Geneeskunde

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Wil je patiënten helpen en ziektes bestrijden? Bijvoorbeeld als arts of medisch onderzoeker?

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvooral Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56551
numerus fixusnee
honoursheeft honours track

In de bachelor studie Geneeskunde ontwikkel je medische kennis en competenties -en leer je deze toepassen in de praktijk.

In deze bacheloropleiding bereid je je voor op een loopbaan in de Geneeskunde. Omdat de ontwikkeling tot medisch professional veel tijd en aandacht vergt en we alle studenten optimaal willen voorbereiden, is er een beperkt aantal studieplekken beschikbaar. De opleiding Geneeskunde in Groningen heeft jaarlijks 410 plaatsen beschikbaar. Hiervoor kun je worden toegelaten via deelname aan een selectieprocedure. Het programma wordt tweetalig aangeboden. Let wel: ook in het Nederlandstalige programma maken we gebruik van Engelstalige literatuur.

De driejarige bacheloropleiding Geneeskunde in Groningen is patiëntgericht: al vanaf het eerste jaar heb je contact met patiënten. Aan de hand van hun problematiek maak je kennis met alle geneeskundige disciplines. Zelfstandig of in kleine groepjes werk je studieopdrachten uit. Tijdens een tweeweekse zorgstage ervaar je de dagelijkse gang van zaken op een afdeling in het ziekenhuis of een verpleeghuis.

Als student Geneeskunde bouw je een solide theoretische basis op en ontwikkel je academische en praktische vaardigheden.

Waarom aan de RUG?

Kenmerken van het Groninger curriculum zijn: een probleemgestuurd programma waarin de patiënt en de student centraal staan. Van studenten wordt veel zelfstandigheid en eigen activiteit verwacht.
Kenmerken van het Groninger curriculum zijn:
  • Het is een probleemgestuurd programma;
  • De patiënt en de student staan centraal;
  • De studenten hebben een zelfstandige en actieve rol.

De bacheloropleiding onderscheidt 3 typen onderwijseenheden:

  1. Oorzaken van Ziektes
  2. Competentieontwikkeling
  3. Kennisprogressie

De onderwijseenheden Oorzaken van Ziektes richten zich op de ontwikkeling van medische kennis. In de onderwijseenheden Competentieontwikkeling staat de ontwikkeling van de competenties centraal die belangrijk zijn om een goede arts te kunnen worden. Deze competentieontwikkeling vindt plaats binnen een Learning Community (Intramurale Zorg, Duurzame Zorg, Global Health of Innovatieve Gezondheidszorg). In de onderwijseenheden Kennisprogressie wordt je persoonlijke ontwikkeling van kennis getoetst in een landelijke voortgangstoets. Hierbij word je score afgezet tegen het gemiddelde niveau van medische kennis van je medestudenten en vergeleken met het landelijk gemiddelde. Zo leer je je eigen lacunes in medische kennis te herkennen. In totaal maak je 4 keer per jaar een voortgangstoets.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwKenmerken van het Groninger curriculum zijn:
een probleemgestuurd programma waarin de patiënt en de student centraal staan. Van studenten wordt veel eigen activiteit verwacht.

Alle studenten die het bachelordiploma behalen hebben een gegarandeerde plek in de masteropleiding Geneeskunde.
periode
1234
1.1 Competentieontwikkeling (10 ECTS)
10 EC
1.1 Oorzaken van Ziektes (18 ECTS)
18 EC
1.2 Competentieontwikkeling (11 ECTS)
11 EC
1.2 Oorzaken van Ziektes (17 ECTS)
17 EC
Kennisprogressie Bachelor jaar 1 (4 ECTS)

profielen

profiel Learning Communities

De competentieontwikkeling vindt plaats in een Learning Community.

Een Learning Community is een kleine academische leergemeenschap waarin je samen met anderen werkt aan opdrachten, communicatietrainingen volgt en actief met je leerproces en professionele ontwikkeling bezig bent. Er zijn vier Learning Communities van elk ongeveer 110 studenten waarvan twee Nederlandstalige en twee Engelstalige.

Onderwijs

taal van onderwijs75% nl
25% en
onderwijsopzet65% zelfstudie
20% theorie
15% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoeksproject, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, workshop, groepsdiscussie, poster presentatie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, integratie module, project, laboratoriumwerk
docenten
Met docenten kan ook worden gecommuniceerd via Nestor, de digitale leeromgeving.
studeren in het buitenland
Internationale ervaring wordt vooral in de masterfase opgedaan. 65% van de studenten brengt een deel van de studietijd door in het buitenland.
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS (20 deeltijd) hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.
Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

honours-/excellence program Junior Scientific Masterclass

De Junior Scientific Masterclass, afgekort JSM, wil extra mogelijkheden creëren voor studenten die zich naast het bestaande programma interesse hebben in het doen van wetenschappelijk onderzoek.

Het ideaal is dat er meer artsen komen die naast de patiëntenzorg ook (klinisch-)wetenschappelijk onderzoek doen. Er is een groot tekort aan arts-onderzoekers.

Het JSM programma begon voorzichtig met enkele cursussen, maar is inmiddels uitgegroeid tot een professionele – voor medische studenten aangepaste – opleiding naast de studie geneeskunde of tandheelkunde. De JSM biedt allerlei cursussen aan die van start gaan in de tweede helft van het eerste jaar, uitbreiden in het tweede en derde jaar, en – na het behalen van de bachelorgraad – zelfs de mogelijkheid bieden om te solliciteren naar een eventuele plaats om een promotieonderzoek te doen tijdens de Masterfase (het zogenaamde (D)MD/PhD-traject).

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 15 januari 2022
collegegeld nog niet bekend


toelaatbare profielen
VWO N&Taangevuld met biologie
VWO N&Gaangevuld met natuurkunde
toelatingseisen

vooropleiding
Informatie over vooropleidingseisen,
buitenlandse diploma's en overige diploma's
Commissie bijzondere toelating via email: https://www.rug.nl/education/contact/information-services/contact-form-admissions-office
RUG Admissions Guide:
https://www.rug.nl/education/bachelor/international-students/admission-and-application/

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

1342 studenten volgen deze opleiding
67% daarvan is vrouw
370 eerstejaars gestart in 2017
66% daarvan is vrouw
29331 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Panacea
De Medische Faculteitsvereniging Panacea (M.F.V. Panacea) is de studievereniging voor alle Geneeskundestudenten van Groningen.
Panacea heeft aan de ene kant als doel de belangen van haar studenten te behartigen door onder andere het onderhouden van contact met de faculteit en de docenten, maar aan de andere kant probeert Panacea de studietijd iets extra's te geven door allerlei activiteiten te organiseren. Activiteiten die zoal georganiseerd worden zijn een Medische carrièredag en een symposium zodat studenten alles te weten komen over een bepaald medisch onderwerp.
IFMSA
IFMSA-Groningen is een medische studenten organisatie met een internationaal en idealistisch karakter, bedoeld voor studenten die zichzelf willen ontwikkelen tot artsen die gezondheid in een breder perspectief weten te plaatsen.
Samen proberen wij een bijdrage te leveren aan de bewustwording en verbetering van Global Health. Daarnaast willen we het onderwijs en de persoonlijke ontwikkeling van toekomstig artsen verbreden. Dit doen wij door internationale stages aan te bieden en door workshops, lezingen en cursussen te organiseren die allemaal een ander onderdeel van Global Health belichten.

Bij onze vereniging krijg je de kans om samen met andere enthousiaste studenten tal van leuke en interessante activiteiten te organiseren en daarmee je eigen ontwikkeling te bevorderen. Samen met je commissie bepaal je zelf hoeveel tijd jij in jouw functie stopt. Hierdoor is het zeer goed te combineren met de studie.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

studenten
Geneeskunde in Groningen

Jan Torge Fahl
Jan Torge Fahl, tweedejaars student Geneeskunde

onderzoeker
Prof. dr. Henny C. van der Mei, professor microbiologie

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/9 RUG
Geneeskunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
370 eerstejaars
65% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
2/9 Erasmus
Geneeskunde
star Keuzegids topopleiding 2015
€ 342 gemiddelde kamerhuur
382 eerstejaars
68% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/9 Universiteit Leiden
Geneeskunde
€ 350 gemiddelde kamerhuur
318 eerstejaars
59% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/9 Radboud Universiteit
Geneeskunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur
265 eerstejaars
70% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/9 Maastricht University
International Track in Medicine
€ 308 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/9 Maastricht University
Geneeskunde
€ 308 gemiddelde kamerhuur
321 eerstejaars
73% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
7/9 UU
Geneeskunde
€ 336 gemiddelde kamerhuur
209 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/9 Amsterdam UVA
Geneeskunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
226 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/9 Amsterdam VU
Geneeskunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
271 eerstejaars
78% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.84.2
inhoud3.73.9
docenten3.53.7
studiefaciliteiten3.93.7
studielast3.53.6
studiebegeleiding3.33.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 538 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Je bent pas arts als je na de bachelor de masteropleiding geneeskunde hebt afgerond. Daar in loop je klinische stages. Het derde en laatste jaar bestaat uit een semi-arts stage die je zelf kiest en een stage stage wetenschap. Daarna schrijf je in zes weken je afstudeerscriptie. Als je dit goed hebt afgerond ben je basisarts! Dan kun je gaan zoeken naar een baan en/of opleidingsplek waar je je kunt specialiseren tot bijvoorbeeld huisarts of chirurg.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 3200gemiddeld bruto maandloon
34%kans op een vaste baan
94%kans op een voltijd baan
97%kans op een baan op niveau
64%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
89%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RUGBehavioural and Cognitive Neurosciences research+ aanv. eisen
TU DelftBiomedical Engineering+ 36 EC pre-master
Radboud UniversiteitBiomedical Sciences+ 60 EC pre-master
Maastricht UniversityBiomedical Sciencesgeen aanvullende eisen
RUGClinical and Psychosocial Epidemiology researchgeen aanvullende eisen
ErasmusClinical Research researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitCognitive Neuroscience (research) research+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
RUGCPE Track Health Systems and Prevention researchgeen aanvullende eisen
UUDrug Innovation researchgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityEpidemiologygeen aanvullende eisen
UUEpidemiology researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitGeneeskunde+ 55 EC pre-master
RUGGeneeskundegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenGeneeskunde+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGlobal Healthgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUGlobal Health (Research) research+ aanv. eisen
Maastricht UniversityGovernance and Leadership in European Public Healthgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityHealth Education and Promotiongeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityHealth Humanities+ aanv. eisen
Universiteit TwenteHealth Sciences+ 15 EC pre-master
Maastricht UniversityHealthcare Policy, Innovation and Managementgeen aanvullende eisen
RUGHuman Movement Sciences+ 60 EC pre-master
Maastricht UniversityHuman Movement Sciencesgeen aanvullende eisen
UULeraar VHO biologie full-time,part-time educational+ 72 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie educational+ 72 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie educational+ 72 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie part-time educational+ 72 EC pre-master
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
ErasmusMolecular Medicine research+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
UUOne Healthgeen aanvullende eisen
RUGReligion, Health and Wellbeing+ aanv. eisen
TU DelftScience Communication educational+ toelatingsgesprek
RUGSport Sciences+ 60 EC pre-master
Universiteit TwenteTechnical Medicine+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenVitality and Ageinggeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityWork, Health and Careergeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Contact

Contact us Medicine

Staff UMCG

Admission Office (Contact form)

Admissions Office

T: +31 (0)50-3638004
W: Admission Office (Contact form)
ambassadors

Information for prospective students

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite