Campus Fryslân

Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân zal de komende jaren ca. zes nieuwe masterprogramma's gaan aanbieden en een brede driejarige Engelstalige bacheloropleiding omvatten. Dit betekent dat de studenten zich breed oriënteren in verschillende (verwante) disciplines en vervolgens enkele specialisaties (tracks) kiezen. RUG/CF verzorgt niet één bepaald wetenschapsgebied, maar is gericht op de multidisciplinaire bestudering van wetenschappelijke vraagstukken samenhangend met maatschappelijke en economische thema's die als relevant zijn bestempeld voor de Friese regio.studentaantallen

man: 86 vrouw: 14

Contact

E :campusfryslan@rug.nl
T : +31 58 288
W :

bezoekadres

Campus Fryslân
Sophialaan 1
8911 AE Leeuwarden

postadres

Campus Fryslân