Executive Master of Finance and Control

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Voor inhoudelijke kennis & persoonlijke effectiviteit

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaMSc
typeregulier, post-initieel, 60 EC
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar deeltijd
accreditatiesAACSB, EQUIS, NVAO
croho-code75019
numerus fixusnee
honoursnee

Zet de stap naar een financiële topfunctie met de Executive Master of Finance and Control (EMFC), een wetenschappelijke beroepsopleiding met een stevige bedrijfskundige component. U wordt Registercontroller (RC) en volgt de post-master in deeltijd.

Naast inhoudelijke vakkennis is er in de EMFC veel aandacht voor uw effectiviteit als controller. De ontwikkeling van uw interpersoonlijke vaardigheden en uw leiderschapskwaliteiten vormt een rode draad in het programma. ‘Groningse’ Registercontrollers onderscheiden zich als financials met inzicht, skills en ambitie.

 • Start maart en september
 • Duur: 2 collegejaren met colleges op de vrijdag
 • Locatie: Zernike Campus Groningen
 • Vraag de brochure aan
 • Kom naar de eerstvolgende info sessie: 1 december 2022

Uw return on investment

 • U verkrijgt de titel EMFC en kwalificeert zicht voor de titel RC
 • U verstevigt uw rol als business partner in de organisatie
 • U vergroot en verdiept uw vakkennis
 • U versterkt uw zakelijke vaardigheden
 • U ontwikkelt een kritische blik op bedrijfsprocessen in de financiële wereld
 • U wordt onderdeel van een nieuw en interessant netwerk
 • U kwalificeert zich voor het Lidmaatschap Vereniging van Registercontrollers (VRC)

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwLocatie: Groningen
Duur: 2 jaar, deeltijd
Start: september en maart
Studielast: 1 collegedag (iedere vrijdag), 1 dag zelfstudie
Titels na behalen diploma: EMFC, recht op inschrijving VRC-register. Daarna mag u de RC-titel voeren.
1e jaar Gedurende de 2 jaren van de opleiding krijgt u verschillende soorten vakken:

Financieel-economische vakken
De vakgebieden management accounting & control, financieel management en externe verslaggeving vormen de ruggengraat van de EMFC. Deze zijn nauw verbonden met de primaire taak van de controller: de kern van uw vak is kennis hebben van de financiële en niet-financiële informatie die cruciaal is in de besluitvorming en in de ontwikkeling en implementatie van strategie.
periode
12
Corporate Law
4 EC
Management Accounting & Control
5 EC
Organisational Behaviour & Change Management
4 EC
Strategic Management
4 EC
Financial Accounting
4 EC
Tax Risk Management
4 EC
2e jaar Juridische vakken
We besteden aandacht aan het ondernemingsrecht: daarin diepen we uit wat de invloed van het ondernemingsrecht is op het ondernemingsbeleid. Wat zijn de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van interne en externe stakeholders?
periode
12
Accounting Information Systems & Risk Management
4 EC
Controllership
3 EC
Corporate Finance
4 EC
Internal Control
6 EC
Treasury & Financial Management
4 EC
Master's Thesis
14 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, onderzoeksproject, werkgroep, zelfstudie
onderwijsvormen
opdrachten, referaat, tentamens, afstudeeropdracht
studielast
De studielast bestaat uit 1 collegedag (iedere vrijdag) en 1 dag zelfstudie

Toelating en kosten

toelatingseisen

vooropleiding
U bekleedt een financiële functie (bij voorkeur als controller) en u beschikt over een academisch werk- en denkniveau. U heeft dit academische werk- en denkniveau ontwikkeld door:

de afronding van een wetenschappelijke master-opleiding aan een Nederlandse universiteit of een opleiding aan niet-Nederlandse met een daarmee vergelijkbaar niveau;
het opdoen van twee jaar werkervaring in voor controlling relevante functies na afronding van de eerdergenoemde opleiding.

Indien u geen wetenschappelijke master-opleiding heeft afgerond, kunt u toelaatbaar zijn, mits u door een combinatie van opleiding en relevante ervaring een academisch werk- en denkniveau heeft ontwikkeld. Hierbij geldt dat u aan alle onderstaande voorwaarden moet voldoen:

u heeft zowel een afgeronde bacheloropleiding als een afgeronde, voor controlling relevante, post-HBO-opleiding (bijvoorbeeld de opleiding tot Accountant Administratie Consulent of HOFAM);
u heeft minimaal 5 jaar werkervaring;
u bekleedt een functie op academisch niveau;
u volgt de deficiëntiecursus Methodologie.
Iedereen die wordt toegelaten tot de EMFC dient te beschikken over basiskennis op voor controllersbelangrijke vakgebieden. Voor kandidaten die bepaalde basiskennis missen worden deficiëntiecursussen georganiseerd.

werkervaring
U bekleedt een financiële functie (bij voorkeur als controller) en u beschikt over een academisch werk- en denkniveau. U heeft dit academische werk- en denkniveau ontwikkeld door:

de afronding van een wetenschappelijke master-opleiding aan een Nederlandse universiteit of een opleiding aan niet-Nederlandse met een daarmee vergelijkbaar niveau;
het opdoen van twee jaar werkervaring in voor controlling relevante functies na afronding van de eerdergenoemde opleiding.

Indien u geen wetenschappelijke master-opleiding heeft afgerond, kunt u toelaatbaar zijn, mits u door een combinatie van opleiding en relevante ervaring een academisch werk- en denkniveau heeft ontwikkeld. Hierbij geldt dat u aan alle onderstaande voorwaarden moet voldoen:

u heeft zowel een afgeronde bacheloropleiding als een afgeronde, voor controlling relevante, post-HBO-opleiding (bijvoorbeeld de opleiding tot Accountant Administratie Consulent of HOFAM);
u heeft minimaal 5 jaar werkervaring;
u bekleedt een functie op academisch niveau;
u volgt de deficiëntiecursus Methodologie.
Iedereen die wordt toegelaten tot de EMFC dient te beschikken over basiskennis op voor controllersbelangrijke vakgebieden. Voor kandidaten die bepaalde basiskennis missen worden deficiëntiecursussen georganiseerd.

toelatingsgesprek

studie kosten
bron: Rijksuniversiteit Groningen
bedrag kostenpost
€ 1000voor de gehele opleiding
inbegrepen in collegegeld
certificate
examination
registration fee

De stad

studentaantallen

18 studenten volgen deze opleiding
0% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
29331 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

aan het woord: studenten en docenten

Bob Goeree
'Mooie balans in hard en zacht'

Bob GoereeStudent EMFC, controller bij Synaeda Psycho Medisch Centrum in Leeuwarden.

“De financiële organisatie waar ik eindverantwoordelijk voor ben, is sterk gegroeid. Om mee te groeien, koos ik voor een praktische opleiding als de EMFC. Het programma sluit volledig aan op mijn ambities en behoefte aan verdieping.

'Het is mij in mijn eerste halfjaar gelukt om een tentamen verzet te krijgen. Dat zie ik op een andere universiteit niet zo snel gebeuren...
Alles komt langs. De vakmatige competenties kun je overal onder de knie krijgen. De toegevoegde waarde van Groningen is de interactieve manier waarop je, in kleine groepen, met docenten en medestudenten focust op persoonlijke kwaliteiten die straks, op een strategische positie, het verschil maken.

Gezien mijn loopbaanontwikkeling ben ik zeer gemotiveerd om hier een succes van te maken. Dat is een absolute voorwaarde, want naast het wekelijkse college legt de opleiding flink beslag op de vrije tijd die ik naast mijn werk heb. Dat is echter, mede dankzij de flexibiliteit van de opleiding, goed te doen. Er wordt goed geluisterd en de opleiding houdt rekening met de agenda van studenten. Het is mij al eens gelukt om een belangrijk tentamen te verzetten. Ik had goede redenen voor mijn verzoek, maar denk niet dat een andere universiteit zich aan mij had aangepast.”

 • ------

Bob Goeree is sinds 2009 werkzaam als controller bij Synaeda Psycho Medisch Centrum in Leeuwarden. Hij behaalde eerder zijn MSc Technische Bedrijfskunde, IT aan de RUG.


lees verder ...
Alie Heemskerk
'Interactie met studiegenoten en diversiteit van de groep geven energie'

Alie HeemskerkStudent EMFC

“De opleiding geeft je een brede kijk op het controllersvak. De tijdsinspanning laat zich goed combineren met een baan. Als je een brede controllersfunctie ambieert en wilt investeren in jezelf, kan ik deze opleiding oprecht aanbevelen. Maar onderschat het niet!”

“De opleiding kost energie, maar geeft ook veel energie, vooral door de interactie met studiegenoten en de diversiteit van de groep. Mijn blik op hoe organisaties functioneren en wat mijn rol daarin kan zijn, is breder dan ooit...
Daar zeg ik zekerheidshalve bij dat je dat niet moet onderschatten als je een drukke baan hebt.

Mijn ideale plaatje? Als business controller een schakel zijn tussen bedrijfsvoering, strategie en finance. Ik laat graag zien dat controllers niet alleen maar 'lastig' zijn, maar vanuit hun expertise bijdragen aan de doelen die je samen wilt halen. Dat gaat verder dan de cijfers. Dat gaat over mensen en hun rol in de organisatie. Die verbinding met de werkvloer wil ik graag leggen. Deze opleiding geeft daar de handvatten voor.

Vanuit dat toekomstbeeld ben ik aan deze opleiding begonnen. Dat heeft me gebracht wat ik zocht: veel praktijk, diepgaande kennis, inspirerende discussies met docenten, medestudenten en gastsprekers, inzicht in mijn eigen rol. De opleiding is zo breed en divers, dat je er zelf kunt uithalen wat voor jou relevant is en aansluit op je loopbaanfase en persoonlijke ontwikkeling. Je krijgt een goed beeld van de mogelijkheden die je als controller hebt. Een aspect dat mij betreft nóg beter belicht mag worden, is de toekomst van het controllersvak: de ontwikkelingen die op ons afkomen, met name op technologisch vlak, zijn van ongekende invloed op het bedrijfsleven, maar ook op de Finance & Control functies binnen organisaties. Wat dit betekent voor de controllers van de toekomst, vakinhoudelijk, maar ook op het gebied van competenties, verdient extra aandacht.”
 • ----------

Alie Heemskerk werkt sinds 2012 als Business Controller bij de Rabobank. Daarvoor was ze als accountant verbonden aan Deloitte. Zij haalde haar MSc Accountancy aan de RuG, evenals haar Executive Master of Accountancy.


lees verder ...
studenten
afgestudeerd in 2019 werkzaam als senior business controller bij Zorggroep Sint Maarten
Patrick Stokkentre, senior business controller bij Zorggroep Sint Maarten

Patrick Stokkentre is in oktober 2019 afgestudeerd aan de Executive Master of Finance and Control. Hij schreef zijn afstudeerscriptie over het thema de matrix organisatie, getiteld “De controller als kameleon in de matrix organisatie”. Patrick is 34 jaar oud, woonachtig in de omgeving van Enschede en werkzaam als senior business controller bij Zorggroep Sint Maarten.

Waarom heb je gekozen voor dit thema?Het is voor mij een thema dat in belangrijke mate voortkomt uit de dagelijkse praktijk van het functioneren als controller in de context van een matrix structuur...
De rol van de controller is vanuit deze transitie merkbaar veranderd. Hierdoor ontstond de vraag in hoeverre een organisatiestructuur ook van invloed is op de rol van de controller(s) in een organisatie. De verandering in de rol van controller was daarbij hoofdzakelijk merkbaar in een veel nadrukkelijker beroep op de sociale, relationele en interpersoonlijke vaardigheden bij de controllers. Een rol van verbinder en uitdrager van de matrix structuur die misschien wel gelijkenissen vertoont met karakteristieken van een liaison officer. Tegelijkertijd is de vaktechnische kant evengoed van belang gebleven en daardoor is er een belangrijk spanningsveld aanwezig in het beroep dat wordt gedaan op de controllers.Over welke relationele vaardigheden moet een controller in een matrix structuur zoal beschikken?Ik heb in de scriptie beschreven dat de controller in de context van de matrix structuur als het ware de “kameleon” in de organisatie moet zijn. Je moet je kleur, communicatiestijl, en interpersoonlijke vaardigheden aan kunnen passen aan de context waar je op dat moment mee te maken hebt. Je moet bovendien, net als een kameleon, tegelijkertijd zowel achteruit als ook in steeds belangrijkere mate vooruit kunnen kijken. Daarnaast is de onderlinge samenhang tussen de dimensies in de matrix van belang in relatie tot het faciliteren en bewaken van een zo integraal mogelijke bedrijfsvoering. Aanvullend moet je als controller over dezelfde tang-achtige poten beschikken als een kameleon voor grip en balans. Je blijft immers controller en vanuit dit perspectief blijft een zekere focus op beheersing in de zin van planning & control, financiën en bedrijfsvoering eveneens van belang.En wat zie je uiteindelijk als de rol van de controller in een dergelijke structuur?De controller draagt voor een deel de matrix, zeker als dit nog een relatief nieuwe en jonge structuur in de organisatie betreft. In ons geval, hebben we als controller een belangrijke rol in het tot werking laten komen van de matrix structuur, juist ook vanuit de integrale blik waarover we beschikken. Tijdens mijn literatuuronderzoek stuitte ik op de duiding van ”strong controller”; een soort hybride controller die goed weet te balanceren tussen de veelvuldig in literatuur omschreven tweedeling naar een rol van business partner enerzijds en bewaker / toezichthouder anderzijds. Het laveren tussen die twee uitersten van het spectrum, op het goede moment en gedoseerd, dat kenmerkt naar mijn idee in belangrijke mate de rol van de controller in de matrix structuur. Het is een duiding die in mijn ogen goed past in de context van een matrix, maar het is tegelijkertijd een erg uitdagende rol die naast vaktechniek ook vraagt om uitvergrote interpersoonlijke skills van controllers.Je bent net afgestudeerd en kunt al een beetje terugkijken. Heeft de studie je gebracht waar je naar op zoek was?Ik zou de studie zo weer overdoen als dat kon en ik kan deze dan ook van harte aanbevelen, geen enkele twijfel! Ik vond het een waardevolle verdieping op mijn Master Business Administration en mijn functie van controller. In deze fase van mijn carrière leer ik op een heel andere wijze dan toen ik nog fulltime studeerde. Ik begon aan de opleiding acht jaar na mijn Master en na ruim zes jaar werkzaam te zijn voor Zorggroep Sint Maarten, dus met de nodige praktijkervaring op zak. Ik merkte dat ik daardoor veel sneller de theorie naar de praktijk kon brengen en vice versa. Het kwam daarbij regelmatig voor dat hetgeen op vrijdag aan bod kwam op de studiedagen meteen ook al in de week daarop een praktische herkenning of zelfs toepassing opleverde.Ik heb vooral ook genoten van het contact met mijn medestudenten en de docenten, waarbij ten aanzien van de docenten ook een mooie representatie vanuit de praktijk vertegenwoordigd was. Het feit dat de groep bestond uit deelnemers uit heel verschillende sectoren was erg verrijkend, zowel in de colleges als in de afstemming en uitwisseling in samenwerkingsverbanden. De groep was qua grootte ook precies goed en maakte inbreng van praktische casuïstiek mogelijk. Er was gedurende de opleiding veel interactie met elkaar en met de docenten waarbij je niet zozeer als student, maar als volwaardig gesprekspartner beschouwd wordt. De docenten gaan daarbij op een prettige, evenwichtige manier met de deelnemers het gesprek aan. De studiedagen op vrijdag en de genoemde interactie ga ik dan ook zeker missen nu ik de opleiding heb afgerond.


lees verder ...
Helmie Botter
afgestudeerd in 2006 werkzaam als Concerncontroller bij Nederlandse Gasunie
Helmie 'Sparren over strategische vraagstukken'

Helmie BotterConcerncontroller Gasunie

“Ik heb tijdens de opleiding grote kennissprongen gemaakt. Daar heb ik nu, in mijn rol als concerncontroller bij de Gasunie, veel profijt van. Op dit fundament kun je een loopbaan lang doorbouwen.”

“Als je in dit vakgebied op hoog niveau het verschil wilt maken, kun je niet onder deze opleiding uit. Voorwaarde is dat je intrinsiek gemotiveerd bent om dit beroep uit te oefenen en in jezelf te investeren. De opleiding is academisch én praktisch...
Want wat is interessanter dan om je vanuit het financiële perspectief te bemoeien met alle denkbare strategische vraagstukken? Om met je expertise overal aan te schuiven en met iedereen te sparren? Dat is wat ik ambieerde en waar ik in mijn huidige werk de meeste energie en voldoening uit haal.

Dat 'sparren' krijgt veel nadruk tijdens de opleiding. Ik herinner me dat colleges vaak begonnen met een dilemma uit de actuele controllingpraktijk en de uitdaging om daar je mening over te formuleren en in kleine groepen verder te discussiëren. Dat is typisch voor de EMFC in Groningen: je leert in korte tijd ongelooflijk veel van docenten die specifieke wetenschappelijke kennis en praktijkervaring inbrengen. Aanvullend leer je minstens zoveel van de dialoog met je medestudenten die in een vergelijkbare loopbaanfase zitten. Met de meesten heb ik nog altijd contact. We vormen een hecht netwerk.”

 • ---

Helmie Botter werkt sinds 2002 bij de Nederlandse Gasunie in Groningen; sinds 2014 als concerncontroller. Zij volgde de opleiding EMFC van 2004 tot 2006. Eerder studeerde zij eveneens aan de RuG Economics. Daarnaast studeerde Helmie aan de European School of Management en Technology (ESMT).


lees verder ...
Henk Snapper
onderzoeker
'Universele bagage voor dynamische context'

Henk SnapperCFO/RvB-lid UMCGLid van het curatorium van de EMFC

“Door de interactie met vakgenoten en de externe reflectie zet je grotere stappen dan wanneer je een vergelijkbare opleiding 'on the job' doet. Je komt écht verder, als professional en als mens.”

“De CFO is het geweten van de organisatie. Je hebt diepgaande vakinhoudelijke kennis en een evenwichtig karakter nodig om anderen een spiegel voor te houden en beslissingen te nemen vanuit je persoonlijke morele en ethische kompas...
Met als doel: talentvolle mensen afleveren die stevig in hun schoenen staan in hun rol als controller op leidinggevende posities.

De complexiteit van die rol neemt toe. Het accent verschuift steeds meer van informatie naar risicomanagement. Trends als Big Data, 3D Printing en het 'Internet of Things' dwingen tot nieuwe business modellen en transities, ook in mijn sector, de gezondheidszorg. Die veranderende context vergt veel van de inhoudelijke en sociale bagage die je kwalificeren als strategisch gesprekspartner.

Uit ervaring kan ik zeggen: deze opleiding geeft je die bagage. Ik heb hem zelf gevolgd, van 2005 tot 2007. Een waardevolle herinnering aan de verbreding van mijn expertise die bruikbaar is in mijn huidige positie en aan de levendige debatten met docenten en studiegenoten. Ik heb er geleerd dat je alleen standvastig en overtuigend kunt zijn op basis van feitelijke argumenten; dat niet perse de slimste de top bereikt, maar degene met de best ontwikkelde sensibiliteit voor mensen, organisaties en ethische dilemma's.”

 • --------------

Henk Snapper is sinds 2015 lid van het curatorium van de opleiding en ziet vanuit die verantwoordelijkheid toe op de kwaliteit en actualiteit. Henk Snapper is sinds 2005 werkzaam bij het UMCG. Daar trad hij in 2013 tot de Raad van Bestuur.


lees verder ...
Pieter Jansen
'Een bijzondere dynamiek waarin iedereen van iedereen leert'

Prof. dr. Pieter JansenHoogleraar ControllingOpleidingsdirecteur EMFC

“Cijfers zijn alleen boeiend in de context van hun toepassing; in de vertaalslag die je maakt naar strategie en bedrijfsvoering. Dáár bereiden wij jaarlijks een selecte groep gemotiveerde mensen met relevante werkervaring op voor.”Veel organisaties hebben aantoonbaar behoefte aan een nieuw type controller. Evident is dat die controller een wetenschappelijke, beroepsgerichte opleiding in accounting en financieel management als basis heeft...
Die controllers leiden wij op.De lat ligt hoog. Wij zijn dé opleiding van controllers die de top willen halen in een complex vakgebied. Om die ambitie waar te maken, kent ons programma drie pijlers: excellente kennis op academisch niveau; concrete, aan de praktijk ontleende studiecases en interactieve training van persoonlijke vaardigheden. Ons docententeam weerspiegelt die drie-eenheid. Het is een breed, gepassioneerd team met wetenschappers en praktijkmensen, waar ik buitengewoon trots op ben.Bij ons weet je nooit vooraf hoe een college gaat lopen. Er is ruimte voor spontaniteit, improvisatie en discussie. Dat kan doordat we de nadruk leggen op interactieve werkvormen met gemiddeld vijftien studenten per college. Dat geeft een aanstekelijke dynamiek, waarin we van elkaar leren. Ik geef zelf colleges en geniet telkens weer van de onvoorspelbaarheid en synergie.Zo onvoorspelbaar als de colleges dikwijls zijn, zo zeker is het resultaat van de opleiding. Van veel oud-studenten weten we dat ze meedraaien in de top. En dankzij de hechte contacten en levendige netwerkactiviteiten, levert dat weer een permanente stroom aan actuele studiecases op.”------Prof. dr. E.P. (Pieter) Jansen is als hoogleraar Controlling verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2016 is hij tevens opleidingsdirecteur van de Executive Master of Finance and Control. Daarvoor was hij onder meer directeur van enkele master- en bacheloropleidingen en universitair docent. Pieter is aan de Rijksuniversiteit Groningen gepromoveerd in de Economische Wetenschappen. Hij studeerde politicologie en bestuurskunde aan de Universiteit Leiden.


lees verder ...
Ralph Ter Hoeven

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/4 RUG
Executive Master of Finance and Control
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/4 Nyenrode
Executive Master of Finance & Control (RC)
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/4 TIAS
Register Controller - Executive Master of Finance & Control (EMFC)
star Keuzegids topopleiding 2019  1e  78
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/4 Amsterdam VU
Executive Master of Finance and Control
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Met de EMFC wordt u klaargestoomd om het controllersvak op senior niveau uit te voeren. De kennis en vaardigheden die u opdoet, helpen u om op een hoger, meer strategisch niveau te opereren. Vanuit uw visie op de samenhang tussen de verschillende disciplines in uw organisatie, weet u goed beargumenteerd te adviseren en te sturen.

Na het volgen van de EMFC heeft u onder andere:

 • kennis van financiële en niet-financiële informatie om besluiten te nemen in de ontwikkeling en implementatie van de organisatiestrategie
 • de sociale vaardigheden om zowel op directieniveau te adviseren als binnen de organisatie draagkracht te verwerven
 • kennis om systemen en control in te bedden in de organisatie
 • actueel inzicht in het inzetten van data analyse en ten behoeve van de organisatiestrategie
 • inzicht in de financiering van organisaties, de uitdagingen en kansen die daarbij komen kijken
 • kennis van risicomanagement en weet u hoe een gedegen risicoprofiel tot strategische voordelen kan leiden


Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Onze alumni worden gezien als bekwame controllers, die hun kennis effectief weten toe te passen in de praktijk. Als executive master hebben wij goede contacten met zowel grotere als kleinere bedrijven, met name in Noord-Nederland. Onze alumni en studenten zijn o.a. werkzaam bij:

Aegon
Akzo Nobel
Avebe
BAM
Centraal Justitieel Incassobureau
Deloitte & Touche
DUO - IB-Groep
Essent
Friesland Campina
PwC
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
N.V. Nederlandse Gasunie
Rabobank
UMCG
Un

Potentiële beroepen

compliance officer
docent accountancy
inspecteur accountantsdienst
registeraccountant
bron: UWV

Contact

Angela Sap

Office manager: voor een afspraak voor een intake gesprek

E: emfc@rug.nl
T: 0503637297
W: Angela Sap
Prof. Dr. Pieter Jansen

Programmadirecteur: voor een vrijblijvend gesprek over de opleiding

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite