Educatie in Taal en cultuurwetenschappen - Duitse taal en cultuur

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Het onderwijs zoekt inspirerende docenten Duits! Wil jij je na je bachelor verder verdiepen in je vak en leren dit aan jongeren over te brengen? Dan is deze master wat je zoekt.

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaMA
typeeducational, 120 EC
start1 februari, 1 september
taaldeels Duits
deels Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd, deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code68536
numerus fixusnee
honoursnee

Wie herinnert zich niet die ene fantastische docent? Als leraar heb je een enorme invloed op de ontwikkeling van jongeren. Leerlingen willen een leraar die weet waar hij/zij het over heeft, dit op een actieve manier kan overbrengen én oog voor de leerling heeft. In deze tweejarige master ontwikkel je je tot docent voor alle niveaus van het voortgezet onderwijs.
In het eerste jaar van je master verdiep je je daarom in je vak. Je combineert vakken uit de masterprogramma’s European linguistics (taalspecificatie Duits) en European Literatures and Interculturality. In het tweede semester volg je colleges en loop je een korte stage om de basis van het lesgeven onder de knie te krijgen.

In het tweede jaar volg je vakken bij het lerarenopleidingsgedeelte. Daar ligt de nadruk op de verbinding tussen theorie en praktijk. Door de theorie begrijp je hoe leerlingen Duits leren - en wat dat betekent voor je lessen. Vanaf het begin van het jaar geef je die lessen op een school in Noord-Nederland.

Dat doe je niet alleen: je werkt veel samen met je mede-studenten – met die van Duits, maar ook die van andere talen. De begeleiding is intensief, zowel op je stageschool als op de universiteit.

Na het behalen van je diploma ben je eerstegraads bevoegd; je mag dan in het hele voortgezet onderwijs, het mbo en het praktijkonderwijs te werken.
Heb je al een master op het gebied van de Duitse taal? Of ben je nog bezig met je bachelor, maar wil je een educatieve minor volgen? Kijk op welke manieren je nog meer leraar kunt worden!

Waarom aan de RUG?

De master Educatie in de Taal - en Cultuurwetenschappen, track Duits onderscheidt zich door een brede, interculturele oriëntatie op het vak. Ook kun je interdisciplinaire onderzoekscolleges volgen.

De master kenmerkt zich door de verbinding tussen praktijk (30 ECTS stage) en theorie. De opleiding wordt mede vorm gegeven door de scholen waar je stage loopt. Ook werk je intensief samen met de overige Leraren in Opleiding (LIO's) van de moderne vreemde talen. Daardoor kijk je over de grenzen van

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen – track Duits combineert vakken aan de Faculteit der Letteren met een lerarenopleidingsgedeelte aan de Faculteit der Geestes- en Maatschappijwetenschappen (GMW). Bij die laatste faculteit sta je ook ingeschreven.
1e jaar Je volgt in je eerste jaar 50 ECTS aan vakken van een van de masters van de Faculteit der Letteren. Je kunt kiezen uit (een combinatie van) de volgende masters/mastertracks:
  • European linguistics (taalspecificatie Duits)
  • European Literatures and Interculturality

In het tweede semester volg je de Basiscursus en Masterstage 1 van de Lerarenopleiding. Hierin leer je de basis van het lesgeven en volg je een korte stage.
periode
1234
Onderdelen van het reguliere programma van de master Taalwetenschappen en Letterkunde
50 EC
Basiscursus Master Lerarenopleiding
5 EC
Masterstage 1
5 EC
2e jaar In het tweede jaar van de opleiding volg je de resterende 10 ECTS van de vakspecifieke onderdelen van je master. Daarnaast volg je op de maandag colleges op de Lerarenopleiding (Vakdidactiek 1, 2 en 3 en Pedagogiek). Drie dagen per week loop je stage. Je krijgt - onder begeleiding van een vakcoach en tutor op school – je eigen klassen onder je hoede. Je bereidt lessen voor en geeft ze, neemt deelt aan leerlingbesprekingen etc.
periode
1234
Vakdidactiek 1
5 EC
Pedagogiek
5 EC
Vakdidactiek 2
5 EC
Masterstage 2
15 EC
Masterstage 3
10 EC
Onderdelen van het reguliere programma van de master Taalwetenschappen en Letterkunde
10 EC
Vakdidactiek 3
10 EC

Onderwijs

taal van onderwijs40% de
40% nl
20% en
onderwijsopzet30% zelfstudie
20% theorie
50% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, stage, werkcollege, hoorcollege, groepsdiscussie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, zelfstudie, integratie module
studiebegeleiding
In de opleiding zijn er meerdere personen die je intensief begeleiden: in het vakspecifieke gedeelte je docenten en scriptiebegeleider, in het lerarenopleidingsgedeelte je vakdidacticus en je tutor op de opleiding, je vakcoach en je schoolopleider op de stageschool.
Daarnaast krijg je bij Letteren ondersteuning van studieadviseur Michelle de Jong (michelle.de.jong@rug.nl), op de Lerarenopleiding van studieadviseur Chris Diederiks (h.c.diederiks@rug.nl).
Ook worden er cursussen aangeboden die je kunnen helpen om beter te kunnen studeren, zoals studiestress en presenteren. Deze kun je volgen bij de afdeling Studieondersteuning van het Studenten Service Centrum (SSC).

studeren in het buitenland
Studeren in het buitenland behoort tot de mogelijkheden, maar leidt zeer waarschijnlijk tot studievertraging.

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2023

aanmelding deadline : 1 december 2022
collegegeld nog niet bekend

1 september 2022

aanmelding deadline : 15 mei 2022
wettelijk tarief : € 1626 (€813 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 6623

1 september 2023

aanmelding deadline : 15 mei 2023
collegegeld nog niet bekend

Je kunt deze master beginnen in september en februari. De vakken van de Lerarenopleiding worden echter maar op één moment in het jaar aangeboden. Het verdient daarom de voorkeur om in september te beginnen.
Heb je al een educatieve minor gevolgd of heb je al een tweedegraads bevoegdheid? Neem dan contact op met de toelatingscommissie op toelatingscommissie.lerarenopleiding@rug.nl.
toelatingseisen

taaltoets
Heb je je middelbare schooldiploma buiten Nederland behaald? Dan kan de Toelatingscommissie eisen dat je aantoont het Nederlands op NTII-niveau te beheersen.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

1 studenten volgen deze opleiding
0% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2019
?% daarvan is vrouw
29331 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Esperia
Esperia is de studievereniging voor de studenten die de opleiding Europese Talen en Culturen aan de Rijksuniversiteit Groningen volgen. Het doel van Esperia is om academische activiteiten die de studenten helpen bij hun studie te combineren met sociale activiteiten die alle studenten van de vereniging met elkaar verbinden. Om dit doel te realiseren werkt Esperia regelmatig samen met andere organisaties in Groningen om een breed scala aan activiteiten te bieden aan haar leden.
De activiteiten die Esperia organiseert zijn onder andere socials, bedrijfsbezoeken, kroeglezingen, yogasessies en een jaarlijkse reis naar het buitenland.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Amarinske Verkerk
Student Amarinske Verkerk over de Educatieve Master

Bovenbouwleerlingen VWO
Bovenbouwleerlingen VWO over de vraag wat een goede docent is

Katharina Hoffmann
afgestudeerd in 2018 werkzaam als Docent Duits bij Stadslyceum, Groningen
'Leerlingen leren niet alleen van jou, maar jij ook van hen'

Katharina Hoffmann werkte als tolk en vertaler. Maar het onderwijs trok; ze volgde de master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen om leraar Duits te worden. Een goede keuze: 'Elke dag is anders. Je daagt jezelf elke dag uit – en je wordt ook constant uitgedaagd: als organisatorisch talent, als pedagoog maar ook als deskundige op je vakgebied.'“Ik ben een zij-instromer. Voordat ik leraar Duits werd werkte ik voornamelijk als tolk en vertaler in verschillende Europese landen. In 2012 kwam ik voor een opdracht naar de Eemshaven en heb ik besloten om me in Nederland te vestigen...
Waarom? Het leek me leuk en spannend om mijn taalkennis en ervaring met jonge mensen te gaan delen.Omdat ik al een master had afgerond op het gebied van Duitse en Engelse toegepaste taalkunde, kon een verkort traject volgen. De opleiding bereidde me goed voor op de didactische kant van het leraar zijn: kritisch denken over het lesmateriaal in lesmethodes, materiaal zelf ontwerpen en evalueren, een les goed plannen. De opleiding maakte me bovendien bewust van verschillende fases van elke les - maar ook van groepsvorming binnen een klas, en hoe je je het beste daarin beweegt. De opleiding geeft je veel tools, waarmee je respect bij de leerlingen kan verdienen. Maar in de klas moet je er zelf iets van maken.Nu ik als docent werk merk ik hoe enorm veelzijdig het is. Elke dag is anders. Je daagt jezelf elke dag uit – en je wordt ook constant uitgedaagd: als organisatorisch talent, als pedagoog maar ook als deskundige op je vakgebied. Het werk is dynamisch, niet alleen vanwege de interactie met leerlingen maar ook omdat het onderwijs nu zo sterk aan veranderen is. Hoe bereiden we onze leerlingen op de wereld die ze te wachten staat voor? Weten wíj zelf hoe we in de tegenwoordige wereld goed bewegen?Het werk geeft enorm veel voldoening. Je ziet je leerlingen groeien, je ziet hoe ze stappen vooruit zetten, je geeft ze ruimte en tools om hun talenten te ontplooien. Je gaat enorm met ze lachen, je kan hun vertrouwenspersoon worden, maar ze pushen je ook uit je comfortzone. Leerlingen leren niet alleen van jou, maar jij ook van hen.
Bovendien biedt het onderwijs veel carrièremogelijkheden – het is niet alleen lesgeven. Een leidinggevende functie, mentoraat, ontwikkeling van lesmateriaal en ondersteuning van verschillende onderwijsactiviteiten… Er is binnen het onderwijs altijd iets nieuws dat je kunt verkennen.Als je er niet bang voor bent om elke dag scherp te blijven, kritisch te denken en steeds met nieuwe ideeën te komen, om jonge mensen voor je vak enthousiast te maken dan zou ik zeker de opleiding gaan doen.”


lees verder ...
Gea Hoornsman
Schoolopleider Gea Hoornsman over docent zijn

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/14 RUG
Educatie in de Taal en Cultuurwetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/14 Universiteit Leiden
Educatie in de Taal- en cultuurwetenschappen
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/14 Universiteit Leiden
Educatieve master Engels
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/14 Universiteit Leiden
Educatieve master Frans
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/14 Universiteit Leiden
Educatieve master Duits
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/14 Universiteit Leiden
Educatieve master Nederlands
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/14 Radboud Universiteit
Tweejarige Educatieve Master Duits
€ 315 gemiddelde kamerhuur
15 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
8/14 Radboud Universiteit
Tweejarige Educatieve Master Grieks & Latijn
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/14 Radboud Universiteit
Tweejarige Educatieve Master Frans
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/14 Radboud Universiteit
Tweejarige Educatieve Master Engels
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
11/14 Radboud Universiteit
Tweejarige Educatieve Master Spaans
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
12/14 Radboud Universiteit
Tweejarige Educatieve Master Nederlands
€ 315 gemiddelde kamerhuur
15 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/14 Tilburg University
Lerarenopleiding Nederlands - educatieve master
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/14 Amsterdam VU
Educatie in de Taal en cultuurwetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Natuurlijk kun je na het behalen van je diploma aan de slag als docent – niet alleen op alle niveaus van het voortgezet onderwijs, maar ook in andere sectoren (mbo, hbo, praktijkonderwijs, volwassenonderwijs).
De vaardigheden en kennis die je in deze masteropleiding opdoet vormen echter ook een goede basis voor werk in andere sectoren waar voorlichting en informatieoverdracht aan jongeren onderdeel van je werk vormen – bijvoorbeeld bij educatieve uitgeverijen, de journalistiek of traineeship

Potentiële beroepen

docent duits
medewerker culturele instelling
medewerker educatieve uitgeverij
bron: StudieData

Contact

Drs. Chris Diederiks

Studieadviseur Lerarenopleiding

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite