Neerlandistiek

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Wat je zegt, ben je zelf… maar hoe toont jouw manier van praten je identiteit? Hoe kunnen populaire klimaatromans ons helpen om te gaan met de klimaatcrisis? Hoe gebruiken Nederlandse politici beeldspraak en wat denken ze ermee te bereiken? Wat leren we van 17e eeuwse humor over de taboes en gevoeligheden van die tijd? Dit soort vragen komen aan de orde tijdens de MA Neerlandistiek. Het programma geeft inzicht in hoe taal, communicatie en literatuur functioneren in de samenleving.

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaMA
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60849
numerus fixusnee
honoursheeft honours track

Het masterprogramma sluit aan bij de actualiteit met twee overkoepelende thema’s: taal en identiteit en tekst en debat. Deze thema’s vormen de kapstok voor een breed palet van onderzoek. Denk hierbij aan onderzoekscolleges over cultuur en nationalisme of over genderneutraal taalgebruik. Daarnaast kun je je specialiseren door tutorials te volgen over onderwerpen die jou persoonlijk aanspreken. Of je kunt je studie juist verbreden door colleges uit het landelijke MasterLanguage aanbod te volgen. Aan het begin van het studiejaar maak je je eigen persoonlijke planning met de studieadviseur. De MA Neerlandistiek is maatwerk!

De opzet van dit masterprogramma bereidt je optimaal voor op de arbeidsmarkt. Door jouw kennis van verschillende terreinen op het gebied van de Neerlandistiek ben je breed inzetbaar en kun je op allerlei plekken in het werkveld terecht: taal is overal!

Waarom aan de RUG?

 • Een veelzijdige, brede wetenschappelijke opleiding met de focus op hoe taal, literatuur en communicatie functioneren in de samenleving.
 • Een maatschappelijke master met een oriëntatie op de arbeidsmarkt en stage.
 • Ruime mogelijkheden om het programma aan te passen aan je persoonlijke wensen.
 • Veel ruimte voor verdieping en verbreding in onderzoekscolleges en tutorials.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwHet aanbod van de landelijke MasterLanguage wordt verzorgd door, en gegeven op verschillende Nederlandse universiteiten. Het programma wisselt jaarlijks, evenals de plaats waar het uitgevoerd wordt. Actuele informatie over het programma vind je hier: http://masterlanguage.nl/

In de master is een kwart van het programma gereserveerd voor de oriëntatie op de verschillende beroepspraktijken. Zo volg je de cursus Werkterreinen in de Neerlandistiek, die start met een verkenning van uiteenlopende domeinen in de samenleving waarin je als stagiaire/afgestudeerde je expertise kunt inzetten. Daarnaast organiseer je activiteiten om kennis te maken met alumni en organisaties waar je stage kunt lopen of na de studie aan het werk kunt. Je ontmoet bijvoorbeeld uitgevers, redacteur
periode
1234
Tutorial naar keuze A keuzevak
5 EC
Tutorial naar keuze B keuzevak
5 EC
Werkterreinen in de Neerlandistiek
5 EC
Onderzoekscollege Taalkunde: Semantische en pragmatische redeneerpatronen
5 EC
Onderzoekscollege Oudere Nederlandse Letterkunde: Humor en taboe
5 EC
Onderzoekscollege Taalbeheersing: Identiteit in Interactie
5 EC
Onderzoekscollege Moderne Nederlandse Letterkunde: Literatuur en nationalisme
5 EC
Ma-(onderzoeks)college elders A keuzevak
5 EC
Master Language A keuzevak
5 EC
Ma-(onderzoeks)college elders B keuzevak
5 EC
Master Language B keuzevak
5 EC
Ma-stage Nederlands stage
10 EC
Masterscriptie Nederlandse Taal en Cultuur afstuderen
15 EC

specialisaties

specialisatie Masterstage

Tijdens deze master is de stage een vast onderdeel van het programma.

Tijdens het vak Werkterreinen komen verschillende stagemogelijkheden aan bod. Eigen inbreng is mogelijk. In overleg met de stagecoördinator beslis je bij welke organisatie je stage gaat lopen.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
studiebegeleiding
Elke masteropleiding heeft een studieadviseur waar je terecht kunt als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Bij complexere zaken, bijvoorbeeld studievertraging, functiebeperking of langdurig ziek zijn, kun je terecht bij een studentendecaan.
Ook worden er cursussen aangeboden die je kunnen helpen om beter te kunnen studeren zoals studiestress en faalangsttrainingen, effectief studeren, presenteren of academische schrijfvaardigheid. Deze kun je volgen bij de afdeling Studieondersteuning van het Studenten Service Centrum (SSC). Met deze faciliteiten zorgen we er samen met jou voor dat je je gehele studie met veel plezier en goede resultaten kunt volbrengen.

studeren in het buitenland
In deze master word je gestimuleerd om zelf contacten te leggen met de internationale neerlandistiek, niet alleen vanwege het belang dat buiten onze landsgrenzen aan het Nederlands toegekend wordt, maar ook omdat daar een toekomstig werkterrein kan liggen. Je krijgt dan ook de gelegenheid om een deel van je studie aan een buitenlandse universiteit met een afdeling Nederlands te volgen en/of er stage te lopen.
honours-/excellence program Master Honours College

Het master Honours programma is speciaal ontwikkeld voor studenten die meer uit hun studietijd willen halen.

Het is een extra programma van 15 ECTS dat je naast je reguliere masteropleiding volgt. Het eenjarige programma heeft een interdisciplinair karakter, waarin je kennis gaat maken met diverse aspecten van leiderschap.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2023

aanmelding deadline : 15 augustus 2023
wettelijk tarief : € 2314 (€1157 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 13600

1 september 2024

aanmelding deadline : 15 augustus 2024
collegegeld nog niet bekend

toelatingseisen

vooropleiding
De volgende bachelordiploma's volstaan voor toelating tot de master Neerlandistiek:

 • Bachelor Nederlandse taal en cultuur van de RUG of andere universiteit.
 • Bachelor Communicatie en Informatie, Taalwetenschap, Kunsten, Cultuur en Media, Minorities and Multilingualism, English Language and Culture, plus een facultaire minor Nederlandse taal en cultuur 30 ECTS aan de RUG.
 • Bachelor Europese Talen en Culturen met ofwel het profiel het profiel Literatuur en Cultuur, ofwel het profiel Taal en Maatschappij, aangevuld met een facultaire minor 30 ECTS (aan de RUG)
 • Bachelor hbo tweedegraadsbevoegdheid Nederlands plus een 60 ECTS premaster Nederlandse taal en cultuur aan de RUG.
 • Bachelor hbo eerstegraadsbevoegdheid Nederlands (rechtstreekse instroom)

Indien je een andere bachelor dan de bovenstaande hebt gevolgd, kun je het best contact opnemen met de studieadviseur van Neerlandistiek.

taaltoets

 • Voor studenten met een hbo-propedeuse of hbo-bachelordiploma geldt dat wordt afgezien van de taaleis Engels. Deze studenten hoeven dus niet aan de voorwaarden t.a.v. Engelse taalvaardigheid te voldoen.
 • Extra taaleis Engels: een vwo-diploma of een certificaat vwo Engels (cijfer 6 of hoger), minimum TOEFL eis iBT 90 (met een minimum van 21 voor alle onderdelen), of IELTS 6.5 (met een minimum van 6 voor alle onderdelen). Als je een VWO diploma hebt, hoef je geen taaltoets te overleggen.

Voor buitenlandse bachelordiploma's geldt de volgende taaleis:
 • De Toelatingscommissie kan voorafgaand aan de inschrijving verplichten tot het met goed gevolg afleggen van een toets Nederlands, af te nemen door een door de Toelatingscommissie aan te wijzen instantie.
 • Aan de eis inzake voldoende beheersing van de Nederlandse taal wordt voldaan door het met goed gevolg afleggen van het staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2, II). Dit examen garandeert een beheersing van het Nederlands op ERK niveau B2. Aanbeveling verdient evenwel een beheersing van het Nederlands op minimaal ERK niveau C1.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

30 studenten volgen deze opleiding
87% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
29331 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

ZaZa
ZaZa Instituutsvereniging Nederlands is de studievereniging van de studie Nederlandse Taal en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Als studievereniging voor Nederlands kan het niet anders dan dat ZaZa naar het ons zo geliefde alfabet is vernoemd: zonder letters immers geen literatuur en geen Nederlandse taal. Neem de eerste en de laatste letter van ons alfabet, verdubbel ze allebei, voeg een vleugje creativiteit toe en daar is onze naam: ZaZa. ZaZa heeft als doel om studenten met een passie voor de Nederlandse taal samen te brengen door middel van zowel studiegerelateerde als niet-studiegerelateerde activiteiten. Dat doel wordt nagestreefd met behulp van twaalf actieve commissies, twee lustrumcommissies en een ondersteunend orgaan.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Eigenaar Productiewerf en freelancer

Sinds 2009 heb ik mijn eigen bedrijf genaamd 'Productiewerf'. Vanuit mijn bedrijf ben ik werkzaam als presentator, interviewer en programmamaker. Voor RTV Noord maak ik eens per week het satirische weekoverzicht 'De Week van Bram'. En eens per maand presenteer ik de talkshow 'Stand van Stad' in het Groninger Forum. Maar ik werk ook buiten Groningen: voor 'Zondag met Lubach' was ik het eerste seizoen werkzaam als researcher.

...
Daar heb je pas echt je hele leven wat aan!


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/9 RUG
Neerlandistiek
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
2/9 Universiteit Leiden
Nederlandkunde
€ 350 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
3/9 Universiteit Leiden
Moderne Nederlandse letterkunde
€ 350 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
4/9 Universiteit Leiden
Nederlandse taalkunde
€ 350 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
5/9 Universiteit Leiden
Neerlandistiek/Dutch Studies
€ 350 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
6/9 Universiteit Leiden
Oudere Nederlandse letterkunde
€ 350 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
7/9 Universiteit Leiden
Taalbeheersing van het Nederlands
€ 350 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
8/9 UU
Neerlandistiek
€ 336 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
9/9 Amsterdam UVA
Nederlandse taal en cultuur
€ 424 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.1
inhoud3.94.0
docenten4.04.1
studiefaciliteiten4.03.7
studielast3.43.6
studiebegeleiding3.73.8
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Neerlandistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 12 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

We besteden in deze master veel aandacht aan de oriëntatie op de arbeidsmarkt en de start van een eigen professioneel netwerk. Zo krijg je een concreet beeld van je carrièremogelijkheden als afgestudeerd neerlandicus.

Alumni, vertegenwoordigers van uitgeverijen en tekstbureaus, en potentiële werkgevers in de culturele, beleidsmatige en educatieve sector geven je in gastcolleges en excursies inzicht in hoe je je kunt profileren voor functies in maatschappelijke domeinen waarin jouw expertise en jouw kennis van taal, taalgebruik en cultuur relevant zijn.

In het tweede gedeelte van je masterjaar volg je een stage. De voorbereiding daarvan gaat van start aan het begin van je masterjaar. De stage kun je desgewenst combineren met je afstudeerscriptie.

De integratieve opzet van dit masterprogramma maakt dat je als neerlandicus op de arbeidsmarkt maatschappelijk zeer waardevol bent.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Nederlands educationalgeen aanvullende eisen
UULeraar VHO Nederlands full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Nederlands educationalgeen aanvullende eisen
RUGMidden-Oostenstudies+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker
communicatie-adviseur
docent: in het middelbaar onderwijs, hbo, nt2 (nederlands als tweede taal)
journalist
onderzoeker
ontwikkelaar van lesmateriaal, toetsen of (taal)onderwijsbeleid
organisator van culturele evenementen
redacteur
tekstschrijver
uitgever
bron: StudieData

Contact

Ask Your Question Here

please fill in this contact form, we will answer you as soon as possible.

Dr. Sandra van Voorst

programmacoördinator

Sjors van Ooij

studieadviseur

Jan van Gulik

Studentambassadeur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite