Gezondheidszorgpsychologie

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De specialisatie Gezondheidszorgpsychologie leidt psychologen op die breed inzetbaar zijn in de geestelijke en somatische gezondheidszorg. Psychodiagnostiek en behandeling bij diverse doelgroepen.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaMSc
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60260
numerus fixusnee
honoursnee
Centraal staan problemen en stoornissen bij kinderen, jeugdigen en (oudere) volwassenen en de wetenschappelijke achtergrond daarvan. Er is veel aandacht voor "evidence-based" psychologische behandelingen. Binnen deze specialisatie kun je door je cursus- en stagekeuze zelf een accent leggen op een deelgebied van de psychologie, zoals de klinische psychologie, de neuropsychologie, de ontwikkelingspsychologie en de psychogerontologie. Als je deze specialisatie kiest, kan je de "Basisaantekening Psychodiagnostiek" (BAPD) van de landelijke beroepsvereniging NIP verwerven. Ook kun je, onder bepaalde voorwaarden, voldoen aan de toelatingseisen voor de postdoctorale beroepsopleiding tot GZ-psycholoog en psychotherapeut.
Masterspecialisatie Gezondheidszorgpsychologie

Waarom aan de Radboud Universiteit?

Als je deze specialisatie kiest, dan kun je de "Basisaantekening Psychodiagnostiek" (BAPD) van de landelijke beroepsvereniging NIP verwerven. Ook kun je, wanneer je aan de voorwaarden voldoet, toegelaten worden tot de postdoctorale beroepsopleiding tot gezondheidszorg-psycholoog.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
Gezondheidszorgpsychologie wordt in zijn geheel twee keer per jaar aangeboden. De opleiding start zowel in september als in februari. De studielast van het programma bedraagt 60 EC. Na afronding van de master ben je Master of Science in Psychology.
periode
1234
Psychodiagnostiek
8 EC
Psychologische Interventies
8 EC
Psychopathologie
8 EC
Vaardigheidstrainingen
6 EC
Masterthesis Gezondheidszorgpsychologie afstuderen
10 EC
Klinische Stage stage
20 EC

tracks

track Neuro- en revalidatiepsychologie

Deze klinische neuropsychologie en revalidatie specialisatie binnen Gezondheidszorgpsychologie richt zich op diagnostiek en behandeling van mensen met aangeboren of niet-aangeboren hersenletsel.

Nijmegen kent een goede traditie in de klinische toepassing van het meer biologisch/cognitieve domein van de psychologie. Er zijn zeer stevige contacten met ziekenhuizen en instellingen, waar wetenschappelijk medewerkers van onze vakgroep ook in de praktijk werkzaam zijn.

track Klinische psychologie

Je kan binnen de masterspecialisatie Gezondheidszorgpsychologie kiezen voor de doelgroep volwassenen met psychische problemen, ambulant of opgenomen in een kliniek. Diagnostiek en behandeling.

Persoonsgerichte interventies en klachtgerichte interventies van alle mogelijke stoornissen.

track Ontwikkelingspsychologie

De klinische kant van de ontwikkelingspsychologie of Kinder- en Jeugdpsychologie richt zich op de doelgroep kinderen (en hun ouders) met gedragsproblemen, ontwikkelingsstoornissen, KOP-problematiek.

Diagnostiek en behandeling van kinderen en jong volwassenen

track Psychogerontologie

Ouderenpsychologie: Diagnostiek en behandeling van mensen in de tweede levenshelft met psychische problemen. Psycholoog in een verzorgingshuis, groepstherapie over zingeving, eenzaamheid

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet30% zelfstudie
25% theorie
45% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie
doelstelling
Er zijn drie theoretische cursussen waarin fenomenologische, neurocognitieve en gedragscognitieve kennis wordt geïntegreerd. Daarnaast worden vijf Vaardigheidstrainingen aangeboden, waaruit je er twee kiest die jou aanspreken. Tijdens deze cursus maar ook tijdens de klinische stage en masterthese vindt specialisatie plaats, naar doelgroep en levensloop of naar werksetting.

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2022

aanmelding deadline : 1 januari 2022
collegegeld nog niet bekend

1 februari 2023

aanmelding deadline : 1 januari 2023
collegegeld nog niet bekend

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 juli 2022
collegegeld nog niet bekend

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 juli 2023
collegegeld nog niet bekend

toelatingseisen

aanvullende vakeisen

  • 2 ec Gespreksvoering, observatie en rapportage;
  • 4 ec Psychologische behandeling of Psychotherapie;
  • 6 ec Psychodiagnostiek of Neuropsychologische diagnostiek;
  • 6 ec Psychopathologie (inclusief Neuropsychologie).

toelatingsgesprek

vooropleiding
Bachelor Psychologie of bachelor Gezondheidswetenschappen, specialisatie Geestelijke Gezondheidszorg

motivatiebrief

inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

340 studenten volgen deze opleiding
79% daarvan is vrouw
2 eerstejaars gestart in 2017
100% daarvan is vrouw
20442 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Halo
Studievereniging Gezondheidszorgpsychologie

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/23 Radboud Universiteit
Gezondheidszorgpsychologie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/23 Radboud Universiteit
Work, Organisation and Health
€ 315 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/23 Radboud Universiteit
Psychologie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/23 Radboud Universiteit
Behaviour Change
€ 315 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/23 RUG
DDM Sustainability and Environmental Psychology
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/23 RUG
Work, Organizational and Personnel Psychology
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/23 RUG
Applied Social Psychology
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/23 RUG
Theory and History of Psychology
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/23 RUG
Clinical Forensic Psychology and Victimology
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/23 RUG
Ontwikkelingspsychologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/23 RUG
Environmental Psychology
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
12/23 RUG
Psychologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
13/23 RUG
Clinical Psychology
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
14/23 RUG
Klinische Psychologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
15/23 RUG
Talent Development and Creativity
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
16/23 RUG
Applied Cognitive Neuroscience
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
17/23 RUG
Klinische Neuropsychologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
18/23 Amsterdam VU
Psychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
36 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
19/23 Amsterdam VU
Klinische Neuropsychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
36 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
40% Nederlandstalig
60% Engelstalig
20/23 Amsterdam VU
Forensische Neuropsychologie
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
21/23 Amsterdam VU
Klinische Psychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
36 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
22/23 Amsterdam VU
Work and Organizational Psychology
€ 424 gemiddelde kamerhuur
36 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
23/23 Amsterdam VU
Klinische Ontwikkelingspsychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
36 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.0
inhoud3.93.8
docenten3.83.7
studiefaciliteiten3.73.6
studielast3.23.2
studiebegeleiding3.73.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Gezondheidszorgpsychologie aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 105 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na afronding van deze specialisatie voldoe je, bij de juiste keuze van bachelor- en mastervakken, aan de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD).
Na afronding van deze specialisatie voldoe je, bij de juiste keuze van bachelor- en mastervakken, aan de toelatingseisen voor de postdoctorale beroepsopleiding tot GZ-psycholoog.
Na de masteropleiding Psychologie is het mogelijk om de tweejarige opleiding tot BIG-geregistreerd Gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) te volgen.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Afgestudeerden van deze mastertrack gaan veelal aan de slag in de geestelijke gezondheidszorg als behandelaar en/of naar de postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam VUBeleid, Communicatie en Organisatiegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityMarketing Management+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

psychologen die breed inzetbaar zijn in de geestelijke en somatische gezondheidszorg
bron: StudieData

Contact

Amras van Opdorp

Onderwijscoördinator

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite