Fiscaal Recht

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Hoe regel je een (inter)nationale bedrijfsovername? Waarom vestigen bedrijven zich in Nederland? Hoe worden vermogende particulieren en pensioenen belast? Dit leer je in de master Fiscaal recht.

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaLLM
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd, deeltijd, duaal
accreditatiesNVAO
croho-code66827
numerus fixusnee
honoursheeft honours track

Tijdens de master Fiscaal recht kom je erachter dat je voor de oplossing van een fiscaal vraagstuk meerdere belastingwetten nodig hebt, waarbij ook het Europese en internationale belastingrecht regelmatig om de hoek komen kijken. De master Fiscaal recht bouwt qua onderwerpen voort op de richting Fiscaal recht binnen de bachelor Rechtsgeleerdheid. Je breidt je vaardigheden uit door zelfstandig en kritisch fiscale onderwerpen te benaderen vanuit verschillende invalshoeken van het fiscale recht.

Naast je verplichte mastervakken kun je ook stage gaan lopen bij bijvoorbeeld een belastingadvieskantoor of de belastingdienst. Een stage biedt de ideale gelegenheid om kennis te maken met de praktijk. Aandacht voor jouw beroepsperspectief komt ook terug in diverse mastervakken. Zo oefen je mondelinge en schriftelijke vaardigheden tijdens het masterseminaar (onderzoeksproject). Je sluit de master af met het schrijven van een afstudeerscriptie.

Studenten die een HBO-Fiscaal recht, Fiscale economie of bijv. bepaalde RB-opleidingen hebben gedaan, worden onder voorwaarden en na het afronden van een premasterprogramma ook toegelaten tot de master Fiscaal recht. Je kunt deze master ook in deeltijd of duaal volgen.

Waarom aan de RUG?

Kenmerkend voor Groningen is de geïntegreerde aanpak van het onderwijs. De onderlinge samenhang tussen de belastingwetten staat centraal. De master is gericht op verdieping van de brede kennis die in de bachelor is opgedaan en het ontwikkelen van zelfstandigheid en creativiteit. Door de kleinschaligheid is er veel aandacht voor jou als student. Als je de volledige studie Fiscaal recht in Groningen hebt gevolgd, ben je uitstekend voorbereid op diverse functies in de beroepspraktijk.
Zo ben je na het behalen van deze masteropleiding toelaatbaar tot het lidmaatschap van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB).

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwKijk voor het volledige studieprogramma in de online onderwijs catalogus van de RUG: www.rug.nl/ocasys/rug/vak/showpos?opleiding=364
Deze master duurt één jaar en behandelt complexe vraagstukken rond de fiscaliteit van het bedrijfsleven, zoals grensoverschrijdend ondernemen door grote en kleine bedrijven, pensioenen, fiscaal toezicht en invorderingsrecht. Andere onderwerpen: beleggingsinstellingen, erven en schenken, en werken over de grens. Alle thema's worden belicht vanuit nationaal, Europees en internationaal perspectief. Regels die dubbele belasting en belastingontwijking moeten voorkomen, komen prominent aan de orde.
periode
1234
Seminaar Belastingrecht
6 EC
Onderneming en Belastingheffing CS
6 EC
Successiewet, erfrecht en relatievermogensrecht
6 EC
Internationaal & Europees Belastingrecht 1
6 EC
Ondernemingsfinanciering
6 EC
Masterclass Tax risk management & Tax technology
6 EC
Masterscriptie
12 EC
Internationaal & Europees Belastingrecht 2
6 EC
Tax Accounting and transfer pricing
6 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet65% zelfstudie
30% theorie
5% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, colloquium, mondelinge presentatie, stage, onderzoek, hoorcollege, werkgroep, groepsdiscussie, individuele opdracht, zelfstudie, seminar
onderwijsvormen
Het hoorcollege is de meest gebruikte onderwijsvorm. Daarnaast wordt bij sommige vakken werkgroeponderwijs aangeboden. Zelfstudie is een belangrijk onderdeel van de master. Praktische onderdelen zijn het seminaar en de masterscriptie. Tijdens het seminaar onderzoek je een onderwerp van meer algemene aard, waarover je een essay schrijft en een presentatie houdt. In de masterscriptie behandel je een door jezelf gekozen onderwerp dat je diep uitspit. Het is je visitekaartje bij sollicitaties.
doelstelling
Na de voltooiing van de masteropleiding heb je de kennis van het fiscaal recht die je tijdens je bachelor of een daarmee gelijk te stellen opleiding hebt verworven verder verdiept en uitgebreid.
Daarbij heb je ook inzicht gekregen in de samenhangen die er bestaan in het fiscaal recht. Bovendien heb je grondige kennis van het internationaal en Europees belastingrecht opgedaan en heb je inzicht in voor de fiscaliteit belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen en ethische normen. Verder kun je complexe vraagstukken op fiscaal terrein oplossen, kun je zelfstandig wetenschappelijk onderzoek uitvoeren op fiscaal juridisch terrein, kun je zelfstandig deelnemen aan het fiscale debat met vakgenoten en kun je een complex betoog op begrijpelijke wijze op een groep vakgenoten en niet-vakgenoten overbrengen.

docenten
Docenten zijn persoonlijk, telefonisch en via e-mail steeds bereikbaar. Er zijn geen vaste spreekuren. Enkele in de adviespraktijk werkzame deeltijddocenten zijn slechts gedurende een beperkt aantal dagen op de faculteit aanwezig. Het secretariaat van de sectie Belastingrecht is gedurende kantooruren geopend (belastingrecht@rug.nl).
studiebegeleiding
Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je natuurlijk ook een afspraak maken met één van onze studieadviseurs. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.
studielast
In een normale collegeperiode (twee vakken die tegelijkertijd worden gevolgd en een seminaar) zijn er ongeveer 12 college-uren. De rest van de tijd is gereserveerd voor zelfstudie en het afleggen van het tentamen. De meeste hoorcolleges zijn online beschikbaar.
studeren in het buitenland
De faculteit rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen heeft met meer dan 50 universiteiten wereldwijd uitwisselingsovereenkomsten.
exchange programs
  • Uitwisseling met ruim 50 universiteiten wereldwijd - Europa
    Kijk voor meer informatie op: http://www.rug.nl/rechten/education/law-exchange-programme/
honours-/excellence program Honours programma voor masterstudenten

LLM-student: "Naast mijn LLM-programma heb ik het Honours College gevolgd. Dit verzorgde een uitstekende voorbereiding voor hogere functies in Academische of overheidsinstellingen en NGO's."

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2023

collegegeld nog niet bekend

1 september 2023

collegegeld nog niet bekend

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

159 studenten volgen deze opleiding
33% daarvan is vrouw
1 eerstejaars gestart in 2017
0% daarvan is vrouw
29331 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

GFE (Groninger Fiscale Eenheid)
De Groninger Fiscale Eenheid is een studievereniging voor fiscale studenten, zowel juristen als economen, van de Rijksuniversiteit Groningen.
Naast gezelligheid kan GFE ook veel voor haar leden betekenen tijdens en na hun studie. Zo kan er contact worden gelegd met andere studenten van dezelfde studierichting, maar kunnen studenten in hun eindfase van de studie ook makkelijk in contact komen met kantoren. Dit kan de kans op een stageplek of een eventuele baan vergroten. Activiteiten die GFE zoal organiseert zijn bijvoorbeeld een symposium, de kantorendag en een buitenlandse studiereis.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Student Anne: Geen moment spijt van mijn keuze

Net als veel middelbare scholieren wist ik eigenlijk niet wat ik wilde studeren na mijn examens. Ik heb echter nooit nagedacht over studeren in een andere stad dan Groningen. Toevallig liggen mijn roots in Groningen, maar het is ook gewoon een hele fijne studentenstad.Alles is op loopafstand, kroegen kennen geen sluitingstijd, overal zijn leuke eettentjes. Daarnaast zijn er veel mogelijkheden om je te ontwikkelen als student. Je kunt lekker rustig door je studententijd gaan of bij een van de vele studie- en/of studentenvereniging gaan.Ik begon met de bachelor Rechtsgeleerdheid aan de RUG...
Ik hoopte dat Fiscaal Recht minder breed zou zijn en meer economie zou bevatten. Dit is deels uitgekomen; het is een mooie combinatie tussen recht en economie.Fiscaal recht is geen massale studie; je staat dicht bij je docenten en medestudenten. Bovendien is er een goede samenwerking tussen de faculteit en de studievereniging Groninger Fiscale Eenheid (GFE), waar ik zelf ook actief lid van ben geweest. Dit heeft mij de mogelijk geboden om kennis te maken met de praktijk, mijn sociale netwerk (ook professioneel) uit te breiden, uiteindelijk een aantal (betaalde) stages te lopen en twee hele gave reizen, naar respectievelijk San Francisco en Rio de Janeiro, te maken.Ik zit inmiddels in de masterfase en ben tot de conclusie gekomen dat de Fiscale opleiding mij een redelijk zekere toegang bied tot een bijzondere, veelzijdige en dynamische wereld. Als je affiniteit hebt met economie en recht, dan raad ik je zeker aan om je eens verder in deze opleiding te verdiepen.


lees verder ...
Stefan Knol
Alumnus Stefan Knol: 'Dit vakgebied is constant in ontwikkeling door politieke en maatschappelijke invloeden'.

Tijdens mijn bachelor Fiscaal Recht & Economie wist ik al snel dat ik na deze opleiding meer diepgang wilde. Ik heb voor de Rijksuniversiteit Groningen gekozen omdat deze bekend staat als een kwalitatief hoogstaande universiteit op het gebied van (fiscaal) recht.Naast toepassing van ‘de letter van de wet’ heb ik bij de RUG écht geleerd om de gedachte achter de wetsartikelen te begrijpen, een onmisbare kwaliteit voor een fiscalist.Na het schakelprogramma heb ik de master Fiscaal Recht gevolgd en deze heb ik in juni 2018 afgerond...
Zeker op dit moment is de vraag naar goede fiscalisten groter dan het aanbod. Mijn loopbaan is al tijdens mijn studie begonnen, ik heb bij een multinational op de fiscale afdeling mogen werken en aansluitend heb ik in de adviessector een werkstudentschap gedaan. Nu werk ik voor de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën als Tax Talent Trainee (inspecteur/fiscalist). Dit geeft denk ik al aan hoe divers het werkveld is.In de praktijk merk je dat je veel hebt gehad aan je studie, enerzijds heb je een sterke inhoudelijke basis en anderzijds heb je geleerd hoe je nieuwe ontwikkelingen op je vakgebied volgt en plaatst in het grotere geheel. Daar zit misschien ook wel de charme én de uitdaging van het fiscale vakgebied: het is een vakgebied dat constant in ontwikkeling is door politieke en maatschappelijke invloeden.


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/8 Erasmus
Fiscaal Recht
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/8 Universiteit Leiden
Fiscaal recht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/8 Radboud Universiteit
Fiscaal recht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/8 Maastricht University
Fiscaal Recht
€ 308 gemiddelde kamerhuur
30 eerstejaars
76% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
5/8 Amsterdam UVA
Internationaal en Europees belastingrecht
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/8 Amsterdam UVA
Nederlands belastingrecht
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/8 Tilburg University
Fiscaal Recht
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/8 Amsterdam VU
Fiscaal Recht
star Keuzegids topopleiding 2018
Keuzegids topopleiding 2017
Keuzegids topopleiding 2019  75
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel
inhoud
docenten4.1
studiefaciliteiten3.8
studielast3.6
studiebegeleiding3.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2013 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Fiscaal Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 25 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na het afronden van de master Fiscaal recht kun je beleidsbepalende functies vervullen bij de overheid (de belastingdienst, het ministerie van Financiën en de rechterlijke macht), belastingadvieskantoren, grote ondernemingen en andere profit en not-for-profit organisaties. Met het diploma van de master Fiscaal recht voldoe je aan de eisen die de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs stelt aan het lidmaatschap van deze organisatie. Een extra diploma is niet nodig.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na de master kun je als fiscaal jurist terecht bij de overheid en in het bedrijfsleven. Je kunt functies krijgen als belastinginspecteur, belastingadviseur of fiscaal juridisch medewerker. Ook kun je aan de slag in het bank- en verzekeringswezen en bij werkgevers- en werknemersorganisaties. Met een aantal aanvullende vakken kun je het zogeheten civiel effect behalen en advocaat, rechter of officier van justitie worden.

Als fiscalist ben je specialist op het gebied van het belastingrecht. Je eerste keus op de arbeidsmarkt zal daarom een belastingadvieskantoor of de belastingdienst zijn.

In het advieswezen heb je de keus tussen verschillende types kantoren. De internationaal werkende adviesbureaus werven uitsluitend academisch gevormde fiscalisten. Je kunt er ook voor kiezen om bij een landelijk of regionaal opererend kantoor te gaan werken. De internationale kantoren bedienen een ander marktsegment dan de nationaal en regionaal werkende. Het ligt mede aan je eigen voorkeur waar je terecht komt. Traditioneel is het voor fiscalisten relatief makkelijk om aan het werk te komen.

De tweede grote werkgever voor fiscalisten is de belastingdienst. In de afgelopen jaren heeft de belastingdienst nauwelijks academici geworven, maar sinds kort is daar verandering in gekomen. De belastingdienst is als potentiële werkgever weer een reële keus geworden.

Naast het advieswezen en de fiscus kun je ook terecht bij andere werkgevers, zoals het Ministerie van Financiën, de rechterlijke macht en de fiscale afdelingen van lagere overheden en grote bedrijven zoals banken en verzekeraars.aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Maastricht UniversityInternational and European Tax Lawgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

functie bij de overheid
functie in het bank- of verzekeringswezen
functie in het bedrijfsleven
bron: StudieData

Contact

Studieadviseurs Rechtsgeleerdheid

Studieadviseurs

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite