IT-recht

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleidingopen_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaLLM
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60620
numerus fixusnee
honoursnee

Vind jij het leuk om vraagstukken van de moderne informatiesamenleving op te lossen? Word je enthousiast van vragen over privacy en gebruik van data, automatiseringscontracten, onlineplatforms, cybersecurity of cybercrime? Dan is deze master de juiste keuze!

De opleiding IT-recht is een multidisciplinaire opleiding op het snijvlak van het recht en technologie. Als IT-jurist heb je belangstelling voor het recht, en besef je dat informatietechnologie de wereld en ons dagelijks leven compleet heeft veranderd.

Het IT-recht is een modern rechtsgebied dat raakvlakken heeft met alle hoofdgebieden van het recht. Privaatrechtelijke aspecten zijn bijvoorbeeld e-commerce, IT-contracten, intellectuele eigendom en digitale bewijsvoering. Bij het publiekrecht zijn er vragen rond privacybescherming of cybersecurity. Het strafrecht komt aan de orde bij de behandeling van computercriminaliteit. Doordat veel regelgeving haar oorsprong vindt in de Europese Unie, speelt het internationale karakter van het IT-recht steeds een grote rol.

Deze master heeft 'civiel effect', waardoor de klassieke togaberoepen (advocaat, rechter, officier van justitie) toegankelijk zijn.


Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de RUG?

De master is kleinschalig van aard met veel aandacht voor de individuele student. Omdat je vakken volgt in alle rechtsgebieden, word je opgeleid tot allround jurist en is het mogelijk om de togaberoepen uit te voeren. Door de specifieke aandacht voor de meest recente, voortdurend opkomende reguleringen en technologische ontwikkelingen heeft de student een voorsprong op de meeste klassiek geschoolde, ook meer ervaren juristen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
periode
1234
Recht in Praktijk
Seminaar Privacyrecht keuzevak
6 EC
Intellectuele Eigendom
6 EC
Privacy en Gegevensbescherming
6 EC
IE-Procesrecht & IPR
6 EC
e-Commerce, Consumentenbescherming en Platformen
6 EC
Learning Communities keuzevak
Masterscriptie
12 EC
Seminaar Auteursrecht keuzevak
6 EC
Strafrecht en IT
6 EC
Digitale inhoud in het vermogensrecht
6 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet50% zelfstudie
45% theorie
5% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, colloquium, mondelinge presentatie, stage, onderzoek, hoorcollege, werkgroep, groepsdiscussie, individuele opdracht, zelfstudie, seminar
studiebegeleiding
Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je een gesprek aanvragen met de studieadviseur. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.
studeren in het buitenland
De Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen heeft met meer dan 50 universiteiten wereldwijd uitwisselingsovereenkomsten.
exchange programs
  • Uitwisseling met ruim 50 universiteiten wereldwijd - Europa
    Kijk voor meer informatie op: http://www.rug.nl/rechten/education/law-exchange-programme/

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2024

collegegeld nog niet bekend

1 september 2023

wettelijk tarief : € 2314 (€1157 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 17000

1 september 2024

collegegeld nog niet bekend

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

71 studenten volgen deze opleiding
35% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
29331 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

LISA
LISA, wat staat voor Law & ICT Students' Association, is een studievereniging opgericht door studenten Recht & ICT van de Rijksuniversiteit Groningen.
Het doel van de vereniging is om de verdere ontplooiing en verdieping van de leden in het vakgebied van Recht & ICT te stimuleren en bij anderen meer inzicht in het vakgebied van Recht & ICT mogelijk te maken.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.73.7
inhoud3.83.8
docenten3.73.7
studiefaciliteiten3.83.8
studielast3.73.7
studiebegeleiding3.33.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

IT-recht aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 24 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.7 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
IT-recht juristen zijn gewild bij zowel de overheid, in de advocatuur als in het bedrijfsleven. Ook komen veel IT-juristen terecht bij universiteiten.

De meeste (middel)grote advocatenkantoren hebben tegenwoordig specialistische afdelingen op het gebied van het IT-recht. Daarnaast zijn er tal van kleinere advocatenkantoren en adviespraktijken die zich specialiseren op het IT-recht.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is voor afgestudeerden in deze richting al jaren onveranderd gunstig. Afgestudeerden vinden in de regel vlot een baan en komen in uiteenlopende juridische beroepen terecht.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RUGJuridische Bestuurskunde+ 40 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

(it)-advocaat
consultant
functionaris gegevensbescherming
officier van justitie
privacy officer
rechter
bron: StudieData

Contact

Dr. Mr. Aline Klingenberg

Coordinator Recht en ICT

Studieadviseurs Faculteit Rechtsgeleerdheid
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite