Religie en beleid

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

In de masterspecialisatie Religie en Beleid verdiep je je in de thema's multiculturaliteit en multireligiositeit, inclusie, diversiteit, migratie en de samenhang tussen geloof en politiek.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaMA
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60824
numerus fixusnee
honoursnee
In de samenleving en het publieke – en ook private – domein, hebben we voortdurend met religie te maken. Maar we missen de expertise op het snijvlak van religie en beleid. Hier word jij die expert. In de masterspecialisatie Religie en Beleid verdiep je je in thema's als multiculturaliteit en multireligiositeit, inclusie, diversiteit, migratie en de samenhang tussen geloof en politiek. Je leert beleidsnotities en -adviezen ontwerpen, implementeren en evalueren en je leert kwalitatief onderzoek te doen in de vorm van individuele en collectieve interviews. De masterspecialisatie Religie en Beleid is een wetenschappelijke opleiding gericht op praktische toepassing, waarin veel aandacht is voor actualiteit en politiek.

Na je afstuderen ben je een specialist op het grensgebied van beleid, multiculturaliteit en religie. Je bezit een unieke combinatie aan zowel religie- als beleidswetenschappelijke bagage. Je theoretische kennis en praktijkgeoriënteerde visie kun je inzetten in uiteenlopende beleidsfuncties bij de (semi)overheid, bij advies- en onderzoeksbureaus, religieuze organisaties of bij bedrijven.

Waarom aan de Radboud Universiteit?

  • Voor de master Religie en Beleid in Nijmegen betaal je altijd het wettelijk collegegeldtarief, ook als je al een andere opleiding hebt afgerond.
  • De opleiding is uniek in Nederland: je combineert wetenschappelijke vaardigheden met een focus op de interculturele en interreligieuze beleidspraktijk.
  • Tijdens de stage breng je opgedane kennis in de praktijk en kun je je voorbereiden op de arbeidsmarkt. Je onderzoeksvaardigheden ontwikkel je verder tijdens je masterscriptie.
  • Je krijgt college v

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwIn het 1e semester krijg je de volgende vakken:
Op de dinsdag: 1 Religie, Culturele Diversiteit en Overheidsbeleid 2. Religie en diversiteitbeleid 3. Religie en diversiteitsmanagement
Op de woensdag: 4. Religie en recht 5. Beleidsplanning en implementatie 6. Methoden van religie- en beleidsonderzoek

In het 2e semester loop je stage en schrijf je een scriptie en heb je de mogelijkheid om veldwerk te doen of (toegepast) wetenschappelijk onderzoek in opdracht van derden uit te voeren.
Tijdens het eerste half jaar van de masterspecialisatie Religie en Beleid. volg je intensieve colleges in kleine groepen. In het tweede semester is er ruimte voor je eigen specialisatie in de stage en scriptie.
periode
1234
Filosofie van religie, staat en samenleving
5 EC
Religie, culturele diversiteit en overheidsbeleid
5 EC
Masterscriptie Religiewetenschappen: Religie en Beleid
15 EC
Religie en diversiteitsmanagement
5 EC
Religie, recht en beleid
5 EC
Beleidsplanning en -implementatie
5 EC
Methode, religie & beleidsonderzoek
5 EC
Theorie van culturele. en religieuze diversiteit
5 EC
Stage onderzoek
15 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet50% zelfstudie
30% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
doelstelling
In de masterspecialisatie Religie en Beleid verdiep je je in thema's als multiculturaliteit en multireligiositeit, inclusie, diversiteit, migratie en de samenhang tussen geloof en politiek. Je leert beleidsnotities en -adviezen ontwerpen, implementeren en evalueren. Je doet kwalitatief onderzoek in de vorm van individuele en collectieve interviews. Daarnaast loop je stage bij een door jou gekozen organisatie of bedrijf, waarbij je een onderzoek uitvoert op het snijvlak van religie, diversiteit e
studeren in het buitenland
Je hebt de mogelijkheid om je stage in het buitenland te doen. Dit duurt minimaal 3 maanden, maximaal 6 maanden.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2023

aanmelding deadline : 15 juli 2023
collegegeld nog niet bekend

1 september 2024

aanmelding deadline : 15 juli 2024
collegegeld nog niet bekend

Stap 1: Check de toelatingseisen
Stap 2: Vraag een toelatingsverklaring aan
Stap 3: Doe een verzoek tot inschrijving op Studielink.nl
Stap 4: Volg je To Do Lijst in Studielink
Stap 5: Bewijs van inschrijving en studentenkaart

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

64 studenten volgen deze opleiding
77% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
20442 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

AWAZ
Awaz is sinds 2004 de faculteitsvereniging van theologie, religiestudies en islam & Arabisch, voortgekomen uit de theologie-faculteitsvereniging Junia.
De naam betekent in verschillende landen: geluid, gerucht, muziek en dat wat gaande is. Haar naam staat symbool voor een vereniging die actief wil zijn onder studenten en medewerkers en duidt in één woord aan wat zij als haar kerntaak beschouwt namelijk: "Door middel van studiegerelateerde en niet studiegerelateerde activiteiten fungeren als bindende factor tussen studenten en medewerkers zowel binnen de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen als daarbuiten."

De vereniging heeft verschillende gezellige activiteiten, waaronder de maandelijkse borrel, lezingen, stedentrips, studiereizen (in het verleden onder andere naar Israël, Syrië en Senegal) en andere leuke activiteiten.

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/18 Radboud Universiteit
Religie en beleid
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/18 Radboud Universiteit
Geestelijke verzorging
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/18 Radboud Universiteit
Religiestudies
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/18 Radboud Universiteit
Theology
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/18 Radboud Universiteit
Religiewetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/18 Radboud Universiteit
Islam, Politiek en Samenleving
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/18 Universiteit Leiden
Religious Studies
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/18 RUG
Werk en Zingeving
€ 303 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/18 RUG
Geestelijke verzorging
€ 303 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
54% vrouw
? uur contacttijd/week
85% Nederlandstalig
15% Engelstalig
10/18 RUG
Heritage and Religion
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
11/18 RUG
Theologie & Religiewetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
12/18 RUG
DDM Religion and Pluralism
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
13/18 RUG
Religion, Conflict and Globalization
€ 303 gemiddelde kamerhuur
18 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
14/18 RUG
Religion and Pluralism, Ancient & Modern
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
15/18 Amsterdam UVA
Western Esotericism
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
16/18 Amsterdam UVA
Religious Diversity in Europe
€ 424 gemiddelde kamerhuur
7 eerstejaars
28% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
17/18 Amsterdam UVA
Islam in the Modern World
€ 424 gemiddelde kamerhuur
7 eerstejaars
28% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
18/18 Tilburg University
Christianity and Society
€ 253 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.94.0
inhoud3.73.9
docenten3.84.1
studiefaciliteiten3.63.8
studielast3.33.5
studiebegeleiding3.73.7
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Religie en beleid aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 30 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Met de master Religie en Beleid kun je aan de slag als beleidsmedewerker op het snijvlak van religie en samenleving. Je kunt werken bij kerken, scholen of zorginstellingen, maar ook ministeries, gemeenten, bedrijven en non-gouvernementele organisaties.

Als je graag in het onderwijs wilt werken, kun je na de master Religie en beleid doorstromen naar de universitaire lerarenopleiding voor het schoolvak Godsdienst / Levensbeschouwing.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De master Religie en Beleid kent een duidelijk beroepsprofiel. Je wordt (onder andere) opgeleid tot beleidsmedewerker op het snijvlak van religie en samenleving. Je leert beleidsnotities en -adviezen ontwerpen, implementeren en evaluaren. Na je studie bezit je een unieke combinatie aan zowel religie- als beleidswetenschappelijke bagage. Je theoretische kennis en praktijkgerichte visie kun je inzetten in uiteenlopende beleidsfuncies bij de (semi)overheid, bij advies- en onderzoeksbureaus, religie

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UULeraar VHO godsdienst/levensbeschouwing full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing part-time educationalgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

de immigratie- en naturalisatiedienst
de landelijke overheid
gemeenten en provincie
vluchtelingenwerk en coa's
bron: StudieData

Contact

Studievoorlichter Religiewetenschappen

studievoorlichter

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite