Heritage and Religion

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Hoe en waarom maken we creatief gebruik van het verleden om nieuwe identiteiten te vormen in het heden? Wat staat er op het spel bij de 'musealisering' van religie?

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaMA
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60824
numerus fixusnee
honoursnee

Heritage and Religion is een unieke interdisciplinaire mastertrack op het snijvlak van religie, identiteit, politiek, materiële cultuur en erfgoedstudies.

In de komende jaren zal 30-80% van de religieuze gebouwen in Nederland zijn oorspronkelijke functie verliezen. Nationale en Europese overheden besteden miljoenen euro’s aan de ontwikkeling van bestemmingsplannen voor vrijkomende religieuze gebouwen. Toerisme en bedevaarten naar religieuze objecten, plekken en festivals zijn booming, en dat werpt vragen op rond duurzaamheid en impact. Tegelijkertijd is erfgoed een belangrijk onderwerp geworden in het huidige culturele debat. Grootschalige migratie en secularisatie veranderen de religieuze identiteiten van gemeenschappen en hoe zij hun verleden zien.

Het behoud van bedreigd materieel en immaterieel erfgoed bij oorlog, verdrijving, volksverhuizingen en klimaatverandering vergt veel. Hoe bewaar je de balans tussen de zorg voor erfgoed en de beschikbare lokale middelen? Deze track daagt je uit tot analyseren en het laten horen van je eigen stem in deze debatten.

Waarom aan de RUG?

  • Expertise in de religieuze aspecten van materieel en immaterieel erfgoed.
  • Unieke combinatie van een brede culturele competentie en academische onderzoeksvaardigheden met voor de arbeidsmarkt relevante praktische vaardigheden.
  • Sterke regio als het om erfgoed gaat.
  • Uitstekend stagenetwerk.
  • Onderwezen door internationaal vooraanstaande experts in het vakgebied.
  • Kleinschalig onderwijs.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
Er zijn vier hoofdmodules (20 ECTS), een scriptie (20 ECTS) en een praktische stage (10 ECTS). Je kunt twee keuzevakken kiezen uit een totaal van vier vakken (5 ECTS elk).
Je kunt deze track ook volgen binnen het tweejarige Research Masterprogramma van Theologie en Religiewetenschappen. Zie: https://www.rug.nl/masters/theology-religious-studies-research/

De MA-track Heritage and Religion omvat een totaal van 60 ECTS. Het programma is zodanig samengesteld dat er een goede balans is tussen praktisch leren met community-based professionals en academisch onderzoek.
Als je de track in deeltijd wil volgen, neem dan contact op met de studieadviseur.
periode
1234
Verplicht: Regional Heritage: Old Churches - New Meanings
5 EC
Verplicht: The Uses of the Past: Public History and Heritage
5 EC
Verplicht: Material Religion keuzevak
5 EC
Verplicht: Research Methods in Heritage and Historical Studies
5 EC
Keuzevak: Heritage of Death keuzevak
5 EC
Keuzevak: Museums and Religion keuzevak
5 EC
Keuzevak: National Socialism and Religion: Conflict and Heritage keuzevak
5 EC
Keuzevak: Reception and Re-Use of Authoritative Texts keuzevak
5 EC
Stage stage
10 EC
Scriptie afstuderen
20 EC
Scriptie seminar afstuderen

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet70% zelfstudie
20% theorie
10% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
excursie, groepsdiscussie, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoeksvoorstel, seminar, stage, werkcollege, zelfstudie
doelstelling
studiebegeleiding
Van Masterstudenten wordt een grote mate van onafhankelijkheid verwacht. Je kunt, indien nodig, gebruik maken van diverse vormen van studiesupervisie en -ondersteuning. Zo kun je contact opnemen met een mentor of met je studieadviseur.
Studenten die hun Bachelor aan een andere faculteit of universiteit hebben gedaan evenals internationale studenten krijgen direct een mentor toegewezen om je wegwijs te maken op de faculteit. Je kunt ook naar de studieadviseur gaan als je je zorgen maakt of je het wel redt of als je om wat voor reden studievertraging dreigt op te lopen. Tijdens het schrijven van je scriptie krijg je intensieve begeleiding. Het Masterprogramma omvat een scriptieseminar, waarin je leert hoe je een scriptie moet schrijven en waarbij de voortgang van het proces nauwlettend wordt gevolgd. Je krijgt ook structurele supervisie van de docent die specialist is in het vakgebied van je scriptie.

studielast
1 ECTS staat voor 28 uur. Een jaar bedraagt 60 ECTS aan studiepunten. Je hebt gemiddeld 6 contacturen per week, de rest is zelfstudie.
studeren in het buitenland
Wij hebben diverse uitwisselingscontracten met universiteiten binnen en buiten Europa, zodat studenten een deel van hun programma aan een buitenlandse universiteit kunnen volgen. Een andere optie is een stage of een deel van het onderzoekswerk in het buitenland doen. Voor een overzicht van onze uitwisselingspartners, zie: https://www.rug.nl/ggw/education/exchange-programme/partner-universities

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
wettelijk tarief : € 2314 (€1157 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 13600
niet-EU/EER studenten : € 16000

1 september 2024

aanmelding deadline : 1 mei 2024
collegegeld nog niet bekend

Studenten met een Nederlands bachelor diploma sturen na aanmelding in Studielink alle benodigde documentatie naar onderwijs.ggw@rug.nl.

Nederlandse studenten met een buitenlands bachelordiploma, sturen hun documentatie na aanmelding in Studielink in via het Online Application System (OAS).
toelatingseisen

vooropleiding
Bachelor Theologie, Religiewetenschappen, Letteren (zoals kunstgeschiedenis of KCM), Wijsbegeerte, Sociale Wetenschappen (bv. Antropologie, Psychologie, Sociologie) of Ruimtelijke Wetenschappen (specialisatie Culturele Geografie). Afhankelijk van de gevolgde opleiding en vakken wordt een leeslijst verstrekt ter bestudering. De concepten en theoretische discussies in deze literatuur worden als kennis verondersteld bij de vakken. Studenten met andere Bacheloropleidingen kunnen toegang krijgen via een premasterprogramma.

cijferlijst
Een overzicht van de vakken uit de gevolgde Bacheloropleiding met een toelichting op deze vakken.

taaltoets
Studenten zonder Nederlands VWO diploma, uitgezonderd Engelse native speakers, moeten via een taaltoets bewijzen dat zij de Engelse taal voldoende machtig zijn. Minimale eisen: TOEFL 90 internet of IELTS: 6.5 (minimaal 6.0 op elk onderdeel).

studie kosten
bron: Rijksuniversiteit Groningen
bedrag kostenpost
€ 12000levensonderhoudper jaar
€ 740studiematerialenper jaar
€ 400visa/permitper jaar
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

De stad

studievereniging

Gerardus van der Leeuw
Gerardus van der Leeuw is de faculteitsgemeenschap van de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Het doel van Gerardus van der Leeuw is tweeledig; enerzijds biedt zij verbreding op de studies Theologie en Religiewetenschap, anderzijds faciliteert zij ontspannende activiteiten voor haar studenten. Activiteiten die Gerardus van der Leeuw zoal organiseert zijn borrels, lezingen en reizen.

aan het woord: studenten en docenten

Carolien van Krimpen - NL
Wat deze opleiding karakteriseert, is een sterke combinatie van theoretische kennis én praktijkgerichte elementen.

Nadat ik een stage had afgerond bij het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, wist ik het zeker: ik wilde de master Heritage and Religion volgen. Wat deze opleiding karakteriseert, is een sterke combinatie van theoretische kennis én praktijkgerichte elementen. Zo bezochten we bijvoorbeeld het Catharijne Convent in Utrecht tijdens een excursie. Maar ook conferenties, waarbij we de mogelijkheid kregen ons academische netwerk uit te breiden.

...
Dit vond ik erg waardevol voor mijn eigen loopbaanperspectief.Voor mijn masterscriptie heb ik onderzoek gedaan naar het tentoonstellen van menselijke resten. Welke regels en wetten zijn daar aan verbonden? Hoe is dat opgenomen in het beleid van musea? Ik deed een vergelijkende studie tussen het beleid in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Wat ik opvallend vond, was dat de Nederlandse wetgeving vrij los omgaat met dergelijke projecten. De Britse regelgeving is veel strakker en uitgebreider, wanneer het organisch materiaal betreft. Mijn conclusie is een aanbeveling, die voornamelijk betrekking heeft op hoe we in Nederland kunnen leren van het Britse beleid omtrent deze kwestie. Mijn begeleiders waren erg enthousiast! Op dit moment zijn we gezamenlijk aan het kijken naar hoe we mijn scriptie onder de aandacht kunnen brengen bij relevante beleidsmedewerkers.Tot slot draagt de faculteit voor mij ook bij aan de studeerervaring als geheel. Omdat het een relatief kleine faculteit is, is er meer ruimte voor intensieve begeleiding. Daarnaast zijn zowel docenten als studenten erg toegewijd aan de vakken en de opleiding in het algemeen!


lees verder ...
Gloria Donají Velasco Reyes - Mexico
Op nieuwe manieren naar religieus erfgoed kijken

Ik ben een master student in kunstgeschiedenis aan de National Autonomous University (UNAM) in Mexico. Ik ben net begonnen aan mijn derde semester van deze studie. Tijdens het tweede semester heb ik de kans gehad om aan een uitwisseling deel te nemen met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Tijdens de uitwisseling was ik een semester lang onderdeel van de faculteit Godgeleerdheid & Godsdienstwetenschap en volgde ik zes vakken die onderdeel zijn van het Heritage and Religion masterprogramma.

Het doel van de uitwisseling was om mijn kennis over cultureel erfgoed te verbreden...
Het masterprogramma heeft me de kans gegeven om op nieuwe manieren naar religieus erfgoed te kijken, met name naar oude kerken. Door verminderende bezoekersaantallen komen veel beheerders van kerkgebouwen voor de vraag te staan ‘hoe nu verder’? Gaan we een nieuw doel en invulling vinden die beter aansluit op een seculiere samenleving of sluiten we de deuren? Om kerkgebouwen te redden, worden ze soms herbestemd voor niet-religieuze functies. Kerken worden getransformeerd in boekenwinkels, bakkerijen, hotels of culturele centra, een ruimte voor bijeenkomsten van diverse sociale groepen.Ik ben dankbaar voor de steun die ik ontvangen heb tijdens de uitwisseling van de RUG en UNAM. Ik ben vooral dankbaar voor mijn begeleiders: Professor Elsa Arroyo Lemus en Clara Bargellini Cioni (UNAM). Zijn hebben mij aangemoedigd om deze uitwisseling te ondernemen. Ook wil ik graag Professor Todd Weir (RUG) bedanken, hij gaf mij de vrijheid om te ontdekken wat het beste was voor mij zodat ik het meeste uit de uitwisseling kon halen en omdat hij vanaf dag één in Groningen zich over mij ontfermd heeft. Ik hoop van harte dat de samenwerking tussen UNAM en de RUG zal blijven groeien, niet enkel door het uitwisselingsprogramma van master en PHD-studenten, maar ook door het opzetten van nieuwe en multi-gedisciplineerde onderzoeksprojecten over cultureel erfgoed.


lees verder ...
Kyra-Tiana Kers NL
Onderzoek naar de veranderende relatie tussen de Coca Cola Company en religie

Bij de faculteit voel je je onderdeel van een familie. Iedereen kent elkaar en het is allemaal heel inclusief. Daarom besloot ik te blijven na mijn Bachelor Religiewetenschappen en door te gaan voor een Master. Ik werk ook als student-assistent en mentor. Na het afronden van mijn Master hoop ik een baan te vinden in de culturele erfgoedsector. Dat kan op een school zijn, om kinderen te onderwijzen over cultureel erfgoed, of bij een mediabedrijf.

...
Sommige monniken veranderden van religieuze denominatie en werden protestant, sommige verzetten zich tot hun dood, sommige vluchtten en sommige werden vermoord. De expositie liep van augustus tot december 2017. Voor mijn Masterscriptie doe ik onderzoek naar de veranderende relatie tussen de Coca Cola Company en religie. Het bedrijf The Coca Cola Company is altijd verbonden geweest met religie en religieuze uitingen, maar die relatie lijkt te veranderen. Ik doe onderzoek naar die veranderingen en hun implicaties.Ik vind het geweldig in Groningen! Er is hier zoveel te doen en te zien. In mijn vrije tijd wandel ik graag door het Noorderplantsoen of bij recreatiegebied de Hoornse Plas, in het zuiden van de stad. ’s Avonds heb ik vaak afspraken in de cafés in het centrum. Ik ben het helemaal eens met de slogan: Er gaat niets boven Groningen!


lees verder ...
Vera Mijnheer
Een stevige basis voor mijn werk

Voor de master Heritage and Religion, deed ik de bachelor Human Geography and Planning aan de RUG. De master trok me aan omdat het de perfecte combinatie was van wat ik interessant vind: de bebouwde leefomgeving, cultuur, geschiedenis, en natuurlijk religie. Het bleek een uitstekende keuze te zijn!

Tijdens mijn opleiding liep ik stage bij de Provincie Groningen. Ik heb daar een half jaar gewerkt bij de directie Erfgoed, Ruimtelijke kwaliteit en Landschap. Hier deed ik voornamelijk onderzoek naar Kerkenvisies in Groningen...
Toen ik deze stage ging doen, werkte bijna geen enkele gemeente in Groningen aan een eigen kerkenvisie. De Provincie wilde graag weten waarom en door middel van interviews heb ik geprobeerd daar achter te komen.Dankzij deze interviews heb ik een baan gekregen bij een van deze Groninger gemeenten: Gemeente Westerkwartier. Voor deze gemeente maak ik nu een Kerkenvisie. Door mijn stage, scriptie en uiteraard de vakken die ik heb gevolgd, wist ik precies hoe je een dergelijke visie moet opstellen en welke dynamiek er speelt rondom (religieus) erfgoed. Deze combinatie heeft voor een stevige basis gezorgd die me zeker helpt in mijn huidige werk. Daarnaast is het ook heel erg leuk om de onderwerpen die je tijdens je studie hebt behandeld, nu terug te zien in de praktijk!


lees verder ...
Fardo Eringa
afgestudeerd in 2015 werkzaam als PhD-student bij Rijksuniversiteit Groningen
De blijvende invloed van religie van dichtbij ervaren

Ik heb de Mastertrack Religion and the Public Domain gevolgd, maar de vakken over religieus erfgoed uit die track zitten nu in de track Heritage and Religion. Het mooiste vind ik dat de modules heden en verleden met elkaar verbinden. Ze focussen heel concreet op de rol van religie in West-Europa.

...
Ik onderzocht of dit een nieuw religieus fenomeen was, en concludeerde dat dit inderdaad zo is. ‘Michaeling’ is een typisch voorbeeld van de diverse vormen die religie kan aannemen in onze moderne, post-seculiere samenleving. En er is geen twijfel over dat dit een echte pelgrimage betreft, een spirituele ervaring die we vooral met de middeleeuwen associëren. Voor mijn onderzoek bestudeerde ik de ervaringen van elf pelgrims en de Michael Jackson-gedenkplek in Duitsland.Volgens zijn fans was Michael Jacksons belangrijkste boodschap: ‘Heal the World’ door middel van liefde. Sommige fans zien Michael Jackson als een nieuwe messias, die door God gezonden is om de mensen te laten zien waar het echt om gaat, namelijk liefde. Michael Jackson wordt door zijn fans in een hele brede spirituele context geplaatst. De volgelingen met wie ik sprak, noemen zichzelf spiritueel maar willen zich niet committeren aan een specifieke religie. Het is opmerkelijk dat de meeste van deze fans heel christelijke ideeën uiten. Voor zijn volgelingen is Michael Jackson een soort religieuze bemiddelaar, die hen helpt om een transitie te maken van theorie naar religieuze praktijk. Ze integreren Michael Jackson in hun geloofssysteem, waarbij hij fungeert als spirituele gids die zijn fans concrete richtlijnen geeft voor het onderscheiden van goed en kwaad en het vormgeven van hun leven. Zijn volgelingen geloven dat Michael Jackson ernstig is vervolgd en als gevolg daarvan heel erg heeft geleden. Toch weerhield dat hem er niet van om te vechten voor zijn idealen en voor zijn fans, wat hem in hun ogen een echte martelaar maakt.Na mijn afstuderen ging ik direct aan het werk voor het Alfasteunpunt van de Rijksuniversiteit Groningen, waar ik hielp bij de organisatie van onderwijsprojecten voor middelbare scholen. Een van de projecten waarvoor ik werkte was De Kerk: maak er wat van!, dat we samen met de Stichting Oude Groninger Kerken hebben opgezet. Het richt zich op de herbestemming van kerkgebouwen die niet langer als zodanig in gebruik zijn. Een jaar na mijn afstuderen begon ik als PhD-student aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen, om verder te gaan met mijn onderzoek naar het fascinerende fenomeen ‘Michaeling’.


lees verder ...
Andrew Irving
Wie profiteert van het gebruik van het verleden en hoe?

Wij mensen maken voortdurend gebruik van het verleden om iets te zeggen over wie we in het heden zijn: soms onbewust, soms heel bewust. Waar het bijzonder interessant wordt, is wanneer bijvoorbeeld voorheen gekoesterde locaties, landschappen, praktijken en objecten worden verwaarloosd, vergeten of met vernietiging worden bedreigd.

...
Bovendien zijn sommige activiteiten zelf (zoals het lopen van de pelgrimstocht naar Santiago de Compostella of het levend houden van een lokale danstraditie) manieren om 'de keten van herinneringen' in de gemeenschap in stand te houden - met andere woorden, misschien een andere manier van het 'beoefenen' van religie.Volgens recente cijfers brengen 300 miljoen toeristen jaarlijks een bezoek aan religieuze plekken. De grote culturele, politieke, religieuze en economische impact hiervan, en de impact op het milieu, vraagt de aandacht van overheidsorganen op alle niveaus, van private instellingen en musea en van toerisme- en infrastructuurspecialisten. Veranderende religieuze en culturele identiteiten en de houdbaarheid van religieus erfgoedbeheer op de lange termijn, maakt de vraag belangrijk: Hoe gaan we om met – en hoe behouden en communiceren we over – de overblijfselen van ons religieuze verleden?Daarom is het belangrijk dat afgestudeerden in religiewetenschappen en theologie kunnen bijdragen aan dit publieke debat over religieus erfgoed. Ook is het zowel voor het academisch onderzoek als voor geloofsgemeenschappen van vitaal belang om te leren over de manieren waarop ‘leken’ en ‘niet-deskundigen’ religieuze ruimtes, objecten en praktijken herbestemmen – iets waarvan men voorheen dacht dat dit ofwel het domein was van gelovigen ofwel van experts.De MA Heritage and Religion van de RUG is uniek omdat die jou voorbereidt op deze brugfunctie. Je brengt een grondige en kritische opleiding op het gebied van theologie en religie mee in het publieke en private discours over religieus erfgoed. Tegelijkertijd leer je bij te dragen aan de academische bestudering van religieuze geschiedenis en aan geloofsgemeenschappen, doordat je de belangen, vragen en uitdagingen die opkomen bij het bredere publiek dat zich bezighoudt met eigen of andermans religieuze erfgoed communiceert en analyseert.Ik doceer vakken die te maken hebben met de materiële aspecten van religie: beeldende kunst, liturgische riten, boeken, muziek, objecten, materiële cultuur, architectuur en archeologie. De modules zullen je kennis en vaardigheden bijbrengen omtrent het observeren, beschrijven, vergelijken en analyseren van religieuze objecten, ruimten en praktijken uit het verleden en leren nadenken en bevragen wat nodig is voor hun behoud en gebruik in het heden. Het bestuderen van materiële religieuze culturen helpt bij het ‘out of the box’ nadenken over het geleefde geloof.Mijn onderzoek spitst zich toe op het snijvlak van de geschiedenis van boeken en de bestudering van de christelijke eredienst. In christendom, jodendom en islam vormen boeken misschien wel de grootste groep religieuze artefacten die behouden zijn gebleven. Ik doe onderzoek naar de productie en het gebruik van liturgische manuscripten. We kunnen een religieus boek onderzoeken alsof het een archeologische plek is: door steeds meer laagjes weg te pellen, kunnen we meer te weten komen over waar een religieus boek voor bedoeld is, hoe het werkt en wat het ons kan vertellen over de gemeenschappen en mensen die het hebben gemaakt en gebruikt. Het is deze zorgvuldige en geduldige benadering van de omgang met alle materiële aspecten van religie die ik wil inbrengen in de collegezaal, bij veldwerk en bij onderzoek van studenten.


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/23 RUG
Heritage and Religion
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
2/23 RUG
Theologie & Religiewetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/23 RUG
Werk en Zingeving
€ 303 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/23 RUG
Religion, Conflict and Globalization
€ 303 gemiddelde kamerhuur
18 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/23 RUG
DDM Religion and Pluralism
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/23 RUG
Religion and Pluralism, Ancient & Modern
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/23 RUG
Geestelijke verzorging
€ 303 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
54% vrouw
? uur contacttijd/week
85% Nederlandstalig
15% Engelstalig
8/23 Universiteit Leiden
Religious Studies
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/23 Radboud Universiteit
Islam, Politiek en Samenleving
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/23 Radboud Universiteit
Religie en beleid
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/23 Radboud Universiteit
Religiestudies
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/23 Radboud Universiteit
Religiewetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/23 Radboud Universiteit
Geestelijke verzorging
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/23 Radboud Universiteit
Theology
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
15/23 Amsterdam UVA
Islam in the Modern World
€ 424 gemiddelde kamerhuur
7 eerstejaars
28% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
16/23 Amsterdam UVA
Religious Diversity in Europe
€ 424 gemiddelde kamerhuur
7 eerstejaars
28% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
17/23 Amsterdam UVA
Western Esotericism
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
18/23 Tilburg University
Christianity and Society
€ 253 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
19/23 Amsterdam VU
Exploring a Discipline
€ 424 gemiddelde kamerhuur
18 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
20/23 Amsterdam VU
Peace, Trauma and Religion
€ 424 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
21/23 Amsterdam VU
Spiritual Care
€ 424 gemiddelde kamerhuur
33 eerstejaars
60% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
22/23 Amsterdam VU
Theology & Religious Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
23/23 Amsterdam VU
Interreligious Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Als je als docent Godsdienst & Levenbeschouwing met een eerstegraads lesbevoegdheid wil gaan werken, kun je na je afstuderen doorstromen naar de postmaster Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs (LVHO) van de RUG. Om direct toegelaten te kunnen worden, heb je naast je master ook een bacheloropleiding in Theologie of Religiewetenschappen nodig of een premaster van 60 ECTS.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als afgestudeerde kun je adviseren of beleidsstukken schrijven over erfgoedonderwerpen, zoals het behoud van oude kerken of de verdeling van financiering voor culturele activiteiten. Je kunt ook voor culturele organisaties werken, voor de overheid, in de toerismesector of bij een NGO. Je zou ook aan de slag kunnen in de media, of als religiedocent in het voortgezet onderwijs na het afronden van je Onderwijs Masterprogramma. Als je een academische carrière ambieert, kun je deze track ook volgen

Kijk op onze alumni pagina om te zien waar onze alumni zijn terechtgekomen.aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UULeraar VHO godsdienst/levensbeschouwing full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing part-time educationalgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

advies & beleid

Met jouw kennis van religieus erfgoed ben je in staat om te adviseren met betrekking tot het behoud hiervan, en kun je er beleidsstukken over schrijven. Je kunt voor de overheid werken of voor organisaties en instellingen in de culturele sector. Denk hierbij, bijvoorbeeld, aan Museum Catharijneconvent in Utrecht of de Stichting Oude Groninger Kerken.

cultuur onderwijs

Je kunt voor organisaties werken die adviseren op het gebied van inhoud en organisatie van kunst- en cultureel onderwijs. Of voor de onderwijsafdeling van instellingen zoals culturele centra of musea.

media & journalistiek
onderwijs
bron: StudieData

Contact

ambassadors

Our Student Ambassadors are happy to tell you more about the MA programme

Kees van den Ende MA

Study Adviser

Drs. Thea de Boer

Student adviser

E: t.m.l.de.boer@rug.nl
T: 363 5581
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite