Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Aardrijkskunde

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Wil je je na je bachelor verder verdiepen in geografie, planologie of demografie én leren om die kennis over te brengen aan jongeren? Het onderwijs zoekt inspirerende docenten aardrijkskunde!

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaMSc
typeeducational, 120 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code68532
numerus fixusnee
honoursnee

Wie herinnert zich niet die ene fantastische docent? Als leraar heb je een enorme invloed op de ontwikkeling van jongeren. Leerlingen willen een leraar die weet waar hij/zij het over heeft, dit op een actieve manier kan overbrengen én oog voor de leerling heeft. In deze tweejarige master ontwikkel je je niet alleen tot sociaal of fysisch geograaf, maar ook tot docent aardrijkskunde voor alle niveaus van het voortgezet onderwijs.

Het eerste jaar van de master heeft daarom een verdiepend karakter. Je volgt vakken uit een van de zes masterprogramma’s van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen of de master Landschapsgeschiedenis. In het tweede semester loop je een korte stage om de basis van het lesgeven onder de knie te krijgen.

In het tweede jaar volg je vakken bij de Lerarenopleiding. Daar ligt de nadruk op de verbinding tussen theorie en praktijk. Door de theorie begrijp je hoe leerlingen aardrijkskunde leren - en wat dat betekent voor je lessen. Vanaf het begin van het jaar geef je die lessen op een school in Noord-Nederland.

Dat doe je niet alleen: je werkt veel samen met je medestudenten – met die van aardrijkskunde, maar ook die van andere vakken als filosofie en geschiedenis. De begeleiding is intensief, zowel op je stageschool als op de universiteit.

Na het behalen van je diploma ben je bevoegd om aardrijkskunde op alle niveaus van het voortgezet onderwijs te geven, maar ook op het mbo of in het volwassenenonderwijs.

Heb je al een master op het gebied van geografie? Of ben je nog bezig met je bachelor, maar wil je een educatieve minor volgen? Kijk op welke manieren je nog meer leraar kunt worden!

Mastervideo Lerarenopleiding Aardrijkskunde

Waarom aan de RUG?

De master Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track aardrijkskunde in Groningen onderscheidt zich door de keuzevrijheid: je kunt zelf voor de 60 EC aan vakspecifieke onderdelen kiezen uit zeven masterprogramma's.
Tijdens het eerste jaar maak je bij de vakken Basiscursus en Masterstage 1 al kennis met het beroep van aardrijkskundedocent. Mocht je na deze kennismaking tot het inzicht zijn gekomen dat je jezelf toch niet voor de klas ziet staan dan kun je na het eerste jaar stoppen en dan heb je gewoon het diploma van de gekozen Masteropleiding op zak.
De Lerarenopleiding regelt de scholen waar je Masterstages 1, 2 en 3 loopt. Masterstage 2 en 3 loop je doorgaans op dezelfde school. Op sommige scholen krijg je een vergoeding voor Masterstages 2 en 3. Het is van belang om voor 15 mei het formulier voor de aanvraag van een stageplaats in te vullen zodat je vanaf het begin van het schooljaar een school hebt om je stage te volgen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
Het is wenselijk om in september te beginnen zodat je de vakken Basiscursus en Masterstage 1 in het 2e deel van je 1e jaar volgt.
Ook het verkrijgen van een stageplaats is dan eenvoudiger. Ook als student van de eenjarige master LVHO dien je waarschijnlijk het vak Landschappen van Nederland te volgen in verband met landelijke afspraken over de sociaal- en fysisch-geografische kennis die verwacht mag worden van een eerstegraads docent. Als je de Educatieve Minor hebt afgerond kun je bij de Examencommissie van de Lerarenopleiding een vrijstelling aanvragen voor Basiscursus en Masterstage 1.

1e jaar In het 1e jaar volg je vakken uit één van de masteropleidingen van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen óf de master Landschapsgeschiedenis (Letteren). In semester 2 volg je de Basiscursus en Masterstage 1 (samen 10 EC), waarbij je de basis legt voor het lesgeven in het voortgezet onderwijs.
periode
1234
Verplichte masteronderdelen van: Cultural Geography, Economic Geography, Socio-Spatial Planning, Real Estate Studies, Population Studies of Environmental and Infrastructure Planning
50 EC
Basiscursus Master Lerarenopleiding
5 EC
Masterstage 1 Leraar Aardrijkskunde
5 EC
2e jaar Het 2e jaar van de opleiding ben je 3 dagen (dinsdag t/m donderdag) in de week beschikbaar op je stageschool. Op maandag volg je colleges Vakdidactiek en Pedagogiek en de vrijdag is beschikbaar voor opdrachten en lesvoorbereidingen. In de eerste helft van het jaar volg je op vrijdag colleges Landschappen van Nederland.
periode
1234
Pedagogiek
5 EC
Masterstage 2 Leraar Aardrijkskunde
15 EC
Vakdidactiek 1 Aardrijkskunde
5 EC
Vakdidactiek 2 Aardrijkskunde
5 EC
Masterstage 3 Leraar Aardrijkskunde
10 EC
Vakdidactiek 3 Aardrijkskunde
10 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet25% zelfstudie
25% theorie
50% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, zelfstudie
studiebegeleiding
Vanuit de opleiding krijg je een tutor toegewezen die je eerste aanspreekpunt is bij vragen. Daarnaast heeft elk schoolvak tenminste een vakdidacticus die schoolvakspecifieke kennis heeft.
studeren in het buitenland
Wel is het mogelijk om deel te nemen aan een studiereis van één week naar Hongarije. Daar ga je met leerlingen, docenten en studenten in gesprek over het onderwijs in Hongarije en Nederland.
exchange programs
  • er zijn samenwerkingsovereenkomsten met 30 buitenlandse universiteiten - Nederland
    de uitwisselingspartners bevinden zich over de gehele wereld

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2022

aanmelding deadline : 15 januari 2022
collegegeld nog niet bekend

1 september 2022

aanmelding deadline : 15 augustus 2022
collegegeld nog niet bekend

toelatingseisen

aanvullende vakeisen
Als je een premaster moet volgen om toegelaten te worden tot een Masteropleiding van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen en deze wilt combineren met de Master Educatie is het raadzaam dit te bespreken met de coördinator van de Masteropleiding. In overleg met de coördinator van de lerarenopleiding zal bepaald worden of, en zo ja hoe, je ook toelaatbaar bent tot de Lerarenopleiding. Je bent namelijk niet automatisch toelaatbaar tot de Lerarenopleiding als je een Masteropleiding op de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen hebt afgerond.

vooropleiding
Met de bacheloropleidingen Human Geography and Urban & Regional Planning en Spatial Planning and Design ben je direct toelaatbaar tot de Master Educatie voor het vak aardrijkskunde. Studenten Spatial Planning and Design wordt wel geadviseerd in hun minorruimte vakken op te nemen met een cultuur-geografische en demografische inhoud.

Indien je een andere bacheloropleiding gevolgd hebt zal individueel beoordeeld worden of je voldoende onderwezen bent in de verschillende aspecten van de geografie om toegelaten te worden. Te denken valt aan opleidingen zoals Aarde & Economie, Future Planet Studies, Bodem-Water-Atmosfeer, Landschapsarchitectuur & Ruimtelijke Planning, Internationaal Land- en Waterbeheer en Geografie, Planologie en Milieu.

Tot de eenjarige Masteropleiding LVHO word je toegelaten indien je aantoonbaar voldoende 'vakinhoudelijke bagage' hebt gehad in je bachelor- en masteropleiding. Chris Diederiks (h.c.diederiks@rug.nl) kan je hierin adviseren.

Als je wilt weten of je toelaatbaar bent tot de tweejarige of eenjarige educatieve master voor aardrijkskunde kun je contact opnemen met de toelatingscommissie (toelatingscommissie.lerarenopleiding@rug.nl). Voeg diploma's en vakkenlijsten toe van de opleidingen die je hebt afgerond en nog volgt.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

7 studenten volgen deze opleiding
57% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2019
?% daarvan is vrouw
29331 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Ibn Battuta
Ibn Battuta is de Faculteitsvereniging van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen.
Door lid te worden van Ibn Battuta kun je deelnemen aan de sociale borrels, buitenlandse reizen, lezingen en alle andere activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd. Op deze evenementen kom je in contact met studenten van alle studiejaren, wat een geweldige manier is om vrienden te maken die een leven lang kunnen meegaan! Ibn Battuta organiseert ook informatieve en carrièregerichte activiteiten. Onze informatieve activiteiten, zoals lezingen, In-Housedays en de Carrièredag, zullen je helpen om je te oriënteren op je toekomst.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/12 RUG
Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Aardrijkskunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/12 RUG
Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Filosofie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
3/12 RUG
Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/12 Universiteit Leiden
Educatieve master Religie en Levenbeschouwing
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
5/12 Universiteit Leiden
Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
6/12 Radboud Universiteit
Tweejarige Educatieve Master Aardrijkskunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/12 Radboud Universiteit
Tweejarige Educatieve Master Levensbeschouwing
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/12 Radboud Universiteit
Tweejarige Educatieve Master Maatschappijwetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/12 Radboud Universiteit
Tweejarige Educatieve Master Kunstgeschiedenis & Culturele en Kunstzinnige Vorming
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/12 Radboud Universiteit
Tweejarige Educatieve Master Geschiedenis
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/12 Radboud Universiteit
Tweejarige Educatieve Master Filosofie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/12 Amsterdam VU
Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Natuurlijk kun je na deze masteropleiding terecht in het voortgezet onderwijs, met een nadruk op de bovenbouw van havo en vwo. De opleiding is ook relevant voor een loopbaan in het hbo en op de universiteit.

De vaardigheden en kennis die je in deze masteropleiding opdoet vormen echter ook een goede basis voor werk in andere sectoren waar voorlichting en informatieoverdracht in de meest brede zin aan bod komt zoals bij(educatieve) uitgeverijen en in de (educatieve en onderzoek)journalistiek. Het overgrote deel van de recent afgestudeerden die een baan in het onderwijs ambiëren is erin geslaagd om een functie te vinden als aardrijkskundedocent.

Bekijk waar onze alumni terechtkomen in deze graphic!Potentiële beroepen

eerstegraads docent aardrijkskunde
bron: StudieData

Contact

Adriaan van der Veer

Student ambassadeur - stel jouw vraag!

Drs. Chris Diederiks

Mastercoördinator

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite