Sociologie

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Sociologen proberen inzicht te krijgen in maatschappelijke problemen en onderzoeken hoe de samenleving ons beïnvloedt, vaak zonder dat we het door hebben.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56601
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Als socioloog aan de Radboud Universiteit stel je daarover vragen en onderzoek je welke veranderingen plaatsvinden en waarom. Jouw onderzoek biedt niet alleen meer inzicht in de samenleving, maar biedt ook handvatten om maatschappelijke problemen aan te pakken.

De opleiding Sociologie aan de Radboud Universiteit richt zich op de volgende actuele thema's:
 • Armoede
 • Criminaliteit
 • Sport en participatie in de samenleving
 • Ongelijkheden tussen mannen en vrouwen
 • Onderwijskansen en beroepsloopbanen
 • Mediagebruik en cultuurdeelname
 • Integratie van migranten
 • Rechts-extremisme en vooroordelen
 • Sociaal vertrouwen

Deze thema's worden behandeld in een unieke combinatie van theorie en onderzoek: al in het eerste jaar van je studie pas je direct theorie en onderzoeksmethoden toe en beantwoord je onderzoeksvragen met zelf uitgevoerd onderzoek. In het derde jaar van je studie voer je zelfstandig onderzoek uit in je bachelorscriptie. Ook loop je stage waarmee je de brug slaat met onderzoek doen in de praktijk. Na je studie Sociologie aan de Radboud Universiteit heb je uitstekende kwantitatieve onderzoekskwaliteiten.
Sociologie

Waarom aan de Radboud Universiteit?

De studie Sociologie aan de Radboud Universiteit onderscheidt zich op meerdere facetten van andere, vergelijkbare opleidingen in Nederland.
De studie Sociologie aan de Radboud Universiteit bestaat uit een unieke combinatie van theorie en onderzoek. Studenten van deze opleiding staan bekend om hun uitstekende onderzoekskwaliteiten. Tijdens de studie zijn er leerprojecten waarin je je theoretische kennis toepast en zelf onderzoek uitvoert. Je richt je binnen de studie op de praktijk: je loopt namelijk een stage van vier maanden in het derde jaar. Tevens is het een brede opleiding waarin je sociologische vragen bekijkt vanuit verschillende vakgebieden, wat je veel kennis en mogelijkheden op de arbeidsmarkt geeft. Daarnaast kent de studie een prettige en open sfeer. De samenwerking tussen docenten en studenten is informeel.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwIn het eerste jaar verwerf je basiskennis die nodig is voor je verdere studie. Je krijgt voornamelijk sociologische vakken, maar ook vakken waarin je onderzoek leert doen en waarmee je je algemene kennis verbreedt. In het tweede en derde bachelorjaar verdiep je je verder in onderwerpen uit de sociologie, zoals leefstijlen en sociale uitsluiting. Daarnaast leer je steeds beter onderzoeken. Je volgt in je derde jaar keuzevakken, loopt stage en schrijft je bachelorscriptie.
1e jaar In het eerste jaar verwerf je de basiskennis die nodig is voor je verdere studie. Het accent ligt op de sociologische vakken, maar daarnaast krijg je vakken waarin je leert hoe je een onderzoek opzet en uitvoert, en volg je vakken waarmee je je algemene kennis verbreedt zoals sociologisch perspectief op criminaliteit.
periode
1234
Inleiding sociologie
6 EC
Sociologisch Perspectief op Criminaliteit
6 EC
Sociologische vraagstukken en vaardigheden
6 EC
Maatschappelijke vooroordelen
6 EC
Methoden van onderzoek
6 EC
Beschrijvende statistiek
6 EC
Leerproject 1: survey onderzoek
12 EC
Sociale ongelijkheid
6 EC
Beleidssociologie
6 EC
2e jaar In het tweede bachelorjaar verdiep je je verder in onderwerpen uit de sociologie, zoals onderzoek naar opvoeding, leefstijlen, sociale uitsluiting en de levensloop van mensen. Daarnaast breid je je vaardigheden in het doen van sociologisch onderzoek steeds verder uit. Ook krijg je meer kennis over hoe onderzoek en beleid in elkaars verlengde liggen en je leert meer over statistiek en de bijhorende computerprogramma's.
periode
1234
Leefstijlen: seksualiteit, cultuur en media
6 EC
Hedendaagse sociologische theorieën
6 EC
Toetsende statistiek
6 EC
Onderzoeksontwerpen
3 EC
Wetenschapsfilosofie voor sociologen
6 EC
Leerproject 2: Sociale en culturele tegenstellingen in Nederland
9 EC
Inleiding regressie-analyse
6 EC
Meetmodellen A
6 EC
Social Capital keuzevak
6 EC
Political change and opposition keuzevak
6 EC
Gender and Diversity: Policies and practice keuzevak
6 EC
3e jaar In het derde bachelorjaar ga je verder waar je in het tweede bachelorjaar gebleven bent. Je krijgt theoretische vakken en je gaat theorie en methodologie op een hoger niveau integreren. Er is vrije keuzeruimte (18 ECTS) om vakken te kiezen die bij jouw interesses aansluiten. Daarnaast loop je een stage om je te oriënteren op de arbeidsmarkt. Het derde jaar sluit je de opleiding af met een bachelorscriptie.
periode
1234
Keuzes en opvattingen in gezinnen
6 EC
Life course transitions: education, work and family
6 EC
Vrije keuzeruimte keuzevak
6 EC
Individuen en hun sociale omgeving: de micro-macrolink
6 EC
Bachelorscriptie: sociologie afstuderen
9 EC
Stage: arbeidsmarktoriëntatie stage
15 EC
Vrije keuzeruimte keuzevak
6 EC
Vrije keuzeruimte keuzevak
6 EC

Onderwijs

taal van onderwijs80% nl
20% en
onderwijsopzet40% zelfstudie
30% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
computer opdrachten, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, integratie module, stage, hoorcollege, literatuurstudie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, mondelinge presentatie, practicum, project, zelfstudie, werkcollege, werkgroep, workshop
docenten
Elke eerstejaars heeft een eigen docent-mentor bij wie je terecht kunt met vragen.
studielast
Het gemiddelde van 40 uur studielast per week bestaat uit 15 uur lesuren en 25 uur zelfstudie.
studeren in het buitenland
Studeren in het buitenland is een waardevolle ervaring. Je kunt aan een buitenlandse universiteit je keuzevakken volgen of je stage invullen (minimaal 18 ECTS en maximaal 33 ECTS). Er bestaan talloze internationale uitwisselingsprogramma's en beurzen waarmee je je studie- of stageverblijf kunt financieren. In de opleiding is ruimte ingebouwd, zodat je zonder studievertraging een tijdje in het buitenland kunt studeren. De studiepunten die je daar behaalt, kun je hier laten meetellen.
exchange programs
 • Jagellonian University te Krakow Cursus: Sociology of the Netherlands and Poland - Polen
  Studiereis naar Polen waarbij studenten zelf onderzoek doen naar de sociale kaart van Polen.
bindend studieadvies
 • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden


Aan het einde van het eerste jaar krijg je een bindend studieadvies. Als je minimaal 42 ECTS (studiepunten) van de 60 ECTS haalt, krijg je een positief advies om door te gaan met de opleiding. Bij een naderend negatief advies overleg je met de studieadviseur wat de vervolgstappen kunnen zijn. Als je alle vakken van het eerste studiejaar hebt afgerond, behaal je je propedeuse.
onderwijsvormen
Normaliter maken we gebruik van hoorcolleges, werkcolleges, practica en responsiecolleges. In het huidige Corona tijdperk organiseren we het onderwijs deels online en deels op de campus; uiteraard met inachtneming van de Corona maatregelen. Het campusonderwijs zorgt voor contact en binding.
In hoorcolleges vertellen docenten over de stof; in werkcolleges is er veel ruimte voor verwerking, interactie en discussie; de practica in computerzalen helpen je vaardigheden in methoden & statistiek onder de knie te krijgen; en responsiecolleges geven je extra mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Tijdens het eerste en tweede bachelorjaar werk je met medestudenten in een klein groepje aan leerprojecten waarbij je onder begeleiding van een docent werkt aan een eigen onderzoek. In het derde bachelorjaar schrijf je individueel, onder begeleiding van een docent, je bachelorscriptie. Door de kleinschaligheid is er veel ruimte voor persoonlijke feedback.

honours-/excellence program Interdisciplinair Honoursprogramma 'over grenzen'

Wil je verder kijken dan je eigen studie, over de grenzen van je vakgebied? Dan is het interdisciplinaire honoursprogramma 'Over grenzen' iets voor jou!

Tijdens het Interdisciplinair Honoursprogramma 'Over grenzen' leer je met een brede blik te kijken naar actuele maatschappelijke thema's. Je werkt samen met studenten van andere studies, opereert in denktanks, ontwikkelt en verbetert belangrijke vaardigheden, je krijgt onderwijs van topdocenten en breidt je netwerk uit. Je gaat naar het buitenland en kijkt in de keuken bij bedrijven en organisaties. Hiervan heb je de rest van je (wetenschappelijke) carrière profijt.

Na afronding van het programma bezit je extra kennis en nieuwe vaardigheden voorbij de grenzen van je opleiding. Je hebt ervaringen opgedaan buiten de universiteit, bij Nederlandse of buitenlandse onderzoeksinstituten, bedrijven of overheidsinstanties. Als je aan alle criteria van het programma hebt voldaan, ontvang je een honourscertificaat. Deze wordt uitgereikt tijdens de jaarlijkse, feestelijke uitreiking in het bijzijn van honoursdocenten en de dean van de Radboud Honours Academy, de rector magnificus van de Radboud Universiteit.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 september 2023
collegegeld nog niet bekend

1 september 2024

aanmelding deadline : 1 september 2024
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-pNaast een afgeronde HBO propedeuse moet een wiskunde certificaat op vwo-eindexamenniveau zijn behaald. Wiskunde C in de vernieuwde tweede fase is voldoende. De opleiding geeft echter de voorkeur aan Wiskunde A uit de vernieuwde tweede fase. Dit is een betere voorbereiding voor een opleiding in de sociale wetenschappen.
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

112 studenten volgen deze opleiding
71% daarvan is vrouw
28 eerstejaars gestart in 2017
71% daarvan is vrouw
20442 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Den Geitenwollen Soc
studievereniging sociologie

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/9 Radboud Universiteit
Sociologie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
28 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
2/9 Erasmus
Sociologie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
97 eerstejaars
63% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
3/9 RUG
Sociologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
41 eerstejaars
73% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/9 UU
Sociologie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
77 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/9 Amsterdam UVA
Sociology
€ 424 gemiddelde kamerhuur
30 eerstejaars
76% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/9 Amsterdam UVA
Sociologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
30 eerstejaars
76% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/9 Tilburg University
Sociologie
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/9 Tilburg University
International Sociology
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
9/9 Amsterdam VU
Sociologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
6 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.34.1
inhoud4.13.9
docenten4.23.8
studiefaciliteiten4.03.6
studielast3.53.7
studiebegeleiding4.13.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Sociologie aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 69 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.
bron: Radboud Universiteit 2023
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4.2 4.1
aantal eerstejaars 37 53
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 81% 69%
diploma binnen 4 jaar 61% 52%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na de bachelor vervolgen de meeste studenten hun studie met een masteropleiding. Met een master kun je je specialiseren in een bepaalde richting.
Met een bachelor Sociologie kun je aan de Radboud Universiteit instromen in het aansluitende masterprogramma:

 • Sociologie
 • Social Cultural Science (research master)

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na je studie ben je expert op het gebied van sociologie. Naast deze kennis, worden je academische vaardigheden en denkniveau hoog gewaardeerd door werkgevers uit alle branches. De opleiding is breed en afhankelijk van je eigen interesses, kwaliteiten en specialisatie, kun je in verschillende werkvelden terecht op de arbeidsmarkt.
Sociologen komen vaak terecht bij organisaties die interesse hebben in het gedrag van mensen en dit willen begrijpen of beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld de overheid, onderwijs of de zorg. Beroepen waar sociologen dan veelvuldig in terecht komen zijn onderzoeker en beleidsmedewerker.

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1967gemiddeld bruto maandloon
50%kans op een vaste baan
20%kans op een voltijd baan
38%kans op een baan op niveau
34%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
62%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenAfrican Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitAngst- en stemmingsstoornissen+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitAnthropology and Development Studies+ 30 EC pre-master
RUGBehavioural and Social Sciences research+ aanv. eisen
Amsterdam VUBeleid, Communicatie en Organisatie+ aanvullende vakeisen
Radboud UniversiteitBeperkingen en handicaps+ 60 EC pre-master
Tilburg UniversityBestuurskunde+ aanv. eisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAChild Development and Education (research MSc) research+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ cijfergemiddelde
RUGClinical and Psychosocial Epidemiology researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitCommerciële Communicatie+ 40 EC pre-master
Amsterdam VUJournalistiek+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitCommunicatiewetenschap+ 40 EC pre-master
Wageningen UniversityCommunication, Health and Life Sciences+ aanv. eisen
RUGCPE Track Health Systems and Prevention researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCriminologiegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
UUSociocultural Transformation researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCulture, Organization and Managementgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityData Science and Society+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitDiversities in Youth Care+ 60 EC pre-master
RUGEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Maatschappijleer full-time,part-time,dual educationalgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEenjarige Educatieve Master Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen educational+ aanv. eisen
Amsterdam VUEnvironment and Resource Managementgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEnvironment and Society studies+ 30 EC pre-master
RUGEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
RUGEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitFilosofie van de gedragswetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitForensische pedagogiek+ 60 EC pre-master
RUGGeestelijke verzorging+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitGifted Education+ 60 EC pre-master
ErasmusGlobal Business & Sustainability+ basiskennis
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
ErasmusHuman Resource Management+ basiskennis
TU DelftIndustrial Ecology+ aanv. eisen
Amsterdam VUInternational Crimes, Conflict and Criminology+ aanv. eisen
Wageningen UniversityInternational Development Studies+ aanv. eisen
RUGInternational Humanitarian Action (120 EC)geen aanvullende eisen
Amsterdam VULaw and Politics of International Security+ aanv. eisen
UULeraar VHO godsdienst/levensbeschouwing full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer educational+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 60 EC pre-master
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector - MSc.+ aanv. eisen
Wageningen UniversityManagement, Economics and Consumer Studies+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitOnderwijswetenschappen+ 60 EC pre-master
Amsterdam UVAOnderwijswetenschappen part-timegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityOrganization and Management Studies+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitPedagogical Sciences+ 60 EC pre-master
Radboud UniversiteitPedagogische Wetenschappen+ 60 EC pre-master
RUGPopulation Studies+ basiskennis
Radboud UniversiteitProsociale Communicatie+ 40 EC pre-master
Universiteit LeidenPublic Administration - MSc.+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance - MSc.+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance - MSc.+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership - MSc.+ aanv. eisen
RUGReligion and Pluralism, Ancient & Modern+ aanv. eisen
RUGReligion, Conflict and Globalization+ aanv. eisen
RUGReligious Diversity in a Globalised World (EM) research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
Radboud UniversiteitRisicogedrag+ 60 EC pre-master
Tilburg UniversitySociaal Recht en Sociale Politiekgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUSocial and Cultural Anthropologygeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitSocial Cultural Science research+ aanv. eisen
RUGSociologie+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitSociologiegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUSociologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
UUContemporary Social Problems+ motivatiebrief
Tilburg UniversityPolitics, Policy and Society in Comparative Perspectivegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitSpeciale leerbehoeften+ 60 EC pre-master
Tilburg UniversityStrategic Management+ 30 EC pre-master
Tilburg UniversitySupply Chain Management+ 30 EC pre-master
RUGTheologie & Religiewetenschappen+ aanv. eisen
RUGTheologie & Religiewetenschappen research+ cijfergemiddelde
+ toelatingsgesprek
+ motivatiebrief
RUGWerk en Zingeving+ aanv. eisen
Maastricht UniversityWork, Health and Careergeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

adviseur in verschillende werkvelden, zoals bij de politie of bij een adviesbureau of in de zorg.
beleidsmedewerker bij de overheid en het ministerie, bijvoorbeeld bij sociale zaken en werkgelegenheid of volksgezondheid, welzijn en sport.
consultant of data-analist
docent maatschappijleer in het voortgezet onderwijs
redacteur of journalist bij kranten of vakbladen.
sociaalwetenschappelijk onderzoeker bij een onderzoeksbureau
bron: StudieData