Onderwijswetenschappen

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

In de master Onderwijswetenschappen bestudeer je onderwijs op drie verschillende niveaus: op het niveau van de leerling, de leeromgeving en de maatschappij.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaMSc
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60099
numerus fixusnee
honoursnee

Hoe leren kinderen? Wat zijn kenmerken van een goede leraar? Hoe zorgen we dat leerlingen later goed kunnen functioneren in de maatschappij? In de master Onderwijswetenschappen verdiep je je in dit soort onderwijsvraagstukken zodat je na je studie kunt bijdragen aan de verbetering van onderwijs.

De volgende vragen staan centraal:

  • Hoe kan onderwijs zo goed mogelijk worden afgestemd op de kenmerken, wensen en behoeften van individuele leerlingen?
  • Welke rol spelen technologische ontwikkelingen in de manier waarop onderwijs wordt ingericht? En hoe kan technologie op een effectieve manier in het onderwijs worden ingezet?
  • Hoe kun je leraren het best begeleiden wanneer ze voor het eerst met een nieuwe instructiemethode gaan werken?
  • Hoe kun je kansenongelijkheid in het onderwijs tegengaan en welke rol speelt de betrokkenheid van ouders hierbij?
Masteropleiding Onderwijskunde

Waarom aan de Radboud Universiteit?

De opleiding is kleinschalig, het onderwijs sterk interactief en het contact met je docenten is laagdrempelig. Daarnaast is een stage vast onderdeel van de master: een goede voorbereiding op het werken in de beroepspraktijk. Stageplaatsen kunnen uiteenlopen van educatieve uitgeverij tot schoolbestuur. Het studieprogramma is multidisciplinair: naast onderwijswetenschappelijke inzichten, komen ook theorieën uit de psychologie, sociologie en pedagogische wetenschappen aan bod.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwHet studieprogramma is een mix van theorie en praktijk. Je volgt zes theoretische cursussen (28 EC), loopt stage (16 EC) en schrijft je masterscriptie (16 EC).
Het studieprogramma is een mix van theorie en praktijk. Je volgt zes theoretische cursussen (28 EC), loopt stage (16 EC) en schrijft je masterscriptie (16 EC).
periode
1234
De leeromgeving
4 EC
Werkveld en beroepsidentiteit
2 EC
Leerprocessen
4 EC
Policy, paradigms and human development (keuze 1/4) keuzevak
5 EC
Scriptie onderwijswetenschappen
16 EC
Stage onderwijswetenschappen afstuderen
14 EC
Coaching en consultancy (keuze 1/4) keuzevak
4 EC
Vrije keuze keuzevak
4 EC
Onderwijs- en arbeidsmarktonderzoek (keuze 1/4) keuzevak
4 EC
Professionalisering van leraren
4 EC
Onderwijs en samenleving
4 EC
New Media Lab (keuze 1/4) keuzevak
6 EC
Perspectieven op onderwijsonderzoek
4 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, stage, thesis, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
doelstelling
De masterstudent van de masteropleiding Onderwijswetenschappen is een bij uitstek een gezel, iemand die zich halverwege leerling en meester bevindt, iemand die leert door anderen iets te leren. De afgestudeerde master is een specialist in een bepaalde doelgroep of een bepaald probleemgebied. Ze herkent de rol van meester en ze neemt de verantwoordelijkheid om gezellen en leerlingen te begeleiden.
studeren in het buitenland
Tijdens je master heb je de mogelijkheid om naar het buitenland te gaan voor studie, stage of masterscriptie. De meeste studenten zijn erg enthousiast over hun buitenlandervaring. Je leert vanuit een andere cultuur naar dingen kijken, ontmoet nieuwe mensen; het verrijkt je als persoon. Bovendien staat het mooi op je cv.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2023

collegegeld nog niet bekend

1 september 2024

collegegeld nog niet bekend

inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

89 studenten volgen deze opleiding
89% daarvan is vrouw
89 eerstejaars gestart in 2020
89% daarvan is vrouw
20442 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Postelein
studievereniging pedagogiek en onderwijskunde

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/5 Radboud Universiteit
Onderwijswetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
89 eerstejaars
88% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/5 RUG
Onderwijswetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
3/5 RUG
Learning in Interaction
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/5 RUG
Onderwijsinnovatie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/5 Amsterdam UVA
Onderwijswetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.8
inhoud3.63.8
docenten3.93.7
studiefaciliteiten3.83.7
studielast3.63.3
studiebegeleiding3.53.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Onderwijswetenschappen aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 36 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Onderwijswetenschappers hebben goede kansen om een baan op niveau te vinden. Je kunt bij uiteenlopende organisaties aan de slag; overal waar iets met onderwijs gedaan wordt, zijn onderwijskundigen nodig. Bij schoolbesturen, schoolbegeleidingsdiensten, onderzoeksbureaus, hbo-instellingen, universiteiten, de (lokale) overheid en organisaties als het CITO en Stichting Leerplanontwikkeling.
Ook de functies in het onderwijsveld variëren. Van ontwikkelaar van lesmateriaal tot adviseur rondom onderwi

Potentiële beroepen

adviseur rondom onderwijsinnovaties
beleidsmedewerker
lerarenopleider
onderzoeker
ontwikkelaar lesmateriaal
opleidingscoördinator
schoolbegeleider
studieadviseur
toetsdeskundige
bron: StudieData

Contact

Robin Sülter

Studieadviseur

E: robin.sulter@ru.nl
T: (024)3616163
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite