Taalwetenschap

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Hoe zit taal in elkaar? De opleiding Taalwetenschap richt zich op onderwerpen als taalverwerving, meertaligheid, spraakstoornissen, dialecten en de werking van taal in de hersenen.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56803
numerus fixusnee
honoursheeft honours track

Tijdens de studie Taalwetenschap leer je hoe taal in elkaar zit: hoe produceren mensen klanken, woorden, zinnen, teksten en hoe begrijpen ze deze? Je kijkt naar de verschillen tussen talen en tussen sprekers en gaat op zoek naar de universele patronen in de talen van de wereld. Je bestudeert hoe mensen een taal leren en welke problemen zich daarbij kunnen voordoen. Je volgt colleges over gebarentaal en dovencultuur, over de werking van ons brein bij het gebruiken van taal en je leert over het automatisch analyseren van taal in grote databestanden. In Nijmegen krijg je een brede blik op taal, gekoppeld aan technologie, meertaligheid, gezondheid en cognitie.

Waarom aan de Radboud Universiteit?

awardKeuzegids beste opleiding
2017 : 1e plaats
Wil jij weten hoe taal 'werkt'? Wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen gesproken, geschreven en gebarentalen? Hoe mensen taal leren, hoe talen variëren tussen sprekers en regio's, hoe taal verwerkt wordt in onze hersenen en welke rol de verschillende talen spelen in onze meertalige samenleving? Ben jij nieuwsgierig naar hoe kennis van taal in technologie gebruikt wordt en hoe mensen met een taalstoornis geholpen kunnen worden? Al deze verschillende kanten van taal leer je kennen in de


Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
Elk studiejaar van de bachelor Taalwetenschap bestaat uit twee semesters. Elk semester is weer onderverdeeld in twee periodes. Per periode heb je de eerste zeven weken onderwijs; de daarop volgende twee of drie weken zijn bestemd voor het voorbereiden en maken van tentamens en het schrijven van werkstukken. Aan elk vak is een aantal studiepunten, EC (European Credits), gekoppeld. 1 EC staat gelijk aan een studielast van 28 uur.

In het bachelorprogramma staan vier thema's centraal:

 • Meertaligheid en de Samenleving
  Het thema Meertaligheid en de Samenleving behandelt onderwerpen als tweedetaalverwerving, gebarentaal, taalvariatie en taalbeschrijving en taal in de sociale media.
 • Taal en Cognitie
  Het thema Taal en Cognitie behandelt onderwerpen als moedertaalverwerving, gebarentaal, psycholinguïstiek en neurolinguïstiek.
 • Taal en Technologie
  Met het thema Taal & Technologie houd je je o.a. bezig met spraakherkenning, het omzetten van geschreven tekst in spraak en andersom, het ontwikkelen van zoeksystemen die door enorme databestanden zoeken en programma’s bedenken die assisteren bij taalverwerving of communicatieve beperkingen.
 • Taal en Gezondheid
  Het thema Taal & Gezondheid houdt zich bezig met verschillende taal- en spraakstoornissen en richt zich bovendien op het ontwikkelen van passende therapieën.
1e jaar In het eerste jaar duik je in de rijke wereld van de taalwetenschap en leer je alle verschillende onderwerpen en richtingen kennen die bij dit gevarieerde vakgebied horen. Na die brede kennismaking kun je in het tweede en derde jaar je studie meer gaan invullen met vakken over de thema's die jij het meest interessant vindt.
periode
1234
Statistiek 1
5 EC
Fonetiek
5 EC
Moedertaalverwerving
5 EC
Taalanalyse
5 EC
Taalkundige databestanden
5 EC
Gebarentaal en dovencultuur
5 EC
Informatiewetenschap
5 EC
Inleiding Taal- en Spraakpathologie
5 EC
LingLab 1
5 EC
Semantiek
5 EC
Taalfilosofie
5 EC
Van woord tot zin
5 EC
2e jaar Omdat taal overal is, is het veld van de Taalwetenschap ongelooflijk breed. Gedurende je eerste jaar kom je daar al snel achter. Taalwetenschappers houden zich met thema's bezig die variëren van inheemse talen in de binnenlanden van Afrika en het ontwikkelen van computerprogramma's die dreigementen in tweets herkennen, tot het opzetten en toetsen van lesmateriaal voor mensen die een nieuwe taal willen leren, het zoeken naar die delen van de hersenen die betrokken zijn bij taalstoornissen, en ga
periode
1234
Fonologie
5 EC
Inleiding Psycholinguïstiek
5 EC
Keuzevak
5 EC
LingLab 2
5 EC
Sociolinguïstiek
5 EC
Syntaxis
5 EC
Statistiek 2
5 EC
LingLab 3
5 EC
Tweedetaalverwerving: van kindertijd tot volwassenheid
5 EC
Keuze Major: keuze van drie uit acht vakken keuzevak
15 EC
3e jaar In het derde jaar komen theorie en praktijk samen: je gaat jouw kennis en vaardigheden inzetten om actuele vraagstukken uit onze samenleving op te lossen. Dat doe je in je minorruimte. Bij ons kun je kiezen uit verschillende minoren met een maatschappelijk thema, variërend van gender en diversiteit tot migratie en omgaan met Big Data. Met je keuze voor een van deze thema's breng je een accent aan in je studie, waarmee je je straks kunt onderscheiden op de arbeidsmarkt.
periode
1234
Minor
40 EC
Neurolinguïstiek
5 EC
Pragmatiek
5 EC
Bachelorwerkstuk afstuderen
10 EC

specialisaties

specialisatie Taal- en spraakpathologie

Met minoren kun je je verdiepen in Taal- en spraakpathologie.

specialisatie Taal- en spraaktechnologie

Met minoren kun je je verdiepen in Taal- en spraaktechnologie.

specialisatie Taalwetenschap

Met minoren kun je je verdiepen in verschillende aspecten van de Taalwetenschap.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet20% zelfstudie
50% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, zelfstudie, project
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Als je van de vakken uit je eerste jaar minimaal 45 EC haalt, krijg je een positief advies om de studie voort te zetten. Lukt het je niet om de benodigde studiepunten te behalen, dan kun je de opleiding helaas niet voortzetten. Natuurlijk staat de studieadviseur voor je klaar wanneer een negatief advies nadert om te overleggen wat je het beste kunt doen.
honours-/excellence program Radboud Honours Academy

Excellente studenten kunnen deelnemen aan een disciplinair of interdisciplinair programma in combinatie met het programma van het tweede en derde bachelorjaar.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-pBij instroom met een hbo-propedeuse kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Neem hiervoor contact op met de opleiding.
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

84 studenten volgen deze opleiding
77% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
20442 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

inTenS
De studie Taalwetenschap in Nijmegen heeft, net zoals (bijna) alle andere studies, een eigen studievereniging, en dat is InTenS! InTenS staat voor In Taal En Spraak, de twee zaken waarin taalwetenschappers zich specialiseren. Doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van haar leden in de ruimste zin van het woord. Dit varieert van het organiseren van gezellige activiteiten ter bevordering van de onderlinge contacten tot het regelen van vele praktische zaken.

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

studenten

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 Radboud Universiteit
Taalwetenschap
star Keuzegids beste opleiding 2017  1e
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/6 Universiteit Leiden
Taalwetenschap
€ 350 gemiddelde kamerhuur
35 eerstejaars
77% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/6 RUG
Taalwetenschap
€ 303 gemiddelde kamerhuur
32 eerstejaars
93% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/6 UU
Taalwetenschap
€ 336 gemiddelde kamerhuur
18 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/6 Amsterdam UVA
Sign Language Linguistics
€ 424 gemiddelde kamerhuur
52 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/6 Amsterdam UVA
Linguistics
€ 424 gemiddelde kamerhuur
52 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.2
inhoud3.83.9
docenten3.83.9
studiefaciliteiten3.93.7
studielast3.33.8
studiebegeleiding3.33.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Taalwetenschap aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 37 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na je studie ben je expert op het gebied van taal en communicatie. Naast deze kennis worden je academische vaardigheden en denkniveau hoog gewaardeerd door werkgevers uit allerlei branches. Afhankelijk van je eigen interesses, kwaliteiten en specialisatie, kun je in verschillende werkvelden terecht op de arbeidsmarkt.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als taalwetenschapper word je breed opgeleid en jouw kennis van taal en communicatie komt daarom van pas in veel organisaties, instellingen en ondernemingen. Als afgestudeerd taalwetenschapper is je toekomstige werkveld afhankelijk van de richting die je binnen je bachelor hebt gekozen en de masterspecialisatie die je daarna hebt gevolgd.
Nijmeegse taalwetenschappers vinden doorgaans snel een leuke baan. Bijvoorbeeld als beleidsmaker bij een overheid of als onderzoeker bij een wetenschappelijke instelling in binnen- en buitenland. In de gezondheidszorg werken taalwetenschappers als patholoog of technoloog en doen daar onderzoek naar taal- en spraakproblemen. Taal- en spraakanalisten werken ook vaak in de beveiligingsbranche en de ICT.

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1414gemiddeld bruto maandloon
38%kans op een vaste baan
26%kans op een voltijd baan
41%kans op een baan op niveau
40%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
63%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenAfrican Studies (Research) research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitAngst- en stemmingsstoornissen+ 60 EC pre-master
RUGApplied Linguistics - TEFLgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBehavioural Science (research) research+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Radboud UniversiteitBeperkingen en handicaps+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVABrain and Cognitive Sciences (research MSc) research+ aanv. eisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
RUGClinical Linguistics / EMCL research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitCognitive Neuroscience (research) research+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
Amsterdam VUSchrijven en Vertalen+ aanv. eisen
Tilburg UniversityData Science and Society+ aanv. eisen
RUGDigital Humanitiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitDiversities in Youth Care+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenEducatieve master Duits educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEducatieve master Engels educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEducatieve master Frans educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEducatieve master Nederlands educational+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitEenjarige Educatieve Master Nederlands educational+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitForensische pedagogiek+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitGifted Education+ 60 EC pre-master
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VULinguistics researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLinguistics+ aanv. eisen
UULinguistics research+ aanv. eisen
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ aanv. eisen
RUGLanguage and Cognition research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLanguage and Communication+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitLanguage Variation and Multilingualismgeen aanvullende eisen
UULeraar VHO Nederlands full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLinguistics (Research) research+ motivatiebrief
Universiteit LeidenLinguistics (specialisation)geen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitLinguistics and Communication Sciences (research) research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Amsterdam VULanguage Description and Comparative Linguisticsgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALogic+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenModern Languages+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitDocent en Expertgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenNeerlandistiek/Dutch Studies+ aanv. eisen
Universiteit LeidenNederlandse taalkunde+ aanv. eisen
Universiteit LeidenTaalbeheersing van het Nederlands+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitNeural Computation and Neurotechnology research+ aanv. eisen
RUGNeurolinguïstiek+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitOnderwijswetenschappen+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitPedagogical Sciences+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitPedagogische Wetenschappen+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitPerception, Action and Control research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitPlasticity and Memory research+ aanv. eisen
Tilburg UniversityResearch Master in Linguistics and Communication Sciences research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitRisicogedrag+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitSpeciale leerbehoeften+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitTaal- en Spraakpathologie+ aanv. eisen
Amsterdam VUToegepaste Taalwetenschap+ 18 EC pre-master
Radboud UniversiteitTaalwetenschappen/Linguisticsgeen aanvullende eisen
RUGTheoretical and Empirical Linguisticsgeen aanvullende eisen
RUGVertalen in Europa+ aanv. eisen
RUGVoice Technologygeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker bij de overheid
communicatiemedewerker
communicatietrainer of onderwijsmaker op het gebied van tweedetaalonderwijs
docent
logopedist
onderzoeker aan de universiteit of bij een onderzoeksinstelling
redacteur
tekstanalysetechnoloog
bron: StudieData

Contact

Onderwijsmarketing
E: studievoorlichting@ru.nl
T: 024-3612345, optie 2
Mattie Lagarrigue

Studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite