Archeologie

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Per 1 september 2018 is een volledig nieuw Masterprogramma Archeologie van start gegaan.

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaMA
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60805
numerus fixusnee
honoursheeft honours track

Heb je een universitair of hbo bachelorsdiploma op zak en wil je aan het werk als archeoloog, in het veld, als beleidsmedewerker of ben je meer gericht op publieksbereik? Volg dan het nieuwe Masterprogramma in Groningen. Deze eenjarige Master is ingericht om je zo goed mogelijk voor te bereiden op een carrière op het gebied van de archeologie in Nederland. Dat betekent niet dat je uitsluitend met de archeologie van Nederland bezig bent. Je kunt ook onderwerpen uit de Klassieke en Mediterrane of Arctische archeologie kiezen, al naar gelang je eigen interesses. Ook bestaat de mogelijkheid je te specialiseren op het gebied van bijvoorbeeld de zoöarcheologie of archeobotanie, de conflictarcheologie, of op het gebied van beleid en publieksbereik. Het Nederlandstalige programma maakt van jou een academisch geschoold archeoloog die in staat is om een relevante bijdrage te leveren aan de praktijk van het brede archeologische werkveld. Je weet de academische wereld en de uitvoerende praktijk te verbinden en je beschikt over de competenties die noodzakelijk zijn om dit succesvol te doen.

Heb je nadrukkelijke onderzoeksambities en ambieer je een academische carrière? Dan ben je van harte welkom bij onze internationaal georiënteerde Engelstalige Onderzoeksmaster.

Elsevier: Master's programma Archeologie Universiteit van Groningen beste van Nederland.

Meld je aan voor de Online Masterweek!

Unifocus - Tentoonstelling Verborgen Verhalen

Waarom aan de RUG?

awardNVAO beoordeling goed
2014
  • Alle docenten zijn onderzoekers verbonden aan het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA). Je docent weet dus wat onderzoek is!
  • Groot aanbod van onderzoeksgebieden: van jagers-verzamelaars tot middeleeuwen en de Tweede Wereldoorlog, ten noorden èn ten zuiden van de Alpen.
  • Nauwe banden met archeologische bedrijven en erfgoedorganisaties
  • Sterke vertegenwoordiging van ecologische archeologie, beschikking over grote vergelijkingscollecties.
  • Op de praktijk gericht: van opgraven tot

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
Het Masterprogramma Archeologie bestaat in het eerste semester uit vier modules: Archeologie en Maatschappij, Archeologie en Erfgoed van de Tweede Wereldoorlog, Projectontwerp en Uitwerking, en Regionale Syntheses. In het tweede semester loop je stage en schrijf je een afstudeerscriptie. Hoewel de structuur vastligt in de modules, is er veel ruimte om daarbinnen een specialisatie (regio/periode/materiaal) te ontwikkelen of accenten aan te brengen.
periode
1234
Archeologie en Maatschappij
5 EC
Projectontwerp en Uitwerking
10 EC
Regionale Syntheses
10 EC
Archeologie en Erfgoed van WOII
5 EC
Scriptie afstuderen
20 EC
Stage
10 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet40% zelfstudie
30% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsdiscussie, hoorcollege, individuele opdracht, integratie module, literatuurstudie, ontwerpproject, practicum, project, stage, werkcollege, zelf-evaluatie, zelfstudie
studiebegeleiding
Elke masteropleiding heeft een studieadviseur waar je terecht kunt als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Bij complexere zaken, bijvoorbeeld studievertraging, functiebeperking of langdurig ziek zijn, kun je terecht bij een studentendecaan.
Ook worden er cursussen aangeboden die je kunnen helpen om beter te kunnen studeren, zoals studiestress en presenteren. Deze kun je volgen bij de afdeling Studieondersteuning van het Studenten Service Centrum (SSC).

honours-/excellence program Master's Honours Programma

Het master Honours programma is speciaal ontwikkeld voor studenten die meer uit hun studietijd willen halen.

Het is een extra programma van 15 ECTS dat je naast je reguliere masteropleiding volgt. Het eenjarige programma heeft een interdisciplinair karakter, waarin je kennis gaat maken met diverse aspecten van leiderschap.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 15 augustus 2022
collegegeld nog niet bekend

Let op: instroom in februari is niet mogelijk. Voor meer informatie, neem contact op met de studieadviseur.
toelatingseisen

taaltoets
Extra taaleis Engels: minimum TOEFL eis iBT 90 (met een minimum van 21 voor alle onderdelen), of IELTS 6.5 (met een minimum van 6 voor alle onderdelen). Cambridge C1 Advanced of C2 Proficiency met een minimum score van 180.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

26 studenten volgen deze opleiding
46% daarvan is vrouw
1 eerstejaars gestart in 2017
0% daarvan is vrouw
29331 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Bachur
Bachur is de studievereniging voor alle studenten archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Naast het aanbieden van diverse vrijetijdsbestedingen is het doel van Bachur om het netwerk van archeologiestudenten uit te breiden, zodat studenten kunnen zien waar ze willen werken. Op deze manier organiseert Bachur verschillende activiteiten, zoals excursies en gezelligheid.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Sander Berendsen
Nynke de Vries
Daniël Postma
Daniël Postma about the 'Turf House Project'

Rick Broekroelofs
Student Rick Broekroelofs about 'block lifting' on Crustumerium

Mai Bos
Archaeological fieldwork in Italy

Jasper Huis in 't Veld
Jorn Seubers
Prof. Attema
onderzoeker
Prof. Attema about Crustumerium

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/9 RUG
Archeologie
star NVAO
€ 303 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/9 Universiteit Leiden
Applied Archaeology
€ 350 gemiddelde kamerhuur
32 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/9 Universiteit Leiden
Archeologie
€ 350 gemiddelde kamerhuur
32 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/9 Universiteit Leiden
Archaeological Science
€ 350 gemiddelde kamerhuur
32 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/9 Universiteit Leiden
Global Archaeology
€ 350 gemiddelde kamerhuur
32 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/9 Universiteit Leiden
Heritage and Museum Studies
€ 350 gemiddelde kamerhuur
32 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/9 Amsterdam UVA
Archaeology
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/9 Amsterdam VU
Mediterranean Archaeology
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/9 Amsterdam VU
European Archaeology
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.73.8
inhoud3.53.7
docenten3.83.8
studiefaciliteiten3.33.6
studielast2.73.1
studiebegeleiding-3.1
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Archeologie aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 9 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.7 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De perspectieven op de Nederlandse arbeidsmarkt voor archeologen zijn goed. Door het Europese Verdrag van Valletta (Malta) moet bij ruimtelijke ontwikkeling namelijk altijd rekening gehouden worden met archeologisch erfgoed. Hierdoor is de werkgelegenheid bij adviesbureaus en diverse overheden sterk toegenomen. Verder kun je ook terecht bij musea opf aan de slag als free-lance archeoloog.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Geschiedenis en staatsinrichting educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Geschiedenis en staatsinrichting part-time educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

als free-lance archeoloog
bij een archeologisch bureau
bij een culturele instelling
bij een museum
bij een overheidsinstelling
bron: StudieData

Contact

Ask Your Question Here

gebruik het contactformulier, we beantwoorden je vraag zo spoedig mogelijk

Drs. Marloes Bergmans

studieadviseur

Admission Office (Contact form)
T: +31-(0)50 363 8976
W: Admission Office (Contact form)
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite