Fiscaal recht

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De master bereidt voor op de fiscale beroepspraktijk. De opleiding doet recht aan het maatschappelijke belang van het belastingrecht en de arbeidsmarktperspectieven voor fiscaal juristen.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaLLM
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66827
numerus fixusnee
honoursnee
Na afronding van de opleiding beschikt de afgestudeerde over een gedegen kennis op de belangrijkste terreinen van het belastingrecht: inkomsten- en vennootschapsbelasting, internationaal en Europees belastingrecht, formeel belastingrecht, omzetbelasting, belastingen van rechtsverkeer en schenk-en erfbelasting. De afgestudeerde is in staat om veel voorkomende vragen op fiscaal terrein te beantwoorden en over complexe fiscale vraagstukken te adviseren.

Studenten Notarieel recht van de RU kunnen de opleiding Fiscaal recht combineren met hun master Notarieel recht.

De master Fiscaal recht is direct toegankelijk voor studenten met een bachelordiploma Nederlands recht van de RU, mits zij het keuzevak Inleiding belastingrecht hebben behaald. Voor studenten afkomstig van andere rechtenfaculteiten zal individueel door de examencommissie worden bepaald aan welke vereisten zij moeten voldoen om toegelaten te worden tot de masteropleiding Fiscaal recht.

Na afronding van de opleiding heeft de student toegang tot het lidmaatschap alsmede de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) zijnde de academisch gevormde belastingadviseurs.

Waarom aan de Radboud Universiteit?

De master Fiscaal recht beoogt een academische scholing te geven op het terrein van het belastingrecht, waarmee je je kunt voorbereiden op de fiscale beroepspraktijk. Het belastingrecht heeft de afgelopen decennia in Nederland, maar ook wereldwijd, maatschappelijk gezien een grote vlucht genomen. De master doet recht aan het maatschappelijke belang van het belastingrecht en de arbeidsmarktperspectieven voor fiscaal juristen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
periode
Scriptie
Europees belastingrecht
Formeel belastingrecht
Inkomstenbelasting
Internationaal belastingrecht
Jaarrekening fiscaal verdiept
Omzetbelasting
Schenk-, erf- en overdrachtsbelasting
Vennootschapsbelasting

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
collegegeld nog niet bekend

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
collegegeld nog niet bekend

toelatingseisen

aanvullende vakeisen
Inleiding Belastingrecht B2 voor studenten Nederlands recht van de Radboud Universiteit

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

74 studenten volgen deze opleiding
51% daarvan is vrouw
1 eerstejaars gestart in 2017
100% daarvan is vrouw
20442 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/8 Radboud Universiteit
Fiscaal recht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/8 Erasmus
Fiscaal Recht
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/8 Universiteit Leiden
Fiscaal recht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/8 Maastricht University
Fiscaal Recht
€ 308 gemiddelde kamerhuur
30 eerstejaars
76% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
5/8 Amsterdam UVA
Internationaal en Europees belastingrecht
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/8 Amsterdam UVA
Nederlands belastingrecht
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/8 Tilburg University
Fiscaal Recht
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/8 Amsterdam VU
Fiscaal Recht
star Keuzegids topopleiding 2018
Keuzegids topopleiding 2017
Keuzegids topopleiding 2019  75
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel
inhoud
docenten4.5
studiefaciliteiten4.2
studielast4.1
studiebegeleiding3.8
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2013 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Fiscaal recht aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 13 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Met het behalen van het diploma verkrijgt men de titel 'Master of Laws' (LL.M) en meester (mr.). Het masterdiploma Fiscaal recht in combinatie met een bachelordiploma Rechtsgeleerdheid heeft 'civiel effect'. Het civiel effect geeft toegang toegang tot de zogeheten juridische togaberoepen. De opleiding biedt tevens toegang tot het lidmaatschap en de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), de beroepsgroep van academisch geschoolde belastingadviseurs.
Beroepen als belastingadviseur, inspecteur bij de Belastingdienst, fiscale dienstverlener bij banken en verzekeringsmaatschappijen, consumentenorganisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties of een functie bij de rechterlijke macht gespecialiseerd op het terrein van het belastingrecht behoren tot de mogelijkheden. Daarnaast kan deze opleiding een springplank bieden voor een fiscaal-wetenschappelijke loopbaan aan een universiteit of het schrijven van een proefschrift.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Maastricht UniversityInternational and European Tax Lawgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

belastingadviseur
belastinginspecteur
beleidsmedewerker fiscale zaken
docent belastingswetenschappen
docent juridische dienstverlening
docent recht
juridisch, rechtskundig adviseur
jurist
manager belastingkantoor
manager fiscaal adviesbureau
bron: UWV

Contact

Onderwijsmarketing
E: studievoorlichting@ru.nl
T: 024-3612345, optie 2
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite