Filosofie

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Hou je van kritisch redeneren? Sta je open voor verschillende manieren van denken? Wil je bezig zijn met maatschappelijke en wetenschappelijke vragen? Dan is deze opleiding iets voor jou.

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvooral Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56081
numerus fixusnee
honoursheeft honours track

Als filosofiestudent stel je vragen waar anderen genoegen nemen met antwoorden. Zo draag je bij aan de verheldering en oplossing van problemen in de wetenschap en de samenleving.

Je deinst er niet voor terug om over abstracte vragen na te denken. Je bent kritisch en houdt niet van zweverigheid. Je wilt een gestructureerd overzicht van de filosofie, maar wilt niet alles voorgekauwd krijgen. Je bent geïnteresseerd in maatschappelijke en wetenschappelijke vragen. Je bent gefascineerd door de verschillende denkwijzen die mensen er in de loop van de tijd op na hielden. Meer informatie is te vinden in de studiegids 2023-2024 (pag. 37).

Meld je aan voor de Bachelor Open Dag van 10 November 2023 of doen mee aan een filosofie webklas in het najaar van 2023.

Jort Hiemstra (2e jaars filosofie student)

Waarom aan de RUG?

awardKeuzegids topopleiding
2016, 2022
Deze opleiding kreeg het Kwaliteitszegel Topopleiding van de Keuzegids 2018. Sinds het ontstaan van de Keuzegids en de Beste Studies-ranglijst van Elsevier wordt Filosofie in Groningen consequent als één van de beste in het land beoordeeld, regelmatig als dé beste. In 14 jaar tijd stonden we 12x op nummer 1 in de Elsevier-ranglijst, die gebaseerd is op de resultaten van een enquête onder studenten.
De 2 overige keren stonden we op nummer 2. Een recente beoordeling gaf het onderzoek aan de faculteit het predicaat 'Excellent'.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar In het eerste jaar krijg je een overzicht van de geschiedenis van de filosofie en maak je kennis met verschillende wijsgerige disciplines: ethiek, kennistheorie en wetenschapsfilosofie, sociale en politieke filosofie, logica en argumentatietheorie.
periode
1234
Geschiedenis van de Filosofie: Oudheid t/m 20e eeuw
30 EC
Ethiek
7.5 EC
Logica en argumentatietheorie
7.5 EC
Sociale en Politieke Filosofie
7.5 EC
Ken- en wetenschapsleer
7.5 EC
2e jaar In het tweede verdiep je je kennis van de wijsbegeerte. De vakken die je volgt zijn dan minder inleidend van aard. Je volgt bijvoorbeeld nu niet een algemeen overzichtscollege over de filosofie van de Griekse oudheid en middeleeuwen, maar alleen een college over Aristotelisme. Bij argumentatiefilosofie analyseer je argumentatieschema's en paradoxen. En bij Sociale en politieke filosofie 2 staat het begrijpen van hedendaagse politieke theorie centraal.
periode
1234
Mondelinge filosofische vaardigheden
2 EC
Geschiedenis van de Filosofie: Taal en werkelijkheid
7 EC
Philosophy of Mind: Lichaam, brein, geest
7 EC
Ethiek 2: Morele verantwoordelijkheid
7 EC
Geschiedenis van de filosofie: Hermeneutiek
7 EC
Buiten de muren
2 EC
Logica en kenleer
7 EC
Meta-ethiek
7 EC
Ken- en wetenschapsleer 2
7 EC
Sociale en politieke filosofie 2
7 EC
3e jaar Het derde jaar staat in het teken van keuzes: je mag een minor kiezen (30 ECTS) waarbij je je verdiept in een ander vakgebied. De RUG biedt een aantal minoren aan, maar je mag ook zelf een minorpakket samenstellen. Daarnaast kan je vier vakken filosofie kiezen binnen de richtingen Theoretische Filosofie, Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie, of Geschiedenis van de filosofie. Je sluit de bachelor af met een scriptie over een door jezelf geformuleerde onderzoeksvraag.
periode
1234
Minor
30 EC
Keuzevakken keuzevak
20 EC
Bachelorscriptiecursus en -scriptie
10 EC

Onderwijs

taal van onderwijs75% nl
onderwijsopzet60% zelfstudie
40% theorie
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, practicum, seminar, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
onderwijsvormen
De propedeusevakken worden doorgaans gegeven in de vorm van hoorcolleges van de docent, gevolgd door een werkcollege of practicum. De werkcolleges bieden ruimte aan inhoudelijke verdieping, vragen, discussie en oefening met de stof. Ze worden begeleid door docenten of student-assistenten. Bij ieder propedeusevak hoort daarnaast een reeks van vier practica, waarbij onder begeleiding van een vaste practicumdocent gericht gewerkt wordt aan het ontwikkelen van filosofische vaardigheden.
doelstelling
De opleiding Wijsbegeerte heeft als doel studenten zelfstandig en kritisch te leren nadenken over de fundamentele vraagstellingen van de Filosofie alsmede over de relaties tussen filosofische vraagstellingen en problemen in de verschillende wetenschappen en maatschappij.
studiebegeleiding
Als je vragen hebt of advies wilt over je studie en aanverwante zaken, of als je problemen hebt die het studeren in de weg staan, dan kun je een gesprek aanvragen met de studieadviseur. Wat je daar bespreekt, wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld. Verder worden bachelorstudenten begeleid door een tutor, die met elke student vast contact onderhoudt over zijn of haar studieverloop. Eerstejaars krijgen daarnaast in groepjes van ongeveer tien personen een ouderejaars als studentmentor.
studeren in het buitenland
Studeren in het buitenland kan een zeer waardevolle ervaring zijn: je leert een andere cultuur kennen, je verbetert je talenkennis en je leert meer zelfstandig te zijn. Het is mogelijk om als bachelorstudent wijsbegeerte naar het buitenland te gaan. Het derde jaar van de opleiding is daarvoor geschikt. Het is raadzaam om hierover tijdig afspraken te maken met de opleiding in verband met de aanmeldingsdeadlines voor uitwisselingsprogramma's en de organisatie van het buitenlandverblijf.
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS (deeltijd: 20 ECTS) hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.
Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

honours-/excellence program Honours College

Ben jij een talentvolle student en zoek je graag een extra uitdaging? Dan kun je in aanmerking komen voor een plaats in het Honours College van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het Honours College is een extra programma van 45 ECTS dat je naast de bacheloropleiding volgt en waarvoor je geen extra collegegeld hoeft te betalen. Het programma duurt twee en een half jaar, waarin verdieping en verbreding centraal staan.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2024

aanmelding deadline : 1 mei 2024
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
VWO N&Taangevuld met
VWO N&Gtoelaatbaar
VWO E&Mtoelaatbaar
VWO C&Maangevuld met
hbo-pEen hbo-propedeuse (met havo) geeft met ingang van 1 september 2015 niet meer automatisch toegang tot opleidingen aan de RUG. De opleiding Wijsbegeerte stelt echter geen aanvullende eisen aan studenten die met een hbo-propedeuse willen instromen. Neem voor meer informatie contact op met de studieadviseur.
studie kosten
bron: Rijksuniversiteit Groningen
bedrag kostenpost
€ 500studiematerialenper jaar

De stad

studievereniging

STUFF
STUFF is de studievereniging van de Faculteit Wijsbegeerte.
STUFF organiseert filosofische activiteiten, zoals lezingen en debatten en ook reizen naar buitenlandse universiteiten, maar ook veel gezellige bijeenkomsten zoals een maandelijkse borrel in het stamcafé, (thema-)feesten, wedstrijden, enz

aan het woord: studenten en docenten

Myrthe van den Hoed
Ik vind het belangrijk om een open blik te houden

Bij filosofie vraag je altijd door, ben je altijd op zoek naar het waarom. Je hebt een open, kritische blik. Ik vind het belangrijk om dat vast te houden, in plaats van in één paradigma te blijven hangen. Een van de leukste dingen aan de studie vind ik het enthousiasme van de docenten. Ze hebben duidelijk plezier in wat ze doen en er is veel interactie.Het is heel fijn om in zo’n sfeer les te krijgen, je wordt er zelf ook nog enthousiaster door...
Studeren voelt dan ook niet als ‘moeten’, omdat ik dingen vanuit mijn eigen interesse doe.


lees verder ...
studenten
Juist omdat ik zo'n brede interesse heb, past filosofie zo goed bij me.

Eerst wilde ik biologie of scheikunde combineren met wijsbegeerte. Maar ik wil filosofie eigenlijk met alles combineren, dus heb ik helemaal voor filosofie gekozen. Juist omdat ik zo'n brede interesse heb, past filosofie zo goed bij me.Logica vind ik het leukste vak. Daar kun je echt je verstand gebruiken. Ik vind het leuk om me tijdens het lezen af te vragen wat ik eigenlijk lees...
We zitten met vijf filosofiestudenten op een groep van 300. Ik ben heel benieuwd!


lees verder ...
Oscar Stolk
Een van de leukste vakken vind ik logica, een vak dat je kunt zien als een grensvlak tussen filosofie en wiskunde.

'Omdat ik altijd al erg geïnteresseerd was om alles vanuit verschillende invalshoeken te bekijken en om meer uitdaging te zoeken, ben ik wijsbegeerte gaan doen naast mijn studie sterrenkunde. Een van de leukste vakken vind ik logica, een vak dat je kunt zien als een grensvlak tussen filosofie en wiskunde. Wijsbegeerte geeft mij inzichten waar ik in de toekomst veel baat bij zal hebben.'

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/11 RUG
Filosofie
star Keuzegids topopleiding 2016
Keuzegids topopleiding 2022
€ 303 gemiddelde kamerhuur
21 eerstejaars
57% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
2/11 Erasmus
Filosofie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
32 eerstejaars
37% vrouw
? uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
3/11 Universiteit Leiden
Filosofie
star Keuzegids topopleiding 2016  76
€ 350 gemiddelde kamerhuur
49 eerstejaars
32% vrouw
? uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
4/11 Universiteit Leiden
Global and Comparative Perspectives
€ 350 gemiddelde kamerhuur
49 eerstejaars
32% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/11 Radboud Universiteit
Filosofie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
48 eerstejaars
43% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
6/11 Radboud Universiteit
Philosophy, Politics and Society
€ 315 gemiddelde kamerhuur
73 eerstejaars
56% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/11 UU
Filosofie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
64 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/11 Amsterdam UVA
Filosofie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
48 eerstejaars
54% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/11 Tilburg University
Filosofie
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/11 Amsterdam VU
Filosofie
star Keuzegids topopleiding 2017
€ 424 gemiddelde kamerhuur
15 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
11/11 Amsterdam VU
Philosophy
€ 424 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als afgestudeerde filosoof liggen er tal van mogelijkheden open. Je blijkt je kans op een baan te vergroten als je in denken en doen flexibel bent en een aantal belangrijke vaardigheden beheerst. Je moet hoofdzaken en bijzaken kunnen onderscheiden, je moet problemen scherp en helder kunnen analyseren, je moet een kritische houding hebben, je moet goed kunnen communiceren, je moet je bewust zijn van de morele gevolgen van je handelingen en je moet creatief zijn.

En dat zijn nu net de vaardigheden die filosofen beheersen!

Filosofen vinden onder andere werk in het onderwijs. Ook gaan ze regelmatig aan de slag in de politiek of als journalist, redactioneel medewerker of beleidsmedewerker bij bedrijven of de overheid. Daarnaast is het mogelijk om onderzoeker aan een universiteit te worden.aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UUApplied Ethics full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenAsian Studies (60EC)+ aanv. eisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
Radboud Universiteitfenomenologie, hermeneutiek en psychoanalysegeen aanvullende eisen
RUGDDM Religion and Pluralism + motivatiebrief
RUGDigital Humanitiesgeen aanvullende eisen
RUGEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Filosofie educationalgeen aanvullende eisen
RUGEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
RUGEuropese Letteren en Interculturaliteit+ aanv. eisen
RUGEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofiegeen aanvullende eisen
RUGFilosofiegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityFilosofie part-timegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van Taal en Cognitiegeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAWijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
RUGGeestelijke verzorging+ aanv. eisen
RUGGeschiedenis+ 30 EC pre-master
RUGGeschiedenis Vandaag+ aanv. eisen
RUGHeritage and Religion+ aanv. eisen
RUGHistory and Heritage Consultancy+ aanv. eisen
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
UULeraar VHO filosofie full-time,part-time educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Filosofie educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Filosofie educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Filosofie part-time educational+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitLiteratuur en Samenleving+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUOnderwijs en Innovatie+ aanv. eisen
UUPhilosophy research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPhilosophy (60 ec)+ aanv. eisen
Amsterdam UVAPhilosophy (research MA) researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitPhilosophy (research master) researchgeen aanvullende eisen
Universiteit TwentePhilosophy of Science, Technology & Society full-time,part-timegeen aanvullende eisen
RUGPhilosophy, Politics and Economics+ aanv. eisen
Universiteit LeidenGlobal and Comparative Philosophy+ aanv. eisen
Universiteit LeidenModern European Philosophy+ aanv. eisen
Universiteit LeidenMoral and Political Philosophy+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPhilosophical Perspectives on Politics and the Economy+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPhilosophy in World Traditions+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPhilosophy of Humanities+ aanv. eisen
RUGPolitics, Organizations and Learning Histories+ aanv. eisen
RUGReligion and Pluralism, Ancient & Modern+ aanv. eisen
RUGReligion, Conflict and Globalization+ aanv. eisen
RUGReligious Diversity in a Globalised World (EM) research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
RUGTheologie & Religiewetenschappen research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Radboud UniversiteitTourism and Culturegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitTweejarige Educatieve Master Filosofie educationalgeen aanvullende eisen
RUGPast, Present and Future+ aanv. eisen
RUGWerk en Zingeving+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker sociale zaken en welzijn
bron: UWV

Contact

Anouk Labberté

studieadviseur

Faculty Organization

General

T: 050-3636161
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite