorging hebt gedaan. Tegenwoordig beginnen steeds meer geestelijk verzorgers een eigen bedrijf. Je kunt aan de slag als beleidsmedewerker bij de overheid. Het is ook mogelijk te werken als adviseur in een medisch-ethische commissie.

Kijk op onze alumni-pagina voor voorbeelden van banen waar onze alumni in terecht komen.aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UULeraar VHO godsdienst/levensbeschouwing full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Godsdienst en levensbeschouwing part-time educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing part-time educationalgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker gezondheidszorg

Aan de hand van cases en de zorgpraktijk vergaar je kennis over en inzicht in ethische kwesties, diversiteit en gezondheid. Je kunt aan de slag als beleidsmedewerker bij de overheid, een patiëntenorganisatie of een zorginstelling. Denk ook aan adviserende functies, bijvoorbeeld in een medisch-ethische commissie.

docent godsdienst en levensbeschouwing
geestelijk verzorger
wetenschappelijk onderzoeker
bron: StudieData

Contact

Student Ambassadeurs

Our Student Ambassadors are happy to tell you more about the MA programme

Drs. Thea de Boer

Student Advisor

E: t.m.l.de.boer@rug.nl
T: 363 5581
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite