Midden-Oostenstudies

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Conflicten, terrorisme, revoluties: het Midden-Oosten is een bijzonder dynamische en fascinerende regio die actueler en relevanter is dan ooit.

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56098
numerus fixusnee
honoursheeft honours track

Ben je geïnteresseerd in de conflicten in Syrië, Jemen, Irak en Iran, wil je de rol van religie in de Turkse en Israëlische politiek beter begrijpen of wil je meer inzicht in de culturele achtergrond van vluchtelingen uit de regio?

Kies dan voor Midden-Oostenstudies in Groningen.

Midden-Oostenstudies in Groningen biedt een breed en divers programma met nadruk op actuele ontwikkelingen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Je bestudeert vier kernthema's: geschiedenis, politiek, cultuur en religie.

Bij geschiedenis focust de opleiding op ontwikkelingen in de twintigste en eenentwintigste eeuw in landen als Egypte, Saoedi-Arabië, Israël, Turkije en Irak. Colleges over politiek geven je inzicht in thema’s als staatsvorming, dictatuur en conflict. Culturen in het Midden-Oosten bestudeer je aan de hand van bijvoorbeeld literatuur, architectuur en kunst. In modules over religie leer je alles over jodendom en islam en over de rol van religie in het hedendaagse Midden-Oosten. De hedendaagse thema’s die je bestudeert maken je vertrouwd met de regio en geven je inzicht in ontwikkelingen die ook voor Europa van groot belang zijn.

Naast deze thema’s leer je bij Midden-Oostenstudies een van de moderne talen uit de regio. Je kiest bij aanvang van de studie voor Modern Arabisch of Modern Hebreeuws. De taalopleiding in Groningen mondt uit in het buitenlandverblijf: in het tweede jaar verblijf je een half jaar in het Midden-Oosten. Studenten Arabisch gaan naar het Nederlands-Vlaams instituut in Caïro, Egypte of naar het Nederlands instituut in Rabat, Marokko. Studenten Hebreeuws studeren een semester aan de Ben Gurion University in Beer-Sheba, Israël. De opleiding faciliteert je verblijf en hieraan zijn geen extra studiekosten verbonden.

Lees hier meer over de afdeling Midden-Oosten Studies.

Waarom aan de RUG?

 • Focus op het moderne Midden-Oosten en actuele ontwikkelingen
 • Breed profiel met zowel taal- als themacolleges: geschiedenis, politiek, cultuur en religie
 • Buitenlandverblijf in Egypte, Marokko of Israël onderdeel van het programma
 • Kleinschalige opleiding, betrokken staf en studenten, actieve studievereniging

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar In het eerste jaar maak je kennis met de vier thematische speerpunten van de opleiding: geschiedenis, politiek, cultuur en religie. Zo bestudeer je de moderne geschiedenis van de regio, maak je kennis met jodendom en islam, bespreek je actuele politieke ontwikkelingen bij het vak Landen en Samenlevingen en leer je culturen van het Midden-Oosten kennen aan de hand van belangrijke steden als Jeruzalem en Istanboel. Ook begin je met het leren van een van de moderne talen: Arabisch of Hebreeuws.
periode
1234
Taalvaardigheid Arabisch of Hebreeuws 1
10 EC
Jodendom
5 EC
Geschiedenis van het moderne Midden-Oosten
5 EC
Academische vaardigheden Midden-Oostenstudies 1
5 EC
Islam
5 EC
Taalvaardigheid Arabisch of Hebreeuws 2
10 EC
Landen en samenlevingen van het Midden-Oosten
5 EC
Steden in het Midden-Oosten 1
5 EC
Academische vaardigheden Midden-Oostenstudies 2
5 EC
Steden in het Midden-Oosten 2
5 EC
2e jaar In het tweede jaar worden de verschillende thema's uitgediept en op elkaar betrokken. Zo leer je bij Islam en Moderniteit alles over de relatie tussen religie en politiek in het Midden-Oosten en leer je films uit de regio te analyseren om inzicht te krijgen in de recente geschiedenis en de culturen in de regio. Daarnaast vervolg je je taalstudie en verblijf je in het tweede semester een half jaar in het Midden-Oosten: in Egypte, Marokko of Israël.
periode
1234
Taalvaardigheid Arabisch of Hebreeuws 3
10 EC
Modern Jodendom en Islam
5 EC
Cultuur van Midden-Oosten in de film
10 EC
Islam en Moderniteit
5 EC
Buitenlandprogramma
30 EC
3e jaar In het eerste semester van het derde jaar volg je een Minor. In het tweede semester volg je verdiepende colleges over geweld en conflictbeheersing in het Midden-Oosten en over het thema literatuur en identiteit. Je sluit je Bachelor af met een scriptie.
periode
1234
Facultaire minor
30 EC
Literatuur en identiteit in het Midden-Oosten
10 EC
Geweld en Conflictbeheersing in het Hedendaagse Midden-Oosten afstuderen
10 EC
Bachelorscriptie afstuderen
10 EC

minors

minor MinorenHet vijfde semester besteed je aan je minor: een pakket samenhangende vakken dat toekomstgericht is. Het bereidt je voor op een vervolg in een mastertrack of op de arbeidsmarkt. Kies uit een careerminor, buitenlandminor, universitaire minor of facultaire minor.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet60% zelfstudie
30% theorie
10% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsdiscussie, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, project, stage, werkcollege, zelf-evaluatie, zelfstudie
studiebegeleiding
De overgang van school naar universiteit brengt veel veranderingen met zich mee. In het eerste jaar van je studie word je daarom extra goed begeleid met behulp van een docentmentor en studentmentoren.
Tijdens de mentorbijeenkomsten leer je hoe je effectief kunt studeren en hoe je bewuste keuzes maakt in je studie. Daarnaast kun je tijdens je hele studie een afspraak maken met de studieadviseur. Daar kun je terecht als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. De studieadviseur kan je bij complexe problemen ook doorverwijzen naar studentendecanen of cursussen van Studieondersteuning.

studeren in het buitenland
Studenten wordt aangeraden een buitenlandprogramma te volgen. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken.
exchange programs
 • Universiteit van Bengurion Uitwisselingsprogramma - Israël
 • Nederlands-Vlaams Instituut, Caïro Uitwisselingsprogramma - Egypte
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS (20 deeltijd) hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.
Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

honours-/excellence program University of Groningen Honours College

Het Honours College biedt talentvolle en gemotiveerde studenten de kans meer uit zichzelf te halen.

Dat doe je door het volgen van een extra (honours)programma van 45 studiepunten naast je reguliere bacheloropleiding van 180 studiepunten, en door tal van andere activiteiten die je samen met honoursstudenten van andere opleidingen onderneemt en organiseert.

Ontwikkeling van talent en eigen initiatief zijn de uitgangspunten van het honoursprogramma van de RUG.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
collegegeld nog niet bekend


toelaatbare profielen
VWO N&Taangevuld met Met het VWO examen Engels voldoe je aan de taaleis.
VWO N&Gaangevuld met Met het VWO examen Engels voldoe je aan de taaleis.
VWO E&Maangevuld met Met het VWO examen Engels voldoe je aan de taaleis.
VWO C&Maangevuld met Met het VWO examen Engels voldoe je aan de taaleis.
hbo-pTaaleis Engels: minimum TOEFL eis iBT 90 (met een minimum van 21 voor alle onderdelen), of IELTS 6.5 (met een minimum van 6 voor alle onderdelen).

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

81 studenten volgen deze opleiding
56% daarvan is vrouw
16 eerstejaars gestart in 2017
63% daarvan is vrouw
29331 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Siduri
Siduri is de studievereniging voor zowel Bachelor- als Masterstudenten van Midden-Oostenstudies aan de Rijksuniversiteit Groningen. Siduri wil een verbindende omgeving creëren voor haar studenten door het organiseren van studiegerelateerde activiteiten, zoals symposia, lezingen en reizen naar verschillende landen in het Midden-Oosten, maar ook socials en een jaarlijks kerstdiner.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Pieke Assmann
Precies wat ik hoopte dat het zou zijn

De opleiding Midden-Oostenstudies is precies wat ik hoopte dat het zou zijn. In het programma staan vier kernthema's centraal: geschiedenis, politiek, cultuur en religie. Je leert actuele vraagstukken en onderwerpen vanuit verschillende perspectieven te benaderen, waarbij je steeds dieper ingaat op de stof...
Het is ongelooflijk dat je na een paar weken al een klein gesprekje in het Arabisch of Hebreeuws kunt voeren.


lees verder ...
Jacobijn van den Berg
De studie wordt levend in de praktijk

Wat ik leuk aan Midden Oostenstudies vind is dat het ook een hele praktische studie is. Je leert natuurlijk op colleges hoe bepaalde religies of culturen in elkaar zitten, en in de huidige samenleving zie je dit meteen terug. Daarnaast kun je Arabisch of Hebreeuws studeren en zet je dit een half jaar voort in de regio. Dit betekent niet alleen dat je makkelijker kan communiceren met bijvoorbeeld vluchtelingen in Nederland, maar ook dat je sneller de stap neemt om door landen in het Midden-Oosten te reizen...
De opleiding is vrij klein en de meerderheid van de studenten zit bij de studievereniging, die bijvoorbeeld borrels, lezingen en reizen naar de regio organiseert.


lees verder ...
Lotte Oldejans
In plaats van mij te mengen in debatten, wilde ik op zoek naar kennis en nuance

Ahlan wa sahlan! Mijn naam is Lotte, ik ben 22 jaar en ik kom uit Enschede. Ik zit in het derde jaar van Midden-Oostenstudies en ik begin tegelijkertijd met de studie Human Geography & Regional and Urban Planning. Naast mijn studie heb ik wat bijbaantjes gehad en ben ik actief geweest bij studievereniging Siduri, maar dit jaar wil ik weer iets nieuws ondernemen als vrijwilliger bij Humanitas. In mijn vrije tijd doe ik graag yoga, lees ik boeken en ben ik bezig met de Turkse en Arabische taal.

...
Totdat ik achter het bestaan van Midden-Oostenstudies kwam. De regio had altijd al mijn aandacht getrokken door het nieuws, maar ook door geroeptoeter in mijn omgeving en op televisie over onderwerpen als de Islam en immigratie. In plaats van mij te mengen in debatten, wilde ik op zoek naar kennis en nuance. Na de middelbare school ben ik eerst gaan reizen door het Midden-Oosten en deze bijzondere ervaring bevestigde mijn studiekeuze. Na twee jaar studeren groeien mijn kennis, nieuwsgierigheid en enthousiasme nog altijd!Lees meer over Lotte en waarom ze koos voor de studie Midden Oosten Studies in Groningen.Vragen? Stuur Lotte een e-mail!


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 RUG
Midden-Oostenstudies
€ 303 gemiddelde kamerhuur
16 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 Universiteit Leiden
Midden-Oostenstudies
€ 350 gemiddelde kamerhuur
19 eerstejaars
57% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.94.0
inhoud3.93.8
docenten4.03.9
studiefaciliteiten3.93.7
studielast3.83.7
studiebegeleiding3.63.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Midden-Oostenstudies aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 30 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Onze studenten zijn werkzaam in:
 • politiek (Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Defensie)
 • diplomatie (ambassades in Nederland en het Midden-Oosten)
 • media (TV, radio, kranten)
 • samenleving (vluchtelingenwerk, integratie, radicalisme, NGO's in de regio)
 • bedrijfsleven (SHELL, AKZO-NOBEL)
 • wetenschap (onderzoek, promotie)

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na de Bachelor Midden-Oostenstudies kun je verdergaan met de Master Midden-Oostenstudies. Ook kan je met de Bachelor Midden-Oostenstudies toegang krijgen tot aanverwante Masters in bijvoorbeeld Geschiedenis, Internationale Betrekkingen, Ontwikkelingsstudies of Journalistiek.

Maar de kennis, inzichten en vaardigheden die je opdoet in de driejarige Bachelor bereiden je ook goed voor op de arbeidsmarkt. Je wordt opgeleid tot een veelzijdige Midden-Oostenexpert. Hieraan is in deze tijd veel behoefte bijvoorbeeld in relatie tot buitenlandpolitiek, vluchtelingenopvang en terrorisme en veiligheid. Onze oud-studenten werken zowel in het Midden-Oosten en Europa. Relatief veel afgestudeerden vinden een baan in de politiek en diplomatie, bijvoorbeeld bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken of op een ambassade. Ook werken oud-studenten regelmatig bij instanties die zich bezighouden met vluchtelingenopvang, integratie, veiligheid en contra-terrorisme. Maar ook kan je denken aan journalistiek, musea, het bedrijfsleven of de wetenschap: de brede achtergrond die je opdoet bij Midden-Oostenstudies geeft je veel opties voor vervolgstudie en loopbaan.aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RUGAmerican Studies+ aanv. eisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
RUGGeschiedenis Vandaag+ 30 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Arabisch educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Hebreeuws part-time educational+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
RUGMidden-Oostenstudiesgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenMiddle Eastern Studies+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPhilosophy in World Traditions+ aanv. eisen
RUGReligion and Cultural Heritage+ aanv. eisen
RUGReligion and Pluralism, Ancient & Modern+ aanv. eisen
RUGReligion, Conflict and Globalization+ motivatiebrief
RUGTaalwetenschappen research+ aanv. eisen
RUGTheologie & Religiewetenschappengeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bron: StudieData

Contact

Ask Your Question Here

please fill in this contact form, we will answer you as soon as possible.

Maaike Kroese

Studieadviseur

Lotte Oldejans

Student Ambassador

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite