Geestelijke verzorging

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Hoe ervaren mensen zin in hun leven en hoe geven zij betekenis aan ingrijpende gebeurtenissen? Iedereen wordt voor keuzes gesteld op het terrein van gezondheid en ziekte, leven en dood.

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaMA
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvooral Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur12 maanden deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60824
numerus fixusnee
honoursnee

Als student Geestelijke Verzorging leer je mensen bij te staan in crisissituaties door ze te begeleiden op het gebied van zingeving en spiritualiteit. Je gaat je verdiepen in geestelijke en spirituele zorg in de hedendaagse samenleving en in het functioneren van een geestelijk verzorger in de eerste lijn of binnen een instelling. Met deze bagage kun je met kennis en creativiteit inspelen op de huidige zin- en levensvragen.

Met de levensbeschouwelijke leerlijn ontwikkel je je eigen levensbeschouwelijke identiteit en leer je deze te verwoorden. De master is beroepsgericht en heeft een open, kritische en wetenschappelijke benadering van het werkveld van de geestelijke verzorging. De opleiding is geaccrediteerd door de SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijke Verzorging).

De Groningse opleiding is niet gebonden aan één specifieke religie of levensbeschouwing. Als je wilt gaan werken met een ambtelijke binding aan een levensbeschouwelijk genootschap, heb je aanvullende scholing nodig.

De opleiding is ook in deeltijd te volgen.


Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de RUG?

  • Insteek bij de geestelijk verzorger als professional in de hedendaagse zorg
  • Open benadering van levensbeschouwing en religie
  • Bijzondere aandacht voor godsdienstpsychologie, psychopathologie en voor de geestelijk verzorger als deskundige op het gebied van ethiek
  • Opleiding is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijke Verzorging
  • Aandacht voor praktijk én onderzoek
  • Persoonlijke begeleiding
  • Veel ruimte voor eigen invulling van stage en scriptieonderzoek

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwNaast de overkoepelende vakken van Religion, Health and Wellbeing volg je vakken specifiek voor de specialisatie Geestelijke Verzorging. Deze zijn in het Nederlands. Dit betreft Geestelijke verzorging, en Psychopathologie en religie. De opleiding omvat ook een stage van 15 ECTS en een scriptie van 20 ECTS. Tijdens de stage krijg je elke twee tot drie weken supervisie.
1e jaar Geestelijke Verzorging is een specialisatie binnen de masteropleiding Theology and Religious Studies: Religion, Health and Wellbeing. Je volgt drie overkoepelende vakken in het Engels: het introductievak, onderzoeksmethoden, en het vak Ethics in Health Care. Bij het vak onderzoeksmethoden zijn de werkcolleges wel in het Nederlands.
periode
1234
Perspectives on Religion, Health and Wellbeing, and Work
5 EC
Geestelijke Verzorging: Rollen en Methoden
5 EC
Psychopathologie en Religie
5 EC
Stage stage
15 EC
2e jaar Als je de opleiding in deeltijd volgt dan schrijf je je scriptie in het tweede jaar. De stage kun je eventueel ook in het tweede jaar doen.
periode
1234
Ethics in Health Care
5 EC
Conducting Research on Religion, Health and Wellbeing.
5 EC
Scriptie + Forum Scriptorium afstuderen
20 EC

Onderwijs

taal van onderwijs75% nl
25% en
onderwijsopzet57% zelfstudie
10% theorie
33% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, onderzoek, excursie, werkcollege, hoorcollege, portfolio, individuele opdracht, zelfstudie
studiebegeleiding
Als masterstudent wordt een grote mate van zelfstandigheid van je verwacht. Indien nodig kun je gebruikmaken van verschillende vormen van studiebegeleiding en studieondersteuning. Zo kun je een beroep doen op de studieadviseur. Tijdens het schrijven van je scriptie krijg je persoonlijke begeleiding van een van de docenten.
Bij de studieadviseur kun je terecht als je twijfelt over je eigen kunnen of als je om wat voor reden dan ook studievertraging dreigt op te lopen of hebt opgelopen. Tijdens het schrijven van je scriptie word je intensief begeleid. Zo volg je binnen je masterprogramma een scriptieseminar, waarin alle aandacht uitgaat naar de vraag hoe je het schrijven van een masterscriptie moet aanpakken en waar de voortgang van het proces zoveel mogelijk wordt bewaakt. Daarnaast krijg je structurele begeleiding van de docent die inhoudelijk deskundig is op het terrein van je scriptie.

studielast
1 ECTS staat voor 28 uur. Een deeltijdjaar bedraagt 30 ECTS aan studiepunten. Je hebt gemiddeld 4 contacturen per week, de rest is zelfstudie. NB: je studiebelasting hangt ook af van je deeltijdprogramma.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
wettelijk tarief : € 1626 (€813 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 6623

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
collegegeld nog niet bekend

Je meldt je aan in Studielink bij Theology and Religious Studies: Religion, Health and Wellbeing (deeltijd).

Alle benodigde documenten stuur je naar onderwijs.ggw@rug.nl. In je mail aan het onderwijsbureau geef je aan, dat je je aanmeldt voor de variant Geestelijke Verzorging.
toelatingseisen

cijferlijst
Een overzicht van en een toelichting op de gevolgde vakken.

taaltoets
Niet-Nederlandse studenten kunnen toegelaten worden na het behalen van het NT2-II staatsexamen (Nederlands als tweede taal).

vooropleiding
Bachelor Theologie of Religiewetenschap (WO) met premaster van 30 ECTS.
Heb je een andere afgeronde HBO- of WO-opleiding (bachelor of master), dan volg je een premaster van maximaal 60 ECTS, bestaande uit algemeen voorbereidende vakken en specifiek voorbereidende vakken.

studie kosten
bron: Rijksuniversiteit Groningen
bedrag kostenpost
€ 780studiematerialenvoor de gehele opleiding

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

28 studenten volgen deze opleiding
75% daarvan is vrouw
1 eerstejaars gestart in 2018
100% daarvan is vrouw
29331 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Gerardus van der Leeuw
Gerardus van der Leeuw is de faculteitsgemeenschap van de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Het doel van Gerardus van der Leeuw is tweeledig; enerzijds biedt zij verbreding op de studies Theologie en Religiewetenschap, anderzijds faciliteert zij ontspannende activiteiten voor haar studenten. Activiteiten die Gerardus van der Leeuw zoal organiseert zijn borrels, lezingen en reizen.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/7 RUG
Geestelijke verzorging
€ 303 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
2/7 Radboud Universiteit
Religiewetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/7 Tilburg University
Christianity and Society
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
4/7 Amsterdam VU
Peace, Trauma and Religion
€ 424 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/7 Amsterdam VU
Spiritual Care
€ 424 gemiddelde kamerhuur
33 eerstejaars
60% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/7 Amsterdam VU
Theology & Religious Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/7 Amsterdam VU
Exploring a Discipline
€ 424 gemiddelde kamerhuur
18 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.0
inhoud4.13.9
docenten4.34.1
studiefaciliteiten4.13.8
studielast3.63.5
studiebegeleiding3.93.7
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Geestelijke verzorging aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 28 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als geestelijk verzorger kun je aan het werk in zorginstellingen zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Je kunt ook terecht bij de krijgsmacht of in gevangenissen. Je kunt aan de slag als beleidsmedewerker bij de overheid. Het is ook mogelijk te werken als adviseur in een medisch-ethische commissie. Tegenwoordig beginnen steeds meer geestelijk verzorgers een eigen bedrijf.

Kijk voor voorbeelden van plekken waar onze alumni terecht komen op ons alumni-overzicht.aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UULeraar VHO godsdienst/levensbeschouwing full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing part-time educationalgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

advies & beleid

Tijdens je studie leer je reflecteren op het beroep van geestelijk verzorger en de plaats van de geestelijke verzorging in het reguliere zorgsysteem. Aan de hand van casus en de zorgpraktijk vergaar je kennis over en inzicht in ethische kwesties. Je kunt aan de slag als beleidsmedewerker bij de overheid of een zorginstelling. Denk ook aan adviserende functies, bijvoorbeeld in een medisch-ethische commissie.

wetenschap
zorg & welzijn

Tijdens je studie heb je je verdiept in uiteenlopende religieuze tradities en levensbeschouwingen. Je hebt geleerd hoe je groepen en individuen kunt begeleiden bij het zoeken naar zin en houvast in hun leven. Als geestelijk verzorger kun je aan het werk in een zorginstelling, bijvoorbeeld een algemeen of psychiatrisch ziekenhuis, een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Geestelijk verzorgers zijn ook werkzaam bij de krijgsmacht of in gevangenissen. Tegenwoordig zijn steeds meer geestelijk verzorgers 'vrijgevestigd', wat betekent dat ze niet in dienst zijn van een instelling, maar bijvoorbeeld werken als ZZP-er.

bron: StudieData

Contact

Voor het studentperspectief kun je contact opnemen met onze studentambassadeur

Drs. Thea de Boer

Studie adviseur

E: t.m.l.de.boer@rug.nl
T: 363 5581
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite