Filosofie

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De masteropleiding Wijsbegeerte leidt je op tot specialist op een deelgebied binnen de filosofie. Ter voorbereiding op de arbeidsmarkt is er de mogelijkheid voor het lopen van een stage.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaMA
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
volledig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60822
numerus fixusnee
honoursnee

In de masteropleiding filosofie kies je voor een specialisatie:

Filosofie van Taal en Cognitie
Deze specialisatie is analytisch georiënteerd en ligt op het snijvlak van cognitiefilosofie, taalfilosofie en cognitieve wetenschappen.

Continentale Filosofie
Aan de hand van filosofen uit de continentale wijsgerige traditie onderzoek je hedendaagse vraagstukken in de metafysica en de wijsgerige antropologie.

Praktische Filosofie
De specialisatie voor wie zich verder wil bekwamen op het gebied van de politieke filosofie en de ethiek.

Grote Ideeën en Hun Geschiedenis
In deze masterspecialisatie onderzoek je oorsprong en geschiedenis van de meest invloedrijke concepten op aarde.

Philosophy, Politics and Society
This master's specialisation focuses on the philosophy of science, politics and ecology.

Waarom aan de Radboud Universiteit?

awardNVAO beoordeling goed
2015
  • Verwerving van diepgaande kennis over een van de vier specialisaties.
  • In de speciaal daarvoor opgezette seminars ontwikkel je competenties zoals kritisch lezen en analytisch vermogen, spreek- en schrijfvaardigheid, argumenteren en overtuigingskracht.
  • De kleinschalige opzet van de seminars staat garant voor intensieve persoonlijke begeleiding en interactie tussen studenten en docenten.
  • De master Filosofie is gericht op een carrièreperspectief buiten het onderzoek.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

tracks

track Filosofie van Taal en Cognitie

Deze specialisatie is analytisch georiënteerd en ligt op het snijvlak van cognitiefilosofie, taalfilosofie en cognitieve wetenschappen.

Hoe begrijpen wij onszelf en elkaar? Welke cognitieve en talige vermogens maken samenwerking mogelijk? Wat is culturele evolutie? In deze masterspecialisatie ga je aan de slag met complexe vraagstukken op het snijvlak van cognitie, taal en cultuur. Je leert kritisch te kijken naar nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen en bent in staat deze in een breder filosofisch raamwerk te plaatsen.
Deze masterspecialisatie is sterk interdisciplinair. In je onderzoek maak je gebruik van de methoden van de hedendaagse analytische filosofie, maar inzichten uit de psychologie, de taalwetenschap en cognitieve neurowetenschap spelen ook een belangrijke rol. In de colleges leer je filosofische vragen te stellen bij wetenschappelijke ontwikkelingen en de maatschappelijke consequenties daarvan te doordenken.
Na je studie Analytische filosofie ben je in staat om ingewikkelde vraagstukken over cognitie, taal en cultuur te analyseren en inzichtelijk te maken. Je denkt out of the box en bent gewend om over de grenzen van je eigen vakgebied te kijken. Je kent verschillende wetenschappelijke benaderingen van de problematiek die je bestudeert, en je kunt deze op vruchtbare wijze samenbrengen.

track Praktische filosofie: kritiek van de moderniteit

Je onderzoekt het omstreden karakter van de moderniteit. De moderniteit wordt vaak in verband gebracht met democratie, mensenrechten, vooruitgang.Toch worden het optimisme sterk bekritiseerd.

Heerst er democratiemoeheid in de Westerse landen? Heeft Europa een eigen culturele identiteit? Welke rol spelen religie en secularisering in onze moderniserende samenleving? Tijdens deze masterspecialisatie leer je kritisch kijken naar politieke, sociale en culturele ontwikkelingen in onze maatschappij. Je leert je verhouden tot de 'vanzelfsprekende' realiteit waarin we ons bevinden.
Deze masterspecialisatie is sterk gericht op het heden. Je bestudeert een tijdsperiode van ongeveer de laatste twee eeuwen: de ontwikkeling van de modernisering. Dat doe je vanuit de praktische filosofie. Daaronder vallen de onderwerpen wijsgerige ethiek, politieke filosofie, sociale filosofie en cultuurfilosofie. Jij leert morele dilemma's en politieke conflicten binnen die thema's te beschrijven, maar ook – of vooral – erop te reflecteren.
Na je afstuderen kun je grote vraagstukken op het vlak van politiek, cultuur en ethiek inzichtelijk maken en daarin een standpunt innemen.

track Grote Ideeën en Hun Geschiedenis

In deze master leer je huidige ideeën en begrippen vanuit hun geschiedenis te begrijpen. Door te zien waar actuele kwesties vandaan komen, leer je ze in een breder verband te bekijken.

Deze masterspecialisatie richt zich op de oorsprong en ontwikkeling van actuele ideeën. Je krijgt onderwijs van historici van de filosofie en wetenschap die kijken naar de diepere achtergronden van huidige debatten. Het onderwijs van deze specialisatie is geworteld in het onderzoek van het Center for the History of Philosophy and Science dat als enig instituut in de wereld wetenschap en filosofie in hun historische relatie bestudeert.

In de masterseminars van deze specialisatie worden telkens lange lijnen door de geschiedenis getrokken. Een recent voorbeeld is een cursus waarin opvattingen over ruimte en tijd bekeken werden in hun ontwikkeling van Aristoteles tot en met Kant. Door naar de historische wortels van deze begrippen te kijken, konden de studenten begrijpen welke rol ideeën zoals 'toeval', 'noodzakelijkheid', 'waarschijnlijkheid', 'vrijheid' en 'contingentie' spelen in uiteenlopende hedendaagse filosofische en wetenschappelijke debatten. Op deze manier werd inzichtelijk hoezeer ons huidige mensbeeld beïnvloed is door de evolutietheorie. In de toekomst staan er ook cursussen op het programma over de ideeën 'geluk', 'welzijn', 'empathie', en 'biopolitiek'.

track Continentale filosofie: Fenomenologie, hermeneutiek en psychoanalyse

Je onderzoekt hedendaagse vraagstukken in de metafysica en de wijsgerige antropologie vanuit continentale filosofie.

Hoe doet de wereld zich aan ons voor? Wat zien we daar eigenlijk? En hoe interpreteren we dat wat we zien? Wat betekent het eigenlijk om te interpreteren; wat doen we dan? Of nog een stap verder: wat betekent het dat iets van betekenis is? Jij verdiept je in de meest fundamentele filosofische vragen.

In deze masterspecialisatie onderzoek je hedendaagse vraagstukken in de metafysica en de wijsgerige antropologie vanuit de Europese – ook wel continentale – filosofie. De nadruk ligt op de traditie van de fenomenologie, de hermeneutiek en de psychoanalyse, gevormd door filosofen als Husserl, Heidegger, Arendt, Freud, Foucault en Derrida. Je bestudeert onder meer de verhouding tussen taal en waarheid, de rol van metafysica(kritiek) en hoe de psychoanalyse ons denken over de mens heeft beïnvloed.

Na je afstuderen kun je ingewikkelde materie begrijpelijk maken voor anderen, op een creatieve manier tot oplossingen komen en je verhaal helder voor het voetlicht brengen. Je bent een goede lezer, interpretator, schrijver en vertaler. Die kennis en vaardigheden kun je toepassen in de samenleving, je werk of in cultureel, literair of politiek debat.

trackThe philosophy of sustainability and the environment is particularly interesting and valuable for two reasons. The first reason is practical: humanity is facing immense challenges due to our impacts on the environment, challenges to which we cannot postpone a response. We know that human influence on the climate system is clear and that human actions threaten more species with global extinction now than ever before. Furthermore, we have 17 sustainable development goals to reach by 2030. What are the fundamental causes of the situation we presently find ourselves in? How should we react?

The second reason is theoretical: the central theories in practical philosophy, such as deontology and utilitarianism or theories about democracy and communication, have generally been concerned about and developed for the interaction of presently-living rational human beings. The application of these theories to the 'border cases' of philosophy, such as humans who do not yet exist or organisms that are non-human offers interesting stumbling blocks. Philosophy of sustainability and the environment therefore makes us look more critical to our philosophical toolbox.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsdiscussie, individuele opdracht, hoorcollege, literatuurstudie, onderzoek, mondelinge presentatie, zelfstudie, werkcollege
onderwijsvormen
De seminars hebben het karakter van een werkplaats, en verschillen daarmee van het meer traditionele hoorcollege met aansluitende tekstlezing. De student wordt uitgedaagd om vooral zelf aan het werk te gaan, zijn/haar producten aan te leveren voor de seminars, te leren van de docent en de medestudenten hoe die producten te verbeteren.
studielast
60 EC x 28 uur (1 EC = 28 uur) = 1680 uur

Toelating en kosten

toelaatbare profielen
WO bachelortoelaatbaar
toelatingseisen

vooropleiding
Een bachelor Filosofie of een Pre-master Filosofie is vereist.

inbegrepen in collegegeld
examination

De stad

studievereniging

Sophia
F.C. Sophia is de studievereniging van de opleiding filosofie. Voor een potje gekostumeerd weerwolven op lokatie ben je bij haar aan het juiste adres. Daarnaast organiseert ze tal van activiteiten voor studenten, waaronder maandelijkse borrels, maar ook studiereizen (in het verleden onder andere naar Rusland, Roemenië en Turkije), weekenden en tal van andere activiteiten.

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/20 Radboud Universiteit
Filosofie
star NVAO
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
2/20 Radboud Universiteit
fenomenologie, hermeneutiek en psychoanalyse
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/20 Radboud Universiteit
kritiek van de moderniteit
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/20 Radboud Universiteit
Filosofie van Taal en Cognitie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/20 Erasmus
Philosophy
€ 342 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
41% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/20 Universiteit Leiden
Philosophy of Knowledge
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/20 Universiteit Leiden
Philosophical Perspectives on Politics and the Economy
€ 350 gemiddelde kamerhuur
14 eerstejaars
35% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/20 Universiteit Leiden
Philosophy (60 ec)
€ 350 gemiddelde kamerhuur
14 eerstejaars
35% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/20 Universiteit Leiden
Modern European Philosophy
€ 350 gemiddelde kamerhuur
14 eerstejaars
35% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/20 Universiteit Leiden
Global and Comparative Philosophy
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
11/20 Universiteit Leiden
Moral and Political Philosophy
€ 350 gemiddelde kamerhuur
6 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
12/20 RUG
Filosofie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
13/20 Amsterdam UVA
Philosophy
€ 424 gemiddelde kamerhuur
10 eerstejaars
30% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
14/20 Amsterdam UVA
Filosofie (Wijsbegeerte)
€ 424 gemiddelde kamerhuur
10 eerstejaars
30% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/20 Tilburg University
Philosophy of Contemporary Challenges
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
16/20 Tilburg University
Ethiek van Bedrijf en Organisatie
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
17/20 Tilburg University
Filosofie
star Elsevier
Keuzegids topopleiding 2018
€ 253 gemiddelde kamerhuur
61 eerstejaars
42% vrouw
? uur contacttijd/week
30% Nederlandstalig
100% Engelstalig
18/20 Tilburg University
Philosophy of Humanity and Culture
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
19/20 Tilburg University
Philosophy of Data and Digital Society
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
20/20 Tilburg University
Philosophy of Mind and Psychology
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na de master Filosofie kun je doorstromen naar de universitaire lerarenopleiding voor het schoolvak Filosofie. Een andere mogelijkheid is een baan in de journalistiek, bijvoorbeeld als recensent, journalist of redacteur. Verder kun je als beleidsmedewerker of leidinggevende gaan werken bij (semi-)overheden en bij culturele en maatschappelijke instellingen. Ten slotte kun je een baan vinden in het bedrijfsleven, bijvoorbeeld als trainer/coach, communicatieadviseur of ethisch deskundige.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Afgestudeerden werken in de meest uiteenlopende functies. Sommige vinden een baan op de universiteit als docent of onderzoeker. Anderen gaan lesgeven op een middelbare school of het hbo. Maar ook bij bijvoorbeeld de overheid, uitgeverijen, culturele instellingen, journalistiek en media, de politiek en het bedrijfsleven werken filosofen.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UULeraar VHO filosofie full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Filosofie educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Filosofie educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Filosofie part-time educationalgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

adviseur in bedrijfsleven, zorginstelling of overheid
docent op middelbare school of hbo
onderzoeker aan een universiteit
politicus
redacteur
uitgever
bron: StudieData

Contact

Drs. Stefan Schevelier

studievoorlichter

E: filosofie@ru.nl
T: 024-3616224
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite