Geschiedenis Vandaag

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

In deze master leer je werken met het Groningen model: vanuit een historisch perspectief inzicht geven in actuele kwesties met nadruk op praktische toepassingen van geschiedenis op academisch niveau.

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaMA
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
volledig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66034
numerus fixusnee
honoursnee

De expertise van ervaren docenten en experts uit het werkveld wordt ingezet in (gast)colleges, stages en praktische opdrachten die historische theorie tot leven brengen.

Zo leer je grensoverschrijdende historische fenomenen als bijvoorbeeld migraties, pandemieën en terrorisme te duiden, evalueren en vertalen in beleidsadviezen. Kun je verdiepen in de toepassing van digitale technieken in onderzoek en publiekspresentaties. Hoe je een verantwoorde tentoonstelling maakt. Of leer de gevolgen van veranderingsprocessen in organisaties en bedrijven in hun historische ontwikkeling te plaatsen.

De master biedt drie specialisaties:

 • History and Heritage Consultancy
 • Politics, Organizations and Learning Histories
 • Un/sustainable Societies: Past, Present and Future

In elke specialisatie volg je een signatuurvak en bijpassende methodencolleges en met alle masterstudenten samen de Masterclass. Je verdiept je inhoudelijk door een keuze te maken uit de vele onderzoekscolleges. Tenslotte is er de mogelijkheid om af te studeren met een scriptie of op een alternatieve wijze, zoals een organisatieonderzoek, beleidsanalyses, een tentoonstellingsplan of het ontwikkelen van lesmateriaal.

(zie Programma voor meer info over de specialisaties)

Waarom aan de RUG?

 • De praktische toepassing van historische kennis en methoden op academisch niveau
 • Specialisatietrajecten ter voorbereiding op een baan buiten de academische wereld, onder meer door stages.
 • Veelzijdige werkvormen (hands-on history, stages, bijzondere eindprojecten, inhoudelijke colleges, tutorials van experts uit het werkveld)
 • Uitgebreide en gevarieerde masterclasses voor alle geschiedenis masterstudenten
 • Studeren op maat: eigen richting geven aan je studie

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
periode
1234
Historische Methoden (1 of 2 afhankelijk van specialisatie)
10 EC
Masterclass
10 EC
Onderzoekscollege geschiedenis
10 EC
Onderzoekscollege: Introduction to Sustainability keuzevak
10 EC
Atelier Living Heritage keuzevak
10 EC
Leergeschiedenis en organisaties keuzevak
10 EC
Masterstage keuzevak
10 EC
Masterscriptie afstuderen
20 EC

specialisaties

specialisatie History and Heritage Consultancy

De specialisatie History and Heritage Consultancy bereid je voor op vele banen binnen de erfgoedsector, van beleidsmedewerker/adviseur voor (publieke) organisaties tot historisch onderzoeker.

De focus ligt op academische kennis en vaardigheden toe te passen in de praktijk. Hoe interpreteer je de complexiteit van geschiedenis en erfgoed, zoals zichtbaar in historische gebouwen, objecten, praktijken, gebruiken en opinies. Welk verleden willen we behouden of misschien vergeten? Wat motiveert ons (politiek) in onze erfgoed keuzes?
Deze master is uniek in zijn dubbele focus op academische vragen gerelateerd aan (omstreden) erfgoed en op praktische organisatorische vaardigheden (project- en organisatiemanagement, grant capture, onderhandelings technieken en pitching) die nodig zijn voor het werken in erfgoed organisaties als bij overheidsinstellingen.
In het kort:

 • De MA is academisch en hands-on: Wij leiden op hoe je academische kennis en vaardigheden kunt toepassen in de praktijk.
 • Een unieke focus op consultancy vaardigheden.
 • De banenmarkt is een integraal deel van het programma door een uitmuntend stage programma en intensieve co-teaching met experts uit het werkveld.

specialisatie Politics, Organizations and Learning Histories

Ben je geïnteresseerd in politiek, beleid en de uitvoering van beleid in organisaties? Dan is deze specialisatie iets voor jou.

Je leert niet alleen wat politiek is, maar vooral ook hoe politiek heeft gewerkt. In onderzoekscolleges bestudeer je praktijk aan de hand van allerlei instituties en organisaties van het bestuur van grote rijken, tot kloosterorden, de VOC, moderne bureaucratieën etc.

Een centraal vak is 'Leergeschiedenis en organisaties'. Daarvoor ga je in een organisatie of bedrijf aan de slag met een methode voor collectief leren van de geschiedenis van organisaties of samenwerkingsverbanden. Je schrijft op basis van bronnen en interviews een verhaal die de 'blinde vlekken' in het verleden van de organisaties laten zien. Als voorbereiding krijg je de nodige theoretische en praktische tools die één voor één geoefend worden. Intussen zijn er al meer dan 80 leergeschiedenissen uitgevoerd en heeft de opleiding een groot netwerk van organisaties opgebouwd waarvan jij kan profiteren. Via het vak leergeschiedenis hebben studenten hun weg gevonden naar gemeentes, provincies, banken, consultancies en hun eigen bedrijven.

Je kunt de master afsluiten met scripties over onderwerpen uit de politieke geschiedenis, (inter)nationale parlementaire geschiedenis, beleidsgeschiedenis, de geschiedenis van grote organisaties uit het verleden (kloosterorden, VOC, UN etc.) of een leergeschiedenis voor een organisatie naar keuze.

specialisatie Un/sustainable Societies: Past, present and future

Ben je geïnteresseerd in hedendaagse politieke debatten en wil jij door middel van gedegen historische kennis bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken? Dan is dit de specialisatie voor jou.

De specialisatie heeft vijf speerpunten, namelijk politiek, democratie en populisme; economische groei en ongelijkheid; milieugeschiedenis en voedselzekerheid; bevolking, urbanisering en mobiliteit; geopolitiek, conflict en veiligheid. Je leert deze vraagstukken historisch duiden, waarbij jij aandacht hebt voor zowel lokale als internationale dynamieken.

Een uniek vak is 'Introduction to Sustainability', waarin jij kennismaakt met de belangrijkste historische debatten omtrent complexe vraagstukken over duurzaamheid.
Verder profileer je je inhoudelijk met de keuze van jouw onderzoekscolleges. Hierdoor kun je een accent leggen op een bepaalde tijdsperiode (Oudheid, Middeleeuwen of Contemporaine Geschiedenis) en/of een regio (Midden- en Oost-Europa, de Verenigde Staten, Azië, Afrika of Latijns-Amerika).

In het tweede semester richt jij het programma helemaal naar wens in. Volg een stage, doe een groepsopdracht of kies een extra onderzoekscollege. Studenten kunnen hun kennis lokaal, nationaal en internationaal inzetten en praktische ervaring opdoen in overheidsinstellingen, denktanks, consultancy, media en io's en ngo's.

Als afronding schrijf je een scriptie of kies je voor een alternatief afstudeertraject. Het ontwikkelen van innovatief lesmateriaal of het doen van een beleidsanalyse behoren tot de mogelijkheden.

specialisatie Masterstage

Tijdens deze master kun je een stage lopen voor studiepunten.

Je bepaalt zelf bij welke organisatie je stage loopt. Bureau Studentzaken kan je daarbij helpen.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
100% en
onderwijsopzet40% zelfstudie
40% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, colloquium, stage, tentoonstelling, onderzoeksproject, werkcollege, hoorcollege, groepsopdracht, groepsdiscussie, poster presentatie, individuele opdracht, zelfstudie, integratie module, project
studiebegeleiding
Elke opleiding heeft een studieadviseur waar je terecht kunt als je vragen hebt of advies wilt over alle zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Bij complexere zaken, zoals bij functiebeperking of langdurige ziekte, kun je terecht bij een studentendecaan. Ook worden er cursussen aangeboden die je kunnen helpen om beter te kunnen studeren bij de afdeling Studieondersteuning van het Studenten ServiceCentrum.
studeren in het buitenland
Een periode in het buitenland kan gecombineerd worden met de stage en/of het MA-eindproject. Ook zou een onderzoekscollege aan een universiteit in het buitenland gevolgd kunnen worden.

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2024

aanmelding deadline : 15 januari 2024
wettelijk tarief : € 2530 (€1265 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 15900
niet-EU/EER studenten : € 18700

1 september 2024

aanmelding deadline : 15 augustus 2024
wettelijk tarief : € 2530 (€1265 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 15900
niet-EU/EER studenten : € 18700

Gebruik de step-by-step guide voor meer informatie over jouw persoonlijke aanmeldingsprocedure en toelatingsvoorwaarden.
toelatingseisen

vooropleiding

 • Bachelordiploma Geschiedenis
 • Bachelordiploma van een aan geschiedenis gerelateerde WO-opleiding plus pre-master (max. 30 ECTS)
 • Bachelordiploma van een aan geschiedenis gerelateerde HBO-opleiding plus pre-master (max. 50 ECTS)

taaltoets
Extra taaleis Engels: een VWO-diploma of een certificaat VWO Engels (cijfer 6 of hoger), minimum TOEFL eis iBT 90 (met een minimum van 21 voor alle onderdelen), of IELTS 6.5 (met een minimum van 6 voor alle onderdelen). Cambridge C1 Advanced of C2 Proficiency met een minimum score van 180.
Studenten met afgeronde Engelstalige Bachelor hoeven geen taaltoets te overleggen.

De stad

studievereniging

Ubbo Emmius
Ubbo Emmius is de studievereniging van de opleiding Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Gedurende het gehele academische jaar organiseert deze vereniging een grote variatie aan activiteiten. Deze kunnen gericht zijn op gezelligheid, carrière, studie, en soms allemaal.Dit niet alleen, maar je krijgt ook nog eens een aardige korting op je studieboeken als je via ons besteld! De organisatie van het grootste deel van de activiteiten ligt bij de 17 commissies die Ubbo rijk is. Zo is er een Carrièrecommissie, een Feestcommissie, een Excursiecommissie en ga zo maar door. Alles samengenomen is een lidmaatschap bij Ubbo een mooie toevoeging op je studententijd! Neem voor het volledige overzicht van wie wij zijn en wat wij doen vooral een kijkje op onze site en onze sociale mediakanalen.

aan het woord: studenten en docenten

Henk van der Cor Kwast
Ambassadeur in Slowakije

Ik heb voor de studie Geschiedenis (toen: Eigentijdse Geschiedenis) gekozen, omdat ik geïnteresseerd was in politieke en maatschappelijke vraagstukken en met name internationale verhoudingen. Voor mij was de studie Geschiedenis een vak waarin je het heden beter leerde begrijpen. Hoe gingen politieke leiders bijvoorbeeld vroeger met conflicten om? En hoe werd vooruitgang gerealiseerd?

Lees meer!
Alumnus Wouter Schelfhorst
Junior Research Consultant - Meines Holla & Partners

In augustus 2013 ben ik begonnen met een stage bij Meines Holla & Partners in Den Haag. Dit lobby- en public affairskantoor biedt advies en ondersteuning bij agenda setting en belangenbehartiging voor diverse, zowel private als publieke partijen. Deze stage beviel van beide kanten goed en daarom kon ik er, na een traineeship van een jaar, blijven werken als Junior Research Consultant.Vanuit deze functie ondersteun ik consultants bij diverse lobby- en public affairs-trajecten, draai ik zelf als junior adviseur mee op een aantal accounts en richt ik mij verder op het doen van onderzoek (bv...
Ik wilde iets doen met politiek en koos daarom binnen de mastertrack History Today voor de specialisatie Beleid, Bestuur en Politiek. Ik besloot om hiervoor in Groningen te blijven vanwege het brede vakkenpakket en de mogelijkheid om door middel van een stage praktijkervaring op te doen.De onderzoeks- en schrijfvaardigheden die ik tijdens mijn master heb ontwikkeld, vormen de basis voor mijn huidige functie. Daarnaast hebben de methodecolleges kwantitatieve beleidsanalyse en interviewen mij veel nuttige vaardigen opgeleverd die ik tijdens mijn werk in politiek-Den Haag dagelijks toepas.Ik werk op het snijvlak van politiek en bedrijfsleven en zit hier voorlopig uitstekend op mijn plek. Ik heb mijn werkterrein gevonden en heb grote ambities in het lobby- en public affairs-vak, die ik de komende jaren binnen dit bedrijf verder hoop te verwezenlijken.


lees verder ...
Alumna Keshia Hederman
werkzaam als Adviseur bij ECP Platform voor de InformatieSamenleving
Consultant at ECP Platform for the Information Society

Geschiedenis studeren was voor mij een heel bewuste keuze. Ik was erg geïnteresseerd in media en cultuur en wilde graag ruimte om me ook in kleinere onderwerpen en verhalen te kunnen verdiepen. Binnen het programma koos ik daarom voor de specialisatie Media, Cultuur en Erfgoed.Met name de vakken Beeldcultuur en Documentatie Technieken spraken mij in deze richting aan. Hierbij werd ingegaan op de kracht van beeld en hoe je visueel een verhaal vertelt...
Hier houd ik mij bezig met communicatie werkzaamheden en project management. Direct na mijn Master heb ik als onderzoeker bij de VPRO gewerkt. Hier was ik achter de schermen betrokken bij de voorbereiding van diverse programma's en documentaires.Tijdens de mastertrack leer je met grote hoeveelheden informatie omgaan. Ook ontwikkel je enorm je analytisch denkvermogen en schrijfvaardigheid. Je leert kritisch denken want daar wordt bij Geschiedenis goed op gehamerd. Kenmerkend aan Groningen zijn de gezelligheid en kleinschaligheid van de stad. En dat is bij Geschiedenis eigenlijk nog meer. Ik heb erg van mijn studententijd genoten en een hele goede tijd gehad!


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/35 RUG
Geschiedenis Vandaag
€ 303 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
2/35 RUG
Politics, Organizations and Learning Histories
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
3/35 RUG
Past, Present and Future
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
4/35 RUG
History and Heritage Consultancy
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
5/35 RUG
Geschiedenis
€ 303 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
6/35 Erasmus
History
€ 342 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/35 Universiteit Leiden
History
€ 350 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
15% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/35 Universiteit Leiden
Heritage and Postcolonial Studies
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
9/35 Universiteit Leiden
Politics, Culture and National Identities, 1789 to the Present
€ 350 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
15% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/35 Universiteit Leiden
Europe 1000-1800
€ 350 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
15% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
11/35 Universiteit Leiden
Cities, Migration and Global Interdependence
€ 350 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
15% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
12/35 Universiteit Leiden
Colonial and Global History
€ 350 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
15% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
13/35 Universiteit Leiden
Economic History
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
14/35 Universiteit Leiden
Governance of Migration and Diversity
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
15/35 Universiteit Leiden
Maritime History
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
16/35 Universiteit Leiden
Ancient History
€ 350 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
15% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
17/35 Radboud Universiteit
Geschiedenis
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
18/35 Radboud Universiteit
Geschiedenis en Actualiteit
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
19/35 Radboud Universiteit
Ancient and Medieval Mediterranean Worlds
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
20/35 Radboud Universiteit
Politiek en Parlement
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
21/35 TU Delft
Cities, Migration and Global Interdependence: Governance of Migration and Diversity
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
22/35 UU
Cultuurgeschiedenis van modern Europa
€ 336 gemiddelde kamerhuur
30 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
23/35 Amsterdam UVA
Publieksgeschiedenis
€ 424 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
45% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
24/35 Amsterdam UVA
Duitslandstudies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
45% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
25/35 Amsterdam UVA
Gouden Eeuw
€ 424 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
45% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
26/35 Amsterdam UVA
Holocaust and Genocide Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
45% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
27/35 Amsterdam UVA
Stadsgeschiedenis
€ 424 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
45% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
28/35 Amsterdam UVA
Militaire geschiedenis
€ 424 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
45% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
29/35 Amsterdam UVA
Geschiedenis van de internationale betrekkingen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
45% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
30/35 Amsterdam UVA
Geschiedenis
€ 424 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
45% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
31/35 Amsterdam UVA
American Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
45% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
32/35 Amsterdam VU
Religion and Society
€ 424 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
35% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
33/35 Amsterdam VU
Geschiedenis
€ 424 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
34/35 Amsterdam VU
Medical and Health Humanities 
€ 424 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
35% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
35/35 Amsterdam VU
Global History and International Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
18 eerstejaars
38% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na de mastertrack Geschiedenis Vandaag kun je kritisch en probleemgericht denken. Je bent in staat grote hoeveelheden informatie te verwerken en kunt de uitkomsten goed presenteren. Historici vinden vaak werk in de journalistiek, bij musea, culturele instellingen of uitgeverijen. Ook gaan ze regelmatig aan de slag in de politiek, bij de overheid of in het bedrijfsleven.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UULeraar VHO godsdienst/levensbeschouwing full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Geschiedenis en staatsinrichting educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Geschiedenis en staatsinrichting part-time educationalgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

(eind-)redacteur en journalist bij verschillende media
(project)manager in het bedrijfsleven
(zelfstandig) adviseur binnen het bedrijfsleven of bij de overheid
afdelingsdirecteur bij een onderwijs- of culturele instelling
beleidsmedewerker
bestuursadviseur bij de overheid
communicatie-adviseur
conservator bij een culturele instelling
coördinator van o.a. onderwijs en evenementen
docent
fractiemedewerker europees parlement of politieke partij
hoofd educatieve dienst bij een culturele instelling
onderzoeksmedewerker
bron: StudieData

Contact

Ask Your Question Here

please fill in this contact form, we will answer you as soon as possible.

Drs. Hidde de Haas

studieadviseur / study advisor

Britt Postema

Studentambassadeur

Rick Stuifzand

Student Ambassador

Admissions Office (for questions about admission)
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite