Sociologie

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De opleiding is een studie voor mensen die zich willen verdiepen in de samenleving en willen bijdragen aan een betere maatschappij.

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56601
numerus fixusnee
honoursheeft honours track

Samenleven gaat niet altijd goed. Spanningen en conflicten zijn daarvan de zichtbare tekenen. De maatschappij functioneert door middel van wetten en voorschriften, regels, procedures en het prijsmechanisme van markten. Maar ook spontaan in verbanden van gezinnen en gemeenschappen werkt de samenleving.


*** studieinformatie in verband met corona ***

Waarom aan de RUG?

De opleiding Sociologie in Groningen kenmerkt zich door elk blok een zogenoemd project aan te bieden. In dit project gaan studenten actief aan de slag met een onderzoek, vaak in opdracht van een externe opdrachtgever. In de opbouw van de verschillende projecten oefenen studenten verschillende academische en onderzoeksvaardigheden.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwHet eerste jaar van de opleiding bestaat uit 30EC theorie, 20EC statistiek en methodologie en 10EC projecten. Meer informatie over de eerstejaars vakken van de opleiding Sociologie is te vinden op: http://www.rug.nl/ocasys/gmw/vak/showpos?opleiding=3267. Selecteer rechtsboven het juiste studiejaar.
1e jaar In het eerste jaar van de studie Sociologie, de propedeuse, maak je kennis met deze vier ordes in het maatschappelijke krachtenveld: organisaties, overheid, markt en de primaire orde. Ook is er aandacht voor onderzoek en statistiek. Er staan relatief veel contacturen geroosterd; met werkcolleges en tutorgroepen proberen we je te ondersteunen om goed studeergedrag te ontwikkelen.
periode
1234
Inleiding Sociologie
5 EC
Primaire orde
5 EC
Project: Tussen geld en geluk
5 EC
Statistiek 1
5 EC
Studiewerkgroepen
1 EC
Klassieke Sociologische teksten
5 EC
Markt
5 EC
Methodologie en Dataverzameling
5 EC
Overheid
4 EC
Statistiek 2
5 EC
Beleid en onderzoek
5 EC
Organisaties
5 EC
Statistiek 3
5 EC
2e jaar Het eerste semester van het tweede jaar bouwt voort op de inleidingen van het eerste jaar. Vanaf de tweede helft van het tweede jaar draait het om maatschappelijke vraagstukken en beleid. Je kiest een zogenoemde veldspecialisatie en neemt daarbinnen deel aan projecten waarin een opdracht van een extern bureau centraal staat. De velden die binnen de opleiding worden aangeboden zijn: arbeid, onderwijs, criminaliteit & veiligheid en gezondheidszorg.
periode
1234
Application of Theories
5 EC
Social and institutional change
5 EC
Project Europese Waarden
8 EC
Organisation and Society
5 EC
Professionele vaardigheden
2 EC
Sociale welvaart
5 EC
Arbeidssociologie
5 EC
Kwalitatieve onderzoeksmethoden
5 EC
Medische sociologie
5 EC
Onderwijssociologie
5 EC
Sociologie van criminaliteit en veiligheid
5 EC
Project: arbeid
10 EC
Project: criminaliteit en veiligheid
10 EC
Project: medische sociologie
10 EC
Project: Onderwijs
10 EC
Beleid en onderzoek
5 EC
Social networks
5 EC
3e jaar In de eerste helft van het derde jaar kies je een minor. Deze geeft je de mogelijkheid je kennis te verbreden bij een andere opleiding of universiteit. Je kunt ook studeren aan een buitenlandse universiteit.
In de tweede helft schrijf je je bachelorwerkstuk en staan vakken op het programma waarin ruimte is voor reflectie zoals bijvoorbeeld wetenschapsfilosofie.
periode
1234
Cyclus maatschappijtheorieën
4 EC
Testdagen en Vaardighedentraject
1 EC
Arbeidssociologie
5 EC
Medische sociologie
5 EC
Onderwijssociologie
5 EC
Sociologie van criminaliteit en veiligheid
5 EC
Bachelorwerkstuk
10 EC
Voortgezette Statistiek
5 EC
Wetenschapsfilosofie
5 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet40% zelfstudie
40% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, werkcollege, hoorcollege, groepsopdracht, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, project
onderwijsvormen
De opleiding Sociologie in Groningen werkt elk semester met een project waarin verschillende (onderzoeks)vaardigheden aan bod komen. In de projecten komt tevens de theorie en methodologie van de vakken in het blok aan de orde.
docenten
Vanwege de kleinschaligheid vande opleiding is het contact met docenten laagdrempelig.
studiebegeleiding
Aan het begin van het studiejaar start voor de eerstejaars studenten een studiewerkgroep onder leiding van een mentor. Naast eigen inbreng van de studenten, staan algemene studievaardigheden centraal. Er wordt onder andere gesproken over het belang van een goede planning en het voorbereiden op tentamens. De studieadviseur nodigt eerstejaars studenten uit voor een gesprek na het eerste blok van wie de studievoortgang niet naar wens verloopt.
studeren in het buitenland
Studeren in het buitenland kan bij voorkeur in het 1e semester van het 3e jaar. De opleiding heeft contacten met een aantal universiteiten in Europa en daarbuiten.
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS (20 deeltijd) hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.
Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

honours-/excellence program Honours College

Het Honours College biedt talentvolle en gemotiveerde studenten de kans meer uit zichzelf te halen.

Dat doe je door het volgen van een extra (honours)programma van 45 studiepunten naast je reguliere bacheloropleiding van 180 studiepunten, en door tal van andere activiteiten die je samen met honoursstudenten van andere opleidingen onderneemt en organiseert. Ontwikkeling van talent en eigen initiatief zijn de uitgangspunten van het honoursprogramma van de RUG.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
collegegeld nog niet bekend

Studenten die zich via studielink aanmelden voor de opleiding sociologie krijgen een matchingstraject aangeboden. De matching bestaat uit een verplichte online matchingscursus. Daarnaast is er een mogelijkheid voor een (vrijwillig) gesprek met de studieadviseur.
toelaatbare profielen
VWO N&Ttoelaatbaar
VWO N&Gtoelaatbaar
VWO E&Mtoelaatbaar
VWO C&Mtoelaatbaar
hbo-pEr zijn aanvullende voorwaarden voor studenten met een hbo-propedeuse. Kijk op: https://www.rug.nl/gmw/education/voorwaarde-hbo-propedeuse
WO propedeusetoelaatbaar
toelatingseisen

basiskennis
Voor de opleiding is beheersing van wiskunde van belang. Je zult in de bachelor verschillende statistiek- en methodologievakken volgen waarvoor het belangrijk is dat je kennis hebt van wiskunde.

vooropleiding
Iedereen die geen diploma heeft dat directe toelating geeft tot de studie, zoals een vwo-diploma en minstens 21 jaar oud is, kan in de gelegenheid gesteld worden een universitair toelatingsexamen af te leggen, het colloquium doctum.

Meer informatie over het colloquium doctum bij de opleiding Sociologie is te vinden op: https://www.rug.nl/gmw/education/colloquium-doctum.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

226 studenten volgen deze opleiding
60% daarvan is vrouw
41 eerstejaars gestart in 2017
73% daarvan is vrouw
29331 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Sociëtas
Sociëtas is de studievereniging van de opleiding Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft 250 leden.
Sociëtas organiseert regelmatig activiteiten voor alle sociologiestudenten. Zoals lezingen, excursies, een buitenlandse reis, het introductieweekend, een liftwedstrijd, borrels en de Nacht van de Sociologie. Ook organiseert de vereniging een boekenverkoop aan sociologiestudenten.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

student Yvonne Post
In de opleiding leer je op een andere, kritische manier te kijken naar onderwerpen waar iedereen wel een mening over heeft

Mijn naam is Yvonne Post, ik zit nu in het derde jaar van de bachelor Sociologie. Op de middelbare school had ik het vak Maatschappijwetenschappen, wat ik erg interessant vond. Toen ik op zoek ging naar studies die in het verlengde van dit vak lagen kwam ik uit bij Sociologie in Groningen.De studie voldoet zeker aan mijn verwachtingen. Het is interessant om bezig te zijn met maatschappelijke thema's. Het zijn onderwerpen waar iedereen wel een mening over heeft, zoals de vluchtelingenproblematiek, ongelijkheid in de samenleving, criminaliteit of het milieu...
Ik keek daar eerst erg tegenop want ik was niet echt goed in wiskunde A op de middelbare school. Maar omdat ik wist dat ik daar slecht in was heb ik me er heel hard voor ingezet, en uiteindelijk heb ik alles in een keer gehaald. Eigenlijk is het best goed te doen, de truc is alleen dat je het moet bijhouden. Ook had ik veel aan mijn tutor, dat is vaak een ouderejaars student waar je vragen aan kunt stellen. Wat ook fijn is aan Sociologie is dat het een relatief kleine opleiding is. Je kent je medestudenten en je hebt persoonlijk contact met docenten.Tijdens de opleiding doe je veel projecten waar je onderzoeksvaardigheden leert en toepast. Bijvoorbeeld voor één project onderzochten we voor de gemeente Groningen hoe je duurzaam gedrag onder ouderen kunt stimuleren. Het beleidsadvies dat we na het onderzoek uiteindelijk opstelden hebben we vervolgens aan de gemeente gepresenteerd. Op die manier leer je echt hoe je Sociologie in de praktijk kunt gebruiken.

Ik vind Groningen een hele leuke studentenstad. Het heeft toch een beetje het ons kent ons gevoel van een dorp, maar dan in de stad. Dat maakt Groningen erg fijn.Na mijn bachelor wil ik twee masters gaan combineren, de master Arbeidssociologie en de master Human Resource Management van bedrijfskunde. Ik wil later het bedrijfsleven in om me bijvoorbeeld bezig te houden met efficiënte bedrijfsvoering en hoe je ervoor kunt zorgen dat alle medewerkers zich inzetten voor hetzelfde organisatiedoel.


lees verder ...
student Roelof Dijkstra
Je merkt dat het een sociale studie is, het is heel open, docenten zijn erg benaderbaar en kunnen zich goed verplaatsen in hun studenten

Tijdens mijn hbo opleiding Economie ging ik twijfelen of dit wel de richting was die ik op wilde. Ik heb de opleiding afgemaakt, maar ben ondertussen gaan kijken naar wat ik dan wel wilde. Ik vond maatschappelijke kwesties tijdens mijn studie altijd heel interessant en heb bijvoorbeeld veel stage gelopen en onderzoek gedaan bij zorginstellingen. Uiteindelijk kwam ik uit bij Sociologie.De master in Groningen leek me een goede keuze, de combinatie van sociologische vakken en verder als basis statistiek sprak me aan...
Ik wil me specialiseren in medische sociologie en daarna de master Sociologie van Gezondheid, Welzijn en Zorg gaan doen. Het liefst zou ik later dan ook iets doen op het gebied van beleid in de zorg.
Ik vond vorig jaar het eerste blok gelijk interessant, het was heel breed maar meteen heel sociologisch. Het ging bijvoorbeeld over relaties tussen vrienden en familie, of over de vraag 'waarom is er criminaliteit?'.

Er zijn wel redelijk wat verschillen met mijn vorige opleiding, ook al is het niet per se veel moeilijker. Op het hbo had ik bijvoorbeeld soms wel acht vakken, nu heb ik er maar twee, waardoor je veel zelfstandiger moet studeren. Tentamens zijn heel anders, het zijn altijd open vragen waarbij je veel moet uitleggen en toepassen. Hbo'ers zijn vaak gewend aan kortere tentamens en multiple choice, dus dan kan dat lastig zijn. Maar als je je er gewoon goed op voorbereid is het wel te doen.

Je merkt dat het een sociale studie is, het is heel open, docenten zijn erg benaderbaar en kunnen zich goed verplaatsen in hun studenten. De opleiding is niet zo groot, dus je leert makkelijk je medestudenten kennen.


lees verder ...
student Sofie Wiersma
Dat is heel tof, dat je als tweedejaarsstudent al een organisatie helpt. Daar was ik toen wel heel trots op.

Mijn naam is Sofie Wiersma, 20 jaar oud en op dit moment zit ik in het derde jaar van de studie Sociologie. Voordat ik me inschreef heb ik een aantal voorlichtingsevenementen bezocht, waaronder de open dagen. Daar heb ik ook met een aantal studenten gesproken die de studie al deden, en zij gaven een leuk en goed beeld van de studie.Ze vertelden onder andere dat Sociologie veel verschillende invalshoeken heeft, en dit bleek te kloppen. Dat maakt de studie zo ook leuk, vind ik...
Ik heb een brede interesse in bijna alle gebieden, en dat komt in de bachelor Sociologie erg goed samen.De structuur van de studie vind ik erg prettig. In het eerste jaar word je breed geïnformeerd, en in het tweede jaar mag je je gaan specialiseren in een bepaald traject. Ik heb gekozen voor de richting Arbeidssociologie, dat is meer de economische kant van Sociologie. In het derde jaar heb je weer de mogelijkheid om je te verbreden dankzij de vrije minor ruimte. De mogelijkheden zijn echt enorm met deze studie. In het tweede jaar heb ik een project gedaan waarbij we een onderzoeksrapport moesten schrijven voor een organisatie in Groningen. Dat hebben ze uiteindelijk ook gebruikt! Dat is heel tof, dat je als tweedejaars student al een organisatie helpt in de stad. Daar was ik toen wel heel trots op.Sociologie in Groningen is een kleine studie, ongeveer zeventig eerstejaars. Dat betekent dat je na een paar maanden bijna iedereen wel kent, ook van andere jaarlagen. Dat is heel leuk. Ook de docenten kennen mij persoonlijk. Dat spreek mij heel erg aan. Bovendien is de locatie erg fijn. We hebben een grote tuin, en veel studieruimtes. Voor de sfeer alleen al zou ik zeker naar Groningen gaan om Sociologie te studeren!


lees verder ...
lecturer Arie Glebbeek
Arie Glebbeek, docent Beleidsontwerp & Arbeidssociologie

Ik geef in de Bachelor het vak arbeidssociologie en in de Master geef ik beleidsontwerp. Mijn expertise ligt voornamelijk bij arbeidssociologie, beleidssociologie en sociale welvaart. Deze thema's houden zich bezig met alle grote maatschappelijke problemen van onze tijd. Heel veel kwesties die ons bezig houden en die ons bestaan kleuren zijn eigenlijk sociaal economische kwesties.Arbeidssociologie ligt in de kern daarvan. Je houdt je onder andere bezig met de arbeidsmarkt, de
arbeidsverhoudingen, inkomensontwikkeling, de relatie tussen arbeid en vrije tijd en de loopbanen van mensen...
Dat wil zeggen; soms zijn het hele oude kwesties die optreden. Een voorbeeld hiervan is de economische crisis van het afgelopen decennium. Dit was eigenlijk een hele “klassieke” crisis die dezelfde oorzaken had als de grote crisis van de jaren 30. Er zijn natuurlijk ook heel veel dingen die we voor het eerst meemaken, zoals de flexibilisering van de arbeidsmarkt of de afstemming tussen werk en privé. Met de moderne informatie technologieën zijn deze werelden enorm in elkaar geschoven.Bij beleidsontwerp behandel je in feite alle beleidsterreinen. Hierin komen vraagstukken m.b.t. onderwijs, criminaliteit of gezondheidszorg aan de orde. De scoop is heel breed. In mijn colleges probeer ik altijd zoveel mogelijk gebruik te maken van actuele voorbeelden. De opleiding sociologie is gestructureerd langs de vier voornaamste maatschappelijke ordes. Deze zijn; de markt, de overheid, organisaties én de gemeenschap. In de vakken die ik geef leen ik dan ook waar het nodig is van andere wetenschappen; zoals de economie. Er zitten veel economische inzichten geïncorporeerd in de vakken die ik geef. Wat is dan specifiek sociologisch domein?Sociologen hebben bij uitstek oog voor het feit dat mensen sociale behoeften hebben. Alle goederen en diensten die we produceren betekenen welvaart, maar onze welvaart hangt in belangrijke mate ook af van de tijd en ruimte die we voor elkaar hebben. Wat bij uitstek een sociologische opbrengst is van mensen is sociale waardering; de waardering die je van elkaar krijgt. Deze waardering is net zo belangrijk voor mensen als de goederen en diensten die ze hebben. Ik probeer in de vakken die ik geef dan ook nadrukkelijk de sociale welvaart en de bronnen van sociale waardering te incorporeren.Wij zijn van oudsher een vrij generalistische opleiding waarvan afgestudeerden in een hele waaier van beroepen en sectoren terechtkomen. Het gros van de afgestudeerden komt terecht in beleidsfuncties van de overheid. Dan kan je denken aan Den Haag en aan ministeries, maar een nog grotere groep gaat aan de slag bij de lagere overheden; zoals gemeenten of provincies. Daarnaast is er de wereld van het toegepaste onderzoek, veelal bestaande uit commerciële onderzoeksbureaus. In toenemende mate wordt de sector van de gezondheidszorg belangrijk. Daar komen erg veel sociologen terecht omdat veel gezondheidsproblemen ook sociale wortels hebben. Bijvoorbeeld alle ziektes die gerelateerd zijn aan stress, eenzaamheid of levensstijl. Artsen weten dat ze relaties moeten aangaan met gedragswetenschappers en sociale wetenschappers om het totaalplaatje te zien.De opleiding sociologie is een kleine opleiding. Je bent hier geen nummer, je bent gekend. Je komt in een kleinschalige omgeving terecht waar veel contact is met docenten. Activiteiten die veel aan bod komen tijdens de studie zijn wetenschappelijke literatuur lezen en leren hoe je onderzoek verricht.


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/8 RUG
Sociologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
41 eerstejaars
73% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/8 Erasmus
Sociologie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
53 eerstejaars
60% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
3/8 Radboud Universiteit
Sociologie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
28 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
4/8 UU
Sociologie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
77 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/8 Amsterdam UVA
Sociologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
30 eerstejaars
76% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/8 Amsterdam UVA
Sociology
€ 424 gemiddelde kamerhuur
30 eerstejaars
76% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/8 Tilburg University
Sociologie
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/8 Amsterdam VU
Sociologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
6 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.1
inhoud3.83.9
docenten3.93.8
studiefaciliteiten3.93.6
studielast3.83.7
studiebegeleiding3.83.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 79 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Veel sociologen vinden een functie als beleidsadviseur, organisatieadviseur, of stafmedewerker. Dit kan zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven. In de non-profitsector zijn vooral de gezondheidszorg en het onderwijs belangrijke werkterreinen. Ook zetten sociologen eigen advies- of onderzoeksbureaus op.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1967gemiddeld bruto maandloon
50%kans op een vaste baan
20%kans op een voltijd baan
38%kans op een baan op niveau
34%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
62%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenAfrican Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUDesign Cultures+ motivatiebrief
RUGBehavioural and Social Sciences research+ aanv. eisen
Amsterdam VUBeleid, Communicatie en Organisatie+ aanvullende vakeisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAChild Development and Education (research MSc) research+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ cijfergemiddelde
RUGClinical and Psychosocial Epidemiology researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUJournalistiek+ 30 EC pre-master
Wageningen UniversityCommunication, Health and Life Sciences+ aanv. eisen
Amsterdam VUCriminologiegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
UUSociocultural Transformation researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCulture, Organization and Managementgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityData Science and Society+ aanv. eisen
Tilburg UniversityDigital Culture Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen educationalgeen aanvullende eisen
RUGEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Maatschappijleer full-time,part-time,dual educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUEnvironment and Resource Managementgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEnvironment and Society studies+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityEthiek van Bedrijf en Organisatie+ 30 EC pre-master
RUGEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
RUGEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitFilosofie van de gedragswetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
RUGGeestelijke verzorging+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
RUGGeestelijke verzorging part-time+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
ErasmusGlobal Business & Sustainability+ basiskennis
Amsterdam VUGlobal Health (Research) research+ aanv. eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
ErasmusHuman Resource Management+ basiskennis
TU DelftIndustrial Ecology - TU Delft en Universiteit Leiden+ basiskennis
Amsterdam VUInternational Crimes, Conflict and Criminology+ aanv. eisen
Wageningen UniversityInternational Development Studies+ aanv. eisen
Tilburg UniversityLabour Law and Employment Relationsgeen aanvullende eisen
Amsterdam VULaw and Politics of International Security+ aanv. eisen
UULeraar VHO godsdienst/levensbeschouwing full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen dual educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector - MSc.+ aanv. eisen
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
RUGOnderwijsinnovatie+ aanv. eisen
RUGOnderwijswetenschappen+ motivatiebrief
Amsterdam UVAOnderwijswetenschappen part-timegeen aanvullende eisen
ErasmusOrganisational Change and Consulting+ basiskennis
Tilburg UniversityOrganization Studies+ aanv. eisen
Amsterdam VUOnderwijs en Innovatie+ aanv. eisen
Amsterdam VUOrthopedagogiek+ aanvullende vakeisen
Tilburg UniversityPhilosophy of Contemporary Challenges+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversityPhilosophy of Humanity and Culture+ 30 EC pre-master
RUGPhilosophy, Politics and Economics+ aanv. eisen
RUGPopulation Studiesgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenPublic Administration - MSc.+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance - MSc.+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance - MSc.+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership - MSc.+ aanv. eisen
Tilburg UniversityPublic Administration, Economics and Law+ aanv. eisen
RUGReligion and Cultural Heritage+ aanv. eisen
RUGReligion and Pluralism, Ancient & Modern+ aanv. eisen
RUGReligion, Health and Wellbeing+ aanv. eisen
RUGResearch Master in Economics and Business researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUSocial and Cultural Anthropologygeen aanvullende eisen
RUGSociologiegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUSociologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversitySociologygeen aanvullende eisen
UUContemporary Social Problems+ motivatiebrief
Tilburg UniversityStrategic Management Consultancy+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversitySupply Chain Management+ 30 EC pre-master
RUGTheologie & Religiewetenschappengeen aanvullende eisen
RUGTheologie & Religiewetenschappen research+ aanv. eisen
Maastricht UniversityWork, Health and Careergeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsadviseur/-medewerker
beleidsonderzoeker
docent
organisatieadviseur
sociaal wetenschappelijk onderzoeker
stafmedewerker
bron: StudieData

Contact

Studentassistenten Voorlichting Sociologie

Stel je vragen over hoe het is om Sociologie in Groningen te studeren aan onze studenten!

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite