Executive Master of Accountancy

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Accountant worden doet u het best in Groningen!
De Executive Master of Accountancy (EMA) is het postinitiële deel van de theoretische opleiding tot registeraccountant.


open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaMSc
typeexecutive program, post-initieel, 60 EC
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar deeltijd
accreditatiesAACSB, EQUIS, NVAO
croho-code75061
numerus fixusnee
honoursnee

U volgt deze Executive Master in deeltijd, meestal naast een baan in de accountantspraktijk. De EMA is daarmee het sluitstuk van een academische studie waarmee u nationaal en internationaal tot de hoogst opgeleide accountancyprofessionals behoort.

Waarom aan de RUG?

De Rijkuniversiteit Groningen biedt de gehele accountantsopleiding, van Bachelor, via Master naar Executive Master.
Opleidingsdirecteur en hoogleraren:

Dick de Waard is de opleidingsdirecteur van de EMA en een autoriteit op het gebied van corporate governance, duurzaamheidsverslaggeving en accountantscontrole van niet-financiële informatie.
De andere hoogleraren van de opleiding zijn Jim Emanuels (Bestuurlijke Informatieverzorging) en Ralph ter Hoeven (Externe Verslaggeving). Zij vormen de leiding van de vakgroep Accountancy.
Onze docenten vinden het belangrijk en inspirerend om hun praktijkwerk te combineren met een rol als wetenschapper. Het resultaat is dat u kunt profiteren van hun brede kennis en diepgaande praktijkervaring.

Docenten:
drs. J.L. Bout RA
drs. D. van der Bij RA
P.G.J. Brouwer MSc RA
prof.dr. J.A. Emanuels
drs. G. Gelling RA
G.C. Helminck MSc
drs. F.H. van der Hoek RA
prof. dr. R.L. ter Hoeven RA
prof.dr. W.G.M. Holterman RA
dr. R.B.H. Hooghiemstra
J.G. Huttenhuis MSc RA
drs. A.J.E. Jansman RA
W. Kevelam MSc EMA RA
Ing. R.G.J. Kuper RE
M. Looijenga MSc EMA RA
M.L. Lu MSc
T.A. Marra
W.G. de Munnik RA
Drs. T. Sikkema RA
M.G. Slot MSc EMA RA
R.S. Tuinsma MSc
prof.dr. D.A. de Waard RA MA
W.K. Zwaagman

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
De Executive Master of Accountancy is opgebouwd uit modulaire vakken die doorgaans gedurende hele collegedagen op de vrijdag worden aangeboden. Tijdens deze intensieve collegedagen volgt u hoorcolleges en werkcolleges en werkt u samen in groepjes. Het afstudeerwerkstuk realiseert u door middel van een portfolio.
Studiebelasting
Het programma is zodanig ingericht dat de studiedruk zoveel mogelijk buiten zogenoemd 'busy season' van de accountantskantoren valt. In beide collegejaren wordt een collegevrije periode gerealiseerd van medio januari tot medio april.

Het accountantsberoep is meer dan ooit in beweging. Van de accountant wordt veel verwacht en het aantal vraagstukken waar de accountant mee wordt geconfronteerd, neemt toe. Dat betekent dat met een zekere regelmaat wordt gekeken naar het in de theoretische opleiding te realiseren kennisniveau. Daarbij wordt gezocht naar de juiste verbreding en verdieping. Deze veranderingen kunnen er ook voor zorgen, dat op enig moment moet worden besloten dat de opleidingsduur moet worden verlengd.

1e jaar Werkvormen + toetsing: Hoor- en werkcollege, plenair en in groepjes
periode
12
Corporate Governance for Accountants
5 EC
IC AIS Comprehensive Design
10 EC
IC-CG Integratie Portfolio deel I
3 EC
Audit & Assurance I
5 EC
CG-AA Integratie Portfolio deel II
2 EC
Externe Verslaggeving Research
5 EC
2e jaar Werkvormen + toetsing: Hoor- en werkcollege, plenair en in groepjes, afstudeerwerkstuk (portfolio), schriftelijke tentamens, researchopdracht, mondeling tentamen en het landelijk schriftelijk tentamen
periode
12
Audit & Assurance II
5 EC
Externe Verslaggeving voor Accountants
15 EC
Afronding Accountancy Portfolio deel III
6 EC
Afronding Accountancy Mondeling
4 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, groepsdiscussie, hoorcollege, literatuurstudie, werkcollege, werkgroep, zelfstudie

Toelating en kosten

toelatingseisen

vooropleiding
Directe toelating biedt de vooropleiding bestaande uit de BSc Bedrijfskunde - track A&C (RUG) gevolgd door de MSc A&C - variant Accountancy (RUG). In andere gevallen wordt op basis van uw vooropleiding vastgesteld of u direct toelaatbaar bent. Afhankelijk van het gevolgde programma kunt u bepaalde vrijstellingen krijgen. Het kan ook betekenen dat u aanvullende kennis moet opdoen.

De stad

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
29331 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

aan het woord: studenten en docenten

Maxime Appeldoorn
“Student maar dan anders”

Student EMA, Maxime Appeldoorn

'Wat deze opleiding zo leuk maakt, is de balans tussen werken en studeren. Deze combinatie kan pittig zijn, maar gelukkig werk je naar een concreet doel toe, namelijk de titel registeraccountant (RA). Omdat ik elke vrijdag nog "student" ben, voelt de overstap naar het werkende leven niet zo groot. Bovendien heb ik nu wekelijks de kans om werkervaringen uit te wisselen met medestudenten. Het is leerzaam dat er tijdens de lessen representatieve praktijkcasussen worden behandeld en dat er ruimte is om een eigen casus in te brengen...
Zo zie je maar hoe dicht werk en studie bij elkaar liggen in deze opleiding!’


lees verder ...
Sharief Mohamed
werkzaam als Accountant bij KPMG
“Out of the box-denken in een financiële context”

Alumnus EMA, Sharief Mohamed

'Een goede accountant creëert meerwaarde door professioneel kritisch te kijken, out of the box te denken en met een onderzoekende instelling te werk te gaan. Door de sterke koppeling tussen wetenschappelijke literatuur en praktijkkennis reikt de EMA hier bruikbare handvatten voor aan. Omdat docenten veelal bij de Big Four werken, nemen zij geregeld representatieve voorbeelden mee naar de colleges; zó brengen zij de theorie op een praktische manier over aan studenten...
Dit maakt je tot een strategisch slimme gesprekspartner, die recht op zijn doel weet af te gaan.’


lees verder ...
Dick de Waard
“Waardevolle titel én ervaring”

'Na het volgen van de EMA behoort u tot de hoogst opgeleide accountancyprofessionals ter wereld. Binnen een overzichtelijk
tijdsbestek behaalt u een deskundigheidsgraad waarmee u zich onderscheidt in de markt. Bovendien kenmerkt de EMA zich door de grote mate van tevredenheid onder studenten. Zij houden naast een academische titel ook een mooie ervaring aan ons over.'

Na de studie

Unsplashed background img 2
De Executive Master of Accountancy (EMA) is het sluitstuk van een academische studie waarmee u nationaal en internationaal tot de hoogst opgeleide accountancyprofessionals behoort.

Potentiële beroepen

registeraccountant
bron: StudieData

Contact

Ingrid Luttmer

Opleidingscoördinator, toelating

Secretariaat Vakgroep Accountancy Kamer 959, Duisenberg Gebouw

Vragen over de opleiding

E: accountancy@rug.nl
T: 0503633768
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite