Taal- en Spraakpathologie

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Het masterpogramma Taal- en Spraakpathologie (TSP) leidt je op tot wetenschappelijk onderzoeker op het gebied van de taal- en spraakstoornissen.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaMA
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60815
numerus fixusnee
honoursnee
'Dat ding waar je iets op kunt zetten.' Mensen met afasie weten wel wat een tafel is, in hun hersenen is alleen het woord ervoor zoek. Mensen met dysartie hebben het woord wel paraat, maar hun spieren weigeren om dit verstaanbaar uit te spreken. 'Wawe' zeggen ze bijvoorbeeld. Je bestudeert deze stoornissen vanuit taalkundige kennis over normaal taal- en spraakgedrag. Behalve interesse in taal moet je ook techniek en statistiek leuk vinden. Je leert omgaan met geavanceerde (computer)technieken om stoornissen vast te stellen en vooruitgang na therapie te meten.

Dit masterprogramma staat bekend als pittig. Maar ook als uitdagend. Als student krijg je de kans mee te draaien in vernieuwende klinische projecten. De Nijmeegse onderzoeksgroep werkt nauw samen met de Sint Maartenskliniek (SMK) en het UMC St Radboud. Samen lopen ze voorop in het inzetten van technische hulpmiddelen bij taal- en spraakstoornissen. De SMK ontving bijvoorbeeld de Nationale Zorgvernieuwingsprijs voor de hier ontwikkelde E-health Speech Therapy (EST): logopedische therapie via de computer.

Waarom aan de Radboud Universiteit?

awardKeuzegids beste opleiding
2016 : 1e plaats
  • Uniek: nauwe samenwerking met de kliniek
  • Sterk in spraak, fonetiek en technologie
  • Krachtige onderzoeksomgeving (met FC Donders Institute for Brain and Cognition, Max Planck Instituut, Sint Maartenskliniek en UMC St Radboud)
  • Kleinschalig en persoonlijk onderwijs
  • Sterke koppeling onderzoek en onderwijs
In de wereldwijde universitaire ranking 2017 van het Center for World University Rankings (CWUR) staat het Nijmeegse taalwetenschappelijk onderzoek op de eerste plaats.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwIn deze masterspecialisatie van Taalwetenschappen (Linguistics) bestudeer je taal- en spraakstoornissen vanuit taalkundige kennis over normaal taal- en spraakgedrag. De cursussen worden niet alleen verzorgd door de opleiding Taalwetenschappen, maar ook door de opleiding Psychologie en de afdelingen KNO en Kinderneurologie in het Radboudumc. Technologie en statistiek spelen een grote rol in het studieprogramma.
periode
1234
Brein & cognitie 2: Klinische Neuropsychologie
5 EC
Onderzoeksmethoden in de taal-en spraakpathologie
5 EC
Verdieping Spraak- en gehoorstoornissen
5 EC
Verdieping taalstoornissen
5 EC
Keuzevak
5 EC
Cognitieve communicatiestoornissen ten gevolge van verworven hersenletsel
5 EC
Dataverzameling MA-scriptie TSP
10 EC
Masterscriptie afstuderen
20 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet30% zelfstudie
50% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsopdracht, individuele opdracht, onderzoek, werkcollege, werkgroep, zelfstudie

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 januari 2020
wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 11741

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 januari 2021
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
WO bachelorStudenten met een wo-bacheloropleiding Psychologie, Pedagogiek, Medische Wetenschappen of Fonetiek volgen eerst een traject dat door de examencommissie is samengesteld.
hbo bachelorStudenten met een hbo-bachelordiploma Logopedie volgen eerst een schakelprogramma.
studie kosten
bron: Radboud Universiteit
bedrag kostenpost
€ 250levensonderhoud
€ 200studiematerialenper jaar
€ 350
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

83 studenten volgen deze opleiding
88% daarvan is vrouw
11 eerstejaars gestart in 2017
100% daarvan is vrouw
20442 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/23 Radboud Universiteit
Taal- en Spraakpathologie
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e
€ 315 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/23 Radboud Universiteit
Language and Communication Coaching
star Keuzegids topopleiding 2016
€ 315 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/23 Radboud Universiteit
Taalwetenschappen/Linguistics
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
4/23 Radboud Universiteit
Taalwetenschappen
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/23 Radboud Universiteit
Docent en Expert
€ 315 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/23 Universiteit Leiden
Linguistics (specialisation)
€ 350 gemiddelde kamerhuur
123 eerstejaars
73% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/23 Universiteit Leiden
Translation
€ 350 gemiddelde kamerhuur
13 eerstejaars
69% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/23 Universiteit Leiden
Linguistics
€ 350 gemiddelde kamerhuur
110 eerstejaars
74% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/23 Universiteit Leiden
Modern Languages
€ 350 gemiddelde kamerhuur
60 eerstejaars
70% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/23 RUG
Neurolinguïstiek
€ 303 gemiddelde kamerhuur
14 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/23 RUG
Multilingualism
€ 303 gemiddelde kamerhuur
14 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
12/23 RUG
Applied Linguistics
€ 303 gemiddelde kamerhuur
14 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
13/23 RUG
Taalwetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
14 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
14/23 RUG
European Linguistics
€ 303 gemiddelde kamerhuur
14 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
15/23 UU
Interculturele communicatie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
52 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
16/23 UU
Meertaligheid en taalverwerving
€ 336 gemiddelde kamerhuur
21 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
17/23 Amsterdam UVA
Language and Society
€ 424 gemiddelde kamerhuur
16 eerstejaars
43% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
18/23 Amsterdam UVA
General Linguistics
€ 424 gemiddelde kamerhuur
16 eerstejaars
43% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
19/23 Amsterdam UVA
Vertalen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
16 eerstejaars
43% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
20/23 Amsterdam UVA
Language and Education
€ 424 gemiddelde kamerhuur
16 eerstejaars
43% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
21/23 Amsterdam VU
Toegepaste Taalwetenschap
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
22/23 Amsterdam VU
Taaltheorie en Taalbeschrijving
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
23/23 Amsterdam VU
Text Mining
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.13.8
inhoud3.93.7
docenten3.93.9
studiefaciliteiten4.13.7
studielast3.63.4
studiebegeleiding3.43.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Taal- en Spraakpathologie aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 52 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na afronding ben je een wetenschappelijk onderzoeker op het gebied van taal- en spraakstoornissen. Je kunt onderzoeksinzichten toegankelijk maken voor behandelende logopedisten.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Dit masterprogramma geniet in binnen- en buitenland een goede reputatie en onze afgestudeerden zijn gewild. Ze werken veelal in (zorg)instellingen als onderzoeker of als intermediair tussen arts en logopedist. Dit masterprogramma geeft geen klinische bevoegdheid; wel kun je hierna een verkort programma logopedie doen.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UULeraar VHO Spaans full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Engels educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

combinatie onderzoeker/logopedist
intermediair tussen arts en logopedist
logopedist
onderzoeker
projectmedewerker in de gezondheidszorg
bron: StudieData

Contact

Onderwijsmarketing
E: studievoorlichting@ru.nl
T: 024-3612345, optie 2
Nol Vermeulen

Studieadviseur

E: studentadvisor-linguistics@ru.nl
T: 024 3613068 of 3
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite