Nederlands recht

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Heb je concrete plannen om aan het werk te gaan als advocaat, officier van justitie of rechter? Of wil je opgeleid worden tot allround jurist? Deze master geeft je die mogelijkheden!

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaLLM
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd, deeltijd, duaal
accreditatiesNVAO
croho-code66451
numerus fixusnee
honoursnee

In combinatie met de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid vormt deze eenjarige master de klassieke juridische opleiding waarmee je alle kanten op kunt: je kunt advocaat, rechter of officier van justitie worden. Maar door de brede opzet kun je ook op veel andere plaatsen terechtkomen, bijvoorbeeld in het bedrijfsleven of bij de overheid. Je kunt je specialiseren in zes richtingen:

Naast verschillende verplichte vakken volg je keuzevakken. Daarnaast kun je een stage doen. Bij de togamaster is deze verplicht.

Het is ook mogelijk om twee specialisaties te kiezen. Voor slechts één van beide moet je een scriptie schrijven. Houd er rekening mee dat de studieduur langer wordt. In plaats van een vast specialisatieprogramma kun je er ook voor kiezen om een individueel onderwijsprogramma samen te stellen. Veel mogelijkheden dus om zelf richting te geven aan je opleiding.

Waarom aan de RUG?

In Groningen heb je keuze uit de volgende specialisaties: arbeidsrecht, ondernemingsrecht, privaatrecht, staats- en bestuursrecht of strafrecht. De verschillende specialisaties zijn eventueel te combineren voor een bredere juridische kennis en ruimere carrièremogelijkheden. De duale specialisatie, de Togamaster, biedt je de mogelijkheid tot een lange stageperiode en combinatie van theorie met (toga)praktijk. Vanwege deze insteek zijn juristen uit Groningen zeer gewild bij werkgevers.
Wanneer je deze masteropleiding volgt kun je je aanmelden voor een van de Master Learning Communities (MLC). Binnen een MLC werk je, onder begeleiding van een docent, met een kleine groep medestudenten aan een juridisch vraagstuk binnen een aansprekend thema. Je studeert samen, werkt samen, ontwikkelt vaardigheden én maakt kennis met het werkveld.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwKijk voor het volledige studieprogramma in de online onderwijs catalogus van de RUG - www.rug.nl/ocasys
Afhankelijk van de gekozen specialisatie verdiep je je in één van de hoofdgebieden van het recht. Dit is doorgaans een pakket van zes vakken. Daarnaast doe je praktische en wetenschappelijke vaardigheden op in een seminaar, waarin een juridisch betoog moet worden geschreven en gepresenteerd, en bij het schrijven van de afstudeerscriptie waarbij je zelfstandig een juridische onderzoek uitvoert in je gekozen specialisatie.
periode
Scriptie afstuderen

specialisaties

specialisatie Privaatrecht

Wat weegt er zwaarder wanneer pas gekochte goederen defect zijn: de onderzoeksplicht van de koper of de mededelingsplicht van de verkoper? Bij Privaatrecht zoek je naar de juiste balans.

In de eenjarige specialisatie Privaatrecht leer je werken met regels en belangenafwegingen. Daarbij hou je maatschappelijke en economische ontwikkelingen scherp in de gaten.

In de master bestudeer je het Personen- en Familierecht, Ondernemingsrecht en Internationaal Privaatrecht. Door middel van een keuze uit een van de volgende profielen kun je accenten leggen in je studie:

 • Aansprakelijkheid - Je houdt je o.a. bezig met letselschade en beroepsziekten;
 • Consument - Hierin komt het Gezondheidsrecht, Huurrecht en Ar beidsovereenkomstenrecht aan de orde;
 • Contracten - Je verdiept je in zaken als Huurrecht, ICT-contracten en de grondbeginselen van het Anglo-Amerikaans Vermogensrechtrecht;
 • Financiering en Zekerheden - Het Bankrecht en Insolventierecht komen onder andere aan de orde;
 • Internationaal - Je bestudeert Comparative Private Law, Cross-border Commercial Transactions en het Europees Privaatrecht;
 • Personen- en Familierecht - Je bestudeert het Echtscheidingsrecht, Jeugdrecht en Alternatieve Geschilbeslechting;
 • Vastgoed - Je houdt je bezig met vakken als Huurrecht en Bouwrecht.

specialisatie Ondernemingsrecht

Bedrijfsovernames, kritiek op managers en ontslagvergoedingen; de kranten staan er dagelijks vol mee. Met deze specialisatie word je jurist op het gebied van het ondernemingsrecht.

Een aantal verplichte vakken vormt de basis van de specialisatie. Zo moet je Mededingingsrecht, Arbeidsovereenkomstenrecht en Ondernemingsrecht volgen.

Daarnaast volg je een bedrijfsrechtelijk seminaar; aan de hand van praktijkdossiers verdiep je je in een aspect van het bedrijfsrecht.

Naast het volgen van de verplichte vakken maak je een keuze uit een van de volgende profielen:

 • Arbeidsrecht
 • Bedrijfsrecht
 • Fiscaal/Economisch Recht
 • Internationaal/Europees Recht
 • Intellectueel Eigendomsrecht

Met deze profielen en een aantal keuzevakken kun je je eigen richting bepalen. Zo kun je bijvoorbeeld een arbeidsrechtelijke vakken kiezen, bedrijfseconomische vakken of vakken Informatie- en mediarecht. Je hebt ook de mogelijkheid om stage te lopen.

Deze eenjarige specialisatie sluit je af met een scriptie.

specialisatie Arbeidsrecht

Bonussen en ontslagvergoedingen, kortgedingprocedures om stakingen te verbieden, eenzijdige verlaging van de lonen door werkgevers 'vanwege de crisis', het nieuwe ontslagrecht …

Onderwerpen die voortdurend in het nieuws zijn en die betrekking hebben op arbeidsrecht. Miljoenen Nederlanders hebben dagelijks met arbeidsrechtelijke rechten en plichten te maken. De beroepsbevolking bestaat uit ruim 7 miljoen personen, waarvan het gros werkzaam is obv een arbeidsovereenkomst. Velen raken in hun loopbaan een of enkele keren werkloos en zijn dan aangewezen op een werkloosheids- of bijstandsuitkering. Het arbeidsrecht wordt steeds internationaler: een belangrijk deel van het Nederlandse arbeidsrecht komt uit Europa en steeds meer werknemers werken, al dan niet tijdelijk, 'over de grens'.

In deze masterspecialisatie kan je je in al deze aspecten van het arbeidsrecht verdiepen en word je opgeleid tot arbeidsrechtspecialist.

Tot de specialisatie behoren de vakken Arbeidsovereenkomstenrecht, Collectief Arbeidsrecht, Europees Arbeidsrecht, Socialezekerheidsrecht en Ondernemingsrecht I. Daarnaast omvat het programma een seminaar en een bijzonder vak gericht op de arbeidsrechtelijke procespraktijk: de Masterclass Procederen in arbeidszaken (georganiseerd i.s.m. advocatenkantoren en rechterlijke macht). De eenjarige specialisatie wordt afgesloten met een scriptie.

specialisatie Staats- en Bestuursrecht

Wat maakt een staat soeverein en hoe functioneert de democratische rechtsstaat? In deze specialisatie bestudeer je de verhouding tussen de overheid, de samenleving en de burger.

Deze eenjarige specialisatie is een combinatie van het Staatsrecht en het Bestuursrecht. Je wordt opgeleid tot jurist met kennis en overzicht van het publiekrecht. Je kunt werken met regels en belangenafwegingen in de samenleving, maar je hebt ook inzicht in de inrichting van de maatschappij en de wijze waarop de burger beschermd wordt tegen de overheid.

Staatsrecht draait om de uitoefening van macht en de rechtvaardiging van macht. Het heeft te maken met de inrichting van de staat, maar ook met het functioneren van onze democratie en het politieke proces.

Bij Bestuursrecht gaat het om de vraag: Hoe kan de overheid de maatschappij organiseren? Maar ook: Hoe kan de burger zich te verweren tegen beslissingen van de overheid?

In de drie verplichte mastervakken besteed je vooral aandacht aan de Europese dimensie, de rechtsbeginselen en de rol die het privaatrecht speelt bij het overheidsbestuur. Er is een verplicht seminaar en ruimte voor keuzevakken.

Door middel van een profielkeuze kun je accenten leggen in je specialisatie. Zo kun je je bijvoorbeeld richten op de politiek, het milieu, het grondrecht of het internationale publiekrecht.

specialisatie Strafrecht

Wil je werken in de justitiële keten of in het strafrechtelijk bedrijf, dan is deze master iets voor jou. Binnen de opleiding kun je kiezen tussen Strafrecht en Criminologie.

Je wordt opgeleid tot jurist met verstand van het strafrecht en je krijgt inzicht en vaardigheden in criminologisch onderzoek. Ook heb je kennis van de ontwikkeling van het criminaliteits- en veiligheidsbeleid en de inrichting van de justitiële keten.

De opleiding kent twee varianten. In de juridische variant leer je vraagstukken op te lossen over opzet en schuld.
Je verdiept je kennis op het terrein van het materiële strafrecht en het strafprocesrecht.

In de criminologische variant komen onderwerpen aan de orde zoals criminaliteit, zware overlast, dader- en slachtofferschap en ontwikkelingen in het criminaliteits- en veiligheidsbeleid. Daarbij staan nationale ontwikkelingen centraal zoals de opkomst van de risicomaatschappij, vormen van sociale uitsluiting en zwaardere strafmaatregelen. Ook internationale ontwikkelingen als globalisering, terrorisme en migratiestromen nemen een belangrijke plaats in.

Binnen beide varianten kies je een profiel waarmee je accenten legt binnen de studie. Dit kan bijvoorbeeld op het terrein van het internationale strafrecht of de jeugdcriminologie. De eenjarige master wordt afgesloten met een scriptie.

specialisatie Togamaster

Weet je vrijwel zeker dat je wilt gaan werken bij een gerecht, advocatenkantoor of bij het Openbaar Ministerie? Bij deze master heb je de mogelijkheid al te werken terwijl je nog studeert.

De Togamaster duurt anderhalf jaar. Je combineert de master Nederlands Recht met een stage van vijf maanden bij de rechterlijke macht, het Openbaar Ministerie of in de advocatuur. Zo leer je de spanning tussen theorie en praktijk kennen en kun je je sociale en communicatieve vaardigheden verder ontwikkelen.

Daarnaast volg je een seminaar Rechtspleging. Je loopt hiervoor kennismakingsstages van twee weken bij de drie genoemde toga-instanties. Bovendien schrijf je een wetenschappelijk artikel en besteed je aandacht aan beroepshouding en beroepsethiek.

De master kent een selectieve toelating.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet65% zelfstudie
30% theorie
5% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, colloquium, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, seminar, stage, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
onderwijsvormen
Het hoorcollege is de meest gebruikte onderwijsvorm. Daarnaast wordt bij sommige vakken werkgroeponderwijs aangeboden. Zelfstudie is een belangrijk onderdeel van de master. Praktische onderdelen zijn het seminaar en de masterscriptie. Tijdens het seminaar onderzoek je een onderwerp van meer algemene aard, waarover je een essay schrijft en een presentatie houdt. In de masterscriptie behandel je een door jezelf gekozen onderwerp dat je diep uitspit. Het is je visitekaartje bij sollicitaties.
docenten
Het contact tussen studenten en docenten vindt vaak plaats tijdens of na de colleges. Een afspraak maken kan ook door een docent rechtstreeks te mailen of via het secretariaat van de vakgroep waaraan de docent is verbonden.
studiebegeleiding
Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je een gesprek aanvragen met de studieadviseur. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.
studeren in het buitenland
De faculteit rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen heeft met meer dan 50 universiteiten wereldwijd uitwisselingsovereenkomsten.
exchange programs
 • Uitwisseling met ruim 50 universiteiten wereldwijd - Europa
  Kijk voor meer informatie op: http://www.rug.nl/rechten/education/law-exchange-programme/

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2021

collegegeld nog niet bekend

1 september 2020

wettelijk tarief : € 1578 (€789 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 14900

1 september 2021

collegegeld nog niet bekend

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

629 studenten volgen deze opleiding
67% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
29331 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

JFV
Juridische faculteitsvereniging

SGOR Studentengenootschap voor Onderneming en Recht
Het SGOR is een juridische vereniging verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Bij het S.G.O.R. wordt studenten de mogelijkheid geboden om buiten de universiteit om actief met hun studie aan de slag te gaan. Het S.G.O.R. begint waar de colleges eindigen. De activiteiten die het S.G.O.R. jaarlijks organiseert zijn er namelijk allemaal op gericht om de leden verdieping te bieden ten aanzien van de stof die op de colleges gedoceerd wordt. Deze verdieping wordt gecreëerd in een ontspannen en vrijblijvende sfeer, waar veel ruimte is voor gezelligheid en vriendschappen. Daarnaast heeft het S.G.O.R. als doel het tot stand brengen, bevorderen en onderhouden van contacten met het bedrijfsleven en de advocatuur.
Frederik van der Marck
Frederik van der Marck is dé vereniging voor staats- en bestuursrecht van de Rijksuniversiteit Groningen.
De vereniging bestaat uit een groep enthousiaste studenten met een gedeelde interesse tot een platform waar studenten, docenten, werkgevers en andere geïnteresseerden met elkaar in contact kunnen komen. Onze doelstelling is om studenten en andere belangstellenden bij de staats- en bestuursrechtelijke praktijk te betrekken. Dit doel proberen we te bereiken door het organiseren van activiteiten zoals kantoorbezoeken, lezingen en excursies.
Diephuis
Civielrechtelijke vereniging Diephuis is een studievereniging in Groningen die zich in de eerste plaats richt op privaatrecht-studenten, maar haar deuren open heeft staan voor iedere rechten student.
Voor de student die zich oriënteert op het privaatrecht worden gedurende het gehele collegejaar verscheidene activiteiten georganiseerd. Ieder jaar zet een groep enthousiaste actieve leden zich ervoor in om deze tot een groot succes te maken.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/19 RUG
Strafrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/19 RUG
Ondernemingsrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/19 RUG
Staats- en bestuursrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/19 RUG
Privaatrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/19 RUG
Arbeidsrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/19 Radboud Universiteit
Staats- en Bestuursrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/19 Radboud Universiteit
Publiekrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/19 Radboud Universiteit
Financieel recht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/19 Radboud Universiteit
Straf(proces)recht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/19 Radboud Universiteit
Recht & Management (dubbele master)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/19 Radboud Universiteit
Recht & Economie (dubbele master)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/19 Radboud Universiteit
Burgerlijk recht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/19 Radboud Universiteit
Nederlands Recht
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/19 Radboud Universiteit
Ondernemingsrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/19 Maastricht University
Nederlands Recht
€ 308 gemiddelde kamerhuur
71 eerstejaars
67% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
16/19 UU
Privaatrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
17/19 UU
Staats- en bestuursrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
18/19 UU
Intellectueel eigendomsrecht, innovatie en technologie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
19/19 UU
Strafrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.94.0
inhoud3.93.9
docenten3.83.9
studiefaciliteiten3.63.6
studielast3.63.5
studiebegeleiding3.13.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 139 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Het grootste deel van de afgestudeerden vindt een baan in een van de togaberoepen. Ze worden bijvoorbeeld advocaat, parketsecretaris of gerechtssecretaris. Veel stageplaatsaanbieders vragen studenten na afloop van hun stage om te blijven werken.

Alle specialisaties geven toegang tot de togaberoepen.

De spec. bedrijfsrecht is een goede voorbereiding op juridische functies bij bedrijven, financiële instellingen als banken en verzekeraars of toezichthouders als de OPTA, NMa, AFM of De Nederlandsche Bank, maatschappelijke (zorg)instellingen en overheden (oa. als beleidsmedewerker of wetgevingsjurist).
Ook de spec. privaatrecht is een goede voorbereiding op juridische functies bij bedrijven, financiële instellingen, maatschappelijke (zorg)instellingen, overheden (ministeries, provincies, gemeenten), of toezichthouders als de kinderbescherming, OPTA, NMa, AFM, De Nederlandsche Bank, etc.
Veel afgestudeerden van de spec. staats- en bestuursrecht komen terecht bij de overheid: als beleidsmedewerker of wetgevingsjurist op een ministerie, provincie of gemeente, of als jurist bij market-regulators als de OPTA of NMa.
De spec. strafrecht biedt een goede voorbereiding op juridische, bestuurlijke of beleidsfuncties bij maatschappelijke instellingen in het juridische veld, zoals (Nederlandse, Europese en internationale) overheden betrokken bij criminaliteitsbestrijding en veiligheidszorg, politie, reclassering en kinderbescherming.aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RUGJuridische Bestuurskunde+ 35 EC pre-master
RUGTogamaster dual+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

functie bij de overheid
functie bij een financiële instelling
functie bij een maatschappelijke instelling
functie in het bank- en verzekeringswezen.
functie in het bank- en verzekeringswezen.
functie in het bedrijfsleven
togaberoepen
bron: StudieData

Contact

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite