Praktische filosofie: kritiek van de moderniteit

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

In deze master leer je kritisch kijken naar politieke, sociale en culturele ontwikkelingen in onze maatschappij. Je leert je verhouden tot de 'vanzelfsprekende' realiteit waarin we ons bevinden.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaMA
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur0 dagen voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60822
numerus fixusnee
honoursnee

Praktische Filosofie is gericht op het leven van de mens in de samenleving. Het is een traditionele discipline binnen de filosofie die al sinds de Griekse oudheid bestaat. Praktische Filosofie kent van oorsprong twee dimensies, welke Aristoteles expliciet onderscheidt in een politieke en een ethische. Hoewel de samenleving waarin Aristoteles leefde erg verschilt van de onze, blijven veel vragen interessant: door verandering van tijd leveren ze telkens nieuwe inzichten op.

Een van de vragen waar Aristoteles zich mee bezig hield was: is alles wat met politiek te maken heeft, zoals de inrichting van de samenleving, belangrijk omdat dit het mensen mogelijk maakt om op een goede manier te leven? Of zijn het zaken die zélf het goede leven zijn? Een vraag als deze is nog steeds relevant, bijvoorbeeld in relatie tot het thema democratie. Sommige mensen zien democratie als een doel op zichzelf, als het goede leven. Anderen zien het als een manier om zaken goed te organiseren: als voorwaarde voor een situatie waarin mensen zich op het goede leven kunnen richten.

Waarom aan de Radboud Universiteit?

  • Onze studenten beoordelen deze opleiding met een 8,5. Bron: Nationale Studenten Enquête 2019.
  • Je hebt keuzevrijheid in het samenstellen van je programma. Je kunt een masterseminar volgen bij één van de andere specialisaties van Filosofie of een stage lopen. Ook is er vrije ruimte om in te vullen.
  • Het onderwijs is sterk gelinkt aan het onderzoek. Je docenten doen binnen het programma Modernity Contested onderzoek naar de (legitimiteit van) kritiek op het moderniseringsproces.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwTijdens het studieprogramma van de master 'Praktische Filosofie: Kritiek van de Moderniteit' volg je twee verplichte masterseminars. Je hebt 10 EC aan vrije ruimte en 10 EC voor een stage of een seminar buiten je specialisatie. Tot slot schrijf je je masterscriptie.
periode
1234
Masterseminar andere specialisatie
Stage / vrije ruimte
Praktische Filosofie 1
10 EC
Scriptie
20 EC
Praktische Filosofie 2
10 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
doelstelling
Tijdens de masterspecialisatie 'Praktische Filosofie: Kritiek van de Moderniteit' leer je over kwesties nadenken in discussie met belangrijke denkers. Je bestudeert teksten van filosofen uit het heden en verleden. Niet omwille van de auteur, maar om dingen te begrijpen die je nú kunt gebruiken. Wat je hier leert, is van toepassing op de sociale en politieke situatie om ons heen.

Na je studie ben je goed in staat om teksten te analyseren en begrippen uit elkaar te halen. Je hebt het vermogen om

Toelating en kosten

toelatingseisen

vooropleiding

inbegrepen in collegegeld
examination
examination
registration fee

De stad

studievereniging

Sophia
F.C. Sophia is de studievereniging van de opleiding filosofie. Voor een potje gekostumeerd weerwolven op lokatie ben je bij haar aan het juiste adres. Daarnaast organiseert ze tal van activiteiten voor studenten, waaronder maandelijkse borrels, maar ook studiereizen (in het verleden onder andere naar Rusland, Roemenië en Turkije), weekenden en tal van andere activiteiten.

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/21 Radboud Universiteit
kritiek van de moderniteit
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/21 Radboud Universiteit
fenomenologie, hermeneutiek en psychoanalyse
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/21 Radboud Universiteit
Filosofie van Taal en Cognitie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/21 Radboud Universiteit
Filosofie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
5/21 Erasmus
Philosophy
€ 342 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
41% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/21 Universiteit Leiden
Philosophy (60 ec)
€ 350 gemiddelde kamerhuur
14 eerstejaars
35% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/21 Universiteit Leiden
Global and Comparative Philosophy
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/21 Universiteit Leiden
Modern European Philosophy
€ 350 gemiddelde kamerhuur
14 eerstejaars
35% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/21 Universiteit Leiden
Moral and Political Philosophy
€ 350 gemiddelde kamerhuur
6 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/21 Universiteit Leiden
Philosophical Perspectives on Politics and the Economy
€ 350 gemiddelde kamerhuur
14 eerstejaars
35% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
11/21 Universiteit Leiden
Philosophy of Knowledge
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
12/21 RUG
Filosofie en maatschappij
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
13/21 RUG
Filosofie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
14/21 Amsterdam UVA
Philosophy
€ 424 gemiddelde kamerhuur
10 eerstejaars
30% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
15/21 Amsterdam UVA
Filosofie (Wijsbegeerte)
€ 424 gemiddelde kamerhuur
10 eerstejaars
30% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
16/21 Tilburg University
Philosophy of Data and Digital Society
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
17/21 Tilburg University
Philosophy of Humanity and Culture
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
18/21 Tilburg University
Ethiek van Bedrijf en Organisatie
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
19/21 Tilburg University
Filosofie
€ 253 gemiddelde kamerhuur
61 eerstejaars
42% vrouw
? uur contacttijd/week
30% Nederlandstalig
100% Engelstalig
20/21 Tilburg University
Philosophy of Mind and Psychology
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
21/21 Tilburg University
Philosophy of Contemporary Challenges
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na afronding van je studie Praktische Filosofie kun je veel kanten op. Als je in het onderwijs wilt werken, kun je doorstromen naar de lerarenopleiding Mens- en Maatschappijwetenschappen. Deze post-master wordt aangeboden door de Radboud Docenten Academie. Ook kun je aan de slag in de journalistiek, bijvoorbeeld als recensent, journalist of redacteur. Je kunt als beleidsmedewerker gaan werken bij de (semi-)overheid of bij culturele en maatschappelijke instellingen. Je kunt de politiek in of aan

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Van de afgestudeerden binnen de masterspecialisatie Praktische Filosofie heeft 47% na afstuderen een baan binnen het vakgebied. Het bruto startsalaris op basis van 32 uur per week is € 2.325,-.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UULeraar VHO filosofie full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Filosofie educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Filosofie part-time educationalgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

docent filosofie bij kunstacademie akv st. joost
eigenaar en oprichter van een uitgeverij
ethicus bij het huis voor klokkenluiders
journalist bij de correspondent
lid tweede kamer namens groenlinks
bron: StudieData

Contact

Onderwijsmarketing
E: studievoorlichting@ru.nl
T: 024-3612345, optie 2
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite