DDM Religion and Pluralism

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Double Degree opleiding over de gevarieerde religieuze oorsprong van de moderne samenleving: identiteit, uitsluiting, integratie en coëxistentie van de oudheid tot de moderne tijd.

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaMA
typedouble degree, 90 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur18 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60824
numerus fixusnee
honoursnee

De religieuze oorsprong van de moderne samenleving is zeer divers. De Grieks-Romeinse religies, het jodendom, christendom en de islam hebben de moderne culturen gevormd. Deze opleiding duikt in de geschiedenis van deze vier naast elkaar levende religies.

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) richt zich op het jodendom en christendom in de Grieks-Romeinse wereld en de opkomst van de islam in de (late) oudheid. De historische en filologische analyse van hun getuigenissen belicht de moeizame eerste contacten, de afwisselend gespannen onderlinge relaties en de daaruit voortvloeiende constructie van 'de ander’.

De Universiteit van Córdoba (UCO) onderzoekt de onderlinge culturele contacten tijdens de middeleeuwen en daarna, specifiek de dynamiek van hun coëxistentie op het Iberisch schiereiland. Focuspunt is de rol van het jodendom en de islam bij het behoud en vertaling van oude kennis, en de overdracht ervan naar het christelijke westen. Welke bijdragen leverden deze tradities aan de vroegmoderne en hedendaagse wereld?

Het omvat twee programma's:

Waarom aan de RUG?

  • Geïntegreerde benadering van religieus pluralisme, politiek en hun vele snijvlakken wereldwijd.
  • Onderwezen door internationaal vooraanstaande experts in het vakgebied.
  • Mogelijkheid om je eigen onderzoeksinteressen te volgen.
  • Expertise in diverse religies, onderwezen aan niet-confessionele universiteiten.
  • Mogelijkheid om religieuze diversiteit te bestuderen vanaf de oudheid tot onze huidige tijd.
  • Ervaar het internationale studentenleven in twee verschillende culturen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe vakken in Groningen worden gegeven in het eerste semester (september - februari).
De vakken in Cordoba worden gegegeven in het tweede semester (februari - juli).
Je stage (10 ECTS) en eindscriptie (20 ECTS) doe je ofwel vanuit Groningen ofwel vanuit Cordoba voor beide opleidingen. Op het moment van afstuderen moet je wel bij beide opleidingen staan ingeschreven.
1e jaar Je start in Groningen (RUG) en in het tweede semester studeer je in Córdoba (UCO).
periode
1234
Basisvak: The Construction of Religious Identities in Europe: Religious Diversity in the Graeco-Roman World (RUG)
10 EC
Texts of Terror (RUG) keuzevak
5 EC
Basisvak: New Historical Methods in Early Christianity (RUG)
5 EC
Interreligious Debates and Otherness in Iberian Societies (RUG) keuzevak
5 EC
Reception and Re-Use of Authoritative Texts (RUG) keuzevak
5 EC
From Athens to the West: the Transfer of Greek Knowledge to Renaissance Europe (UCO)
4 EC
From Baghdad to Cordoba: The Cultural Contribution of Al-Andalus Judaism (UCO)
4 EC
From East to West: The Reception of Knowledge in Al-Andalus (UCO)
4 EC
Religious Minorities on the Iberian Peninsula from the15th to the 18th Century (UCO)
4 EC
The structure for Knowledge Transfer (UCO)
4 EC
Sources for the Research on Ethnic-Religious Minorities in the Iberian Peninsula during 15th to 18th CE (UCO)
5 EC
The Universalism of Scientific Knowledge. The Arabic and Jewish Philosophy and Science in the Latin World (UCO)
5 EC
2e jaar Je tweede jaar doe je ofwel in Córdoba (UCO), ofwel in Groningen (RUG).
periode
1234
Afstudeerscriptie (RUG & UCO) afstuderen
20 EC
Stage (RUG/UCO) stage
10 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet70% zelfstudie
20% theorie
10% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsdiscussie, hoorcollege, individuele opdracht, seminar, stage, thesis, werkcollege, zelfstudie
studielast
1 ECTS staat voor 28 uur. Een jaar bedraagt 60 ECTS aan studiepunten. Je hebt gemiddeld 6 contacturen per week, de rest is zelfstudie.
studeren in het buitenland
Je volgt een deel van de vakken in het buitenland. Je kunt ook stage lopen in het buitenland. We leveren regelmatig stagairs voor de Nederlandse ambassade bij het Vaticaan, in Israël en Argentinië. Je kunt ook denken aan stages bij NGO's, zoals European Centre for Minority Issues (ECMI), Amnesty International, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, of bij de VN, bijvoorbeeld bij de High Commissioner for Human Rights of United Nations Development Programme (country o
studiebegeleiding
Van Masterstudenten wordt een grote mate van onafhankelijkheid verwacht. Je kunt, indien nodig, gebruik maken van diverse vormen van studiesupervisie en -ondersteuning. Zo kun je contact opnemen met een mentor of met je studieadviseur. Tijdens het schrijven van je scriptie krijg je persoonlijke supervisie van een van de docenten.
Studenten die hun Bachelor aan een andere faculteit of universiteit hebben gedaan dan in Groningen krijgen direct een mentor toegewezen om ze wegwijs te maken op de faculteit. Je kunt ook naar de studieadviseur gaan als je je zorgen maakt of je het wel redt of als je om wat voor reden studievertraging dreigt op te lopen. Tijdens het schrijven van je scriptie krijg je intensieve begeleiding. Het Masterprogramma omvat een scriptieseminar, waarin je leert hoe je een scriptie moet schrijven en waarbij de voortgang van het proces nauwlettend wordt gevolgd. Je krijgt ook structurele supervisie van de docent die specialist is in het vakgebied van je scriptie.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
wettelijk tarief : € 2314 (€1157 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 13600
niet-EU/EER studenten : € 16000

1 september 2024

aanmelding deadline : 1 mei 2024
collegegeld nog niet bekend

Je meldt je aan in Groningen of Cordoba, afhankelijk van waar je het programma wilt starten. Op deze pagina vind je de aanmeldprocedure voor het programma in Groningen.
NB: als je start in Cordoba, moet je je alsnog in Groningen aanmelden voor het tweede deel van je opleiding. Tijdens je afstuderen moet je bij beide opleidingen staan ingeschreven.
  • Je meldt je in Studielink aan voor de master Theologie en Religiewetenschappen: Religion and Pluralism, Ancient and Modern. Je start het eerste semester altijd in Groningen.
  • Studenten met een Nederlands bachelor diploma sturen na aanmelding in Studielink alle benodigde documentatie naar onderwijs.ggw@rug.nl.
  • Nederlandse studenten met een buitenlands bachelordiploma, sturen hun documentatie na aanmelding in Studielink in via het Online Application System (OAS).
  • Meer informatie aanmelding Cordoba.toelatingseisen

vooropleiding
Bachelor Theologie, Religiewetenschappen, Geesteswetenschappen/Letteren, Filosofie of Sociale Wetenschappen (bv. Antropologie, Psychologie, Sociologie). Afhankelijk van de gevolgde opleiding en vakken wordt een leeslijst verstrekt ter bestudering. De concepten en theoretische discussies in deze literatuur worden als kennis voorondersteld bij de vakken. Studenten met andere Bacheloropleidingen kunnen toegang krijgen via een premasterprogramma.

cijferlijst
Een overzicht van de vakken uit de gevolgde Bacheloropleiding met een toelichting op deze vakken.

resumee

taaltoets
Studenten zonder Nederlands VWO diploma, uitgezonderd Engelse native speakers, moeten via een taaltoets bewijzen dat zij de Engelse taal voldoende machtig zijn. Minimale eisen: TOEFL 90 internet of IELTS: 6.5 (minimaal 6.0 op elk onderdeel).

motivatiebrief
Een motivatiebrief in het Engels aan de toelatingscommissie waarin je uitlegt waarom je de Double Degree master wilt gaan doen en hoe deze opleiding aansluit op je huidige opleiding. Stuur ook een voorbeeld van een academic paper mee, bij voorkeur je bachelorscriptie.

studie kosten
bron: Rijksuniversiteit Groningen
bedrag kostenpost
€ 12000levensonderhoudper jaar
€ 400visa/permitper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

De stad

studievereniging

Gerardus van der Leeuw
Gerardus van der Leeuw is de faculteitsgemeenschap van de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Het doel van Gerardus van der Leeuw is tweeledig; enerzijds biedt zij verbreding op de studies Theologie en Religiewetenschap, anderzijds faciliteert zij ontspannende activiteiten voor haar studenten. Activiteiten die Gerardus van der Leeuw zoal organiseert zijn borrels, lezingen en reizen.

aan het woord: studenten en docenten

Arturo Diaz Guttierez Barriga - Mexico
Interessant om te onderzoeken hoe religie betrokken is bij identiteitsvorming

Ik heb om twee redenen gekozen voor dit programma: het historische en sociale perspectief dat het programma biedt (waar andere universiteiten een meer theologisch perspectief bieden), en de mogelijkheid om de drie monotheïstische religies te bestuderen (waar andere universiteiten focussen op christendom en islam). Daarnaast geniet ik van de vakken waarbij we de teksten moeten bestuderen.

Mijn masterscriptie gaat over de splitsing tussen de Joden en Samaritanen. Beide religieuze gemeenschappen delen verscheidene geloven, teksten, gebruiken, herkomst, en toch zijn ze niet hetzelfde...
Voor mijn stage ga ik werken bij een historisch onderzoeksinstituut dat zich richt op het ontwerp van musea en tentoonstellingen. Op dit moment zijn ze bezig met een tentoonstelling bij het Joods Museum in Groningen waar ik zal helpen met onderzoek. Het zal een vergelijkende studie zijn van verscheidene Joodse musea die gevestigd zijn in synagoges en hoe het religieuze aspect van het gebouw de culturele activiteiten zou kunnen beïnvloeden.Mijn bachelor in geschiedenis heb ik afgerond aan de Universidad Autonoma Metropolitana in Mexico stad. Naast de culturele schok en de duidelijke verschillen in het weer, is leven in Groningen een geweldige ervaring. De internationale omgeving in zo’n kleine stad en het bruisende studentenleven maken studeren in Groningen een fantastische ervaring.Nadat ik mijn diploma gehaald heb, zou ik graag onderzoek doen en onderwijs geven aan een universiteit. Het veld van religiewetenschappen in Mexico is verre van ontwikkeld en dit wil ik helpen veranderen. Bovendien, als een voormalig medewerker aan een onderzoeks- en documentatiecentrum van de Joodse gemeenschap, die ook culturele evenementen organiseert, wil ik graag meewerken aan het creëren van vakken en activiteiten voor de promotie van een interreligieuze samenleving.


lees verder ...
Sara Vaz Velho de Noronha Penaguião - Portugal
Ik wilde de sociale aspecten van religie bestuderen

Tijdens mijn studie Antropologie aan de universiteit van Lissabon (ISCSP) was ik al met het begrip pluralisme in aanraking gekomen. Ik wist al dat ik de sociale aspecten van religie wilde bestuderen. Ik zocht een Mastertraject waarin pluralisme historisch wordt onderzocht en gekoppeld aan hedendaagse kwesties. Daarom heb ik voor de Modern variant van deze masteropleiding gekozen.

Ik heb in het bijzonder genoten van de combinatie van historische en hedendaagse debatten...
Mijn scriptieonderzoek gaat over jonge vrouwen bij het Groningen Feminist Network. De academische onderzoeksvaardigheden die ik bij de RUG aangereikt heb gekregen komen daarbij goed van pas. Tijdens de opleiding wordt gekeken naar zowel gender als seksualiteit, twee onderwerpen die aansluiten bij de hedendaagse debatten en bij mijn scriptie. De kleine klassen en de kwaliteit van de docenten hebben ook op een hele positieve manier aan mijn ervaring bijgedragen.Hiervoor was ik nog nooit in Groningen geweest, maar ik was blij verrast door de jonge geest van de stad. Het heeft de perfecte combinatie van een kleine stad waar alles lopend of fietsend bereikbaar is en tegelijkertijd is er van alles te ontdekken en te beleven. Mijn ervaringen hier zijn extreem positief; academisch ben ik uitgedaagd en ik leerde mensen kennen van over de hele wereld. In de toekomst hoop ik in het onderwijs te werken, en daar bereid de masteropleiding me goed op voor.


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/23 RUG
DDM Religion and Pluralism
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
2/23 RUG
Heritage and Religion
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/23 RUG
Theologie & Religiewetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/23 RUG
Werk en Zingeving
€ 303 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/23 RUG
Religion, Conflict and Globalization
€ 303 gemiddelde kamerhuur
18 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/23 RUG
Religion and Pluralism, Ancient & Modern
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/23 RUG
Geestelijke verzorging
€ 303 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
54% vrouw
? uur contacttijd/week
85% Nederlandstalig
15% Engelstalig
8/23 Universiteit Leiden
Religious Studies
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/23 Radboud Universiteit
Islam, Politiek en Samenleving
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/23 Radboud Universiteit
Religie en beleid
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/23 Radboud Universiteit
Religiestudies
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/23 Radboud Universiteit
Religiewetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/23 Radboud Universiteit
Geestelijke verzorging
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/23 Radboud Universiteit
Theology
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
15/23 Amsterdam UVA
Islam in the Modern World
€ 424 gemiddelde kamerhuur
7 eerstejaars
28% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
16/23 Amsterdam UVA
Religious Diversity in Europe
€ 424 gemiddelde kamerhuur
7 eerstejaars
28% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
17/23 Amsterdam UVA
Western Esotericism
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
18/23 Tilburg University
Christianity and Society
€ 253 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
19/23 Amsterdam VU
Exploring a Discipline
€ 424 gemiddelde kamerhuur
18 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
20/23 Amsterdam VU
Peace, Trauma and Religion
€ 424 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
21/23 Amsterdam VU
Spiritual Care
€ 424 gemiddelde kamerhuur
33 eerstejaars
60% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
22/23 Amsterdam VU
Theology & Religious Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
23/23 Amsterdam VU
Interreligious Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Als je als docent Godsdienst & Levenbeschouwing met een eerstegraads lesbevoegdheid wil gaan werken, kun je na je afstuderen doorstromen naar de postmaster Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs (LVHO) van de RUG. Om direct toegelaten te kunnen worden, heb je naast je master ook een bacheloropleiding in Theologie of Religiewetenschappen nodig. Aangezien dit een tekortberoep betreft, betaal je hiervoor het reguliere wettelijke collegegeld, ondanks dat dit een tweede master is.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als afgestudeerde kun je aan de slag in advies- en beleidsfuncties met betrekking tot interreligieuze vraagstukken en de multiculturele samenleving. Je kunt voor culturele organisaties en bedrijven in de publieke sector werken. Daarnaast kun je in de media gaan werken. Of als docent op het gebied van religie of filosofie. Als je een academische carrière wilt, kun je deze track ook volgen als specialisatie binnen het Research Masterprogramma in Groningen.

Kijk voor voorbeelden waar Groningse masteralumni terecht zijn gekomen op ons alumni-overzicht.aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UULeraar VHO godsdienst/levensbeschouwing full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing part-time educationalgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

advies & beleid

Je kunt goed gefundeerd advies geven rond interreligieuze kwesties en de multiculturele samenleving. Je kunt deze expertise gebruiken in adviesfuncties voor culturele organisaties, in bedrijven of in de publieke sector. Je kennis maakt je geschikt voor beleidsfuncties op dit vakgebied.

media & journalistiek
onderwijs
bron: StudieData

Contact

ambassadors

Our Student Ambassadors are happy to tell you more about the MA programme

Kees van den Ende MA

Study Advisor

Drs. Thea de Boer

Study Advisor

E: t.m.l.de.boer@rug.nl
T: 363 5581
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite