Bewegingswetenschappen

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Hoe herken je talent bij sporters? Kun je na een verlamming nog leren lopen? Wat gebeurt er in de hersenen als je tomaten aan het snijden bent? Kunnen kinderen beter leren terwijl ze bewegen?

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56950
numerus fixusnee
honoursheeft honours track

Als bewegingswetenschapper onderzoek je het menselijk bewegen in de ruimste zin. Zo wordt onderzoek gedaan onder (top)sporters, maar ook onder ouderen en mensen met een beperking. Als bewegingswetenschapper werk je samen met professionals zoals trainers, therapeuten, artsen, managers en patiënten.
In de driejarige bachelor volg je medische vakken zoals Anatomie en Fysiologie. Daarnaast leer je over Wiskunde en Matlab en krijg je vakken uit de Gedragswetenschappen zoals (Neuro)Psychologie en Sportpsychologie. Affiniteit met Wis- en Natuurkunde is belangrijk. Je sluit het derde jaar af met een afstudeeronderzoek.
Na het afronden van de bacheloropleiding kun je verder gaan met de Engelstalige master Human Movement Sciences, de master Sport Sciences of met een andere aansluitende master.

Waarom aan de RUG?

Bij Bewegingswetenschappen leer je bewegingsgedrag begrijpen, meten en optimaliseren, toegepast op groepen en individuen met verschillende kenmerken. In Groningen staan termen centraal als: verandering en herstel, flexibiliteit en adaptatie, leren, trainen, ontwikkeling, hersenen en gedrag. Door de integratie van medisch-biologische, exacte en sociaal-psychologische vakken komt de theorie tot leven en wordt bruikbaar voor de praktijk. Daarbij is het een levendige studie met actieve studenten.
De opleiding is in verhouding niet groot, waardoor er een informele sfeer heerst en je gemakkelijk contact legt met docenten en staf. Ook is er een actieve studievereniging die veel leuke en interessante activiteiten organiseert. Contacten zijn dus zo gelegd! Over de stad Groningen valt ook veel positiefs te vertellen. Groningen is een jonge en dynamische studentenstad met een gemoedelijke sfeer. Omdat er veel studenten wonen is het vinden van een betaalbare kamer over het algemeen dan ook niet moeilijk. Ook zijn er veel mogelijkheden om te sporten en uit te gaan. Kortom, het is een stad die bruist!

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwKijk voor een handig overzicht van alle vakken in de bachelor hier: https://www.rug.nl/umcg/education/human-movement-sciences/bachelor/2019posterprogrammabwinclvakcode1.0.pdf
Meer specifieke informatie per vak kun je vinden in de vakkencatalogus (via link in het schema hierboven).
1e jaar Bewegingswetenschappen is een multidisciplinaire studie. Het eerste jaar omvat vooral vakken uit zowel de gedragswetenschappelijke en biomedische hoek (bijv., psychologie, anatomie, fysiologie en pathologie), maar ook uit de bèta-hoek (bijv. wiskunde, biomechanica en programmeervaardigheden). Tevens vormen de methodologische en statistiek vakken een belangrijk onderdeel om je voor te bereiden op het doen van zelfstandig onderzoek.
periode
1234
Anatomie van het bewegingsapparaat
5 EC
Inl. Bewegingswetenschappen
5 EC
Inl. en practicum Methodologie en statistiek
5 EC
Alg. Fysiologie
5 EC
Inl. Psychologie
5 EC
Wiskunde voor bewegingswetenschappen
5 EC
Inl. Programmeervaardigheden
5 EC
Neurofysiologie
5 EC
Statistiek 1
5 EC
Alg. Bewegingspathologie
5 EC
Biomechanica
5 EC
Motorische controle
5 EC
2e jaar De theoretische basisvakken worden in het tweede jaar steeds meer geïntegreerd en gaan zich meer toespitsen op het gebied van de Bewegingswetenschappen (bijv. inspanningsfysiologie, bewegingsanalyse, neuroanatomie). In deze vakken komen principes en theorieën over het menselijke bewegen, de beïnvloeding van dit bewegen en de toepassing ervan in het onderzoek en de (klinische) praktijk aan bod.
periode
1234
Bewegingsanalyse 1
5 EC
Psychologie beweging & inspanning
5 EC
Inleiding waarnemen en bewegen
5 EC
Bewegingsanalyse 2
5 EC
Inspanningsfysiologie
5 EC
Theoretische kwesties
5 EC
Skills Lab
5 EC
Motorische ontwikkeling en motorisch leren
5 EC
Neuroanatomie 1
5 EC
Oriëntatie bewegingswetenschappen
5 EC
Neuroanatomie 2
5 EC
Statistiek 2
5 EC
3e jaar De integratie van vakken gaat verder in het derde jaar. Een half jaar lang werk je aan het Bachelor Afstudeer Project. Je leert hoe je een onderzoeksproject voorbereidt, uitvoert, verslag maakt en presenteert. Hiervoor duik je in de relevante literatuur, en bepaal je welke vraag je in je onderzoeksproject gaat beantwoorden. Vervolgens ga je bezig met het verzamelen en analyseren van data en het interpreteren van de onderzoeksresultaten. Je leert in de praktijk hoe je testen uitvoert bij proefper
periode
1234
Minorruimte
15 EC
Inleiding neuromechanica
5 EC
Neuropsychologie
5 EC
Pathologie en bewegingsinterventies
5 EC
Ontwikkeling van bewegingsinterventies
5 EC
Statistiek 3
5 EC
Afstudeeronderzoek
20 EC

Onderwijs

taal van onderwijs90% nl
10% en
onderwijsopzet40% zelfstudie
45% theorie
15% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
colloquium, computer opdrachten, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, poster presentatie, practicum, stage, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
onderwijsvormen
Vakken hebben verschillende onderwijsvormen. Soms bestaat een vak alleen uit het volgen van hoorcolleges, soms ook uit practica, soms werk je in een groep aan een opdracht en presenteer je dit. In de vakomschrijving kun je per vak zien welke onderwijsvormen van toepassing zijn. Je kunt ze vinden in de studiegids of in Ocasys: https://www.rug.nl/ocasys/umcg/vak/showpos?opleiding=4517
studiebegeleiding
Tijdens de studie krijgen studenten veel begeleiding. De studieadviseur speelt hierin een belangrijke rol; zij geeft voorlichting, advies en houdt de studievoortgang nauwlettend in de gaten. Eerstejaars studenten worden in mentorgroepen actief begeleid door een ouderejaars mentor. Doel hiervan is je inzicht geven in wat Bewegingswetenschappen inhoudt en wat de relevantie is van de eerstejaars vakken. Daarnaast hebben de mentorgroepen een belangrijke signalerende, sociale en informerende functie.
Open spreekuur elke donderdag van 10.30-12.00 uur

E-mail: studieadviseur-BW@umcg.nl of maak een afspraak via iljavandenbroek.youcanbook.me.

Tel. (050)3616061

bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS (20 deeltijd) hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.
Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

honours-/excellence program Honours College

Het Honours College geeft talentvolle en gemotiveerde studenten de kans meer uit zichzelf te halen door een programma te bieden dat naast de reguliere bacheloropleiding gevolgd wordt.

Het bachelor Honours programma is bij uitstek geschikt wanneer je je extra wilt voorbereiden op een carrière in de wetenschap, het bedrijfsleven of bij de overheid. In het bachelor Honours programma verdiep je je namelijk niet alleen op je eigen vakgebied, maar leer je ook hoe je die kennis kan inzetten bij interdisciplinaire vraagstukken en problemen. Het bachelor Honours programma is een extra programma van 45 studiepunten dat je naast je reguliere bachelor opleiding van 180 punten volgt.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
VWO N&Taangevuld met Aangevuld met biologie.
Bij N&T zonder biologie dient vooraf een VWO-deelcertificaat behaald te worden. Dit vraagt een aantal maanden aan voorbereiding.
VWO N&Gaangevuld met Aangevuld met natuurkunde.
Bij N&G zonder natuurkunde dient vooraf een VWO-deelcertificaat behaald te worden. Dit vraagt een aantal maanden aan voorbereiding.
VWO E&Maangevuld met Aangevuld met wiskunde A of B (B wordt geadviseerd), biologie en natuurkunde.
Eventuele deficiënties kunnen via VWO-deelcertificaten aangevuld worden. Dit vraagt een aantal maanden aan voorbereiding.
VWO C&Maangevuld met Aangevuld met wiskunde A of B (B wordt geadviseerd), biologie en natuurkunde.
Eventuele deficiënties kunnen via VWO-deelcertificaten aangevuld worden. Dit vraagt een aantal maanden aan voorbereiding.
toelatingseisen

vooropleiding
Bezit je geen van bovengenoemde diploma's waarmee je toelaatbaar bent? Wanneer je niet in het bezit bent van een VWO-diploma (of deze dateert van voor 1998), en je 21 jaar of ouder bent dan kun je proberen om te worden toegelaten tot de bacheloropleiding Bewegingswetenschappen via het Colloquium Doctum. Je dient dan 5 deelcertificaten op VWO niveau te halen: nederlands, engels, wiskunde B, biologie, natuurkunde. Voor meer informatie stuur een mail naar de studieadviseur: studieadviseur-bw@umcg.nl.

studie kosten
bron: Rijksuniversiteit Groningen
bedrag kostenpost
€ 1500studiematerialenvoor de gehele opleiding
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

326 studenten volgen deze opleiding
63% daarvan is vrouw
111 eerstejaars gestart in 2017
70% daarvan is vrouw
29331 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Studiosi Mobilae
Studiosi Mobilae is de studievereniging voor (oud)studenten Bewegingswetenschappen te Groningen.
De vereniging organiseert verschillende interessante activiteiten zoals excursies naar zowel binnenlandse als buitenlandse instanties en bedrijven, maar ook een symposium.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Amy Jeschke
Johan van Cuijk
afgestudeerd in 2013 werkzaam als Accountmanager bij Bedrijf in meetapparatuur
Bewegingswetenschappen is een brede studie

Na mijn afstuderen ben ik mijn huidige functie tegen gekomen via een vacature op LinkedIn. Ik ben accountmanager bij een distributeur van meetapparatuur. Wij bieden meetoplossingen op het gebied van onderzoek, sport, revalidatie en medische diagnostiek.Mijn werkdagen zijn heel divers, de ene dag zit ik op kantoor om alle lopende zaken rondom relaties op te lossen en te verwerken, de andere dag ben ik op pad naar ziekenhuizen, universiteiten, fysio's of (prof)sportclubs om daar de mogelijkheden van onze meetoplossingen te bespreken...
Uiteraard is de hoeveelheid vrije tijd wel afgenomen nu ik werk, maar als ik vrij ben, ben ik ook echt vrij. Omdat Bewegingswetenschappen een brede studie is weet ik van heel veel onderwerpen wel wat af. Dit komt goed van pas bij de diverse klantencontacten die ik vanuit mijn werk onderhoudt. Daarnaast is de sfeer binnen de opleiding heel prettig en sociaal georiënteerd. De studievereniging Studiosi Mobilae heeft er ook voor gezorgd dat ik met plezier aan mijn studententijd terugdenk. Ik zou ook nu weer voor Bewegingswetenschappen als opleiding kiezen. Daarnaast zou ik me wel willen verdiepen in vakken op het gebied van management en het bedrijfsleven, omdat hier mijn interesse ook ligt en dit veel oplevert in de periode na de studie.


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 RUG
Bewegingswetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
111 eerstejaars
70% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
2/2 Amsterdam VU
Bewegingswetenschappen
star Keuzegids topopleiding 2018
€ 424 gemiddelde kamerhuur
150 eerstejaars
56% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Bewegingswetenschappen
Pedagogische Wetenschappen
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.2
inhoud4.03.9
docenten4.03.9
studiefaciliteiten4.13.8
studielast4.13.8
studiebegeleiding3.73.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 117 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na afronding van je bachelor kun je ervoor kiezen een master te volgen. Bewegingswetenschappen biedt twee tweejarige masters aan, namelijk Human Movement Sciences (met de specialisaties Healthy Ageing en Revalidatie) en Sport Sciences.

Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld een premaster Geneeskunde, Psychologie, Technische Geneeskunde, Biomedical Engineering (Life Science & Technology) of Gezondheidswetenschappen.Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Bewegingswetenschappers werken als onderzoeker of docent. Ook kunnen ze aan de slag als adviseur, beleidsmedewerker of consulent bij gezondheidszorginstanties (revalidatiecentra, zorgverzekeringen), sportorganisaties en (semi-)overheidsinstellingen.
Regelmatig bewegen is gezond, het kan leiden tot voldoening zoals in de (top)sport, maar kan ook een middel zijn om ervoor te zorgen dat men gezond(er) ouder wordt. Dat bewegen een essentieel onderdeel van het dagelijks leven vormt wordt nog duidelijker zodra zich een stoornis in het bewegen voordoet. De toenemende maatschappelijke belangstelling voor gezondheid en fitheid en de invloed van sport en bewegen hierop, zorgt er dan ook voor dat er steeds meer vraag is naar onderzoek in deze sector. Ook stijgt hierdoor de vraag naar professionals die onder andere de vertaalslag van de wetenschap naar de praktijk kunnen maken in de zin van bijvoorbeeld beleid en advies. Het is een brede studie, waarbij niet wordt toegewerkt naar een specifiek beroep zoals tandarts, therapeut, coach of arts, maar naar een baan in de wetenschap. Daarnaast bereidt de studie haar studenten voor op meer maatschappelijke functies waarbij het academisch denk- en werkniveau centraal staat. Kortom, de bewegingswetenschapper is breed inzetbaar en er zijn veel beroepsmogelijkheden; een uniek toekomstbeeld bestaat niet. Een bewegingswetenschapper is een echte generalist.

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2002gemiddeld bruto maandloon
52%kans op een vaste baan
16%kans op een voltijd baan
37%kans op een baan op niveau
50%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
66%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
TU DelftBiomedical Engineering+ 18 EC pre-master
RUGBiomedical Engineering+ 45 EC pre-master
Radboud UniversiteitBiomedical Sciences+ aanv. eisen
Amsterdam VUCardiovascular Research+ aanv. eisen
RUGClinical and Psychosocial Epidemiology researchgeen aanvullende eisen
RUGCPE Track Health Systems and Prevention researchgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityGlobal Healthgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityGovernance and Leadership in European Public Healthgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteHealth Sciences+ 15 EC pre-master
Maastricht UniversityHealthcare Policy, Innovation and Management+ aanv. eisen
RUGHuman Movement Sciencesgeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityHuman Movement Sciencesgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUSport, Exercise and Healthgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUSport, Exercise and Health (research) research+ aanv. eisen
UULeraar VHO biologie full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie part-time educational+ aanv. eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
TU DelftMechanical Engineering+ 21 EC pre-master
TU DelftScience Communication educational+ toelatingsgesprek
RUGSport Sciencesgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteTechnical Medicine+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenVitality and Ageinggeen aanvullende eisen
Maastricht UniversityWork, Health and Careergeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

adviseur
beleidsmedewerker
consulent
docent
onderzoeker
bron: StudieData

Contact

Algemeen secretariaat BW

Informatie over medewerkers, onderzoek en algemene vragen

E: secretariaat-bw@umcg.nl
T: +31(0)50-3616015
Bachelor Onderwijsadministratie

Informatie over de bachelor

E: bachelor-bw@umcg.nl
T: +31(0)50-3616050
Studieadviseur Bewegingswetenschappen

Vragen over vooropleiding, toelating, studieprogramma, etc.

Voorlichting & communicatie

Informatie over voorlichtingsactiviteiten (meelopen, open dagen etc.)

E: n.kompagnie@umcg.nl
T: +31(0)50-3616060
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite