Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Hoe leg je een ingewikkelde kwestie over erfelijkheid uit aan de lezers van je krant? Wat heeft die leerling nodig om toch zijn algebrasommen te snappen? Hoe vertel je aansprekend over waterbeheer?

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaMSc
typeregulier, 120 EC
start1 september
taalvolledig Engels
volledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar voltijd, deeltijd, duaal
accreditatiesNVAO
croho-code60708
numerus fixusnee
honoursnee

Deze master bereidt je voor op een loopbaan in de communicatie over natuurwetenschappen of het onderwijs in de bètavakken.

Binnen de master zijn maar liefst zes verschillende tracks beschikbaar: één in educatie en vijf in communicatie. Beiden hebben enkele vakken als gezamenlijke basis (bijvoorbeeld Vaardigheden of Ontwerpen), maar verder zijn de verplichte vakken per track verschillend.

De kennis die je hebt verworven in je bèta-georiënteerde bacheloropleiding is voor een breed publiek relevant. Met de masteropleiding Educatie en communicatie in de wiskunde en natuurwetenschappen verdiep en verbreed je je bètakennis én leer je hoe je die kennis kunt overbrengen.

In de vakken die je in de opleiding volgt, maak je kennis met allerlei aspecten van wetenschapscommunicatie en -educatie. Daarbij kun je denken aan het ontwerpen van educatief materiaal, de rol van allerlei soorten media binnen wetenschapscommunicatie en onderzoek op het gebied van bètacommunicatie en -educatie.

Kenmerkend voor de masteropleiding zijn interactieve colleges en praktische, realistische opdrachten. Tijdens gastcolleges kom je in contact met professionals uit je toekomstige werkveld.

Waarom aan de RUG?

  • Biedt maar liefst 5 tracks in bètacommunicatie en 1 track bèta-educatie (lerarenopleiding)
  • Lerarenopleiding is mogelijk in voltijd of deeltijd
  • Tracks in bètacommunicatie zijn praktijkgericht.
  • Onze faculteit kent twee Nobelprijswinnaars: de Nobelprijs voor Scheikunde voor Ben Feringa in 2016 en de Nobelprijs voor Natuurkunde voor Frits Zernike.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

tracks

track Bèta-educatie

De specialisatie educatie bestaat deels uit vakken van de lerarenopleiding. Om je goed voor te bereiden op een baan in het onderwijs doe je in het eerste jaar de Basiscursus voor de lerarenopleiding.

Onderdeel van deze cursus is een stage op school. Het afsluitende jaar van de educatierichting is het Werkenleren traject. Je geeft les aan een aantal klassen in het voortgezet onderwijs. Je bent zelf verantwoordelijk voor de lessen in deze klassen, maar je hebt begeleiding op school en vanuit de opleiding. Je doet zodoende veel praktijkervaring op. Op maandag en vrijdag zijn er opleidingsactiviteiten zoals vakdidactiek, pedagogiek en intervisiebijeenkomsten.

Voor meer informatie specifiek over de stages en het Werkenleren traject kun je ook terecht op de website van de Lerarenopleiding: http://www.rug.nl/education/lerarenopleiding/

Voor het complete curriculum, zie: https://www.rug.nl/ocasys/rug/vak/showpos?opleiding=6413&ocasysyear=2019

track Bèta-communicatie

In de communicatie tracks leer je om op te treden als intermediair tussen wetenschap en technologie enerzijds, en het niet-gespecialiseerde publiek anderzijds.

Tijdens de opleiding verdiep je je in de positie van natuurwetenschappen in de maatschappij, in de historische achtergronden en de huidige stand van het natuurwetenschappelijk onderzoek. Je krijgt te maken met risicocommunicatie en publieke debatten in het vak Wetenschap communicatie en maatschappij.

Tijdens de vakken Wetenschapsvoorlichting en -journalistiek en Wetenschap in beeld orienteer je je op de voornaamste routes waarlangs wetenschappelijke kennis de samenleving bereikt. Denk daarbij aan de geschreven pers, musea, internet, radio en tv.

In de Externe Opdracht Wetenschapscommunicatie werk je gedurende een aantal weken voor een externe opdrachtgever. Je bent hierbij erg vrij in je keuze bij wie je de opdracht doet en wat je precies gaat doen. Veel studenten gaan werken voor een populairwetenschappelijk tijdschrift, voor een museum of website of voor een radio- of televisieprogramma.

De communicatie-tracks zijn gedeeltelijk tweetalig: de cursussen worden in het Engels gegeven, maar bij sommige cursussen kun je kiezen om de opdrachten in het Nederlands of in het Engels in te leveren.

Om de verschillende tracks inhoudelijk te vergelijken, zie: https://www.rug.nl/ocasys/rug/vak/showpos?opleiding=6412&ocasysyear=2019

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
100% nl
onderwijsopzet20% zelfstudie
20% theorie
60% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 mei 2021
collegegeld nog niet bekend

Kies je voor de specialisatie educatie dan moet je ook een voldoende brede vooropleiding hebben in het vak waar je leraar in wilt worden. Dit wordt in samenspraak met de opleidingen van de Faculteit vastgesteld. Het is mogelijk dat de toelatingscommissie eist dat je aanvullende bachelorvakken eerst haalt zodat je vooropleiding breed genoeg is en jij toelaatbaar bent.

Wil je een snelle beslissing over je toelatingsverzoek? Wacht niet tot 1 mei, maar maak gebruik van de vroegere deadlines van deze masteropleiding (start op 1 september). Als de Rijksuniversiteit Groningen je complete aanvraag voor onderstaande data aanlevert, krijg je een maand later te horen wat de beslissing is.

15 november – 15 december

1 februari – maart

15 maart – 15 april

1 mei - 15 juni
toelatingseisen

basiskennis
Voor het volgen van de lerarenopleidingsvariant (Track Educatie) kunnen aanvullende eisen worden gesteld, te bepalen door de toelatingscommissie.

vooropleiding
Universitair bachelordiploma in wiskunde, informatica, kunstmatige intelligentie, natuurkunde, sterrenkunde, scheikunde, biologie, farmacie, technische opleidingen, of gerelateerde disciplines.

De masteropleiding Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen is toegankelijk voor iedereen die een bachelordiploma van een bèta-opleiding heeft behaald aan een universiteit in Nederland. Omdat er een grote diversiteit is aan zulke opleidingen zal de toelatingscommissie altijd beslissen over toelating.

In sommige gevallen kan het zijn dat je voor de educatierichting nog extra vakken moet doen om te beschikken over voldoende (brede) kennis. Daarom is altijd een toelatingsverzoek nodig voor de educatierichting; de toelatingscommissie beslist over welke aanvullende vakken vereist zijn.

Informatie over mogelijke toelating na HBO vind je op: https://www.rug.nl/fse/msc-admission

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
29331 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Johanna Stegink
Breder dan je eigen vakgebied

'Deze master bevalt me goed! Je bent zoveel breder bezig dan alleen je eigen vakgebied. Dus het is niet alleen wiskunde voor mij, maar ik moet ook iets over biologie of scheikunde kunnen uitleggen. Zo moesten we laatst een kort filmpje over bioplastics maken, zoals in Klokhuis. Dat was geweldig, we deden alles zelf: een script maken, filmen, monteren.Je bent dus vaak praktisch bezig in deze master. De werkdruk is ook heel anders dan in de bachelor: je moet elke week wel opdrachten uitvoeren en inleveren in plaats van vooral aan het einde van de periode...
Daardoor nemen we ook actief deel aan de colleges, je kunt makkelijk zelf iets inbrengen. Het is hier niet zo dat een docent een uur lang staat te vertellen.Ik heb voor de communicatiekant gekozen om meer opties te hebben dan lesgeven. Je leert feitelijk lesgeven aan een breder publiek dan alleen scholieren. Overigens wil ik hierna ook nog de educatiespecialisatie volgen. En daarna? Dat hangt er vanaf hoe het lesgeven me bevalt en wat voor werk ik kan vinden. Ik wil in ieder geval mensen enthousiast maken voor wiskunde!'


lees verder ...
studenten
Alumni about the programme

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 UU
Science Education and Communication
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 UU
Leraar VHO informatica
€ 336 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
60% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2


Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met de specialisatie communicatie heb je veel beroepsmogelijkheden. Alumni werken onder andere als voorlichter bij NWO en ASTRON, redacteur of journalist bij het Technisch Weekblad Zo Zit Dat! en Hoe?Zo! Radio, bij het Museon en het Natuurmuseum Nijmegen, als freelance wetenschapscommunicator of zijn het wetenschappelijk onderzoek ingegaan. Door je brede opleiding ben je ook interessant voor beleidsfuncties of werk in de kennistransfer.

Met de specialisatie educatie word je opgeleid tot eerstegraads docent in je vakgebied zoals biologie, informatica, natuurkunde, scheikunde of wiskunde. Maar ook een baan in onderwijsontwikkeling of onderzoek van onderwijs is mogelijk.
Potentiële beroepen

docent op een middelbare school of hogeschool
voorlichter bij een museum of instituut
wetenschapsjournalist voor een dagblad of omroep
bron: StudieData

Contact

Academic Advisor
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite