Succesvolle Energietransitie met Multidisciplinaire Aanpak

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Wilt u uw kennis van de energietransitie verder ontwikkelen? En uw organisatie verder helpen? Kies dan dit 5-daagse, Nederlandstalige executive programma voor professionals.

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomacertificate
typeshort course, 0 EC
taalvoornamelijk Nederlands
opleidingsduur5 dagen deeltijd
accreditatiesAACSB, EQUIS

In het executive programma onderzoeken we wat nu eigenlijk de voorwaarden voor een succesvolle energietransitie zijn. We benaderen deze problemen multidisciplinair, vanuit een technisch, economisch, maatschappelijk, sociaal-psychologisch, juridisch en politiek perspectief.

Verder onderzoeken we hoe consumenten, lokale gemeenschappen en innovators economische waarde creëren en bestaande aannames doen verschuiven.

Vanaf de start van de cursus wordt u betrokken bij de formulering van praktijkcasussen die alternatieve routes helpen definiëren naar een meer economisch efficiënt, technisch robuust en maatschappelijk geaccepteerd systeem. Het executive programma helpt u nieuwe inzichten en strategieën te ontwikkelen voor uw eigen organisatie om zo bij te dragen aan een succesvolle energietransitie.

[Dit programma is de Nederlandstalige voortzetting van The Community-Centric Energy Transition course van de University of Groningen Business School.]

Waarom aan de RUG?

De University of Groningen Business School (UGBS) is uniek, omdat wij de expertise in huis hebben om licht te laten schijnen op de energietransitie vanuit alle relevante wetenschappelijke disciplines. Deze variëren van technologie voor het maken van zonnecellen en batterijen, tot economie, recht, sociologie, psychologie en ruimtelijke planning.

Onderwijs

taal van onderwijs90% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, excursie, groepsdiscussie, hoorcollege, individuele opdracht, seminar, zelfstudie
doelstelling
Energietransitie is een complex maatschappelijk proces, dat over veel meer gaat dan vervanging van fossiele door hernieuwbare energie. Bedrijven en organisaties moeten reageren op de marktvraag naar duurzame en betaalbare energieproducten en -diensten. Daarnaast moeten de beleidskaders die op internationaal en nationaal niveau worden gesteld, plaats bieden aan het groeiend aantal decentrale initiatieven van onder meer prosumenten en coöperaties.
Succesvolle innovaties vragen om een strategische en multidisciplinaire aanpak. Er is niet alleen feitelijke kennis nodig over onder meer consumentengedrag, technologische ontwikkelingen, beleidswijzigingen en de spanningen tussen vraag en aanbod in het energiesysteem als geheel. Een duidelijke visie en stakeholder-management zijn daarnaast noodzakelijke voorwaarden voor een succesvolle energietransitie.

Bent u de energieprofessional die hierin een leidende rol wil spelen?

Voor u is het vijfdaagse executive programma 'Succesvolle energietransitie met multidisciplinaire aanpak' van de University of Groningen Business School ontwikkeld, mede mogelijk gemaakt door Energy Delta Institute, New Energy Coalition.

Toelating en kosten

toelatingseisen

vooropleiding
U heeft een hbo- of wo-diploma. Kennis van de Engelse taal is nodig, omdat sommige lezingen of gebruikte literatuur Engelstalig kunnen zijn.

werkervaring
Minimaal 5 jaar werkervaring; Kennis of ervaring op het terrein van energie is niet vereist.

inbegrepen in collegegeld
certificate
excursions
registration fee
lunch
study material

De stad

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in
?% daarvan is vrouw
29331 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

aan het woord: studenten en docenten

Charlotte Rogge
“Creatief denken, zonder financiële beperkingen”

“Tijdens het executive programma hebben we vanuit een academisch perspectief kennis opgedaan over een breed scala aan bestaande en relevante energietechnologieën. Ook kregen we de mogelijkheid om creatief te leren denken, zonder enige financiële beperkingen. Dit was voor mij heel waardevol.”

Charlotte Rogge, Senior adviseur strategisch omgevingsmanagement, Gasunie
Joàn Teerling
“Meer zicht op het grotere geheel binnen de energietransitie.”

“De energietransitie is een veelomvattend proces dat niet alleen de productie betreft, maar waar ook veel maatschappelijke en juridische aspecten bij komen kijken. Ik vond het als productontwikkelaar dan ook interessant om meer te weten te komen over het grotere geheel. Dat was voor mij een belangrijke reden om deel te nemen aan dit programma. Daarbij kwamen er inzichten vanuit de psychologie en marketing aan bod; dimensies die ook steeds meer een rol gaan spelen binnen mijn organisatie."

"Een belangrijk aandachtspunt binnen het programma is de focus op lokale gemeenschappen...
Vooral de georganiseerde excursie naar het aardbevingsgebied in Loppersum en ‘t Zandt hebben mij in laten zien hoe inzichten binnen bepaalde gemeenten voort kunnen komen uit een decentrale aanpak. Voorheen was ik vooral bekend met de besluitvorming van bovenaf, maar als je het bottom-up organiseert dan gaan er andere krachten spelen.Voor het uitvoeren van mijn huidige functie is het van belang om ook op strategisch niveau na te denken over de energietransitie. Naast de nieuwste academische inzichten waren de discussies hierover met docenten en deelnemers daarvoor heel waardevol, net als de momenten van reflectie. De mededeelnemers hadden verschillende achtergronden, waardoor ik veel heb opgestoken van de kennis en ervaringen uit andere bedrijfstakken. Tevens komt het netwerk dat ik aan het programma over heb gehouden nog geregeld van pas.”


lees verder ...
studenten

Contact

Drs. Andrea Poelstra

Customer Contact University of Groningen Business School

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite