Cultural Geography

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Hoe draagt cultuur bij aan de levenskwaliteit in bepaalde plaatsen? Welke rol speelt het landschap in de vorming van identiteit? Hoe kunnen toerisme en erfgoed regionale ontwikkeling stimuleren?

open_in_newwebsite

locatieLeeuwarden
diplomaMSc
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60656
numerus fixusnee
honoursnee

Deze vragen komen aan bod in de master Cultural Geography. Je leert hoe cultuur en identiteit een rol spelen in de leefbaarheid van steden en landelijke gebieden en het welzijn van mensen. Centrale thema’s in het masterprogramma zijn cultuur, identiteit, leefbaarheid, landschap, toerisme en erfgoed. Aan de hand van verschillende vakken verken je de relaties tussen deze thema’s zowel theoretisch in de praktijk. Dit doe je in Nederland en in internationale contexten, bijvoorbeeld tijdens een jaarlijks georganiseerde excursie naar een Europese stad. Als student Cultural Geography bieden we je de mogelijkheid om de track Tourism Geography and Planning te volgen. In dit vakkenpakket benader je leefbaarheids- en identiteitsvraagstukken specifiek vanuit een toeristisch perspectief.

Tijdens de master Cultural Geography ontwikkel je een kritische blik en praktische inzichten over hoe je sociale samenhang, veerkracht en adaptieve vermogens van mensen en gemeenschappen om te innoveren ondersteunt. Na je studie ben je in staat om je inzichten toe te passen in diverse beleids-, onderzoeks- en advieswerkvelden waaronder stads- en landelijke ontwikkeling, monumentenzorg, toerisme en landschapsbeheer.

De master Cultural Geography en de mastertrack Tourism Geography and Planning volg je in Leeuwarden bij RUG/Campus Fryslân. Sommige verplichte vakken en keuzevakken worden in Groningen aangeboden.

Waarom aan de RUG?

Het is aan geen enkele andere Nederlandse universiteit mogelijk om een Master Culturele Geografie te volgen en een van de weinige masters die in Campus Fryslân wordt gegeven. Studenten leren de benodigde kritische, analytische, methodologische en theoretische vaardigheden om bij te kunnen dragen aan plaats-gerelateerde leefbaarheid in de samenleving. Carrièreperspectieven variëren van werken bij overheden, onderzoeksbureaus, bedrijven, woningcorporaties en NGO's.
De meeste verplichte vakken volg je in Leeuwarden. Alle vakken in de Tourism Geography & Planning-track worden in Leeuwarden gegeven. Twee verplichte vakken in het regulier (niet-track) programma (Revitalizing Neighbourhoods, Social Impact Assessment) worden in Groningen geven. Ook keuzevakken in het regulier programma kunnen in Groningen gegeven worden.
Carrière perspectieven variëren van werken bij overheden, onderzoeksbureaus, bedrijven, woningcorporaties en NGO's.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwMeer info over de vakken vind je op http://www.rug.nl/frw/education/master-info-frw/courses-master-cultural-geography. Vanaf september 2017 worden alle verplichte vakken in Leeuwarden gegeven.
periode
1234
Fieldwork Cultural Geography
5 EC
Place, Regions & Identities
5 EC
Optional courses
10 EC
Nature, Landscape & Heritage
5 EC
Master's Thesis Cultural Geography
20 EC
Qualitative Research Methods
5 EC
Revitalizing Neighbourhoods
5 EC
Social Impact Assessment
5 EC

tracks

track Tourism Geography and PlanningWelke invloeden heeft toerisme op de sociale, culturele en ruimtelijke kenmerken van een gebied? Hoe beïnvloeden toeristen bepaalde plaatsen en culturen, en hoe ervaren ze deze? Hoe passen regionale identiteiten binnen toeristische planning, en welke rol kan toerisme spelen in regionale ontwikkeling?.Toerisme is een globaal fenomeen met belangrijke regionale en lokale invloeden. Door de omvang van het aantal toeristische verplaatsingen en de mogelijke economische invloeden wordt toeristische ontwikkeling door beleidsmakers vaak gezien als een belangrijke strategie voor regionale ontwikkeling. Vooral in gebieden die te maken hebben met een achteruitgang in traditionele economische sectoren vormt toerisme een belangrijk instrument voor economische groei, verbetering van de levenskwaliteit en verhoging van de levensstandaard.In de mastertrack Tourism Geography and Planning kijk je in detail naar de interacties tussen toeristen, bezoekers en inwoners in bestemmingen. De track biedt internationale, plaatsgebonden, kritische en onderzoeksgeoriënteerde perspectieven. In het curriculum bespreek je socioculturele en ruimtelijke perspectieven op toeristische ontwikkeling, planningstheorieën, actuele onderzoeksmethoden en relevante praktijken over toerisme en plaatsen. Deze track maakt deel uit van de master Cultural Geography.De mastertrack Tourism Geography and Planning volg je in Leeuwarden (RUG/Campus Fryslân). De Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen werkt voor deze mastertrack samen met de School of Tourism Management van de NHL Stenden Hogeschool.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet50% zelfstudie
25% theorie
25% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, werkcollege, hoorcollege, individuele opdracht, zelfstudie
studiebegeleiding
Het onderwijs in de Master Culturele Geografie wordt in groepen van circa 20-25 studenten gegeven. Tijdens je opleiding maak je op intensieve manier kennis met de docenten en met je collega-studenten. De docenten van zijn enthousiast en toegankelijk. Voor je Masterthesis, het afstudeeronderzoek, krijg je een eigen begeleider toegewezen. Het onderzoeksproces wordt echter ondersteund door de verschillende stappen in het onderzoeksproces stapsgewijs met de hele groep Masterstudenten te bespreken.
studeren in het buitenland
Elk studiejaar verblijven tientallen studenten van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen als uitwisselingsstudent bij een buitenlandse universiteit. De faculteit heeft uitwisselingsovereenkomsten met universiteiten in Europa, Nieuw Zeeland en de VS.

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2021

aanmelding deadline : 15 januari 2021
collegegeld nog niet bekend

1 september 2020

aanmelding deadline : 15 augustus 2020
wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)

1 september 2021

aanmelding deadline : 15 augustus 2021
collegegeld nog niet bekend

toelatingseisen

taaltoets

 • English on VWO level
 • IELTS overall band 6.5, no less than 6.5 on each section
 • TOEFL (Internet-based):
 • Overall: 90
 • Reading: 21 (19-23)
 • Listening: 21 (20-23)
 • Speaking: 21 (20-22)
 • Writing: 24 (24-26)
 • Cambridge English: Cambridge certificate C1 Advanced or C2 Proficiency (formerly known as CAE/CPE)
 • Please note that TOEFL MyBest Scores are not considered in the Admissions procedure
 • An exemption can be given by the Admission Board.

vooropleiding
Academic Bachelor degree in geography or social sciences, with some background knowledge in Geography, including at least 10 ECTS in statistics and research methods.
Research Universities bachelor degrees in Social, Rural, Human Geography and Urban and Regional Planning; Spatial Planning and Design; Sociology; Social Psychology; Landscape Architecture; Cultural Anthropology; International Relations; Land Use Planning.

If you are not directly admissible you can follow a pre-master programme. See more information in the pre-master guide: https://www.rug.nl/frw/education/pre-master/

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Leeuwardenonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

23 studenten volgen deze opleiding
61% daarvan is vrouw
2 eerstejaars gestart in 2017
50% daarvan is vrouw
29331 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Ibn Battuta
Ibn Battuta is de Faculteitsvereniging van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen.
Door lid te worden van Ibn Battuta kun je deelnemen aan de sociale borrels, buitenlandse reizen, lezingen en alle andere activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd. Op deze evenementen kom je in contact met studenten van alle studiejaren, wat een geweldige manier is om vrienden te maken die een leven lang kunnen meegaan! Ibn Battuta organiseert ook informatieve en carrièregerichte activiteiten. Onze informatieve activiteiten, zoals lezingen, In-Housedays en de Carrièredag, zullen je helpen om je te oriënteren op je toekomst.

Op kamers in Leeuwarden

23096studenten studerend
6895studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Walter Apotheker
afgestudeerd in 2018 bij Sweco
Learning about different feelings people can have towards a place, the importance of heritage, and measuring place identity sounded (and were!) very interesting. Finding work after the programme was a lot easier than I expected.

Learning about different feelings people can have towards a place, the importance of heritage, and measuring place identity sounded (and were!) very interesting. Finding work after the programme was a lot easier than I expected.

In 2017 I was accepted to the pre-master programme for Cultural Geography. I picked the study because the presentation at the University’s Master’s day really spoke to me. For the Master’s day I had signed up for any presentation that sounded vaguely exciting which is something I can recommend if you’re not sure yet what you want to do in your Master’s...
One of the big advantages of Cultural Geography is that it’s a relatively small programme which means you will get to know all your fellow students. It also makes the courses more personal. Among my favorite courses were Nature, Landscape and Heritage and Social Impact Assessment. Having completed these courses also turned out to be helpful in finding a job. Finding work after the programme was a lot easier than I expected (former lecturers will help you if you ask them!) and I now work for Sweco, a European engineering company focused on designing the cities of the future.Walter


lees verder ...
Please in my backyard

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 RUG
Cultural Geography
gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 RUG
Tourism Geography and Planning
gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Afgestudeerden in de culturele geografie vind je op allerlei plekken.

Drie soorten werk springen eruit:

 1. het verrichten van onderzoek in de wetenschap of bij een onderzoeksbureau,
 2. het opstellen van beleid en adviezen en het behartigen van ruimtelijke belangen, en
 3. het overdragen van informatie in sectoren als monumentenzorg, toerisme, voorlichting, journalistiek of onderwijs. Je werkt dan bijvoorbeeld bij een gemeente, een provincie, bij een consultancybureau, een erfgoedorganisatie, een woningbouwvereniging of een uitgever.


Het komt ook voor dat afgestudeerden na hun master Culturele Geografie nog een tweede master volgen. De educatieve master Leraar Aardrijkskunde sluit direct aan.

Om de aansluiting tussen de opleiding en de arbeidsmarkt te optimaliseren, proberen we zo goed mogelijk contact te houden met onze alumni, onder meer via de LinkedIn groep Master Culturele Geografie.

Tijdens je studie kan je terecht bij de FSS Career Services.

Bekijk waar onze alumni terechtkomen in deze graphic!
aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UULeraar VHO aardrijkskunde full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Aardrijkskunde educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Aardrijkskunde part-time educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

afdelingshoofd ruimtelijke ordening
bedrijfshoofd bureau planologisch onderzoek (management)
bedrijfshoofd bureau planologisch onderzoek (meewerkend <50%)
beleidsmedewerker infrastructuur, planologie en volkshuisvesting (wetenschappelijk)
directeur bureau planologische dienst, onderzoek
hoofd milieudienstverlening
manager bureau planologische dienst, onderzoek (groot bedrijf)
planoloog
planontwikkelaar infra (wetenschappelijk)
regionaal planoloog
secretaris adviescommissie ruimtelijke kwaliteit (bouw- en woningtoezicht)
senior verkeersplanoloog
wetenschappelijk onderzoeker planologie
bron: CBS

Contact

Saskia Enuma

Study advisor

E: study.advice.fss@rug.nl
T: 050 36 33906
Drs. Nienke Harteveld

Study advisor

E: study.advice.fss@rug.nl
T: 050 36 33906
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite