Behaviour Change

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De specialisatie Gedragsverandering richt zich op de verbinding tussen de praktijk en de wetenschap van gedragsbeïnvloeding (sociale beinvloeding, sociale psychologie).

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaMSc
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60260
numerus fixusnee
honoursnee
De opleiding staat voor "science & practice" waarin het ontwikkelen en toetsen van de effectiviteit van interventies en beïnvloedingsstrategieën centraal staat. Op basis van wetenschappelijke methodes en onderzoek leer je casussen over het veranderen van gedrag te analyseren en daar interventies voor te ontwikkelen. Hoe verminder je bijvoorbeeld het zwerfafval in treinen en hoe kun je het opkomstpercentage onder bloeddonoren verhogen? De praktijkstages en het werkveld zijn zeer divers en variëren van commerciële opdrachten tot liefdadigheidsinstellingen en overheden.
Masterspecialisatie Gedragsverandering

Waarom aan de Radboud Universiteit?

De opleiding heeft uiteenlopende contacten in en samenwerkingverbanden met de beroepspraktijk. Een groot aantal daarvan zelfs blijvend in de vorm van jaarlijks terugkerende stageplaatsen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwIn het studieprogramma zijn theorie en praktijk geïntegreerd. Het studieprogramma is zorgvuldig vormgegeven: je verdiept je in methoden, wetenschappelijke literatuur en maakt je belangrijke vaardigheden eigen. Je wordt opgeleid tot een praktijkgerichte onderzoeker, die direct aan de slag kan. Binnen het traject en het afstudeerproject kun je je eigen accenten aanbrengen.
periode
1234
SWITCH
12 EC
Persoonlijke Effectiviteit in een Professionele Setting (PEPS)
3 EC
Psychologie in Gedragsverandering
9 EC
Stage en thesis in gedragsverandering
24 EC
Traject
12 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
hoorcollege, individuele opdracht, onderzoek, onderzoeksvoorstel, stage, werkcollege, zelfstudie
doelstelling
Het studieprogramma is zo samengesteld dat studenten zich de kennis, vaardigheden en attitudes eigen maken die nodig zijn om als startende professional in de praktijk optimaal en actief onderzoek te doen en interventies te kunnen implementeren op het gebied van gedragsverandering. De vaardigheden en kennis komen in cursussen aan bod, maar worden binnen het masterprogramma ook opgedaan en toegepast in de praktijk. In alle gevallen staat een academische houding centraal.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 juli 2022
collegegeld nog niet bekend

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 juli 2023
collegegeld nog niet bekend

inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

340 studenten volgen deze opleiding
79% daarvan is vrouw
2 eerstejaars gestart in 2017
100% daarvan is vrouw
20442 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

B-Change
Studievereniging mastervariant Gedragsverandering

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/23 Radboud Universiteit
Behaviour Change
€ 315 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
2/23 Radboud Universiteit
Work, Organisation and Health
€ 315 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/23 Radboud Universiteit
Gezondheidszorgpsychologie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/23 Radboud Universiteit
Psychologie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/23 RUG
Klinische Neuropsychologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
6/23 RUG
Theory and History of Psychology
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/23 RUG
Psychologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/23 RUG
Ontwikkelingspsychologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/23 RUG
Clinical Psychology
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/23 RUG
Klinische Psychologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
11/23 RUG
Clinical Forensic Psychology and Victimology
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
12/23 RUG
Work, Organizational and Personnel Psychology
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
13/23 RUG
Environmental Psychology
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
14/23 RUG
Talent Development and Creativity
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
15/23 RUG
DDM Sustainability and Environmental Psychology
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
16/23 RUG
Applied Social Psychology
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
17/23 RUG
Applied Cognitive Neuroscience
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
95% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
18/23 Amsterdam VU
Forensische Neuropsychologie
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
19/23 Amsterdam VU
Klinische Psychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
36 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
20/23 Amsterdam VU
Psychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
36 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
21/23 Amsterdam VU
Klinische Neuropsychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
36 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
40% Nederlandstalig
60% Engelstalig
22/23 Amsterdam VU
Work and Organizational Psychology
€ 424 gemiddelde kamerhuur
36 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
23/23 Amsterdam VU
Klinische Ontwikkelingspsychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
36 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.0
inhoud3.93.8
docenten3.83.7
studiefaciliteiten3.73.6
studielast3.23.2
studiebegeleiding3.73.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Behaviour Change aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 105 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Gedragsveranderings-alumni zijn onder gaan werken als (online) reclame of marketingdeskundige, voorlichter, communicatieconsultant, project manager of onderzoeker bij gerenommeerde onderzoeksbureaus, preventie-expert GGD en beleidsmedewerker bij overheidsinstanties. Daarnaast zijn verschillende studenten geselecteerd voor traineeships bij de rijksoverheid en bedrijven. Een aantal alumni heeft inmiddels succesvol eigen bedrijven opgezet om zelfstandig aan de slag te gaan met gedragsverandering.
De mastervariant gedragsverandering bereidt studenten voor op een carrière in de praktijk op het gebied van sociale beïnvloeding of gedragsverandering. Er wordt in plaats van naar technologische oplossingen steeds meer naar het veranderen van gedrag gekeken om doelen te bereiken, waardoor het beroepsperspectief van deze opleiding er ook op termijn goed uitziet. Zowel het bedrijfsleven als de overheid ziet steeds meer het belang in van het integreren van wetenschappelijke kennis in bedrijven om Nederland een innovatief concurrerend land te laten blijven. De vraag naar universitaire studenten met een toegepaste opleiding is daarom groot.

Onder de alumni van de lichtingen 2008-2009 en 2009-2010 is via online cv's op LinkedIn een onderzoek gedaan naar hun banen medio april-mei 2011. Bij beide lichtingen lag het percentage alumni met een (fulltime of parttime) baan op academisch niveau op het vlak van menselijk gedrag of gedragsverandering op ongeveer 70%. Gezien de relatief korte periode tussen afstuderen en het onderzoek is dit een hoog percentage. Dit bevestigt dan ook dat er vanuit de praktijk voldoende vraag is naar gedragsveranderaars!

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam VUBeleid, Communicatie en Organisatiegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityMarketing Management+ 30 EC pre-master
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

(online) reclame- of marketingdeskundig
beleidsmedewerker bij lokale, provinciale of nationale overheden
communicatieadviseur
gezondheidsbevorderaar
onderzoeker
oprichter adviesbedrijf of onderzoeksbureau rondom gedragsverandering
preventie-expert
projectmanager
voorlichter
bron: StudieData

Contact

Martijn de Lange

Voorzitter Gedragsverandering

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite