Archeologie

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Je bent welkom bij de beste opleiding archeologie van Nederland! Ons veelzijdige programma (alle profielen geven toegang) maakt jou een top archeoloog!

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56703
numerus fixusnee
honoursheeft honours track

De bachelor opleiding archeologie in Groningen biedt verschillende aandachtsgebieden: de bestudering van culturen uit de oude steentijd tot de middeleeuwen, ten zuiden en ten noorden van de Alpen, letterlijk tot in het Arctisch gebied. Daarnaast zijn opgraven, zoölogisch en botanisch onderzoek verplichte onderdelen van het bachelor programma.

Het eerste jaar volg je inleidende vakken op het gebied van de Klassieke en Mediterrane Archeologie, de archeologie van Nederland en van het Arctisch gebied. Je sluit je eerste jaar af met een maand veldwerk. In het tweede jaar kies je uit verschillende verdiepende modules binnen de Klassieke en Mediterrane archeologie of de archeologie van Noordwest Europa. Je neemt deel aan een pgraving, in binnen- of buitenland en je maakt een buitenlandse excursie. In het derde jaar ga je vakken volgen bij andere opleidingen van de RUG of bij andere universiteit in binnen- of buitenland. De bacheloropleiding sluit je af met een scriptie.

Na het behalen van je bachelordiploma kun je doorstromen naar de eenjarige master Archeologie. Voor studenten die goed presteren en die graag onderzoek doen, is er in Groningen de tweejarige onderzoeksmaster Archaeology.

De bacheloropleiding van de RUG wordt door meerdere instanties als beste van Nederland beoordeeld (o.a. Elsevier).

Waarom aan de RUG?

awardKeuzegids topopleiding
2014
awardKeuzegids topopleiding
2016
 • Archeologie al jaren nummer 1 in studenten enquêtes Elsevier en Keuze Hoger Onderwijs. Uitgeroepen tot Topleiding door Keuzegids 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020
 • Je doet veel ervaring op tijdens opgravingen en het bestuderen van vondstmateriaal.
 • Goede laboratoria voor archeobotanisch en archeozoölogisch onderzoek en voor materiaal- en conservatiestudies.
 • De docenten zijn allemaal uitstekende onderzoekers.
 • Vanwege actieve studievereniging Bachur: www.bachur.nl

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe modules Archeologie van de Klassieke Oudheid (Grieks en Romeins) en de module Prehistorie van Nederland staan ook open voor niet-archeologie studenten. Volg deze modules als onderdeel van een minor archeologie of als invulling van je vrije ruimte! Deze modules gelden als de entreevoorwaarde voor de 2de jaars verdiepende modules. Contact: studieadviseur Marloes Bergmans.
1e jaar Het eerste jaar krijg je onderwijs in de volgende gebieden:
 • een overzicht van de prehistorische en vroeg-historische archeologie van Nederland, van de klassieke archeologie van Griekenland en Italië en van de studies die in het Arctisch gebied worden uitgevoerd
 • theorie en geschiedenis van de archeologie: hoe trek je conclusies op grond van je waarnemingen
 • bodemkunde; materiaalkennis en conservatie
 • de techniek van het opgraven: deelname aan een opgraving en de verslaglegging daarvan.
periode
1234
Archeologie van de Griekse Oudheid
5 EC
Arctische Archeologie
5 EC
Prehistorie van Nederland
5 EC
Archeologie van de Romeinse Oudheid
5 EC
Historische Archeologie
5 EC
Geschiedenis en theorie van de Archeologie I
5 EC
Conservatie en Archeometrie
5 EC
Materiaalkennis
5 EC
Bioarcheologie
5 EC
Archeologisch veldwerk I
10 EC
Geoarcheologie
5 EC
2e jaar In het tweede jaar krijg je een aantal keuzemogelijkheden: je volgt de vakken die voor jou het meest interessant zijn in het eerste semester. In het tweede semester volg je de modules van de Biologische archeologie (zoölogie en botanie). Verder neem je deel aan een grote onderzoeksopgraving en neem je deel aan een buitenlandexcursie.
periode
1234
Archeologie van het Romeinse Rijk (Keuzegroep A) keuzevak
10 EC
Kunst en Archeologie v. h. Klassieke Griekenland (Keuzegroep A) keuzevak
10 EC
Handelaren en Koningen (Keuzegroep A) keuzevak
10 EC
Jager-Verzamelaars & Vroege Boeren (Keuzegroep A) keuzevak
10 EC
Studenten kiezen in het eerste semester van jaar 2 twee vakken uit groep A
Cultural Anthropology
5 EC
Archeologische Gegevensanalyse
5 EC
Aegeïsche prehistorie (Keuzegroep B) keuzevak
5 EC
Archeozoölogie I
5 EC
Archeobotanie I
5 EC
Studenten kiezen in het tweede semester van jaar 2 één vak uit groep B
Archeozoölogie II (Keuzegroep B) keuzevak
5 EC
Studenten kiezen één van de veldwerkvarianten uit groep D
Studenten kiezen in het tweede semester van jaar 2 één vak uit groep C
Pre-Romeins Italië; Etrusken en Latijnen (Keuzegroep C) keuzevak
5 EC
Archeologisch veldwerk en excursie II: KMA (Keuzegroep D) keuzevak
10 EC
Archeologisch veldwerk en excursie II: P en P (Keuzegroep D) keuzevak
10 EC
Archeobotanie II (Keuzegroep C) keuzevak
5 EC
3e jaar Het eerste semester van het derde jaar is bedoeld om een minor te kiezen buiten de archeologie of om naar het buitenland te gaan. In het tweede semester maak je kennis met ruimtelijke analyses, monumentenzorg/erfgoed, krijg je een tweede theoriecollege en schrijf je je bachelor scriptie.
periode
1234
30 EC
Minor (semester 1)
30 EC
Ba-scriptie Archeologie met onderzoekswerkgroep afstuderen
10 EC
Theorie en Praktijk
5 EC
Mens en Materiële Cultuur
5 EC
Ruimtelijke Analyse
5 EC
Monumenten- en Erfgoedzorg
5 EC

minors

minor Minoren

Het vijfde semester besteed je aan je minor: een pakket samenhangende vakken dat toekomstgericht is.

Het bereidt je voor op een vervolg in een mastertrack of op de arbeidsmarkt. Kies uit een careerminor, buitenlandminor, universitaire minor of facultaire minor.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet50% zelfstudie
30% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
computer opdrachten, excursie, groepsdiscussie, hoorcollege, individuele opdracht, integratie module, laboratoriumwerk, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, portfolio, poster presentatie, practicum, project, stage, werkcollege, zelf-evaluatie, zelfstudie
studiebegeleiding
De overgang van school naar universiteit brengt veel veranderingen met zich mee. In het eerste jaar van je studie word je daarom extra goed begeleid.
Om de overgang te versoepelen is er voor alle eerstejaars het mentoraatsysteem. Tijdens de bijeenkomsten leer je hoe je effectief kunt studeren en hoe je bewuste keuzes maakt in je studie. Daarnaast kun je tijdens je gehele studie een afspraak maken met de studieadviseur. Daar kun je terecht als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Zij kan ook begeleiden in studeren met een functiebeperking. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Zij kan je bij complexe problemen ook doorverwijzen naar studentendecanen of de cursussen van Studieondersteuning.

studeren in het buitenland
In het eerste semester van jaar 3 kun je kiezen voor een studieverblijf aan een buitenlandse universiteit. Wij hebben samenwerkingsverbanden met o.a. Leicester (UK), Aarhus (Denemarken), Gent (België), Venetië en Rome (Italië). Meld je tijdig aan bij de coördinator Lidewijde de Jong (lidewijde.de.jong@rug.nl).
exchange programs
 • Uitwisselingsovereenkomst - Belgie
  Universiteit van Gent
 • Uitwisselingsovereenkomst - Denemarken
  Universiteit van Aarhus
 • Uitwisselingsovereenkomst - Duitsland
  Universiteit van Kiel
 • Uitwisselingsovereenkomst - Italie
  Universiteit van Cosenza, Calabria, Universiteit van Rome Sapienza, Universiteit van Trento, Universiteit van Venetie
 • Uitwisselingsovereenkomst Erasmus - Groot Brittanie
  Universiteit van Leicester, Universiteit van Southampton
 • Uitwisselingsprogramma - Griekenland
  Universiteit van Athene, Universiteit van Volos, Universiteit van Thessaloniki
 • Uitwisselingsprogramma - Roemenië
  Universiteit van Iasi
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS (20 deeltijd) hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.
Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

honours-/excellence program University of Groningen Honours College

Het Honours College biedt talentvolle en gemotiveerde studenten de kans meer uit zichzelf te halen.

Dat doe je door het volgen van een extra (honours)programma van 45 studiepunten naast je reguliere bacheloropleiding van 180 studiepunten, en door tal van andere activiteiten die je samen met honoursstudenten van andere opleidingen onderneemt en organiseert. Ontwikkeling van talent en eigen initiatief zijn de uitgangspunten van het honoursprogramma van de RUG.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
VWO N&Taangevuld met Met het VWO examen Engels voldoe je aan de taaleis.
VWO N&Gaangevuld met Met het VWO examen Engels voldoe je aan de taaleis.
VWO E&Maangevuld met Met het VWO examen Engels voldoe je aan de taaleis.
VWO C&Maangevuld met Met het VWO examen Engels voldoe je aan de taaleis.
hbo-pTaaleis Engels: minimum TOEFL eis iBT 90 (met een minimum van 21 voor alle onderdelen), of IELTS 6.5 (met een minimum van 6 voor alle onderdelen). Cambridge C1 Advanced of C2 Proficiency met een minimum score van 180.
toelatingseisen

taaltoets
Studenten met een VWO diploma zijn altijd vrijgesteld van een taaleis Engels.

vooropleiding
Requirements for International diploma holders: see Admissions Guide. It contains the criteria for all International VWO equivalents: https://www.rug.nl/education/bachelor/international-students/admission-and-application/application-admission-procedure/entry-requirements/vwo-equivalent-qualifications.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

82 studenten volgen deze opleiding
50% daarvan is vrouw
17 eerstejaars gestart in 2017
71% daarvan is vrouw
29331 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Bachur
Bachur is de studievereniging voor alle studenten archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Naast het aanbieden van diverse vrijetijdsbestedingen is het doel van Bachur om het netwerk van archeologiestudenten uit te breiden, zodat studenten kunnen zien waar ze willen werken. Op deze manier organiseert Bachur verschillende activiteiten, zoals excursies en gezelligheid.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Marthe Koeweiden
Wist je dat je bijvoorbeeld ook plantensporen kunt onderzoeken, of zaden?

Archeologie is een studie waarbij je veel praktisch bezig kunt zijn. In de bachelor doe je een aantal maal mee aan veldwerk. Je leert dan wat er allemaal komt kijken bij een opgraving: sporen interpreteren, inmeten, tekeningen maken, vondsten nummeren, een grondvak uitzeven. Dat is altijd weer spannend: wat vind je?Meestal kleine dingen als splinters van een vuursteen, scherven of restmateriaal. Maar één keer heb ik een mooi stuk versierd aardewerk gevonden. Echt grote opgravingen doe je niet vaak...
Dat je bijvoorbeeld ook plantensporen kunt onderzoeken, of zaden. Ik vind het ontzettend leuk om buiten te werken en in een team met van alles bezig te zijn. Het is fysiek werk, dat spreekt me ook aan. Er worden bij de studie altijd wel vrijwilligers gezocht voor opgravingen. Soms doe je dat binnen je studie, soms is het extra. Ik ben ook vrijwilliger bij de Stichting Monument en Materiaal. Ik poets vondsten schoon, maak tekeningen van het materiaal en puzzel bijvoorbeeld scherven in elkaar tot een potje.Door te onderzoeken kunnen we het leven van mensen reconstrueren en daar meer over vertellen. Publiek informeren vind ik een belangrijk deel van archeologie. Ik geef ook graag cursussen aan kinderen. Ik heb inmiddels goed leren presenteren. Op Spitsbergen hield ik nog een presentatie waar minister Koenders bij was. Dat vind ik nu helemaal niet meer eng.


lees verder ...
Jasper Weinans
Hou je van geschiedenis én ben je praktisch aangelegd? Dan is Archeologie een erg goede studiekeuze!

Ik ben Jasper Weinans, een 22 jarige archeologie student. Ik ben opgegroeid in een klein dorpje in Friesland, genaamd Langedijke. Na de middelbare school heb ik een jaar de opleiding HBO Docent Geschiedenis gevolgd in Leeuwarden. Na het halen van mijn propedeuse ben ik Archeologie gaan studeren in Groningen. Nu woon ik al 2 jaar in Groningen en nog steeds met veel plezier. Naast het studeren werk ik bij de Gall & Gall en speel gitaar bij een band...
In eerste instantie zou ik Geschiedenis gaan studeren. Toevallig kwam ik bij de open dag iemand tegen die Archeologie ging studeren, wat stiekem altijd mijn droom is geweest. Na de ontmoeting ben ik mij gaan oriënteren op Archeologie en bleek het de perfecte studie voor mij te zijn! Het theoretische gedeelte is erg interessant en breed (van de Romeinen tot Neanderthalers). Elk jaar ga je als Archeologie student ook nog eens een maand opgraven (in Nederland en in het buitenland). Deze combinatie van de theorie en praktijk zorgt altijd voor nieuwe uitdagingen tijdens je studie! Als je interesse hebt in geschiedenis, maar toch ook een praktisch persoon bent is Archeologische een erg goede studiekeus!


lees verder ...
Philippe Schilling
Een goede dosis praktijkervaring

‘Na een jaar Geschiedenis besloot ik toch om in plaats daarvan Archeologie te gaan studeren. Met name de praktische onderdelen van deze opleiding spraken mij aan en tot nu toe bevalt mijn keuze erg goed. In het eerste semester behandel je vooral de noodzakelijke, met name multidisciplinaire, theoretische aspecten van de Archeologie. In het tweede semester krijg je al snel een goede dosis praktijkervaring mee. Archeologie is een van de kleinere studies aan de RUG en daarmee gaat nauw contact met de docenten gepaard, wat erg fijn is! Groningen is bij uitstek de stad voor een prettige studententijd...


lees verder ...
Nynke de Boer
Heel direct met mensen uit het verleden bezig zijn

Ik ben mijn hele leven al geïnteresseerd in hoe de wereld om mij heen werkt en tot stand gekomen is. Archeologie geeft je tastbaar materiaal uit het verleden, waardoor je heel direct met de mensen van toen bezig bent. Op het moment dat je een object uit de grond haalt, ben jij de eerste die het weer vasthoudt sinds het vele jaren geleden in de grond is beland. Ik heb tot nu toe opgegraven in Nederland maar ook in het buitenland, in Italië.Na mijn bachelor wil ik graag de onderzoekmaster doen...
Ook grafgebruiken vind ik heel erg interessant. Vandaar dat ik mijn bachelorscriptie schrijf over urnenvelden in Drenthe, dit zijn crematie grafvelden uit de late brons- en ijzertijd.Ik ben in Groningen gaan studeren vanwege de nadruk die hier ligt op de bio-archeologie. Daarbij is de opleiding hier klein, met een eigen gebouw en studieplekken. Hierdoor leer je gemakkelijk veel mensen kennen.


lees verder ...
Yannick de Raaff
Jezelf verder ontwikkelen

Interesse in het verleden heb ik altijd al gehad. Omdat ik behoefte had om dit verleden te ervaren besloot ik mij aan te melden voor een opgraving in Israël. Terwijl ik tussen de basilica's en badhuizen rondliep besloot ik om ook Archeologie te gaan studeren.De grote hoeveelheid praktijk - oftewel veldwerk- is voor veel studenten een belangrijke reden om te kiezen voor Archeologie. Zo ook voor mij...
Zo ben ik actief in zowel de Opleidingscommissie als de Raad van Advies. Daarnaast ben ik voorzitter van de studievereniging van Archeologie: Bachur. Samen met de rest van het bestuur organiseren wij allerlei activiteiten voor de archeologiestudenten zoals museumbezoeken, borrels, workshops vuursteenbewerking en een jaarlijkse excursie naar het buitenland. Hierdoor leer je niet alleen gemakkelijk nieuwe mensen kennen, maar ook jezelf te ontwikkelen.’


lees verder ...
Nina Schreuder
Het puzzelen en verhalen vertellen over vroegere culturen blijft fascinerend

Hoi! Ik ben Nina, 20 jaar oud en ik ben derdejaars studente van de Bachelor Archeologie. Ik ben in 2018 begonnen met mijn studie en ik geniet er nog steeds enorm van. Het puzzelen en verhalen vertellen over vroegere culturen blijft fascinerend.

Binnen de studie ben ik ook actief als studentmentor en ik ben lid van de studievereniging Bachur. Naast mijn studie lees en wandel ik graag en ik vind het leuk om met vrienden samen te eten of een film te kijken.
Waarom Archeologie?

Op de middelbare school had ik een NG-pakket met wiskunde B en kunst...
Toen ik de Bachelor Archeologie tegenkwam besefte ik mij dat dit de perfecte combinatie was van alles wat ik leuk vind. Als kind ging ik altijd graag naar musea en op vakantie vond ik het geweldig om bij kastelen of voormalige tempels te kijken. Toen wist ik nog niet dat je daar ook je studie van kon maken. Het mooie van archeologie is dat je verhalen kan vertellen over veel verschillende periodes.

Lees meer over Nina en waarom ze koos voor de studie Archeologie in Groningen.

Vragen? Stuur Nina een e-mail!


lees verder ...
Mai Bos
Studente Mai Bos vertelt over het werken op opgravingssite Crustumerium (Italië)

Daniël Postma
Daniël Postma vertelt over het zodenhuisproject

Rick Broekroelofs
Student Rick Broekroelofs over 'block lifting' op Crustumerium

Karen de Vries
Op een brede manier verleden begrijpen

Wat de opleiding Archeologie voor mij zo leuk maakte, is de brede manier waarop je het verleden probeert te begrijpen. Soms door in de literatuur te duiken, maar ook door bijvoorbeeld prehistorisch aardewerk te bestuderen.Ik heb altijd een interesse gehad in het verre verleden. In eerste instantie koos ik voor de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur. Tijdens deze studie volgde ik mijn eerste archeologievakken. Deze vakken bevielen zo goed, dat ik besloot een tweede bachelor te doen: Archeologie. Al tijdens mijn bachelor wist ik dat ik verder onderzoek wilde doen...
Tijdens mijn master heb ik mij gespecialiseerd in de bronstijd en ijzertijd van Noord-Nederland. Mijn master vormde daarmee de opmaat voor mijn promotieonderzoek: Het ontstaan van dorpen in de ijzertijd in Noord-Nederland.


lees verder ...
Prof. Attema
onderzoeker
Prof. Attema over Crustumerium

studenten
onderzoeker
Tentoonstelling 'Verborgen verhalen' in het Universiteitsmuseum (Groningen)

Veertien studenten Archeologie van de RUG hebben in het Universiteitsmuseum de tentoonstelling Verborgen Verhalen samengesteld. Aan de hand van aansprekende objecten van het Groninger Instituut voor Archeologie leggen ze uit waarom archeologen eigenlijk zo veel bewaren en wat we daar nu nog mee kunnen. Nieuwe onderzoekstechnieken zorgen steeds weer voor nieuwe inzichten.

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/4 RUG
Archeologie
star NVAO
Keuzegids topopleiding 2016
€ 303 gemiddelde kamerhuur
17 eerstejaars
70% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/4 Universiteit Leiden
Archeologie
€ 350 gemiddelde kamerhuur
65 eerstejaars
56% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
3/4 Amsterdam VU
Archeologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
7 eerstejaars
85% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/4 Amsterdam VU
Archeologie
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Archeologie
Midden-Oostenstudies
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.44.1
inhoud4.03.9
docenten4.13.7
studiefaciliteiten3.93.7
studielast3.93.5
studiebegeleiding4.03.8
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Archeologie aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 30 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.4 uit 5.
bron: Rijksuniversiteit Groningen 2021
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4.6 4.1
aantal eerstejaars 31 41
ervaren contacttijd per week 12-18 18-24
doorstroom naar tweede jaar 76% 72%
diploma binnen 4 jaar 44% 43%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De werkgelegenheid voor afgestudeerde archeologen is op dit moment goed. Dat komt doordat archeologisch onderzoek moet plaatsvinden voordat ergens gebouwd mag worden. Dat is in de wet vastgelegd. Veel afgestudeerden vinden een baan bij de archeologische bedrijven die dit onderzoek uitvoeren. Daarnaast kun je als archeoloog terecht bij de overheid of een museum. Een baan in het onderwijs of als onderzoeker aan de universiteit is ook mogelijk.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1958gemiddeld bruto maandloon
22%kans op een vaste baan
23%kans op een voltijd baan
31%kans op een baan op niveau
18%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
68%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RUGAmerican Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitAncient and Medieval Mediterranean Worldsgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenApplied Archaeologygeen aanvullende eisen
Amsterdam VUEuropean Archaeologygeen aanvullende eisen
Amsterdam VUMediterranean Archaeologygeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenArcheologie+ aanv. eisen
RUGArcheologiegeen aanvullende eisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
Amsterdam VUClassics and Ancient Civilizations (research) researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUAncient History+ motivatiebrief
Amsterdam VUAncient Studies full-time,part-timegeen aanvullende eisen
RUGCultural Leadership research+ aanv. eisen
RUGDigital Humanitiesgeen aanvullende eisen
RUGGeschiedenis Vandaag+ 30 EC pre-master
Amsterdam VUHeritage Studies full-time,part-time+ motivatiebrief
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
RUGLandschapsgeschiedenis+ 30 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Geschiedenis en staatsinrichting educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Geschiedenis en staatsinrichting part-time educational+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
RUGOude Geschiedenisgeen aanvullende eisen
RUGReligion and Cultural Heritage+ aanv. eisen
RUGReligion and Pluralism, Ancient & Modern+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitTourism and Culturegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

archeoloog bij een museum met een archeologische afdeling
veldarcheoloog bij een commercieel bedrijf
veldonderzoeker bij opgravingsprojecten
bron: StudieData

Contact

Ask Your Question Here

please fill in this contact form, we will answer you as soon as possible.

Nina Schreuder

Student Ambassador

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite