Europese talen en culturen

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Wil je graag een deskundige worden over de cultuur, talen en politiek van Europa?

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taaldeels Nederlands
deels Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56124
numerus fixusnee
honoursheeft honours track

De studie Europese talen en culturen (ETC) speelt in op de groeiende behoefte aan wetenschappelijk opgeleide deskundigen die:

Je verdiept je in de belangrijkste taalkundige, politieke, culture en sociale onderwerpen in hedendaags Europa om de onderlinge relaties, verschillen en overeenkomsten tussen nationale en regionale culturen in Europa te begrijpen. Zo zul je de toekomstige uitdagingen leren begrijpen en kunnen bijdragen aan de complexe besluitvorming in culturele, politieke en onderwijs gerelateerde instituties.

Het programma kent een flexibele opzet. Je specialiseert je in één van de profielen:

In het derde jaar kun je in het buitenland studeren. In het tweede en derde jaar volg je inhoudelijke vakken in de door jou gekozen taal. Daarnaast kun je je verder specialiseren in de Minor, keuzevakken en/of een korte stage. Je rondt je Bacheloropleiding af met een scriptie.

Europese Talen en Culturen studeren in tijden van Corona

De COVID-19-crisis is een onzekere tijd.
De BA Europese Talen en Culturen is uitstekend voorbereid op de huidige omstandigheden:

 • Tijden van crisis vormen één van de voornaamste aandachtsgebieden in het onderzoek dat binnen het programma wordt verricht. Als je de impact van de COVID-19-crisis wilt begrijpen, biedt dit programma je uitstekende mogelijkheden (ELC-Lecture Series “Cultures of the Crisis”: https://www.rug.nl/research/research-let/onderzoek-per-vakgebied/europese-talen-en-culturen/live-lectures-cultures-of-the-crisis-corona-and-beyond)
 • Het programma behoort tot de wereldtop als het gaat om digitaal onderwijs en onderzoek. Je zult één van de eerste studenten zijn om baanbrekende virtuele omgevingen te gebruiken in online en offline onderwijs (Perusall-video: https://youtu.be/bxEfWdfxj28, Flipped Classroom: https://youtu.be/qHI91h3-kpE).
 • Je zult alle voordelen hebben van een online universiteit zo lang als de distant learning-maatregelen nodig zijn en je zult deel worden van een levendige academische omgeving als er weer fysiek onderwijs mogelijk is (Welcome to Groningen: https://youtu.be/zVzI7z3-Lu4).
 • De Rijksuniversiteit Groningen beschikt over een heel grote hoeveelheid digitale bronnen die je helpen bij het doen van je eigen online onderzoek.
 • Europese Talen en Culturen is een onderzoeksgedreven programma waarbij de student grotendeels zijn/haar eigen tempo bepaalt en en gevorderde geesteswetenschappelijke en technologische vaardigheden aanleert.


Nieuw: Europese talen en culturen

Waarom aan de RUG?

 • Verdieping in Europa's politieke, culturele, sociale en taalkundige dimensies
 • Ruime taalkeuze: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands als vreemde taal, Russisch, Spaans en Zweeds
 • Specialisatie in drie profielen: Taal & Maatschappij, Cultuur & Literatuur, Politiek & Maatschappij
 • Intensieve colleges taalvaardigheid, doorgaans in kleine groepen, leidend tot een hoog taalvaardigheidsniveau
 • Ruime keuzemogelijkheden in Minoren en keuzevakken
 • Veel werkcolleges binnen ETC worden zowel in het Nederlands als in het Engels aangeboden


Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar In het eerste semester start je met inleidende colleges over de drie profielen: Europese Taal en Maatschappij, Europese Cultuur en Literatuur, Europese Politiek en Maatschappij. Daarnaast volg je de eerste taalvaardigheidsvakken in de door jou gekozen taal. Vanaf het tweede semester maak je een keuze uit één of twee van de profielen voor het vervolg van je studie. Ook volg je gedurende het eerste jaar taalvaardigheidsvakken in de door jou gekozen taal.
periode
1234
Studying Europe
5 EC
Taal en Maatschappij Hoorcollege + Werkcollege
5 EC
Taalvaardigheid 1a+1b gekozen taal
10 EC
Cultuur en Literatuur Hoorcollege + Werkcollege
5 EC
Politiek en maatschappij Hoorcollege + Werkcollege
5 EC
Taalvaardigheid 2a + 2b gekozen taal
10 EC
Vrije ruimte
10 EC
Themacollege 1 in gekozen profiel
5 EC
Themacollege 2 in gekozen profiel
5 EC
2e jaar Je gaat verder met een specialisatie in één of twee van de drie profielen (Taal en Maatschappij, Cultuur en Literatuur en/of Politiek en Maatschappij) en leer je je verder bekwamen in academische vaardigheden. Binnen jouw profiel kun je je in werkstukken en opdrachten richten op de taal en het taalgebied van je keuze. Daarnaast ga je verder met taalvaardigheid en vakken over jouw taalgebied.
periode
1234
Taalvaardigheid 3a + 3b gekozen taal
10 EC
Themacollege 3 in gekozen profiel
5 EC
Vrije ruimte
10 EC
Themacollege 4 in gekozen profiel
5 EC
Themacollege 5 in gekozen profiel
5 EC
Vrije ruimte
10 EC
Taalspecifieke module 1 Politiek en Maatschappij
5 EC
Taalspecifieke module 1 Cultuur en Literatuur
5 EC
Taalspecifieke module 1 Taal en Maatschappij
5 EC
3e jaar In het eerste semester van jaar 3 kies je je minor. Je kunt kiezen uit een buitenlandminor, een career minor met de optie van een stage, opdracht voor een werkgever of ondernemerschap, een facultaire minor, een educatieve minor of een universitaire minor. Tijdens de buitenlandminor studeer je aan een buitenlandse universiteit en breng je je taalvaardigheid op near-native niveau (zeer goede beheersing).
periode
1234
Minor
30 EC
Themacollege 6 in gekozen profiel
5 EC
Taalspecifieke module 2
10 EC
Bachelorscriptie afstuderen
10 EC
Themacollege 7 in gekozen profiel
5 EC

minors

profiel Europese Politiek en Maatschappij

Dit profiel richt zich op politieke en maatschappelijke uitdagingen in Europa in heden en verleden. Het gaat dieper in op vragen over democratie, sociale tegenstellingen en politieke waarden.

Hoe verhouden burgers zich tot hun regio, hun land en Europa?

profiel Europese Cultuur en Literatuur

In dit profiel bestudeer je Europa's culturele productie -zoals literatuur, films, series, games, theater, muziek of beeldende kunst- en de relevantie ervan voor de samenleving en ons dagelijks leven.

profiel Europese Taal en Maatschappij

Je bestudeert onder andere het ontstaan en de ontwikkeling van Europese talen binnen en buiten Europa. Zo is er aandacht voor taalgebruik, taalverandering en meertaligheid.

Attention will be paid, for example, to language use, language change and multilingualism.

specialisatie Duits

Vwo-eindexamen Duits is verplicht om toegelaten te kunnen worden voor Duits als majortaal.

specialisatie Italiaansspecialisatie Nederlands als vreemde taalspecialisatie Engels

Vwo-eindexamen Engels is verplicht om toegelaten te kunnen worden voor Engels als majortaal.

specialisatie Frans

Vwo-eindexamen Frans is verplicht om toegelaten te kunnen worden voor Frans als majortaal.

specialisatie Spaansspecialisatie Russischspecialisatie Zweedsminor MinorenHet vijfde semester besteed je aan je minor: een pakket samenhangende vakken dat toekomstgericht is. Het bereidt je voor op een vervolg in een mastertrack of op de arbeidsmarkt. Je kunt kiezen uit een buitenlandminor, een career minor met de optie van een stage, opdracht voor een werkgever of ondernemerschap, een facultaire minor, een educatieve minor of een universitaire minor.

Onderwijs

taal van onderwijs50% nl
50% en
onderwijsopzet40% zelfstudie
30% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, integratie module, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, seminar, stage, werkcollege, zelfstudie
studiebegeleiding
De overgang van school naar universiteit brengt veel veranderingen met zich mee. In het eerste jaar van je studie word je daarom extra goed begeleid.
Om de overgang te versoepelen is er voor alle eerstejaars het mentoraatsysteem. Tijdens de bijeenkomsten leer je hoe je effectief kunt studeren en hoe je bewuste keuzes maakt in je studie. Daarnaast kun je tijdens je gehele studie een afspraak maken met de studieadviseur. Daar kun je terecht als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Zij kunnen je bij complexe problemen ook doorverwijzen naar studentendecanen of de cursussen van Studieondersteuning.

studeren in het buitenland
Een uitstekende manier om verder vertrouwd te worden met de taal en cultuur van je keuze is door het betreffende land of taalgebied te bezoeken. Daarom biedt het derde jaar de mogelijkheid voor een verblijf van een semester in een land waar uw doeltaal wordt gesproken.

De Faculteit der Letteren heeft uitstekende contacten met vele gerenommeerde universiteiten binnen en buiten Europa. Een verblijf in het buitenland is erg handig, maar ook erg leuk.
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS (20 deeltijd) hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.
Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

honours-/excellence program University of Groningen Honours College

Het Honours College biedt talentvolle en gemotiveerde studenten de kans meer uit zichzelf te halen, door een programma te bieden dat je naast je reguliere bachelor- of masteropleiding volgt.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
collegegeld nog niet bekend


toelaatbare profielen
VWO N&Taangevuld met Met het VWO examen Engels voldoe je aan de taaleis.
VWO N&Gaangevuld met Met het VWO examen Engels voldoe je aan de taaleis.
VWO E&Maangevuld met Met het VWO examen Engels voldoe je aan de taaleis.
VWO C&Maangevuld met Met het VWO examen Engels voldoe je aan de taaleis.
MBO niveau 4toelaatbaar
hbo-pLanguage requirement English: Minimum requirement of TOEFL iBT 90 (with a minimum of 21 on all items), or IELTS 6.5 (with a minimum of 6 on all items). Cambridge C1 Advanced or C2 Proficiency with a minimum score of 180.
hbo-pLanguage requirement English: Minimum requirement of TOEFL iBT 90 (with a minimum of 21 on all items), or IELTS 6.5 (with a minimum of 6 on all items). Cambridge C1 Advanced or C2 Proficiency with a minimum score of 180.
WO propedeusetoelaatbaar
toelatingseisen

vooropleiding
For Dutch as a foreign language, Italian, Russian and Swedish, no previous knowledge is necessary.

For Spanish, we offer two different levels: one for advanced learners and one for beginners. Students with a Dutch 'hbo propedeuse' diploma also need to meet the language requirements mentioned below.

French Plus

 • VWO + French as examenvak (with a sufficient grade)
 • 6 years of French in high school
 • High school diploma that clearly states an A2 level
 • Abitur + French as Leistungskurse or Profilfächer
 • DELF A2 (min 12,5 points for each part)
 • Valid TCF A2 (min 250 pts)

German Plus
 • VWO + German
 • Equivalent of A-level + German (obtained within the EU and not older than 2 years)

Spanish Plus
 • VWO with centraal examen Spanish
 • High school diploma that clearly states an A2 level

- DELE A2

English
 • Vwo + English
 • Equivalent of a VWO diploma for non Dutch students
 • Internet-based TOEFL test (iBT TOEFL, minimum score 92) minimum of 22 for each part.
 • IELTS, Academic Module, minimum score 6.5 for each part.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

456 studenten volgen deze opleiding
71% daarvan is vrouw
105 eerstejaars gestart in 2017
81% daarvan is vrouw
29331 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Esperia
Esperia is de studievereniging voor de studenten die de opleiding Europese Talen en Culturen aan de Rijksuniversiteit Groningen volgen. Het doel van Esperia is om academische activiteiten die de studenten helpen bij hun studie te combineren met sociale activiteiten die alle studenten van de vereniging met elkaar verbinden. Om dit doel te realiseren werkt Esperia regelmatig samen met andere organisaties in Groningen om een breed scala aan activiteiten te bieden aan haar leden.
De activiteiten die Esperia organiseert zijn onder andere socials, bedrijfsbezoeken, kroeglezingen, yogasessies en een jaarlijkse reis naar het buitenland.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Valentine
I chose the English-taught track so I could keep improving my English, while also learning a new language

I chose the Language and Society profile, with Spanish as my Major language. Alongside my degree programme, I’m a member of a student volleyball club and I enjoy having fun with my friends.Why European Languages and Cultures?I chose this degree programme because I really wanted to study a language, without being limited to just that one language. The European Languages and Cultures programme gave me the opportunity to study one or more languages, while also learning about linguistics, which really interests me...


lees verder ...
Aleksandra Giersz
Een rijke verscheidenheid aan vakken

Ik heb voor Europese talen en culturen gekozen vanwege de rijke verscheidenheid aan vakken en de mogelijkheid om je het studieprogramma helemaal eigen te maken. Na het behandelen van de basisaspecten van de profielen (taalwetenschap, literatuur, politiek en geschiedenis), kun je je specialiseren in je eigen interessegebieden.Naast mijn passie voor talen ben ik ook een groot liefhebber van literatuur...
Congressen, taalcafés, culturele avonden... er is zoveel te doen!Het aantal contacturen laat ook toe dat ik deel kan nemen aan extra curriculaire activiteiten. Als actief lid van een dans- en toneelvereniging kan ik stellen dat er geen betere manier is om je literatuurkennis toe te passen dan door zelf iets te creëren!


lees verder ...
Marie-anne Wits
Je wordt je bewust van wie je zelf bent

Zweden en het Zweeds bestuderen is als in een beslagen spiegel kijken: alles wat je ziet is net iets anders dan je gewend bent, maar de verschillen zijn zo subtiel dat je je ook bewust wordt van wie je zelf bent. Zweeds is vrij snel te leren, dus je kunt na een paar maanden zelf Zweedse romans en essays gaan lezen...
Ik kan je nu het verband tussen hamburgers en politiek bijvoorbeeld uitleggen. Met Zweeds leer je hoe het kan dat studeren daar gratis is, dat het voor Vikingen logisch was om naar Groenland te varen en waarom meisjes met Sankta Lucia brandende kaarsen in hun haar zetten.


lees verder ...
Hans de Jong
Wat me aantrok aan dit programma is de variëteit; hoe je de studie invult ligt bij jezelf

Over HansHoi! Mijn naam is Hans de Jong en ik ben 19 jaar oud. Ik ben tweedejaarsstudent bij de studie Europese Talen en Culturen. Als majortaal studeer ik Engels, daarnaast studeer ik Spaans als tweede taal. Voor mijn profiel heb ik Taal en Maatschappij gekozen. Buiten school houd ik me ook bezig met talen. Naast mijn studie lees ik veel, surf vaak rond op het internet en spreek ik graag af met vrienden.Waarom Europese Talen en Culturen?Ik heb Europese Talen gekozen omdat ik zeer geïnteresseerd ben in talen, met name de Europese talen...
Toen ik eenmaal deze studie had gevonden, was de keuze gemakkelijk. Wat me aantrok aan dit programma is de variëteit; hoe je de studie invult ligt bij jezelf. Naast je hoofdtaal, in mijn geval Engels, kan je ook je eigen profiel(en) en/of tweede taal kiezen. Er is keuze uit drie profielen: Taal en Maatschappij, Cultuur en Literatuur en Politiek en Maatschappij.Lees meer over Hans de Jong en waarom hij gekozen heeft ETC in Groningen te studeren!Vragen? Stuur Hans een e-mail!


lees verder ...
Nina Hamann
Imke Kok
Eén van mijn favoriete vakken is Studying Europe

Ik ben ETC gaan studeren omdat ik alleen een taal studeren niet genoeg vond. Nu studeer ik Frans en Europese Literatuur en dat vind ik ontzettend leuk! Wat mij heel erg aanspreekt aan ETC is het Europese aspect van de studie. Naast het studeren van een Europese taal leer je veel over het concept Europa.

Een van mijn favoriete vakken is Studying Europe, waarin Europese identiteit en geschiedenis centraal staan...


lees verder ...
Holly-Jane Shaddock
The programme is very broad, and the options available mean that you are able to shape your own study according to what interests you the most

The University of Groningen (UG) is the ideal university for international students, as everyone is so welcoming and open. Everyone speaks English, so there is no need to speak Dutch, although there are plenty of opportunities to learn the language if you wish.

I am so happy that I chose to study European Languages and Cultures, as the programme is very broad, and the options available mean that you are able to shape your own study according to what interests you the most...
I feel very lucky to have had such supportive professors during my time studying here, and my confidence has grown hugely throughout my time in Groningen.Read more about Holly Jane and ask her your question about studying in Groningen


lees verder ...
Irina Sarah Dragomir
I've chosen my programme for the interdisciplinary knowledge and research potential in European literature, linguistics and politics

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Europese talen en culturen
Midden-Oostenstudies
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.9
inhoud3.73.7
docenten3.93.9
studiefaciliteiten3.83.8
studielast3.53.5
studiebegeleiding3.43.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Europese talen en culturen aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 179 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Er is een groeiende behoefte aan mensen die uitblinken in talen én inzicht hebben in kwesties die in Europa spelen. Zij zijn nodig om barrières te slechten, conflicten op te lossen, te onderhandelen, kennis over te dragen, te adviseren en om helder te kunnen debatteren en opiniëren.

Waarschijnlijk ga je na je afstuderen een master volgen. Je hebt dan een ruime keuze: bijvoorbeeld uit taalwetenschap, letterkunde, journalistiek, Euroculture, International Relations, een research master of een master die opleidt tot leraar.

Afhankelijk van de keuzes die je maakt tijdens je studie (taal, profiel, minor, master) kun je aan de slag in het onderwijs, in de journalistiek, bij uitgeverijen, in het bedrijfsleven, in de toeristische sector, bij maatschappelijke of culturele organisaties, overheden, politieke partijen en bij internationale organisaties, zoals de Europese Unie of UNESCO.aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RUGAmerican Studies+ aanv. eisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
RUGCultural Leadership research+ aanv. eisen
RUGEducatie in de Taal- en cultuurwetenschappen - Franse Taal en Cultuur full-time,part-time educational+ aanv. eisen
RUGEducatie in de Taal- en cultuurwetenschappen - Spaanse taal en cultuur full-time,part-time educational+ aanv. eisen
RUGEducatie in Taal en cultuurwetenschappen - Duitse taal en cultuur full-time,part-time educational+ aanv. eisen
RUGEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
RUGEuropese Letteren en Interculturaliteitgeen aanvullende eisen
RUGEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
RUGGeschiedenis Vandaag+ 30 EC pre-master
Amsterdam VULiterature and Contested Spaces researchgeen aanvullende eisen
UULeraar VHO Duits full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Duits educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Engels educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Frans educational+ aanv. eisen
UULeraar VHO Spaans full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Duits educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Engels educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Frans educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Spaans educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLinguistics (Research) research+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEnglish Literature and Culture+ aanv. eisen
Universiteit LeidenFrench Literature and Culture+ aanv. eisen
Universiteit LeidenGerman Literature and Culture+ aanv. eisen
Universiteit LeidenItalian Literature and Culture+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
RUGReligion and Cultural Heritage+ aanv. eisen
RUGReligion and Pluralism, Ancient & Moderngeen aanvullende eisen
RUGReligion, Health and Wellbeing+ motivatiebrief
RUGTheoretical and Empirical Linguisticsgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitTourism and Culturegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker bij een gemeente, een ministerie, of een non-governmental organisation
communicatieadviseur
docent aan een universiteit, hbo, mbo of taleninstituut.
journalist (krant, radio/tv, nieuwe media)
leraar in het middelbaar onderwijs
manager in het (internationale) bedrijfsleven
medewerker bij internationale organisaties zoals de europese unie
medewerker op een ambassade
onderzoeker aan een universiteit
politiek adviseur
uitgever of redacteur bij een uitgeverij
vertaler
bron: StudieData

Contact

Ask Your Question Here

please fill in this contact form, we will answer you as soon as possible.

Drs. Deirdre Harmsen

studieadviseur

Hans de Jong

Student Ambassador

Nina Hamann

Student Ambassador

Admission Office (Contact form)
T: +31-(0)50 363 8976
W: Admission Office (Contact form)
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite