Geschiedenis Vandaag

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Geschiedenis Vandaag is een maatschappelijk georiënteerde mastertrack. Je leert het verleden in het heden bloot te leggen en vanuit een historisch perspectief inzicht te geven in actuele kwesties.

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaMA
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
volledig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66034
numerus fixusnee
honoursheeft honours track

De nadruk op toepassing van geschiedenis op academisch niveau maakt deze eenjarige mastertrack in Groningen uniek. Leren hoe je een historisch verantwoorde tentoonstelling maakt, hoe je levensverhalen schrijft, hoe je kwantitatief of archiefonderzoek doet, hoe je beeldcultuur analyseert? Jij kiest! Verdiep je in de toepassing van digitale technieken in onderzoek en publiekspresentaties. Of leer hoe je gevolgen van veranderingsprocessen in organisaties en bedrijven in hun historische ontwikkeling kunt plaatsen.

De mastertrack biedt drie beroepsgerichte specialisatietrajecten: Geschiedenis voor Media, Cultuur en Erfgoedsector, Geschiedenis voor Beleid, Bestuur en Politiek en Geschiedenis voor Onderwijs en Educatie- elk inclusief een bij de sector passende stage. Binnen je traject stel je een profiel samen (thematisch, chronologisch of regionaal).

Extra inhoudelijke verdieping bieden onderzoekscolleges, verzorgd door gespecialiseerde docenten uit binnen- en buitenland.

Natuurlijk kun je afstuderen met een scriptie, maar ook door bijvoorbeeld een tentoonstelling(splan) te maken, een organisatieonderzoek te doen, een website te ontwikkelen of een script voor een documentaire te schrijven.Waarom aan de RUG?

  • Uniek: nadruk op toepassing historische kennis en methoden op academisch niveau
  • Specialisatietrajecten ter voorbereiding op werkveld, onder meer door stage.
  • Veelzijdige werkvormen (onderzoekscollege, Atelier History Online, stage, bijzondere eindprojecten)
  • Studeren op maat: eigen richting geven aan je studie

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
periode
1234
Colloquium geschiedenis: The Past in the Present keuzevak
5 EC
Ma-stage Geschiedenis keuzevak stage
10 EC
Twee Historische methodencolleges (o.a. Archieven en internetbronnen, Beeldcultuur en materiële cultuur, Documentaire, Museum en tentoonstelling, Levensverhalen keuzevak
10 EC
Twee onderzoekscolleges geschiedenis
20 EC
Leergeschiedenis en organisaties keuzevak
10 EC
Ma-scriptie Geschiedenis afstuderen
20 EC

specialisaties

specialisatie Geschiedenis voor de Media, Cultuur- en Erfgoedsector, met bijpassende stage

Beroepsgericht specialisatietraject ter voorbereiding op een loopbaan of vervolgopleiding/traineeship in een museum of archief, een culturele instelling of in de media.

Je kiest, ter voorbereiding op de stage, 1 of meer passende methodencolleges uit het aanbod, bijvoorbeeld Oral History, Archieven en internet, Beeldcultuur of Documentaire, museum en tentoonstelling. Voor informatie over stages: zie de webpagina van het Mobility Office Letteren. Diverse studenten zijn na een stage bij een museum of cultuurorganisatie afgestudeerd op een tentoonstelling.
Verder kun je kiezen voor het Atelier History Online, dat onder meer ingaat op de rijkdom aan nieuwe digitale bronnen voor historisch onderzoek. Met onderzoekscolleges profileer je je inhoudelijk. De keuze aan onderwerpen en tijdvakken bij geschiedenis is heel ruim. Daarnaast kun je kiezen uit het aanbod van regiostudies, zoals Midden- en Oost-Europastudies (MOES: www.rug.nl/let/moes) Aziëstudies of American Studies.

specialisatie Geschiedenis voor Beleid, Bestuur en Politiek, met bijpassende stage

Beroepsgericht specialisatietraject ter voorbereiding op een loopbaan of vervolgopleiding/traineeship binnen maatschappelijke organisaties, bedrijven, de politiek of de overheid.

Je kiest 1 of meer passende methodencollege's uit het aanbod, ter voorbereiding op de stage, bijvoorbeeld Oral History. Een interessant vak is 'Leergeschiedenis en organisatie'. Daarvoor ga je in een organisatie of bedrijf aan de slag met een methode voor collectief leren van de geschiedenis van organisaties of samenwerkingsverbanden. Het is aan te raden dat te combineren met de methodencollege's Oral History en Kwantitatieve Analyse. Binnen het specialisatietraject Geschiedenis voor Beleid, Bestuur en Politiek profileer je je inhoudelijk eveneens met onderzoekscolleges van geschiedenis of door te kiezen uit het aanbod van regiostudies, zoals Midden- en Oost-Europastudies.

specialisatie Geschiedenis voor Onderwijs en Educatie

Beroepsgericht specialisatietraject ter voorbereiding op een educatieve functie of een baan als docent in het onderwijs.

Als je interesse hebt in dit specialisatietraject, dan heb je de keuze uit meerdere opties. Je kunt kiezen voor een 'light version': het eenjarige masterprogramma Geschiedenis Vandaag met bijvoorbeeld een stage in de educatieve sector.
Het is, voor een uitgebreider, op het onderwijs gericht traject, mogelijk om na het reguliere programma van Geschiedenis Vandaag een éénjarige educatieve master te volgen. Je kunt ook direct kiezen voor een tweejarige educatieve master geschiedenis (www.rug.nl/masters/history-teacher-training/). Het eerste jaar volg je dan het programma van Geschiedenis Vandaag, echter zonder de stage.

specialisatie Masterstage

Tijdens deze master kun je een stage lopen voor studiepunten.

Je bepaalt zelf bij welke organisatie je stage loopt. Bureau Studentzaken kan je daarbij helpen.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
100% en
onderwijsopzet40% zelfstudie
40% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, colloquium, stage, tentoonstelling, onderzoeksproject, werkcollege, hoorcollege, groepsopdracht, groepsdiscussie, poster presentatie, individuele opdracht, zelfstudie, integratie module, project
studiebegeleiding
Elke opleiding heeft een studieadviseur waar je terecht kunt als je vragen hebt of advies wilt over alle zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Bij complexere zaken, zoals bij functiebeperking of langdurige ziekte, kun je terecht bij een studentendecaan. Ook worden er cursussen aangeboden die je kunnen helpen om beter te kunnen studeren bij de afdeling Studieondersteuning van het Studenten ServiceCentrum.
studeren in het buitenland
Een periode in het buitenland kan gecombineerd worden met de stage en/of het MA-eindproject. Ook zou een onderzoekscollege aan een universiteit in het buitenland gevolgd kunnen worden.
honours-/excellence program Master Honours College

Dit eenjarige programma is ontwikkeld voor studenten die meer uit hun studietijd willen halen.

Je volgt 15 ECTS extra naast je reguliere masterprogramma. In het interdisciplinaire honoursprogramma maak je kennis met diverse aspecten van leiderschap.

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2020

aanmelding deadline : 15 januari 2020
wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 11900
niet-EU/EER studenten : € 13500

1 februari 2021

aanmelding deadline : 15 januari 2021
collegegeld nog niet bekend

1 september 2020

aanmelding deadline : 15 augustus 2020
wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 11900
niet-EU/EER studenten : € 13500

1 september 2021

aanmelding deadline : 15 augustus 2021
collegegeld nog niet bekend

Gebruik de step-by-step guide https://www.formdesk.com/rug/let-ma-history voor meer informatie over jouw persoonlijke aanmeldingsprocedure en toelatingsvoorwaarden.
toelatingseisen

taaltoets
Extra taaleis Engels: een vwo-diploma of een certificaat vwo Engels (cijfer 6 of hoger), minimum TOEFL eis iBT 90 (met een minimum van 21 voor alle onderdelen), of IELTS 6.5 (met een minimum van 6 voor alle onderdelen). Talencentrum Engels test (LCET) niveau C1 (B2 voor niet meer dan 2 onderdelen). Cambridge C1 Advanced of C2 Proficiency met een minimum score van 180. Als je een VWO diploma hebt, hoef je geen taaltoets te overleggen.

vooropleiding

  • Bachelordiploma Geschiedenis
  • Bachelordiploma van een aan geschiedenis gerelateerde WO-opleiding plus pre-master (max. 30 ects)
  • Bachelordiploma van een aan geschiedenis gerelateerde HBO-opleiding plus pre-master

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

82 studenten volgen deze opleiding
44% daarvan is vrouw
2 eerstejaars gestart in 2017
100% daarvan is vrouw
29331 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Ubbo Emmius
Ubbo Emmius is de studievereniging voor Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en biedt zowel verbreding als verdieping naast je studie.
Met ruim 800 leden is het een van de grootste studieverenigingen aan de faculteit. Op studiegerelateerd vlak organiseert de vereniging o.a. lezingen, tentamentrainingen, studiegroepen en een jaarlijks historisch congres. Daarnaast vinden er ook veel sociale activiteiten plaats, zoals filmavonden, feesten en borrels. Leden van Ubbo ontvangen korting op studieboeken

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Master Ambassador Lieke Wouda
Wat kan ik nu met al die historische kennis en vaardigheden?

Na mijn bachelor Geschiedenis aan de RUG was de keuze voor mijn vervolgopleiding snel gemaakt. Het masterprogramma History Today bevat datgene dat ik miste tijdens mijn bachelor, namelijk een antwoord op de vraag: wat kan ik nu met al die historische kennis en vaardigheden?

Methoden-collegesDit praktische aspect zie je vooral terug in de methoden-colleges. Momenteel volg ik twee methoden-colleges die betrekking hebben op publieke geschiedenis waarbij het omzetten van academische kennis naar begrijpelijke en behapbare informatie voor het grotere publiek centraal staat...
Hierbij kun je denken aan digitale projecten in musea, maar ook aan lesmateriaal voor scholen en websites die historische kennis op innovatieve wijze toegankelijk maakt.Lees meer over Lieke Wouda en waarom ze heeft gekozen Geschiedenis Vandaag in Groningen te studeren!Vragen? Stuur Lieke een e-mail!


lees verder ...
Alumnus Wouter Schelfhorst
Junior Research Consultant - Meines Holla & Partners

In augustus 2013 ben ik begonnen met een stage bij Meines Holla & Partners in Den Haag. Dit lobby- en public affairskantoor biedt advies en ondersteuning bij agenda setting en belangenbehartiging voor diverse, zowel private als publieke partijen. Deze stage beviel van beide kanten goed en daarom kon ik er, na een traineeship van een jaar, blijven werken als Junior Research Consultant.Vanuit deze functie ondersteun ik consultants bij diverse lobby- en public affairs-trajecten, draai ik zelf als junior adviseur mee op een aantal accounts en richt ik mij verder op het doen van onderzoek (bv...
Ik wilde iets doen met politiek en koos daarom binnen de mastertrack History Today voor de specialisatie Beleid, Bestuur en Politiek. Ik besloot om hiervoor in Groningen te blijven vanwege het brede vakkenpakket en de mogelijkheid om door middel van een stage praktijkervaring op te doen.De onderzoeks- en schrijfvaardigheden die ik tijdens mijn master heb ontwikkeld, vormen de basis voor mijn huidige functie. Daarnaast hebben de methodecolleges kwantitatieve beleidsanalyse en interviewen mij veel nuttige vaardigen opgeleverd die ik tijdens mijn werk in politiek-Den Haag dagelijks toepas.Ik werk op het snijvlak van politiek en bedrijfsleven en zit hier voorlopig uitstekend op mijn plek. Ik heb mijn werkterrein gevonden en heb grote ambities in het lobby- en public affairs-vak, die ik de komende jaren binnen dit bedrijf verder hoop te verwezenlijken.


lees verder ...
Alumna Keshia Hederman
werkzaam als Adviseur bij ECP Platform voor de InformatieSamenleving
Consultant at ECP Platform for the Information Society

Geschiedenis studeren was voor mij een heel bewuste keuze. Ik was erg geïnteresseerd in media en cultuur en wilde graag ruimte om me ook in kleinere onderwerpen en verhalen te kunnen verdiepen. Binnen het programma koos ik daarom voor de specialisatie Media, Cultuur en Erfgoed.Met name de vakken Beeldcultuur en Documentatie Technieken spraken mij in deze richting aan. Hierbij werd ingegaan op de kracht van beeld en hoe je visueel een verhaal vertelt...
Hier houd ik mij bezig met communicatie werkzaamheden en project management. Direct na mijn Master heb ik als onderzoeker bij de VPRO gewerkt. Hier was ik achter de schermen betrokken bij de voorbereiding van diverse programma's en documentaires.Tijdens de mastertrack leer je met grote hoeveelheden informatie omgaan. Ook ontwikkel je enorm je analytisch denkvermogen en schrijfvaardigheid. Je leert kritisch denken want daar wordt bij Geschiedenis goed op gehamerd. Kenmerkend aan Groningen zijn de gezelligheid en kleinschaligheid van de stad. En dat is bij Geschiedenis eigenlijk nog meer. Ik heb erg van mijn studententijd genoten en een hele goede tijd gehad!


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/32 RUG
Geschiedenis Vandaag
€ 303 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
2/32 RUG
Geschiedenis
€ 303 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
3/32 Erasmus
Geschiedenis
€ 342 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/32 Erasmus
History
€ 342 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/32 Universiteit Leiden
Ancient History
€ 350 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
15% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/32 Universiteit Leiden
Colonial and Global History
€ 350 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
15% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/32 Universiteit Leiden
Cities, Migration and Global Interdependence
€ 350 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
15% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/32 Universiteit Leiden
History
€ 350 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
15% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/32 Universiteit Leiden
Europe 1000-1800
€ 350 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
15% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/32 Universiteit Leiden
Leiden-Oxford-Paris Programme
€ 350 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
15% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Engelstalig
11/32 Universiteit Leiden
Politics, Culture and National Identities, 1789 to the Present
€ 350 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
15% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
12/32 Universiteit Leiden
Archival Studies
€ 350 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
15% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
13/32 Radboud Universiteit
Geschiedenis en Actualiteit
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/32 Radboud Universiteit
Politiek en Parlement
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/32 Radboud Universiteit
Ancient and Medieval Mediterranean Worlds
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
16/32 Radboud Universiteit
Geschiedenis
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
17/32 UU
Cultuurgeschiedenis van modern Europa
€ 336 gemiddelde kamerhuur
30 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
18/32 Amsterdam UVA
Geschiedenis van de internationale betrekkingen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
45% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
19/32 Amsterdam UVA
Publieksgeschiedenis
€ 424 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
45% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
20/32 Amsterdam UVA
Gouden Eeuw
€ 424 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
45% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
21/32 Amsterdam UVA
Duitslandstudies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
45% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
22/32 Amsterdam UVA
American Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
45% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
23/32 Amsterdam UVA
Holocaust and Genocide Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
45% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
24/32 Amsterdam UVA
Geschiedenis
€ 424 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
45% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
25/32 Amsterdam UVA
Militaire geschiedenis
€ 424 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
45% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
26/32 Amsterdam UVA
Stadsgeschiedenis
€ 424 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
45% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
27/32 Amsterdam VU
Politiek en Soevereiniteit
€ 424 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
28/32 Amsterdam VU
Global History and International Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
18 eerstejaars
38% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
29/32 Amsterdam VU
Religion and Society
€ 424 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
35% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
30/32 Amsterdam VU
Politiek en Soevereiniteit
€ 424 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
31/32 Amsterdam VU
Medical and Health Humanities 
€ 424 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
35% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
32/32 Amsterdam VU
Politiek en Soevereniteit
€ 424 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
35% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.9
inhoud3.83.8
docenten3.73.9
studiefaciliteiten3.43.5
studielast2.83.3
studiebegeleiding3.63.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Geschiedenis Vandaag aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 43 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na de mastertrack Geschiedenis Vandaag kun je kritisch en probleemgericht denken. Je bent in staat grote hoeveelheden informatie te verwerken en kunt de uitkomsten goed presenteren. Historici vinden vaak werk in de journalistiek, bij musea, culturele instellingen of uitgeverijen. Ook gaan ze regelmatig aan de slag in de politiek, bij de overheid of in het bedrijfsleven.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UULeraar VHO godsdienst/levensbeschouwing full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Godsdienst en levensbeschouwing part-time educational+ aanv. eisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen dual educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Geschiedenis en staatsinrichting educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Grieks, Latijn en Klassieke culturele vorming educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

(eind-)redacteur en journalist bij verschillende media
(project)manager in het bedrijfsleven
(zelfstandig) adviseur binnen het bedrijfsleven of bij de overheid
afdelingsdirecteur bij een onderwijs- of culturele instelling
beleidsmedewerker
bestuursadviseur bij de overheid
communicatie-adviseur
conservator bij een culturele instelling
coördinator van o.a. onderwijs en evenementen
docent
fractiemedewerker europees parlement of politieke partij
hoofd educatieve dienst bij een culturele instelling
journalist
onderzoeksmedewerker
bron: StudieData

Contact

Ask Your Question Here

please fill in this contact form, we will answer you as soon as possible.

Lieke Wouda

Masterambassadeur / Master Ambassador

Drs. Hidde de Haas
Admission Office
E: -
T: +31-(0)50 363 8976
W: Admission Office
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite