Work, Organisation and Health

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Werk heeft veel impact op ons leven. Bij psychologie van Arbeid, Organisatie en Gezondheid (AOG) richt je je op het begrijpen van arbeidsgedrag en het zo nodig veranderen van gedrag en werkomgeving.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaMSc
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60260
numerus fixusnee
honoursnee
Arbeidsorganisaties hebben de taak het werk en de organisatie zo in te richten dat mensen gemotiveerd en productief hun werk kunnen doen, in een gezonde werkomgeving. Als psycholoog ben je hierbij van grote betekenis. In de specialisatie AOG richt je je op het begrijpen van het arbeidsgedrag en het zo nodig veranderen van gedrag en de werkomgeving.

Als student kun je je specialiseren in twee van de volgende drie tracks:
  • Arbeid- en Gezondheidspsychologie (met aandacht voor sport)
  • Personeelspsychologie
  • Organisatiepsychologie

Na afronding van deze specialisatie heb je deskundigheid op gebieden als arbo-zaken, stress en gezondheid, motivatie en prestatie, Human Resource Management, organisatieadvies en AOG-onderzoek. Tevens kun je met deze masterspecialisatie in aanmerking komen voor de Basisaantekening Sportpsychologie.

Waarom aan de Radboud Universiteit?

De master kent een breed cursusaanbod, waarin je zelf accenten kunt aanbrengen in (een van) de deelgebieden arbeids- en gezondheidspsychologie, personeelspsychologie en organisatiepsychologie. Er is een sterke combinatie van wetenschap (theorie en verdieping) en praktijk (practica, trainingen, gastdocenten en stage).
Docente Titia Meijer won in 2014 de Facultaire Onderwijsprijs voor haar activerende en innovatieve werkvormen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwHet studieprogramma kent een logisch opgebouwd, evenwichtig en coherent curriculum. Het is vormgegeven op basis van het scientist-practitioner model. Je leert je eigen professionele handelen te baseren op actuele theoretische inzichten en je ontwikkelt een kritische wetenschappelijke houding die waardevol is voor de praktijk. Je maakt je belangrijke vaardigheden eigen en leert opgedane kennis toepassen op een praktijksituatie.
periode
1234
Inleiding Arbeid, Organisatie en Gezondheid A
4 EC
Inleiding Arbeid, Organisatie en Gezondheid B afstuderen
2 EC
Arbeid, Gezondheid en Prestatie (kies 2 van 3) keuzevak
6 EC
Human Resource Management (toepassing, kies 2 uit 3) keuzevak
6 EC
Organisatieontwikkeling- en Gedragsverandering keuzevak
6 EC
Organisatieverandering- en advies (toepassing, kies 2 uit 3) keuzevak
6 EC
Personeelspsychologie (kies 2 van 3) keuzevak
6 EC
Sport en Gezondheid (toepassing, kies 2 uit 3) keuzevak
6 EC
Stage en These Arbeid Organisatie en Gezondheid afstuderen
30 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet25% zelfstudie
25% theorie
50% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, onderzoek, onderzoeksvoorstel, werkgroep, zelfstudie
doelstelling
Het studieprogramma kent een logisch opgebouwd, evenwichtig en coherent curriculum. Het is vormgegeven op basis van het scientist-practitioner model. Je leert je eigen professionele handelen te baseren op actuele theoretische inzichten en je ontwikkelt een kritische wetenschappelijke houding die waardevol is voor de praktijk. Je maakt je belangrijke vaardigheden eigen en leert opgedane kennis toepassen op een praktijksituatie.
studeren in het buitenland
Tijdens je master heb je de mogelijkheid om naar het buitenland te gaan voor je masterproject. In de afgelopen jaren heeft ruim 30% van onze studenten het masterproject in het buitenland uitgevoerd (o.a. in Duitsland, UK, Turkije, Brazilië en de VS). De meeste studenten zijn erg enthousiast over hun buitenlandervaring. Je leert vanuit een andere cultuur naar dingen kijken, ontmoet nieuwe mensen; het verrijkt je als persoon. Bovendien staat het mooi op je cv.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 juli 2020
wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 11741
niet-EU/EER studenten : € 11741

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 juli 2021
collegegeld nog niet bekend

toelatingseisen

vooropleiding
Bachelor Psychologie

inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

340 studenten volgen deze opleiding
79% daarvan is vrouw
2 eerstejaars gestart in 2017
100% daarvan is vrouw
20442 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Argon
Studievereniging mastervariant Arbeid, Organisatie en Gezondheid

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/22 Radboud Universiteit
Work, Organisation and Health
€ 315 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/22 Radboud Universiteit
Psychologie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/22 Radboud Universiteit
Behaviour Change
€ 315 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/22 Radboud Universiteit
Gezondheidszorgpsychologie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/22 RUG
Theory and History of Psychology
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/22 RUG
Klinische Neuropsychologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
7/22 RUG
Klinische Psychologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
8/22 RUG
Applied Social Psychology
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/22 RUG
Environmental Psychology
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/22 RUG
Work, Organizational and Personnel Psychology
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
11/22 RUG
Clinical Psychology
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
12/22 RUG
Psychologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
13/22 RUG
Ontwikkelingspsychologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/22 RUG
Clinical Forensic Psychology and Victimology
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
15/22 RUG
Talent Development and Creativity
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
16/22 RUG
Cognitive Psychology and Psychophysiology
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
17/22 Amsterdam VU
Klinische psychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
36 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
18/22 Amsterdam VU
Forensische Neuropsychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
19/22 Amsterdam VU
Klinische ontwikkelingspsychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
36 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
20/22 Amsterdam VU
Klinische neuropsychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
36 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
40% Nederlandstalig
60% Engelstalig
21/22 Amsterdam VU
Work and Organizational Psychology
€ 424 gemiddelde kamerhuur
36 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
22/22 Amsterdam VU
Psychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
36 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.0
inhoud3.93.8
docenten3.83.7
studiefaciliteiten3.73.6
studielast3.23.2
studiebegeleiding3.73.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Work, Organisation and Health aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 105 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Werkterreinen:

Arbeid en gezondheid
Werving en selectie
Human resource management
Training en opleiding
Organisatieadvies
Praktijkgericht onderzoek
Promotieonderzoek

Om een compleet beeld te krijgen van de arbeidsmarkt na de master Arbeid, Organisatie & Gezondheid, kijk dan op de website van deze mastervariant. http://www.ru.nl/psychologie/master/aog
Als Arbeid- en Gezondheidspsycholoog richt je je onder meer op de inventarisatie van risico's in arbeidsomstandigheden en de gevolgen daarvan voor prestaties en gezondheid van werknemers. Je houdt je vooral bezig met preventie en interventie gericht op zowel het individu als het werk en de werkomstandigheden.
Als Personeelspsycholoog richt je je vooral op de individuele relatie die een werknemer met de organisatie heeft. Je zorgt bij het werven en selecteren van nieuw personeel voor een zo goed mogelijke 'person-job fit' (functieanalyse en -waardering, werving en selectie). En gedurende de loopbaan draag je bij tot onderhouden van deze fit (leren en ontwikkeling, beoordeling en belonen).
Als Organisatiepsycholoog richt je je vooral op de individuele werknemer als onderdeel van een bredere sociale context. Je houdt je vooral bezig met het begrijpen en beïnvloeden van arbeidsgedrag en haar onderliggende drijfveren (motivatie, macht, weerstand). Je analyseert risicofactoren op groepsniveau (bijv. de teamtaak, conflicten, leiderschap) en op organisatieniveau (bijv. de organisatiestructuur en de impliciete gevolgen hiervan voor de organisatiecultuur en het arbeidsgedrag).

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam VUBeleid, communicatie en organisatiegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityMarketing Management+ 30 EC pre-master
RUGTourism Geography and Planning+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

adviseur in verandertrajecten
basispsycholoog
begeleider van mensen die dreigen uit te vallen of uitgevallen zijn
ontwerper van selectie- en ontwikkelinstrumenten
ontwikkelaar van effectieve leefstijl- en vitaliteitsprogramma's
bron: StudieData

Contact

Onderwijsmarketing
E: studievoorlichting@ru.nl
T: 024-3612345, optie 2
Brigitte Claessens

Onderwijscoördinator

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite