Minorities & Multilingualism

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Hoe ga je om met (talige) diversiteit? Hoe geven minderheden vorm aan sociale ontwikkelingen? Vraagt de discussie over inclusie en diversiteit om nieuwe leiderschapsvaardigheden?

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56012
numerus fixusnee
honoursheeft honours track

Local roots, global outlook

Meer dan ooit zijn onze scholen, bedrijven en organisaties divers, en toekomstige leiders in het onderwijs, het bedrijfsleven, de politiek en andere velden moeten om kunnen gaan met deze diversiteit: ze hebben diversiteitsmanagement vaardigheden nodig.

Ons BA programma Minorities & Multilingualism leidt je op om zo’n diversiteitsmanager te worden. Je leert over de talen, culturen, geschiedenis, en politiek van etnolinguistische minderheden in de wereld. Daarnaast leer je ook hoe je onderzoek doet naar thema’s rondom minderheden en meertaligheid.

Ons driejarig programma bestaat uit een diverse combinatie van cursussen in de taalkunde, politieke en culturele geschiedenis, en sociale wetenschappen. In al deze cursussen komen diverse onderwerpen aan bod: minderheden, migratie, diversiteitsmanagement, en meertaligheid. Je kunt er ook voor kiezen om de regionale Friese taal te leren, die vaak als case-study in de colleges wordt gebruikt.

Je leert deze onderwerpen gedegen te onderzoeken en hier kritisch op te reflecteren. Daarnaast word je bekwaam in het bedenken van oplossingen, het geven van aanbevelingen en het schrijven van beleidsadvies dat organisaties en gemeenschappen kan helpen beter om te gaan met culturele en talige diversiteit.

Waarom aan de RUG?

awardKeuzegids topopleiding
2016 : score 88
 • Wij bieden een uniek perspectief: Minorities & Multilingualism is het enige programma in zijn soort in Nederland. Iedere cursus neemt het minderheids- en/of meertaligheidsperspectief als uitgangspunt.
 • Ons programma kenmerkt zich door de sterke samenwerking tussen studenten en stafleden. Met een voorkeur voor kleine groepen is er veel student-staf interactie mogelijk en heb je als student een goed contact met de docenten. De stafleden zijn experts in verschillende onderzoeksgebieden (zoals geschiedenis, taalkunde, antropologie en cultural studies), waardoor je de thema's rondom minderheden en meertaligheid vanuit verschillende perspectieven leert bekijken en behandelen.


Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDisclaimer: i.v.m. een programmawijziging kunnen de vakken van jaar 2 en 3 in de tabel hierboven nog wijzigen.

Uitgebreide informatie over de vakken vind je hier: https://www.rug.nl/ocasys/let/vak/showpos?opleiding=5628
1e jaar In het eerste jaar ontwikkel je de basis voor de verdere studie. Je krijgt vakken over de geschiedenis van talige minderheden in Europa, taalverandering, meertaligheid in de samenleving en taalkunde.
periode
1234
Introduction to Linguistics I
5 EC
Introduction to Minority Studies I: Global Minorities
5 EC
Minority Languages I
5 EC
Frysk as Minderheidstaal I keuzevak
5 EC
Introduction to Minority Studies II: Basic Concepts and Theories
5 EC
Minority Languages II
5 EC
Introduction to Linguistics II
5 EC
Frysk as Minderheidstaal II keuzevak
5 EC
Elective keuzevak
10 EC
Minorities in Europe I: Histories
5 EC
Multilingualism I: Social and Linguistic
5 EC
Eurolab Ia keuzevak
5 EC
Landen/samenleving, Midden-Oosten keuzevak
5 EC
Fryske Taalfeardigens Ia keuzevak
5 EC
Minorities in Europe II: Contemporary Issues
5 EC
Multilingualism II: Education
5 EC
Eurolab Ib keuzevak
5 EC
Fryske Taalfeardigens Ib keuzevak
5 EC
2e jaar In jaar twee breid je je kennis verder uit. De vakken omvatten thema's zoals culturele diversiteit van minderheden en culturele (kunst/literatuur) uitingen. Daarnaast ontwikkel je je onderzoeksvaardigheden en pas je deze toe in het lokale 'lab'. Ook start je met een zelfgekozen minor of kan je je specialiseren in het Fries.
periode
1234
Keuzevak 1 keuzevak
10 EC
Research Methodology I
5 EC
Minority representations in Arts, Culture and Media I
5 EC
Fryske Taalfeardigens IIa keuzevak
5 EC
Minority representations in Arts, Culture and Media II
5 EC
Fryske Taalfeardigens IIb keuzevak
5 EC
Research Methodology II
5 EC
Into the local laboratory: Cultural Heritage
10 EC
Into the local laboratory: Language
10 EC
Keuzevak 1 keuzevak
10 EC
Geschiedenis van Friesland keuzevak
10 EC
Intersectionality and super diversity keuzevak
10 EC
3e jaar In jaar drie rond je de studie af en bereid je je voor op verdere studie- en/of carrièremogelijkheden. Je kunt een semester naar het buitenland, of bijvoorbeeld een stage volgen. In het laatste semester schrijf je je Bachelorscriptie.
periode
1234
Aldfrysk keuzevak
10 EC
Fryske Taalkunde keuzevak
10 EC
Fryske Literatuer keuzevak
10 EC
Minor keuzevak
30 EC
BA Thesis M&M afstuderen
10 EC
Diversity in Education
10 EC
M&M Diversity Management
10 EC

minors

track Frisian

Binnen het hoofdprogramma Minorities & Multilingualism kan de student een volledige track Friese taal en cultuur volgen. Voor meer informatie zie de link hierboven.

minor MinorenHet vijfde semester besteed je aan je minor: een pakket samenhangende vakken dat toekomstgericht is. Het bereidt je voor op een vervolg in een mastertrack of op de arbeidsmarkt. Kies uit een careerminor, buitenlandminor, universitaire minor of facultaire minor.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet60% zelfstudie
30% theorie
10% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, stage, onderzoek, werkcollege, hoorcollege, groepsdiscussie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, zelfstudie, integratie module, project
studeren in het buitenland
exchange programs
 • Uitwisselingsprogramma - Duitsland
  Universiteit van Flensburg
 • Universidad de Deusto, Bilbao, Spain Uitwisselingsprogramma - Spanje
  Universiteit van Bilbao
 • Bangor University Welsh specialisation - Groot Brittanie
  Students who wish to specialise in Welsh as part of their BA M&M can do so by going to Bangor for 6-12 months during their third year of studies.
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


studiebegeleiding
De overgang van school naar universiteit brengt veel veranderingen met zich mee. In het eerste jaar van je studie word je daarom extra goed begeleid.
Om de overgang te versoepelen is er voor alle eerstejaars het mentoraatsysteem. Daarnaast kun je tijdens je gehele studie een afspraak maken met de studieadviseur. Daar kun je terecht als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Bij complexere zaken, bijvoorbeeld studievertraging, functiebeperking of langdurig ziek zijn, kun je terecht bij een studentendecaan. Ook worden er cursussen aangeboden die je kunnen helpen om beter te kunnen studeren. Deze kun je volgen bij de afdeling Studieondersteuning van het Studenten Service Centrum (SSC). Met deze faciliteiten zorgen we er samen met jou voor dat niet alleen de overgang van school naar universiteit goed verloopt, maar ook dat je je gehele studie met veel plezier en goede resultaten kunt volbrengen.

honours-/excellence program University of Groningen Honours College

Het Honours College biedt talentvolle en gemotiveerde studenten de kans meer uit zichzelf te halen.

Dat doe je door het volgen van een extra (honours)programma van 45 studiepunten naast je reguliere bacheloropleiding van 180 studiepunten, en door tal van andere activiteiten die je samen met honoursstudenten van andere opleidingen onderneemt en organiseert.

Ontwikkeling van talent en eigen initiatief zijn de uitgangspunten van het honoursprogramma van de RUG.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
collegegeld nog niet bekend


toelaatbare profielen
VWO N&Taangevuld met If you have passed the VWO (pre-university education) exam in English, you satisfy the language requirement.
VWO N&Gaangevuld met If you have passed the VWO (pre-university education) exam in English, you satisfy the language requirement.
VWO E&Maangevuld met If you have passed the VWO (pre-university education) exam in English, you satisfy the language requirement.
VWO C&Maangevuld met If you have passed the VWO (pre-university education) exam in English, you satisfy the language requirement.
hbo-pLanguage requirement English: Minimum requirement of TOEFL iBT 90 (with a minimum of 21 on all items), or IELTS 6.5 (with a minimum of 6 on all items). Cambridge C1 Advanced or C2 Proficiency with a minimum score of 180.
WO propedeusetoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

54 studenten volgen deze opleiding
78% daarvan is vrouw
13 eerstejaars gestart in 2017
85% daarvan is vrouw
29331 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Multi
Multi is de studievereniging voor studenten van de bacheloropleiding Minorities & Multilingualism. Ze organiseren diverse studie gerelateerde activiteiten, maar ook gezellige borrels om de mede studenten en professoren beter te leren kennen.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Helena Lupinc
Charlotte Hoogers
Coming from a bilingual environment I was familiar with the misconceptions surrounding bilingualism, I hope that by studying Minorities and Multilingualism I can be a step into the right direction to help get rid of the misconceptions surrounding both!

Coming from a bilingual environment I was familiar with the misconceptions surrounding bilingualism, I hope that by studying Minorities and Multilingualism I can be a step into the right direction to help get rid of the misconceptions surrounding both!
Sierd Prins
Fardau Visser
Sarah Tiplady
Jesse David Marinus

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.54.5
inhoud4.24.2
docenten4.44.4
studiefaciliteiten4.04.0
studielast4.44.4
studiebegeleiding4.24.2
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Minorities & Multilingualism aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 19 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.5 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met een diploma van Minorities & Multilingualism op zak ben je breed inzetbaar op de arbeidsmarkt. Je hebt kennis van (de problematiek van) minderheidsgroepen in de samenleving, wat je geschikt maakt om bij gemeenten en overheden aan de slag te gaan als beleidsmedewerker op de terreinen onderwijs, diversiteit, minderheden en ook cultureel erfgoed. Dit kan in Nederland, maar ook daarbuiten. Of doe verslag van minderheden en politiek over de gehele wereld als journalist.

Je kennis van meertaligheid en diversiteitsmanagement komt van pas in beroepen waarin je te maken hebt met mensen van verschillende (taal)achtergronden. Hoe kan een stad bijvoorbeeld omgaan met meertaligheid in het publieke domein? Als beleidsadviseur taal komt je kennis hierover goed van pas. Of specialiseer je in meertaligheid op de werkvloer en ontwikkel communicatiestrategieën voor (internationale) bedrijven. Met een Friese specialisatie kun je ook werken in de culturele sector van Friesland, bij de Provincie Friesland, bij het Historisch en Letterkundig Centrum Tresoar, de Afûk, of de Fryske Akademy.

De meeste studenten kiezen na hun studie voor een Masterprogramma, bijvoorbeeld de Master Multilingualism of Euroculture. Met een specialisatie in Friese taal en cultuur is het ook mogelijk om bijvoorbeeld je kennis van de Friese literatuur te verdiepen of om een onderwijsbevoegdheid te halen.aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
RUGEducatie in de Taal- en cultuurwetenschappen - Friese Taal en Cultuur full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
RUGEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
RUGEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLinguistics (Research) research+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
RUGMultilingualismgeen aanvullende eisen
RUGNeerlandistiekgeen aanvullende eisen
RUGTheoretical and Empirical Linguisticsgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

ambtenaar
beleidsmedewerker taal, cultuur, erfgoed

Een beleidsmedewerker ontwikkelt en evalueert (overheids)beleid en ondersteunt eventueel de beleidsuitvoering. Door de brede oriëntatie van de opleiding Minorities & Multilingualism ontwikkel je een uitstekende achtergrond om beleid te gaan maken op het gebied van minderheden, taal, politiek en cultuur.

communicatie-expert

Als communicatie-expert op het gebied van interculturele communicatie ga je strategisch te werk en adviseer je nationale en internationale organisaties over efficiënte en effectieve communicatie.

diverse functies

Wanneer je het Friese specialisatietraject volgt, kun je na je studie diverse functies in Friesland gaan uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan een baan bij de provinciale overheid of bij middelgrote culturele instellingen, zoals Tresoar, Afük, Fries Museum en Omrop Fryslân.

diversity manager en adviseur

Een diversity manager gaat over culturele diversiteit op de werkvloer en in organisaties en maakt beleid dat oplossingen biedt voor maatschappelijke uitdagingen, zoals gelijke kansen op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en de gezondheidszorg en de participatie van vluchtelingen in de samenleving.

docent
journalist
onderzoeker
vertaler
bron: StudieData

Contact

Ask Your Question Here

please fill in this contact form, we will answer you as soon as possible.

Dr. Sjoerd-jeroen Moenandar

Course Director

Helena Lupinc

Student Ambassador

Admission Office (Contact form)
T: +31-(0)50 363 8976
W: Admission Office (Contact form)
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite