Politiek en Parlement

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Het unieke multidisciplinaire programma Politiek en Parlement biedt inzicht in het historisch, juridisch en praktisch functioneren van het parlementaire bestel in zijn maatschappelijke omgeving.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaMA
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66034
numerus fixusnee
honoursnee
De politiek geeft structuur aan de samenleving én aan de geschiedenis. Centraal in elk vertegenwoordigend stelsel van bestuur, en in het bijzonder de democratie, staat het parlement. De laatste jaren is er een hernieuwde belangstelling voor de politiek als fenomeen. Tegelijk bevindt de parlementaire democratie zich, in Nederland en elders, in een fase van heroriëntatie. Wat is de juiste manier van vertegenwoordiging? Vormen mediadruk en personalisering de politiek om tot een dramademocratie? Verplaatst de politiek zich buiten de sfeer van de nationale regering en het parlement?

Het unieke multidisciplinaire programma Politiek en Parlement biedt inzicht in het historisch, juridisch en praktisch functioneren van het parlementaire bestel in zijn maatschappelijke omgeving. Politiek en Parlement is een wetenschappelijke en op de politieke praktijk gerichte opleiding. Het programma wordt aangeboden door de opleiding Geschiedenis, in nauwe samenwerking met het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis en de opleidingen politicologie en staatsrecht.

Waarom aan de Radboud Universiteit?

  • Deze master is specifiek toegespitst op het functioneren van de Haagse politiek in historisch, juridisch en theoretisch perspectief. Dat maakt deze specialisatie uniek in Nederland.
  • Je krijgt college van gastdocenten: zowel academici als mensen uit de praktijk.
  • Onderwijs en onderzoek zijn zichtbaar met elkaar verweven. De master wordt gedragen door universitair docenten van de leerstoelgroep Politieke Geschiedenis en onderzoekers van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG).

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe Radboud Universiteit heeft sinds de oprichting van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) in 1970 in brede kring erkenning gekregen als onderzoeks- en expertise-instituut op het terrein van de Nederlandse parlementaire geschiedenis. De medewerkers van de opleidingen Geschiedenis, Politicologie en Staatsrecht leveren een belangrijke bijdrage aan onderwijs, onderzoek en advies met betrekking tot de Nederlandse politiek en het functioneren van het parlementaire stelsel.
periode
1234
Politieke representatie. Vertegenwoordiging en democratie in historisch, politicologisch en vergelijkend perspectief
5 EC
Staatsrecht
5 EC
Keuze uit onderzoekscolleges
10 EC
Masterscriptie
20 EC
Het krachtenveld van politiek en parlement
5 EC
Actualiteitencollege
5 EC
Stage
10 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet30% zelfstudie
50% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, stage, onderzoek, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, groepsopdracht, groepsdiscussie, zelfstudie

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2023

aanmelding deadline : 15 augustus 2023
collegegeld nog niet bekend

1 september 2024

aanmelding deadline : 15 augustus 2024
collegegeld nog niet bekend

toelatingseisen

vooropleiding
Je toelating hangt af van je afgeronde vooropleiding. Je wordt toegelaten met:

  • bachelor Geschiedenis aan de Radboud Universiteit of een andere universiteit
  • bachelor Politicologie aan de Radboud Universiteit of een andere universiteit
  • bachelor Rechten aan de Radboud Universiteit of een andere universiteit

cijferlijst

inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

94 studenten volgen deze opleiding
30% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
20442 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

GSV Excalibur
studievereniging geschiedenis

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/29 Radboud Universiteit
Politiek en Parlement
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/29 Radboud Universiteit
Ancient and Medieval Mediterranean Worlds
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/29 Radboud Universiteit
Geschiedenis
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
4/29 Radboud Universiteit
Geschiedenis en Actualiteit
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/29 Erasmus
History
€ 342 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/29 Universiteit Leiden
Economic History
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
7/29 Universiteit Leiden
Cities, Migration and Global Interdependence
€ 350 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
15% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/29 Universiteit Leiden
Ancient History
€ 350 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
15% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/29 Universiteit Leiden
Leiden-Oxford-Paris Programme
€ 350 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
15% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Engelstalig
10/29 Universiteit Leiden
Governance of Migration and Diversity
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
11/29 Universiteit Leiden
Heritage and Postcolonial Studies
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
12/29 Universiteit Leiden
Politics, Culture and National Identities, 1789 to the Present
€ 350 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
15% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
13/29 Universiteit Leiden
Europe 1000-1800
€ 350 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
15% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
14/29 Universiteit Leiden
Maritime History
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
15/29 Universiteit Leiden
Colonial and Global History
€ 350 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
15% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
16/29 Universiteit Leiden
History
€ 350 gemiddelde kamerhuur
20 eerstejaars
15% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
17/29 RUG
Geschiedenis
€ 303 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
18/29 RUG
Geschiedenis Vandaag
€ 303 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
19/29 TU Delft
Cities, Migration and Global Interdependence: Governance of Migration and Diversity
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
20/29 UU
Cultuurgeschiedenis van modern Europa
€ 336 gemiddelde kamerhuur
30 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
21/29 Amsterdam UVA
Gouden Eeuw
€ 424 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
45% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
22/29 Amsterdam UVA
Stadsgeschiedenis
€ 424 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
45% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
23/29 Amsterdam UVA
Militaire geschiedenis
€ 424 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
45% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
24/29 Amsterdam UVA
Duitslandstudies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
45% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
25/29 Amsterdam UVA
American Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
45% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
26/29 Amsterdam UVA
Holocaust and Genocide Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
45% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
27/29 Amsterdam UVA
Geschiedenis van de internationale betrekkingen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
45% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
28/29 Amsterdam UVA
Publieksgeschiedenis
€ 424 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
45% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
29/29 Amsterdam UVA
Geschiedenis
€ 424 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
45% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.83.9
inhoud3.73.8
docenten3.63.9
studiefaciliteiten3.73.5
studielast3.23.3
studiebegeleiding3.33.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Politiek en Parlement aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 45 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Wanneer je na je studie actief wilt zijn in de wereld van politiek, beleid en bestuur, dan is het waardevol wanneer je geleerd hebt om vanuit meerdere perspectieven naar die vraagstukken te kijken. Dus niet alleen als jurist, historicus of politicoloog. De masterspecialisatie Politiek en Parlement biedt je dat. Tegelijkertijd is de studie nadrukkelijk gericht op 'Den Haag'. Dat maakt dat je met je diploma op zak sterk staat als je in de Haagse politiek aan de slag wilt.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De Haagse politiek, centrum van het nationaal bestuur, is een complex geheel, waarin vele duizenden mensen werkzaam zijn als politicus, bestuurder, ambtenaar, journalist, voorlichter, politiek medewerker of onderzoeker. Voor al deze functies is kennis van het politiek bedrijf onontbeerlijk. Het masterprogramma Politiek en Parlement kwalificeert je voor dit soort functies. De jaarlijkse geschiedenisbeurs biedt je de mogelijkheid met verschillende organisaties in contact te treden.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UULeraar VHO godsdienst/levensbeschouwing full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Geschiedenis en staatsinrichting educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Geschiedenis en staatsinrichting part-time educationalgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker overheid
griffier bij de tweede kamer
leraar geschiedenis en maatschappijleer
lid van een politieke partij in den haag of brussel
medewerker onderwijs- en cultuurbeleid
woordvoerder van de minister
bron: StudieData

Contact

Onderwijsmarketing
E: studievoorlichting@ru.nl
T: 024-3612345, optie 2
Drs. Margriet de Rooij

Studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite