Faculteit Letteren

Het Nijmeegse letterenonderzoek kent twee centrale thema's. In Europe and its Worlds bestuderen wij de Europese cultuur, geschiedenis en literatuur, maar wij doen dit door een vergelijking te maken met andere continenten en door het blootleggen van wederzijdse invloeden, nu en in het verleden.

Het onderzoek naar Language in Mind and Society legt de nadruk op taalvariatie en overtuigende communicatie, maar houdt zich ook bezig met taalontwikkeling en taalstoornissen. Bij ons zijn onderzoek en onderwijs nauw verbonden. Nijmeegse letterenstudenten krijgen hierdoor de nieuwste kennis en inzichten over hun vakgebied uit de eerste hand.

Onze bacheloropleidingen zijn disciplinair ingericht, het wetenschappelijk vakgebied staat centraal. Daarnaast is er aandacht voor algemene academische vorming en arbeidsmarktoriëntatie, en is er keuzeruimte voor verdieping en verbreding. Studenten kunnen rekenen op goed en uitdagend onderwijs. Onder intensieve begeleiding van vakspecialisten volgen ze minstens 15 uur college per week, vaak in kleine groepen.

Wij bieden, kortom, een gemeenschap waar je bezig kunt zijn met de culturele kern van ons bestaan, waarin je verankerd blijft in de samenleving als geheel, internationaal georiënteerd bent en, last but not least, door intensief en kleinschalig onderwijs niet alleen staat. Een gemeenschap dus waarin je kunt groeien tot een wetenschappelijk gevormde wereldburger met kennis van zijn culturele wortels.

studentaantallen

man: 1289 vrouw: 1436

Contact

E :facbureau@let.ru.nl
T : +31 24 361 2
W :

bezoekadres

Faculteit Letteren
Erasmusplein 1
6525 HT Nijmegen

postadres

Faculteit Letteren