Deprecated: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /data/sites/web/studieadresnl/subsites/studieadres.nl/code/studieadres/19.3/traits/trait_studieadres.php on line 515

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /data/sites/web/studieadresnl/subsites/studieadres.nl/code/studieadres/19.3/template.inc on line 499
voltijd master Onderwijswetenschappen - Rijksuniversiteit Groningen

Onderwijswetenschappen

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Wil jij verder in onderwijs en onderwijsonderzoek? Je kennis en vaardigheden verdiepen en verbreden? Bijdragen aan onderwijswetenschap en verbetering van de onderwijspraktijk?

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaMSc
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taaldeels Engels
vooral Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60099
numerus fixusnee
honoursnee

De master Onderwijswetenschappen bereid je voor op een carrière als onderzoeker en academisch professional in het onderwijsveld.
Je kunt binnen de master kiezen uit twee tracks:

 • Onderwijsinnovatie (Nederlandstalig in voltijd of deeltijd)
  Hoe kun je onderwijs verbeteren in de praktijk? Alles wat in praktijk gebracht wordt heeft impact. Daarom speelt wetenschappelijk onderzoek een centrale rol bij het vinden van oplossingen voor praktijkproblemen en het toetsen of deze oplossingen echt werkzaam zijn. Daarbij is het noodzakelijk het onderwijs als geheel te doorzien: weten wat op verschillende niveaus van onderwijsverbetering nodig is en hoe je daaraan kunt bijdragen.

 • Learning in Interaction (Engelstalig in voltijd of deeltijd)
  Interactie is de motor van leren en ontwikkelen, en daarmee de sleutel tot het verbeteren van het onderwijs. Onder interactie wordt niet alleen intermenselijke interactie verstaan, want interactie vindt ook plaats tussen mens en leeromgevingen, en met jezelf. Deze mastertrack zoomt in op de complexe processen waarmee we academische vakken leren, cognitieve en metacognitieve vaardigheden ontwikkelen en sociale competenties verwerven.

De master start in september en februari. NB In februari alleen in voltijd, met in 2024 de laatste instroom.

Samen met andere opleidingen van onze faculteit zijn wij betrokken bij de interdisciplinaire research master Behavioural and Social Sciences.

Waarom aan de RUG?

Onze uitgangspunten:
a) onderzoek centraal staat in het onderwijs,
b) ons onderwijs vindt plaats binnen een inspirerende, academische gemeenschap, en
c) onderwijs en onderzoek staan midden in de maatschappij.
Daarom heeft/biedt onze master:
 • een sterk empirisch-analytische benadering, waarbij we een evidence-based werkwijze hanteren en gebruik maken van inzichten uit onderwijssociologie, onderwijseconomie, beleidswetenschappen en onderwijsrecht
 • keuze uit differentiaties die aansluiten op de werkvelden waarbinnen onderwijskundigen werkzaam zijn
 • intensieve scriptiebegeleiding
 • de mogelijkheid om deel te nemen aan internationale onderzoeksprojecten (afstudeerproject)

De Groningse hoogleraar Leon van Gelder stond aan de wieg van Onderwijskunde als wetenschap. (Lees meer op https://www.rug.nl/gmw/erfgoed/pages/van-gelder-erfgoed)
Onze onderzoekers staan midden in de praktijk, zij nemen bijvoorbeeld zitting in onderwijscommissies of werken samen met gemeenten en Hogescholen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

tracks

track Learning in InteractionCommon to all processes referred to in the questions above, is that they take place while and because we interact. Interaction is the motor of learning and development, and therefore key to improving education.While we all can recognize these interactions, in this master’s track you will learn to take a scientific, evidence-based approach to better examine these day-to-day interactions. This master zooms in on the complex processes through which we learn academic subjects, develop cognitive and meta-cognitive skills, and acquire social competencies.Different theoretical perspectives and didactic approaches come together in this master’s track. You will understand learning processes in context, and be capable to examine the challenges that arise in optimizing learning environments to learners' needs.You can also follow this program part-time.

track

Om het beste uit leerlingen te halen moet onderwijs steeds onder de loep van nieuwe inzichten gelegd worden. Dat vraagt om academische professionals die vernieuwingen tot een succes weten te maken.

Als onderwijsvernieuwer fungeer je als brug tussen onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk. Onze mastertrack reikt de academische kennis, vaardigheden en attitudes aan die je in staat stellen om onderwijsproblemen te doorgronden en onderwijsinnovatie in goede banen te leiden.Onderwijsinnovatie is complex. Om het geheel goed te doorzien, is reflecteren op doelen en processen van onderwijsverbetering op verschillende niveaus noodzakelijk. We onderscheiden drie niveaus:* macroniveau (onderwijsbeleid en wetgeving omtrent onderwijs)* mesoniveau (management, leiderschap, professionalisering van docenten en kwaliteitszorg binnen onderwijsorganisaties)* microniveau (onderwijs- en klassikale processen, bijvoorbeeld lesgeven en omgaan met diversiteit in de klas)Je verwerft geavanceerd begrip van de implementatie en evaluatie van onderwijsinnovaties en van de vereisten voor deze innovaties in de organisatie van scholen. Je leert onderscheiden wat wel en niet werkt en uitmaken onder welke omstandigheden hervormingen en interventies succesvol zijn.Je kunt deze opleiding ook in deeltijd volgen.

Onderwijs

taal van onderwijs30% en
70% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, stage, hoorcollege, literatuurstudie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, mondelinge presentatie, poster presentatie, zelfstudie, werkcollege, werkgroep
onderwijsvormen
De éénjarige master bestaat uit 60 ECTS:

 • Theoretische verdieping (25 ECTS)
 • Methodische verdieping (5 ECTS)
 • Stage (5 ECTS)
 • Tutorgroep (5 ECTS)
 • Onderzoeksproject (20 ECTS)

De student werkt onder begeleiding aan het onderzoeksproject (masterthesis). Een forum is de afronding van dit onderdeel. De student houdt hierin een mondelinge presentatie met debat over het onderzoeksproject.
doelstelling
De master Onderwijskunde leidt op voor beleids- en advies functies (2e lijn functies) waarin de afgestudeerde advies en ondersteuning biedt aan leerlingen, docenten, schoolteams en beleidsmakers bij leer- of organisatorische problemen of bij het invoeren van onderwijsvernieuwingen. Ook is een onderzoeksvariant op het gebied van Onderwijskunde mogelijk binnen de 2-jarige research master Behavioural and Social Sciences.
studiebegeleiding
Tutor: Iedere masterstudent heeft een tutor (staflid) die het studieplan beoordeelt en de student begeleidt bij de uitvoering daarvan. De tutor bewaakt de programmatische samenhang van de vakken die de student kiest. Op gezette tijden komen studenten bijeen in een tutorgroep. Onder begeleiding van een onderzoeksprojectbegeleider (staflid van een onderzoeksgroep) wordt gewerkt aan de 'masterthesis', het afstudeerproject.
Studieadviseur: Met vragen of problemen van meer persoonlijke aard die van invloed zijn op de studie kan de student terecht bij de studieadviseur van de master Onderwijskunde. In het kader van een tijdige signalering van studieproblemen of studievertraging biedt de masteropleiding een actieve voortgangsbegeleiding aan, met aan het begin van het masterjaar een planningsgesprek met de studieadviseur, gevolgd door een voortgangsgesprek aan het eind van het 1e semester.

studeren in het buitenland
De Rijksuniversiteit Groningen is een internationale instelling met partnerships over de hele wereld en een groot aantal buitenlandse studenten. Ook voor Nederlandse studenten is het mogelijk gedurende een periode van drie tot twaalf maanden in het buitenland te studeren. Dit kan in het kader van de bestaande samenwerkingsovereenkomsten, maar ook als 'freemover'.

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2024

aanmelding deadline : 1 december 2023
wettelijk tarief : € 2530 (€1265 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 15900
niet-EU/EER studenten : € 20800

1 september 2024

aanmelding deadline : 1 juni 2024
wettelijk tarief : € 2530 (€1265 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 15900
niet-EU/EER studenten : € 20800

Onderwijsinnovatie and Learning in Interaction

Zie Applying with a Dutch diploma

Zie ook de trackpagina's van Onderwijsinnovatie en Learning in Interaction

Voor inlichtingen over de inhoud van de master kun je contact opnemen met de studieadviseur via: studieadvies.pedok@rug.nl

toelatingseisen

vooropleiding
Toelichting op de tabel "Doorstroommogelijkheden":
Informatie over schakelprogramma: http://www.spo-groningen.nl.
Verwante HBO-opleidingen zijn: ALO/CALO, PABO (of PA), HBO-pedagogiek, HKP, HPO, HSAO, vierjarige tweedegraads lerarenopleidingen en HBO-psychologie.

motivatiebrief
Studenten met een

 • ander bachelordiploma aan de RUG
 • bachelordiploma aan een andere universiteit dan RUG
 • niet verwant hbo- of universitair diploma
 • bachelordiploma Pedagogische Wetenschappen of Onderwijskunde/Onderwetenschappen behaald aan een andere universiteit dan de RUG

dienen een toelatingsverzoek (met CV en kopie van diploma en cijferlijsten) in te dienen via
https://www.rug.nl/gmw/pedagogy-and-educational-sciences/education/master/aanvraag-toelating-master-pedok

De stad

studievereniging

ODIOM
Als student van de opleidingen Pedagogische Wetenschappen, Onderwijswetenschappen, de AOLB en de schakelopleiding van Pedagogiek (SPO), kun je lid worden van ODIOM, een gezellige en actieve studievereniging.
Als lid profiteer je van korting op alle benodigde studieboeken en ontvang je tweewekelijks de nieuwsbrief. ODIOM telt ruim 800 leden en organiseert jaarlijks een breed scala aan leerzame, sportieve en sociale activiteiten, zoals gastcolleges, excursies naar pedagogische en onderwijskundige instellingen, het introductiekamp voor eerstejaars, buitenlandse reizen, borrels en feesten.

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/5 RUG
Onderwijswetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
2/5 RUG
Learning in Interaction
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/5 RUG
Onderwijsinnovatie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/5 Radboud Universiteit
Onderwijswetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
89 eerstejaars
88% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/5 Amsterdam UVA
Onderwijswetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De master Onderwijswetenschappen bereidt je voor op beleids- en adviesfuncties. Je kunt leerlingen en docenten adviseren, maar ook schoolteams, besturen en beleidsmakers. Je houdt je bezig met leerproblemen en organisatorische problemen, zoals bij het invoeren van onderwijsvernieuwingen. Daarnaast kun je binnen de overheid werken aan onderwijsbeleid en het ontwikkelen van nieuwe onderwijsvormen en -methoden.

Werkterreinen voor onderwijswetenschappers:

 • Beleidsadviseur, onderwijsontwikkelaar, stafmedewerker, kwaliteitszorgmedewerker, studieadviseur, schooldecaan of beroepskeuzebegeleider bij grote onderwijsinstellingen zoals universiteiten, lerarenopleidingen, MBO/HBO of volwasseneneducatie
 • Beleidsmedewerker onderwijs bij gemeentelijke, provinciale of landelijke overheid (bij OCW als beleidsmedewerker of onderwijsinspecteur)
 • Bij onderwijsbegeleidingsdiensten als school-, docent- of leerlingbegeleider/coach
 • Medewerker bij onderwijsondersteunende diensten zoals de landelijke Pedagogische Centra, Stichting voor Leerplanontwikkeling (SLO), CITO en educatieve uitgeverijen
 • Beleidsmedewerker bij de onderwijskoepels of bonden zoals de Mbo-raad, de Hbo-raad, de VSNU, de AOB
 • Schoolbegeleider / onderwijsmanager / coördinator binnen een onderwijsinstelling
 • (Adjunct-)directeur/management
 • Wetenschappelijk onderzoek: Overheden, bedrijven, onderzoeksbureaus, onderwijsinstellingen, universiteit (promoveren: beurzen voor o.a. de lerende leraar of Research Master (als zij-instromer))
 • Docent HBO/MBO
 • De media (radio, televisie, pers) als onderwijsjournalist

Career services BSS
Waar wil je na je studie aan het werk? Je kunt tijdens je studie al terecht bij Career Services van de faculteit. Zij helpen je bij het oriënteren op je loopbaan, het ontwikkelen van vaardigheden, solliciteren en een stage vinden.Potentiële beroepen

(adjunct-)directeur / manager
beleidsadviseur, onderwijsontwikkelaar, stafmedewerker, studieadviseur, schooldecaan, beroepskeuzebegeleider

bij universiteiten, lerarenopleidingen, MBO/HBO of volwasseneneducatie

beleidsmedewerker
docent
medewerker onderwijsondersteunende diensten
onderwijsinspecteur
onderwijsjournalist

bij radio, televisie, pers

promovendus
school-, docent- of leerlingbegeleider/coach
schoolbegeleider, onderwijsmanager of coördinator

bij een onderwijsinstelling

wetenschappelijk onderzoeker
bron: StudieData

Contact

Academic Advisor Educational Sciences

(questions about the programme)

Toelatingscommissie Ped. &onderwijswetenschappen

(voor studenten met een Nederlands diploma)

Dr. Anneke Timmermans

Programme coordinator

Admission Office (Contact form)

(for students with a non-Dutch diploma)

Secretariaat Gion
T: +(0)50 363 9159
W: Secretariaat Gion
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite