Ontwikkelingspsychologie

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Van babytijd tot ouderdom: gedurende de hele levensloop ontwikkelen mensen zich. Altijd in voortdurende interactie met de omgeving. Daarom is ontwikkelingspsychologie een heel breed en boeiend werkveld.

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaMSc
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60260
numerus fixusnee
honoursnee

In deze track staat de ontwikkeling van het individu in de eigen omgeving centraal. In het programma is aandacht voor voor de praktijk van opvoeding en onderwijs, voor begeleiding van ontwikkelingsprocessen binnen gezin, school en maatschappij, en voor diagnostiek in diverse praktijkcontexten

Vanuit de procesbenadering en de visie van ontwikkeling als complex dynamisch systeem bestudeer je zowel normale als problematische ontwikkeling. Je leert normale en problematische ontwikkelingen herkennen, begrijpen en waar mogelijk bijsturen.

Door je keuzes van vakken, theseonderwerp en stageplaats kun je in jouw masterprogramma de nadruk leggen op de onderwijs- of hulpverleningskant van het vakgebied.

Het vakkenpakket dat bij jouw interesse en plannen aansluit, stel je samen in het planningsgeprek met de mastercoordinator. Wij vinden het belangrijk dat jij de juiste stappen zet om te groeien in de richting van de loopbaan die jij ambieert.

Waarom aan de RUG?

De master Ontwikkelingspsychologie
  • is gericht op de ontwikkeling gedurende de hele levensloop;
  • legt de nadruk op individuele ontwikkeling van kinderen in plaats van op diagnoses: "Krachten in plaats van Klachten";
  • is een Nederlandstalige opleiding;
  • afgestudeerde ontwikkelingspsychologen vinden gemakkelijk een baan

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
periode
1234
Ontwikkeling in de praktijk
Masterthese ontwikkelingspsychologie
20 EC
Masterstage ontwikkelingspsychologie
10 EC
Repeated Measures
5 EC
Talent Development & Creativity
5 EC
Diagnostiek & interventie in de ontwikkelingspsychologie
5 EC
5 EC
Analyzing individual development
5 EC
Ontwikkelingspsychopathologie: een ontwikkelingsperspectief
5 EC
Mijlpalen en Talent in ontwikkeling
5 EC
Test construction
5 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
hoorcollege, onderzoeksproject, stage, thesis
docenten
Kijk in de studiegids (http://www.rug.nl/gmw/studiegidsen) voor spreekuurtijden en contactinformatie.
studiebegeleiding
Bij de opleiding Psychologie is veel aandacht voor studiebegeleiding. Er zijn binnen de opleiding Psychologie studieadviseurs voor zowel de Nederlandstalige als de Engelstalige opleiding.
Aarzel niet om contact op te nemen of een afspraak te maken met een van de studieadviseurs. Zie https://www.rug.nl/gmw/psychology/education/study-and-supervision of kijk onder de Contact knop.

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2023

aanmelding deadline : 1 oktober 2022
collegegeld nog niet bekend

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 maart 2022
wettelijk tarief : € 2209 (€1105 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 12380

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 maart 2023
collegegeld nog niet bekend

De aanmeldingsprocedure hangt af van de vooropleiding. Het aantal master- en premasterplaatsen is beperkt: als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, vindt er selectie plaats. Hoe het precies voor jouw vooropleiding werkt, lees je op de pagina's Aanmelding, toelating & selectie (pre)master Psychologie.
toelatingseisen

taaltoets
Voor Engelstalige tracks moeten studenten met een hbo-psychologie opleiding of een buitenlandse vooropleiding voldoen aan de taaleisen. Zie: https://www.rug.nl/gmw/psychology/education/master/aanmelding-en-toelating/taaleisen-engels

vooropleiding
Naast de algemene eisen gelden voor sommige tracks specifieke toegangseisen. Het hangt dus af van je vooropleiding en de gekozen track of je toelaatbaar bent en of je eventueel nog iets extra's moet doen.
Met een reguliere Bachelor Psychologie aan een Nederlandse universiteit voldoe je (afhankelijk van je vakkenpakket) aan de toelatingseisen van de meeste tracks. Met een andere bachelor dan Psychologie aan een Nederlandse universiteit, een Psychologie bachelor aan een academische buitenlandse universiteit, of een Bachelor Toegepaste Psychologie aan een Nederlandse HBO instelling zou je ook kunnen voldoen aan de eisen.

De exacte algemene en track-specifieke toelatingseisen en informatie over aanmelding en selectie lees je op de pagina's 'Aanmelding, toelating en selectie (pre)master Psychologie'.

studie kosten
bron: Rijksuniversiteit Groningen
bedrag kostenpost
€ 500levensonderhoud
€ 325studiematerialenper jaar
€ 600visa/permitvoor de gehele opleiding
inbegrepen in collegegeld
examination
visa/permit

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

544 studenten volgen deze opleiding
74% daarvan is vrouw
24 eerstejaars gestart in 2017
96% daarvan is vrouw
29331 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

VIP
De studievereniging van Psychologie is de VIP. Met ruim 2300 leden en ruim 160 actieve leden zijn zij de grootste en misschien wel de gezelligste studievereniging van Groningen.
De VIP organiseert het hele studiejaar diverse activiteiten gerelateerd aan je studie. Zo zijn er lezingen, workshops, een uitwisselingsweek en congressen. Ook kun je je studieboeken met korting bestellen bij de VIP. Daarnaast is er natuurlijk ook volop aandacht voor de sociale kant met borrels en grote feesten.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

student Sanne Koerhuis
Ik ben hier nu een maand, en heb al bij verschillende interessante casussen mogen zitten."

Sanne Koerhuis is 23 jaar en woont voor haar master Ontwikkelingspsychologie op kamers in Groningen. Als ze op zoek gaat naar een stageplek, zoekt ze in de omgeving van Zwolle. Daar wonen haar ouders en haar vrienden. Daar wil ze uiteindelijk ook gaan werken. Ze hoopt dat ze in die regio gemakkelijker een stageplek kan vinden. Haar medestudenten lijken vooral in het hoge Noorden te zoeken.

...
Aan GGZ-instellingen denkt ze pas als een vriendin, werkzaam als jeugdwerker bij een gemeente, haar tipt en haar een lijst met voor haar interessante instellingen stuurt. Ze gaat open de zoektocht in. Ze heeft geen specifiek idee van wat voor stage ze zou willen. Ze verstuurt heel veel mails. Het duurt bijna 4 maanden voordat ze ‘beet’ heeft.In november mailt ze over een stageplek naar Ex Aequo in Zwolle. Zij antwoorden dat er geen plek voor haar is. Maar als ze een paar maanden later nog eens mailt, is er wél plek. Half maart begint Sanne aan haar stage. Een maand later dan de bedoeling is, maar ze is blij dat ze toch nog mag beginnen. Anders zou ze vertraging oplopen. “Ik ben hier nu een maand, en heb al bij verschillende interessante casussen mogen zitten. Het is interessant dat er van alles voorbijkomt. We zien kinderen met autisme of adhd, en ook bijvoorbeeld oudere pubers die worstelen met somberheid, of iemand die last heeft van een tic. Ik denk dat dat op een school in het speciaal onderwijs minder divers is. Daar gaat het toch vooral over leerproblemen.”MoleMann Ex Aequo is een GGZ-instelling die zich richt op alle leeftijden. Sanne loopt haar stage bij het team voor Kinderen en Jeugdigen. De leeftijd van de cliënten loopt uiteen van 6 tot 17 jaar. Het team bestaat uit orthopedagogen, psychologen, psychiaters en systeemtherapeuten. Het is een klein team, iedereen kent elkaar. Je krijgt dan heel veel mee van de verschillende expertises, merkt Sanne.“Er wordt heel gezamenlijk gewerkt. Diagnostiek en behandelingen vinden vaak plaats in tweetallen. Er zijn veel verschillende overleggen. Soms wordt iemand die niet op een bepaalde casus zit gevraagd om mee te denken over een aanpak. Ik werk vooral samen met een orthopedagoog-generalist die als regie-behandelaar bij verschillende behandelingen optreedt. Maar ik mag bij iedereen aanhaken en de teamleden schieten mij aan wanneer zij denken dat ze iets hebben wat interessant voor mij is. Ze vragen of ik wil aanschuiven, meedenken en helpen. Ze zien me niet echt als een stagiair, maar als een collega. Dat vind ik ontzettend leuk. Ik mocht ook meteen mee op teamuitje.”
Met haar vaste begeleidster heeft ze elke week een half uur tot een uur overleg. Dat contact gaat heel erg vanzelf. Ze bespreken wat ze de volgende week gaan doen, hoe Sanne erin staat, of er dingen zijn waar ze tegenaan loopt. Er wordt echt tijd voor begeleiding vrijgemaakt, dat is heel fijn.”Na drie jaar in de boeken is Sanne erg benieuwd hoe de praktijk is. Er had van haar best een praktisch deel in de bachelor gemogen, om alvast te kunnen ervaren hoe je de theorie in de praktijk terugziet.“Bij Ex Aequo werken ze heel systemisch. School, ouders en familie worden bij de behandeling betrokken, omdat zij invloed hebben op het gedrag van de hulpvrager. Er wordt niets uitgelegd aan de hand van theorie, maar ik zie de theorie erachter wel en ik kan de verbanden wel leggen. Wat ik heel leuk vind is het contact met kinderen en ouders. Dat je ziet hoe verschillend ouders met hun kinderen omgaan en wat voor invloed dat heeft op het gedrag. Dat vind ik heel interessant. En ook dat behandelingen niet rechtstreeks uit het boekje komen. De ene behandelaar vindt het prettig om veel met voorwerpen te doen, of te tekenen. De ander heeft een voorkeur voor vragen stellen. Ieder zet zijn sterke kant in. Ik denk dat ik zelf een voorkeur heb voor tekenen of werken met voorwerpen. De eerste week heb ik vooral meegekeken. Nu doe ik wat verslaglegging en rapportage. Binnenkort ga ik testen afnemen en ook een schoolobservatie doen om te kijken hoe het kind in die omgeving is. Dat mag ik alleen gaan doen. Steeds een stapje meer. Tijdens een behandeling zit er altijd iemand bij, dat gaat altijd onder supervisie.”De opdracht voor de stage is een klinisch stageverslag schrijven. Daarin staan persoonsgegevens, waar iemand mee zit, wat de klachten zijn en hoe je gaat behandelen. Ook reflecteren op de stage maakt deel uit van de beoordeling.
Sanne is tegen begin augustus klaar met haar stage bij Ex Aequo. Ze vertelt dat ze dan bij eenzelfde soort instelling wil gaan werken, maar voegt daaraan toe dat werken op speciaal basisonderwijs of speciaal voortgezet onderwijs haar ook blijft trekken.“Als tip zou ik meegeven: begin op tijd met zoeken. Zelf ben ik wel op tijd begonnen met zoeken, maar omdat het een hele grote groep is die een stageplaats zoekt, is het toch lastig een plek te vinden. Dat de wachtlijsten lang zijn en de werkdruk hoog is, speelt denk ik ook mee. Er is dan minder ruimte voor stagebegeleiding. Misschien ook advies is dat je je niet blind staart op een bepaalde stage. Kijk breed met de gedachte: daar zou ik ook veel van kunnen leren.”


lees verder ...
Saskia Kunnen
Saskia Kunnen, universitair hoofddocent ontwikkelingspsychologie

Mijn naam is Saskia Kunnen, en ik ben mastercoördinator van de track ontwikkelingspsychologie. Ik doe al meer dan dertig jaar onderzoek naar de identiteitsontwikkeling bij jonge mensen en mede vanuit die achtergrond voel ik me nauw betrokken bij de manier waarop onze studenten een weg zoeken in de studie en zich ontwikkelen van student tot professional.

Het uitgangspunt van mijn eigen onderzoek en dat van veel collega's is de "complex dynamische systeem" benadering. Met complex systeem bedoelen we dat de unieke persoon in de eigen omgeving het uitgangspunt is van ons onderzoek...
In de praktijk hebben ontwikkelingspsychologen die kennis van individuele ontwikkeling nodig in hun werk (in bijvoorbeeld de geestelijke gezondheidszorg of het onderwijs) om de ontwikkeling van hun cliënten of leerlingen optimaal te kunnen bijsturen en begeleiden.


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/23 RUG
Ontwikkelingspsychologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/23 RUG
Applied Cognitive Neuroscience
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/23 RUG
Applied Social Psychology
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/23 RUG
Environmental Psychology
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/23 RUG
Klinische Neuropsychologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
6/23 RUG
Work, Organizational and Personnel Psychology
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/23 RUG
Clinical Psychology
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/23 RUG
DDM Sustainability and Environmental Psychology
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/23 RUG
Theory and History of Psychology
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/23 RUG
Psychologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
11/23 RUG
Talent Development and Creativity
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
12/23 RUG
Klinische Psychologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
13/23 RUG
Clinical Forensic Psychology and Victimology
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
14/23 Radboud Universiteit
Psychologie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/23 Radboud Universiteit
Work, Organisation and Health
€ 315 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
16/23 Radboud Universiteit
Gezondheidszorgpsychologie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
17/23 Radboud Universiteit
Behaviour Change
€ 315 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
18/23 Amsterdam VU
Work and Organizational Psychology
€ 424 gemiddelde kamerhuur
36 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
19/23 Amsterdam VU
Klinische Neuropsychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
36 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
40% Nederlandstalig
60% Engelstalig
20/23 Amsterdam VU
Forensische Neuropsychologie
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
21/23 Amsterdam VU
Klinische Psychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
36 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
22/23 Amsterdam VU
Psychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
36 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
23/23 Amsterdam VU
Klinische Ontwikkelingspsychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
36 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.94.0
inhoud3.83.8
docenten3.73.7
studiefaciliteiten3.93.6
studielast3.23.2
studiebegeleiding3.23.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Ontwikkelingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 163 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Je kunt meteen aan de slag in de praktijk, bijvoorbeeld in het onderwijs. Om aan de slag te mogen in de geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, in ziekenhuizen of in residentiële instellingen dien je te voldoen aan de eisen voor een Logoverklaring.

Wil je je kennis verdiepen of verbreden? Dan kun je verder denken aan:

  • een postacademische opleiding
    - gezondheidszorgpsycholoog (2 jaar). Daarna kun je eventueel verder met de opleiding tot klinisch psycholoog of psychotherapeut.
    - orthopedagoog-generalist (2 jaar). Je professionaliseert op het gebied van opvoeding, leren en ontwikkeling.
  • een promotietraject aan de RUG of een andere universiteit. Je gaat verder in onderzoek in een PhD traject en promoveert.


Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Studenten die onze mastertrack hebben afgerond kunnen onder meer gaan werken als:

Schoolpsycholoog / ontwikkelingspsycholoog in het onderwijs
•leerlingen met gedrags- en leerproblemen begeleiden
•leerkrachten coachen en ondersteunen in het omgaan met kinderen met problemen
•scholen begeleiden, b.v. bij de opvang van hoogbegaafde of gehandicapte kinderen
•studiekeuzecoaching, begeleiden van studenten met b.v. faalangst en aanpassingsproblemen (in het MBO, HBO, VWO)
•adviseren/ontwikkelen van onderwijsmethodes, onderwijsbeleid bij (semi)overheidsinstellingen

Ontwikkelingspsycholoog in de jeugdhulpverlening
•onderzoeken en behandelen van kinderen met psychologische problemen en hun ouders
•faalangst en sociale vaardigheidstrainingen geven aan kinderen en jongeren
•begeleiden en behandelen van kinderen en jongeren in b.v. een kliniek voor eetproblemen, voor kinderen met mentale problemen of ernstige gedragsstoornissen
•begeleiden en behandelen van kinderen en jongeren die om wat voor reden ook niet meer thuis kunnen wonen
•adviseren bij uithuisplaatsingstrajecten
•behandelen van gezinnen met trauma’s

Ziekenhuispsycholoog
•behandelen van kinderen met psychosomatische problemen, trauma’s, verwerking bij ernstige ziektes
•Therapie geven aan jongeren met problemen 

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam VUBeleid, Communicatie en Organisatiegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityMarketing Management+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

medewerker ontwikkeling onderwijsbeleid / onderwijsmethoden

bij (semi)overheden.

ontwikkelingspsycholoog in de jeugdhulpverlening

verbonden aan een GGZ of andere instelling voor geestelijke gezondheidszorg, in (ambulante of residentiële) centra voor kinderen met specifieke problemen en handicaps, of in individuele psychologenpraktijken.

ontwikkelingspsycholoog in de (jeugd)hulpverlening

verbonden aan een GGZ of andere instelling voor geestelijke gezondheidszorg, in (ambulante of residentiële) centra voor kinderen met specifieke problemen en handicaps, of in individuele psychologenpraktijken.

schoolpsycholoog / ontwikkelingspsycholoog in het onderwijs

in het basis- voortgezet en speciaal onderwijs, en bij onderwijsbegeleidingsinstellingen.

bron: StudieData

Contact

Dr. Saskia Kunnen

Mastercoördinator masterprogramma Ontwikkelingspsychologie

Studieadviseurs Psychologie Studieadviseurs Psychologie

over het programma, studeren

Admission Office (Contact form)

for students with a non-Dutch diploma

Toelatingscommissie Master Psychologie

over toelating en aanmelding, voor studenten met een NL diploma

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite