Sociologie

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

In deze master stel je vragen over welk sociaal-economisch beleid werkt en wat de invloed van dat beleid op het leven van mensen is.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaMSc
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66601
numerus fixusnee
honoursheeft honours track

Dat doe je op twee hoofdthema's: contacten en conflicten tussen groepen (sociale cohesie) en sociale ongelijkheid. Je leert actuele beleidsvragen aan te pakken met geavanceerde onderzoeksmethoden; en je leert hoe je onderzoek kunt inzetten om beleid te bestuderen, te evalueren en om beleidsaanbevelingen te doen.

Na afronding van de master Sociologie ben je een breed gekwalificeerde onderzoeker met diepgaande kennis van sociologische vraagstelling, theorievorming en beleidsonderzoek. Jouw theoretische kennis en onderzoeksskills maken je breed inzetbaar. Je kunt op uiteenlopende terreinen aan de slag als beleidsmedewerker, beleidsonderzoeker, journalist of sociaalwetenschappelijk onderzoeker.

Masteropleiding Sociologie

Waarom aan de Radboud Universiteit?

awardKeuzegids beste opleiding
2015, 2017
awardKeuzegids beste opleiding
2015
awardKeuzegids beste opleiding
2017 : 1e plaats
De master Sociologie aan de Radboud Universiteit is sterk onderzoeksgericht. De methodologische focus ligt op kwantitatief onderzoek; die empirische vaardigheden zijn waardevol op de arbeidsmarkt. Daarnaast is het studieprogramma cumulatief: de onderdelen samen vormen een geïntegreerd geheel. Wat je bij het ene vak leert, pas je bij het andere weer toe.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwHet studieprogramma bestaat uit een vijftal vakken en een afstudeertraject waarin je stage en scriptie combineert. Het afstudeerproject is in vier fases verdeeld.
Het studieprogramma bestaat uit vijf cursussen en een afstudeertraject waarin je stage en scriptie combineert. In het eerste half jaar verstevigen we jouw basis. Drie onderwerpen die cruciaal zijn voor tal van maatschappelijke vraagstukken komen terug in de drie kerncursussen: onderwijs & arbeidsmarkt, radicalisation en werk, gezin en gezondheid.
periode
1234
Beleidsonderzoek in theorie en praktijk
6 EC
Radicalization: policy evaluation of interventions
6 EC
Werk, gezin en gezondheid
6 EC
Onderwijs- en arbeidsmarktbeleidsonderzoek
6 EC
Afstudeerproject afstuderen
15 EC
Gezondheidszorg: Beleids- en arbeidsmarktvraagstukken (keuze 1 uit 3) keuzevak
6 EC
Sportsociologie en -stimulering (keuze 1 uit 3) keuzevak
6 EC
Vrije keuzeruimte (keuze 1 uit 3) keuzevak
6 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, integratie module, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, project, seminar, stage, thesis, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
doelstelling
Het studieprogramma bestaat uit een vijftal vakken en een afstudeertraject waarin je stage en scriptie combineert. Het afstudeerproject is in vier fases verdeeld.
honours-/excellence program Disciplinair Honoursprogramma voor masterstudenten

In het Disciplinair Honoursprogramma voor masterstudenten staat een individueel, internationaal project centraal.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 juli 2023
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
WO bachelorEen aan inhoud van de opleiding Sociologie verwante WO bacheloropleiding kan na afronding toelating geven tot de pre-master sociologie (let op aanvullende eis wiskunde). Na afronding van de pre-master kan je worden toegelaten tot de master sociologie.
WO masterEen aan inhoud van de opleiding Sociologie verwante WO masteropleiding kan na afronding toelating geven tot de pre-master sociologie (let op aanvullende eis wiskunde). Na afronding van de pre-master kan je worden toegelaten tot de master sociologie.
hbo bachelorEen aan inhoud van de opleiding Sociologie verwante HBO opleiding kan na afronding toelating geven tot de pre-master sociologie (let op aanvullende eis wiskunde). Na afronding van de pre-master kan je worden toegelaten tot de master sociologie.
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

37 studenten volgen deze opleiding
81% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2020
?% daarvan is vrouw
20442 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Den Geitenwollen Soc
studievereniging sociologie

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 Radboud Universiteit
Sociologie
star Keuzegids topopleiding 2015
Elsevier
Keuzegids topopleiding 2017
Keuzegids beste opleiding 2017  1e
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/6 Erasmus
Sociology
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/6 Erasmus
Sociologie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
4/6 RUG
Sociologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/6 UU
Contemporary Social Problems
€ 336 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/6 Amsterdam UVA
Sociology
€ 424 gemiddelde kamerhuur
38 eerstejaars
68% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.34.1
inhoud4.13.8
docenten4.23.9
studiefaciliteiten3.73.2
studielast3.33.3
studiebegeleiding3.93.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Sociologie aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 18 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Als je graag in het onderwijs wilt werken, kun je na de master Sociologie doorstromen naar de universitaire lerarenopleiding.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met een masterdiploma Sociologie kun je aan de slag als onderzoeker of beleidsmedewerker bij ministeries, gemeenten, bij de semioverheid, bedrijven, bij onderzoeks- en adviesbureaus en wetenschappelijke onderzoekscentra. Je kunt ook gaan werken in de journalistiek, als junioronderzoeker of promovendus.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UULeraar VHO godsdienst/levensbeschouwing full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

docent
journalist
junioronderzoeker
onderzoeker of beleidsmedewerker bij o.a. ministeries en gemeenten
promovendus
bron: StudieData

Contact

Dr. Marijn van Klingeren

Studieadviseur

E: marijn.vanklingeren@ru.nl
T: 024-3612943
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite