Behaviour Change

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

The Master's specialisation in Behaviour Change focuses on the connection between the science and practice of social influence and behaviour change.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaMSc
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60260
numerus fixusnee
honoursnee

In this Master’s specialisation, students are trained to analyse behaviour change problems from a psychological perspective, and to develop interventions and persuasion strategies to tackle these problems.

The Master’s programme Behaviour Change teaches you to reflect on dif­ferent ways to change behaviour such as by changing intentions or habits, by activating norms or values, by teaching people competences, or by adapting the environment. You learn to develop appropriate interventions and behaviour change strategies, and to test and improve their effectiveness. The behaviour change topics that are discussed are diverse. Examples include motivating people to adopt environmentally friendly behaviours, helping people with efforts to change their lifestyle, increasing diversity and reducing prejudice, and increasing active citizenship.

Masterspecialisatie Gedragsverandering

Waarom aan de Radboud Universiteit?

The study programme follows a coherent, multi-perspective curriculum. This means that the courses build upon each other with a single goal: for you to become a scientific expert of behaviour change in all its forms. Our classes are small and interactive, and our professors are approachable easily. There is an open environment where you can easily come in contact with other students. The programme has a wide range of contacts and alliance partnerships within the professional field.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwThe study programme incorporates both theory and practice and has been carefully designed. It will train you to become a practice-based researcher, being able to get to work immediately.
During the internship, you can focus on the aspects that you find most interesting.
periode
1234
DRIVE 1
6 EC
Models of Behaviour Change
3 EC
Psychology of Behaviour Change: Theories and Interventions
8 EC
Approaching Behaviour Change
3 EC
DRIVE 2
6 EC
Being a Bejaviour Change Professional
4 EC
Internship and Thesis Behaviour Change
30 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
hoorcollege, individuele opdracht, onderzoek, onderzoeksvoorstel, stage, werkcollege, zelfstudie
doelstelling
The Master's specialisation in Behaviour Change aims to instill students with the knowledge, skills and attitudes needed to carry out optimal research and to implement interventions in the practical field of behavioural change as a starting professional. This knowledge and these skills are acquired through direct interaction with the field, with a key focus on an academic mindset.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 juli 2023
collegegeld nog niet bekend

inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

340 studenten volgen deze opleiding
79% daarvan is vrouw
2 eerstejaars gestart in 2017
100% daarvan is vrouw
20442 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

B-Change
Studievereniging mastervariant Gedragsverandering

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/23 Radboud Universiteit
Behaviour Change
€ 315 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
2/23 Radboud Universiteit
Work, Organisation and Health
€ 315 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/23 Radboud Universiteit
Psychologie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
4/23 Radboud Universiteit
Gezondheidszorgpsychologie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/23 RUG
Ontwikkelingspsychologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/23 RUG
Applied Cognitive Neuroscience
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/23 RUG
Theory and History of Psychology
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/23 RUG
Klinische Neuropsychologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
9/23 RUG
DDM Sustainability and Environmental Psychology
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/23 RUG
Clinical Forensic Psychology and Victimology
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
11/23 RUG
Talent Development and Creativity
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
12/23 RUG
Clinical Psychology
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
13/23 RUG
Psychologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
14/23 RUG
Work, Organizational and Personnel Psychology
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
15/23 RUG
Klinische Psychologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
16/23 RUG
Applied Social Psychology
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
17/23 RUG
Environmental Psychology
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
18/23 Amsterdam VU
Klinische Ontwikkelingspsychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
36 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
19/23 Amsterdam VU
Forensische Neuropsychologie
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
20/23 Amsterdam VU
Klinische Neuropsychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
36 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
40% Nederlandstalig
60% Engelstalig
21/23 Amsterdam VU
Psychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
36 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
22/23 Amsterdam VU
Work and Organizational Psychology
€ 424 gemiddelde kamerhuur
36 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
23/23 Amsterdam VU
Klinische Psychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
36 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.0
inhoud3.93.8
docenten3.83.7
studiefaciliteiten3.73.6
studielast3.23.2
studiebegeleiding3.73.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Behaviour Change aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 105 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Gedragsveranderings-alumni zijn onder gaan werken als (online) reclame of marketingdeskundige, voorlichter, communicatieconsultant, project manager of onderzoeker bij gerenommeerde onderzoeksbureaus, preventie-expert GGD en beleidsmedewerker bij overheidsinstanties. Daarnaast zijn verschillende studenten geselecteerd voor traineeships bij de rijksoverheid en bedrijven. Een aantal alumni heeft inmiddels succesvol eigen bedrijven opgezet om zelfstandig aan de slag te gaan met gedragsverandering.
De mastervariant gedragsverandering bereidt studenten voor op een carrière in de praktijk op het gebied van sociale beïnvloeding of gedragsverandering. Er wordt in plaats van naar technologische oplossingen steeds meer naar het veranderen van gedrag gekeken om doelen te bereiken, waardoor het beroepsperspectief van deze opleiding er ook op termijn goed uitziet. Zowel het bedrijfsleven als de overheid ziet steeds meer het belang in van het integreren van wetenschappelijke kennis in bedrijven om Nederland een innovatief concurrerend land te laten blijven. De vraag naar universitaire studenten met een toegepaste opleiding is daarom groot.

Onder de alumni van de lichtingen 2008-2009 en 2009-2010 is via online cv's op LinkedIn een onderzoek gedaan naar hun banen medio april-mei 2011. Bij beide lichtingen lag het percentage alumni met een (fulltime of parttime) baan op academisch niveau op het vlak van menselijk gedrag of gedragsverandering op ongeveer 70%. Gezien de relatief korte periode tussen afstuderen en het onderzoek is dit een hoog percentage. Dit bevestigt dan ook dat er vanuit de praktijk voldoende vraag is naar gedragsveranderaars!

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam VUBeleid, Communicatie en Organisatiegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityMarketing Management+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

(online) reclame- of marketingdeskundig
beleidsmedewerker bij lokale, provinciale of nationale overheden
communicatieadviseur
gezondheidsbevorderaar
onderzoeker
oprichter adviesbedrijf of onderzoeksbureau rondom gedragsverandering
preventie-expert
projectmanager
voorlichter
bron: StudieData

Contact

Martijn de Lange

Voorzitter Gedragsverandering

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite