Onderwijsinnovatie

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Om het beste uit leerlingen te halen moet onderwijs steeds onder de loep van nieuwe inzichten gelegd worden. Dat vraagt om academische professionals die vernieuwingen tot een succes weten te maken.

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaMSc
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60099
numerus fixusnee
honoursnee

Als onderwijsvernieuwer fungeer je als brug tussen onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk. Onze mastertrack reikt de academische kennis, vaardigheden en attitudes aan die je in staat stellen om onderwijsproblemen te doorgronden en onderwijsinnovatie in goede banen te leiden.

Onderwijsinnovatie is complex. Om het geheel goed te doorzien, is reflecteren op doelen en processen van onderwijsverbetering op verschillende niveaus noodzakelijk. We onderscheiden drie niveaus:

  • macroniveau (onderwijsbeleid en wetgeving omtrent onderwijs)
  • mesoniveau (management, leiderschap, professionalisering van docenten en kwaliteitszorg binnen onderwijsorganisaties.)
  • microniveau (onderwijs- en klassikale processen , bijv. lesgeven en omgaan met diversiteit in de klas)

Je verwerft geavanceerd begrip van de implementatie en evaluatie van onderwijsinnovaties en van de vereisten voor deze innovaties in de organisatie van scholen. Je leert onderscheiden wat wel en niet werkt en uitmaken onder welke omstandigheden hervormingen en interventies succesvol zijn.

Waarom aan de RUG?

  • Sterke empirische-analytische basis: weten wat echt werkt;
  • Geheel van onderwijswetenschappen, dus meer dan alleen onderwijspsychologie;
  • Een variant van anderhalf jaar wordt aangeboden voor werkende studenten


Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwVakken gemarkeerd met een * zijn algemene vakken.
De track onderwijsinnovatie bestaat uit vier inhoudelijke vakken, een methodologie vak, een stage (met uitbreiding of keuzevak) en een masterthesis. De vier inhoudelijke vakken richten zich op de verschillend niveaus van onderwijsverbetering.
periode
1234
*Methods and Techniques for Evaluation Research
5 EC
Onderwijsinnovatie en Onderwijsverbetering
5 EC
*Master thesis
25 EC
*Stage (5 of 10)
Professionalisering en onderwijsbehoeften
5 EC
Onderwijsorganisatie en management
5 EC
(indien voor een stage van 5 EC gekozen is): Student Diversity in the (Inclusive) Classroom keuzevak
5 EC
Onderwijsbeleid
5 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2022

aanmelding deadline : 1 december 2021
collegegeld nog niet bekend

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 juni 2022
collegegeld nog niet bekend

RUG studenten Pedagogische Wetenschappen bachelor melden zich aan via studielink.

Alle andere studenten dienen een toelatingsverzoek in bij de toelatingscommissie.
toelatingseisen

vooropleiding
Bachelor Pedagogische Wetenschappen, voor andere vooropleidingen kijk onder 'Doorstroommogelijkheden'

motivatiebrief
Heb je geen bachelor Pedagogische Wetenschappen, maar een vooropleiding die onder 'Doorstroommogelijkheden' vermeld staat?
Dien dan een toelatingsverzoek (met CV en kopie van diploma en cijferlijsten) in via
https://www.rug.nl/gmw/pedagogy-and-educational-sciences/education/master/aanvraag-toelating-master-pedok

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

72 studenten volgen deze opleiding
76% daarvan is vrouw
6 eerstejaars gestart in 2019
83% daarvan is vrouw
29331 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

ODIOM
ODIOM is de studievereniging van de opleidingen Pedagogische en Onderwijswetenschappen, de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB) en de schakelopleiding van Pedagogiek (SPO).
ODIOM heeft ruim 800 leden. De commissies binnen ODIOM organiseren onder meer gastcolleges, excursies naar pedagogische en onderwijskundige instellingen, buitenlandse reizen, het introductiekamp voor eerstejaars, sportieve en sociale activiteiten, borrels en feesten. Leden verkrijgen bovendien korting op alle benodigde studieboeken en ontvangen tweewekelijks de ODIOM-nieuwsbrief.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

student Maaike
student Maaike over de mastertrack Onderwijsinnovatie

student Hanna
student Hanna over de mastertrack Onderwijsinnovatie

student Anna
student Anna over de mastertrack Onderwijsinnovatie

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/5 RUG
Onderwijsinnovatie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/5 RUG
Onderwijswetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
3/5 RUG
Learning in Interaction
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/5 Radboud Universiteit
Onderwijswetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
5/5 Amsterdam UVA
Onderwijswetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Het werkveld van onderwijsinnovators is groot en de arbeidsmarkt divers. Het overgrote deel van onze alumni zijn werkzaam in het onderwijs en de vraag naar onderwijsprofessionals met een masterdiploma is relatief hoog. Soms uit zich dit direct in relatief hogere salarissen, maar veelal betreft het hier betere doorstroommogelijkheden binnen en tussen onderwijsgerelateerde instanties.

Potentiële beroepen

Onderwijsinnovators zijn in een breed scala van posities nodig, van curriculumontwerpers of beleidsmakers tot directeuren van basisscholen of werknemers bij een onderwijsadviesbureaus.Potentiële beroepen

beleidsmedewerker onderwijs
directeur basisschool
docent onderwijskunde
hoofd afdeling welzijn, onderwijs en burgerzaken
hoogleraar pedagogiek
onderwijsinspecteur
onderwijskundige
rector school voor voortgezet onderwijs
schoolbegeleider
universitair (hoofd)docent pedagogiek
bron: UWV

Contact

Studieadviseur Onderwijswetenschappen

over het programma en studeren

Toelatingscommissie Ped. &onderwijswetenschappen

over toelating en aanmelding

Dr. Danny Kostons

programme coordinator

Admission Office RUG

for students with a non-Dutch diploma

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite