Tandheelkunde

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Lijkt het je leuk om een mooie kroon te maken en kun je begrip opbrengen voor de angsten en verwachtingen van patiënten? De studie Tandheelkunde leidt je op tot het beroep van tandarts.

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56560
numerus fixus48plaatsen
honoursnee

Studenten Tandheelkunde krijgen veel praktisch onderwijs. Allerlei technieken en behandelmethoden oefen je eerst op kunstkoppen. Je werkt vaak op het lab met je eigen setje kunstkaken en kunsttanden. Hiermee leer je praktische dingen zoals boren of een tand weer opbouwen.De opleiding kent een bijzonder onderwijssysteem. In een tiendaagse leercyclus staat een probleem van een patiënt centraal. Je moet als student zelf proberen de casus op te lossen. Je bestudeert de bijbehorende theorie. Door te studeren aan de hand van concrete problemen bereid je je goed voor op je latere werk als tandarts. Tandheelkunde werkt nauw samen met de hbo-opleiding Mondzorgkunde van de Hanzehogeschool. Zo leren studenten samenwerken. In een later stadium van de studie doe je dit in een onderwijsteampraktijk. Hierin behandel je zelf patiënten samen met studenten Mondzorgkunde. Naarmate je verder komt in je studie krijg je meer verantwoordelijkheden.

Notitie: Tandheelkunde is een numerus fixus studie. De nieuwe studenten worden toegelaten via de decentrale selectie. De volledige opleiding Tandheelkunde duurt zes jaar: drie jaar bachelor en drie jaar master. Pas daarna ben je tandarts.

Korte film over de bacheloropleiding Tandheelkunde

Waarom aan de RUG?

Het curriculum is probleemgestuurd onderwijs. In de masteropleiding wordt in de kliniek gewerkt in teams die zijn samengesteld uit studenten Tandheelkunde en Mondzorgkunde.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
De opleiding bestaat uit een driejarige bachelor-fase en een driejarige master. In de bachelor krijg je direct al een degelijke theoretische basis: jaarlijks doorloop je vier grote theorieblokken. Daarnaast word je gedurende het gehele jaar ook expliciet getraind in tandheelkundige vaardigheden in een modern skillslab (link: www.rug.nl/video/ba-tandheelkunde).
Reeds in het tweede en derde bachelor-jaar ligt nadruk op diagnostiek en behandeling van ziekten en afwijkingen, en vindt al daadwerkelijk de eerste patiëntenzorg plaats. Niet alleen de tandheelkundige invalshoek wordt daarbij gehanteerd, maar ook de medische. En er is ook aandacht voor bijvoorbeeld gedragsaspecten, zoals angst. Belangrijke lijn in de hele opleiding is dat je het tandheelkunde-vak leert aan de hand van casussen en problemen waarvoor je actief en zelfstandig antwoorden dient te vinden. Zo leer je denken en werken zoals later in de beroepspraktijk nodig is. Vanuit die optiek is de opleiding probleem- en patiënt-georiënteerd. Dit type onderwijs krijgt vorm in periodes van twee weken. Je start daarbij met een patiëntencasus die past in het thema van de tweewekelijkse cyclus. Daarmee ga je aan het werk in tutorgroepen, onder deskundige leiding van een tutor. Daar vindt discussie, research, uitwerking en rapportage plaats. De cyclus wordt afgesloten met een centraal responsie- en magistraalcollege.

1e jaar Het eerste jaar staat in het teken van introductie, oriëntatie, selectie en verwijzing. Als student krijg je in het propedeutische jaar inzicht in studie en beroep. Met alle aspecten van het tandartsenprofiel maak je kennis: de basiskennis, de beroepsuitoefening, de medische kant, de zorgverlening en de wetenschappelijk-academische invalshoek. De opleiding beziet aan het eind van het jaar op basis van je studieresultaten of je in staat geacht mag worden de hele studie te voltooien.
periode
1234
Wetenschappelijke scholing 1
Zicht op beroep en vakgebied
8 EC
Tandheelkundige vaardigheden en kennis
9 EC
Tandheelkundige vaardigheden en kennis
6 EC
Professionalisering 1
7 EC
Levensloop
8 EC
Het orale milieu
8 EC
Bedreiging en bescherming
8 EC
2e jaar In dit jaar ligt de nadruk op het kennen en verklaren van de meest voorkomende afwijkingen in de mond: cariës, parodontale afwijkingen, slijmvliesafwijkingen, kaakgewricht afwijkingen, en algemene gezondheidsproblemen. Verder verwerf je door intensieve training elementaire professionele vaardigheden. Binnen de onderwijseenheid Tandheelkundige Vaardigheden en Kennis van Vaardigheden maak je een start met patiënten behandeling. Nadruk ligt daarbij op onderzoek, diagnose en behandeling.
periode
1234
Weefselverlies
6 EC
Individuele profilering 2
5 EC
Professionalisering 2
6 EC
Tandheelk. (kennis van) vaardigheden 2A
12 EC
Tandheelk. (kennis van) vaardigheden 2B
8 EC
Wetenschappelijke scholing 2
5 EC
Orale geneeskunde
6 EC
Odontogene ontsteking en acute pijn
6 EC
Stoornissen in groei en ontwikkeling
6 EC
3e jaar Aan het eind van het derde bachelorjaar ben je in staat om de meest voorkomende afwijkingen op het gebied van de mondgezondheid te diagnosticeren, en heb je zicht op de daarvoor noodzakelijke hulpmiddelen. Je kunt diverse 'eenvoudige' behandelingen bij patiënten uitvoeren, zoals een gebitsreiniging, het restaureren van gebitselementen en het maken van en volledige prothese.
periode
1234
Herstel van occlusie
5 EC
Individuele profilering 3
5 EC
Professionalisering 3
7 EC
Tandheelk. (kennis van) vaardigheden 3
25 EC
Wetenschappelijke scholing 3
3 EC
Complexe diagnostiek en behandeling
5 EC
Specialistische mondzorg 1
5 EC
Specialistische mondzorg 2
5 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet40% zelfstudie
20% theorie
40% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, groepsdiscussie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, integratie module, laboratoriumwerk
doelstelling
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS (20 deeltijd) hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.
Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 15 januari 2022
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
VWO N&Taangevuld met biologie
VWO N&Gaangevuld met natuurkunde;keuze uit Wiskunde A of B
toelatingseisen

aanvullende vakeisen

vooropleiding
Informatie over vooropleidingseisen,
buitenlandse diploma's en overige diploma's is te verkrijgen via het Admissions Office via: https://www.rug.nl/education/contact/information-services/contact-form-admissions-office

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

194 studenten volgen deze opleiding
75% daarvan is vrouw
32 eerstejaars gestart in 2017
91% daarvan is vrouw
29331 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

T.M.F.V. Archigenes
T.M.F.V. Archigenes is de studievereniging van Tandheelkunde en Mondzorgkunde in Groningen.
Deze studievereniging heeft onder andere als doel de belangen te behartigen van haar studenten en dit wordt bewerkstelligd door een belangenafdeling die de jaarvertegenwoordiging en verschillende onderwijscommissies ondersteund. Daarnaast organiseert T.M.F.V. Archigenes verschillende activiteiten zoals lezingen en een symposium.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/4 RUG
Tandheelkunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
32 eerstejaars
90% vrouw
? uur contacttijd/week
2/4 Radboud Universiteit
Tandheelkunde
star Keuzegids topopleiding 2016
€ 315 gemiddelde kamerhuur
54 eerstejaars
64% vrouw
? uur contacttijd/week
3/4 Amsterdam UVA
Tandheelkunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
4/4 Amsterdam VU
Tandheelkunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.2
inhoud3.93.9
docenten3.73.6
studiefaciliteiten3.83.5
studielast3.13.4
studiebegeleiding3.43.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 86 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Tandartsen werken steeds vaker in teamverband met andere tandartsen, mondhygiënisten, tandtechnici, tandartsassistenten en artsen. Nadat je een master van de opleiding Tandheelkunde voltooid hebt, kun je werken in een praktijk, in een ziekenhuis of in een inrichting. Er zijn na de opleiding twee richtingen waarin je je kunt specialiseren: de orthodontie en mondziekten en kaakchirurgie.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 4750gemiddeld bruto maandloon
8%kans op een vaste baan
83%kans op een voltijd baan
100%kans op een baan op niveau
83%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
96%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Maastricht UniversityHealthcare Policy, Innovation and Management+ aanv. eisen
RUGHuman Movement Sciences+ 60 EC pre-master
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
RUGSport Sciences+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVATandheelkunde+ aanv. eisen
Amsterdam VUTandheelkunde+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitTandheelkunde+ motivatiebrief
RUGTandheelkundegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Contact

Joost Sterkenburg

voorlichting

Admission Office (Contact form)

Advies bij niet toelaatbare profielen en buitenlandse diploma's

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite